Start Over Please hold this item Export MARC Display
 
     
Limit search to available items
Author Nielsen Staurby, Peder.
Title En Ny Aandelig Vjse, Til en Gudelig Erindring i denne bedrøffuelige Tilstand. Erlig, Dyderig oc Gudfryctig Quinde Anne Peders Daatter, Erlig Vijs oc Velforstandig Borgemesters Hans Mickelssøns kiere Hustru udi Kiøbenhaffn, til en ringe Æris Bevijssning for / Nielsen Staurby, Peder.
Publication Info [S.l.] : Haaken, Petro, 1645.Note Title from content provider.
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Nielsen Staurby, Peder.
Note Title from content provider.
Author Nielsen Staurby, Peder.

Note Title from content provider.

Links and services for this item: