No matches found; nearby ISN'S are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
9788973830213 : Library automation in Korea : ASEAN and its future.     
      Library automation in Korea : ASEAN and its future. BJL; Z 678.9 A4 S7   BOOK 1995
9788996865070 : 2016 18th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT).     
      2016 18th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT). Online materials  EBOOKS 2016
9788997134090 : Enjoy learning Chinese characters : discover their hidden meanings / Kun Ho Park, Kyung Yong Kong ; translation, Young Youp Hwang & Jennifer Jean Lim with Babel Korea Corp. ; illustration, Jae Young Lee ; editor, Kyung Yong Kong.; Park, Kun Ho.     
      Enjoy learning Chinese characters : discover their hidden meanings / Kun Ho Park, Kyung Yong Kong ; t BJL; PL1171 .P37 2013   BOOK 2013
9788997134106 : Enjoy learning Chinese characters : discover their hidden meanings; Kong, Kyung Yong.     
      Enjoy learning Chinese characters : discover their hidden meanings Online materials  EBOOKS 2013
Your entry 9788997450985 would be here
9789001032302 : Lexicon van literaire werken : besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden / onder redactie van A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure, M. Janssens.     
      Lexicon van literaire werken : besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden / onder BJL; PT 5019 L6   BOOK 1989-
9789001033019 : De sociaal-economische besturing van Nederland / [J. E.] Andriessen ...[et al.].     
      De sociaal-economische besturing van Nederland / [J. E.] Andriessen ...[et al.]. BJL; HC 325 S6   BOOK 1988
9789001051334 : Media in Nederland : feiten, analyses / J. Bardoel, J. Bierhoff, redactie.     
      Media in Nederland : feiten, analyses / J. Bardoel, J. Bierhoff, redactie. BJL; P 92 N4 M4   BOOK 1987
9789001066901 : Toetsen en teksten : Nederlands voor anderstaligen / L. Beheydt en P. de Kleijn.; Beheydt, L.     
      Toetsen en teksten : Nederlands voor anderstaligen / L. Beheydt en P. de Kleijn. BJL; PF 127.8 B4   BOOK 1987
9789001066918 : Toetsen en teksten : Nederlands voor anderstaligen.; Beheydt, L.     
      Toetsen en teksten : Nederlands voor anderstaligen. BJL; PF 127.8 B4   BOOK 1987
9789001181208 : De economie in Nederland : theorie en werkelijkheid.; Buunk, Hans.     
      De economie in Nederland : theorie en werkelijkheid. BJL; HB 111 A2 B9   BOOK 1986
9789001201500 : Nederland en de liberalisatie van het handels-en betalingsverkeer (1945-1958).; Clerx, J.M.M.J.     
      Nederland en de liberalisatie van het handels-en betalingsverkeer (1945-1958). BJL; HF 1549 C6   BOOK 1986
9789001279196 : Argumentatie : inleiding in het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen / F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, A.F. Snoeck Henkemans.; Eemeren, Frans H. van.     
      Argumentatie : inleiding in het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen / F.H. van Eemeren, BJL; BC 177 E2   BOOK 1995
9789001296391 : Nationalisme, federalisme, en democratie / met bijdragen van E.H. Kossmann ... [et al.].     
      Nationalisme, federalisme, en democratie / met bijdragen van E.H. Kossmann ... [et al.]. BJL; JC 348 N2   BOOK 1993
9789001327194 : Meertaligheid op school : bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid / onder redactie van W.L.M. van Galen, J. Jongerius, R. Kabdan.     
      Meertaligheid op school : bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid / onder redactie van W.L.M BJL; PF 66 M4   BOOK 1990
9789001327200 : Stadsplat : de dialecten van de zes grote steden.; Gaalen, Ad van.     
      Stadsplat : de dialecten van de zes grote steden. BJL; PF 711 G1   BOOK 1989
9789001334963 : Algemene Nederlandse spraakkunst / onder redactie van G. Geerts ... [et al.].     
      Algemene Nederlandse spraakkunst / onder redactie van G. Geerts ... [et al.]. BJL; PF 105 A3   BOOK 1984
9789001365202 : Terminologie.; Haeseryn, W.     
      Terminologie. BJL; PF 611 H1   BOOK 1985
9789001365219 : Grammatica / W. Haeseryn & J. de Rooij.; Haeseryn, W.     
      Grammatica / W. Haeseryn & J. de Rooij. BJL; PF 97 H1   BOOK 1985
9789001385507 : Middeleeuwen / D.E.H. de Boer, J. van Herwaarden, J. Scheurkogel.; Boer, D.E.H. de.     
      Middeleeuwen / D.E.H. de Boer, J. van Herwaarden, J. Scheurkogel. BJL; D 117 B6   BOOK 1989
9789001432157 : Taalbeheersing in Nederland : een bundel artikelen aangeboden aan Prof. dr. W. Drop ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit te Utrecht / Daniel Janssen, Gerard Verhoeven.; Janssen, Daniel.     
      Taalbeheersing in Nederland : een bundel artikelen aangeboden aan Prof. dr. W. Drop ter gelegenheid v BJL; PF 430 J2   BOOK 1989
9789001432652 : Fusie : beschouwingen over geldend en toekomstig Nederlands en Europees economisch en sociaal fusierecht.; Janssen, H. C. J. G.     
      Fusie : beschouwingen over geldend en toekomstig Nederlands en Europees economisch en sociaal fusiere BJL; KKM 1148 J3   BOOK 1973
9789001432751 : Retour Brussel-Amsterdam.; Janssens, G.     
      Retour Brussel-Amsterdam. BJL; HC 325 J3   BOOK 1990
9789001471859 : Handboek verzorgd Nederlands : spellingregels, schrijfadviezen / M. Klein en M. Visscher.; Klein, M.     
      Handboek verzorgd Nederlands : spellingregels, schrijfadviezen / M. Klein en M. Visscher. BJL; PF 143 K6   BOOK 1992
9789001493707 : Andermans en eigen taal : een inleiding in de sociale psychologie van taal.; Knops, Uus.     
      Andermans en eigen taal : een inleiding in de sociale psychologie van taal. BJL; P 40 K7   BOOK 1987
9789001511609 : Zonde en deugd in domineesland : nederlandse protestanten en problemen van opvoeding zeventiende tot twintigste eeuw.; Kruithof, Bernard.     
      Zonde en deugd in domineesland : nederlandse protestanten en problemen van opvoeding zeventiende tot BJL; HQ 767.35 K9   BOOK 1990
9789001557553    
      Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg ... door F. Lulofs ... BJL; PT 5583 L9   BOOK 1983
      Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg ... door F. Lulofs ... BJL; PT 5583 L9   BOOK 1983
9789001675028 : Inside translation : vertaal gids : Nederlands-Engels, Engels-Nederlands.; Otten, H.M.J.     
      Inside translation : vertaal gids : Nederlands-Engels, Engels-Nederlands. BJL; PF 66 O8   BOOK 1988
9789001763107 : Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten.; Rooij, J. de.     
      Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten. BJL; PF 145 R7   BOOK 1985
9789001808167 : Leren communiceren : procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie / M.F. Steehouder ... [et al.].     
      Leren communiceren : procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie / M.F. Steehouder ... [ BJL; P 96 L34 L6   BOOK 1984
9789001812102 : Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands.; Sterkenburg, P.G.J. van.     
      Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands. BJL; PF 600 S8   BOOK 1977
9789001852009 : Smeltkroes Batavia : Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie / [vert. uit het Engels door E. Henssen et al.].; Taylor, Jean Gelman,     
      Smeltkroes Batavia : Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie / [vert. uit het South East Asian Collection; HN 756.45 J2 T2   BOOK 1988
9789001864033 : Reinaert.     
      Van den vos Reinaerde / uitgegeven door D.C. Tinbergen. BJL; PT 5583 A2 T5   BOOK 1972
9789001961787 : Grote topografische atlas van Nederland : 1:50 000.     
      Grote topografische atlas van Nederland : 1:50 000. BJL; q G 1860 G8   MAP 1990
9789001962715 : Grote historische provincie Atlas 1 : 25000.     
      Grote historische provincie Atlas 1 : 25000. BJL; q DJ 401 Z58 G8   BOOK 1992
9789001968069 : Wolters' synoniemngids voor het Nederlands.     
      Wolters' synoniemngids voor het Nederlands. BJL; PF 591 W8   BOOK 1989
9789001968076 : Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands.     
      Wolters' spellinggids eigentijds Nederlands. BJL; PF 175 W8   BOOK 1989
9789001968250 : Wolters' beeld-woordenboek, engels en nederlands / samengesteld in samenwerking met de woordenboekenredacties van Duden en Oxford University Press     
      Wolters' beeld-woordenboek, engels en nederlands / samengesteld in samenwerking met de woordenboekenr BJL, Departmental Locations ; PF 640 W8   BOOK 1986
9789002121975 : De Belgisch grondwet.; Vliebergh, Hubert.     
      De Belgisch grondwet. BJL; KJK 2070 V8   BOOK 1973
9789002126383 : Management-informatiesystemen.; Veusser, Daniël de.     
      Management-informatiesystemen. BJL; HF 5548.2 V5   BOOK 1973
9789002135385 : Standaard Nederlands-Frans woordenboek bankterminologie, met Franse index.     
      Standaard Nederlands-Frans woordenboek bankterminologie, met Franse index. BJL; HG 151 S7   BOOK 1976
9789002137488 : Lieve, mooie aarde.; Bergh, Louis van den.     
      Lieve, mooie aarde. BJL; PT 6405 B9 L7   BOOK 1977
9789002147821 : Politieke geschiedenis van Belgie sinds 1830 : spanningen in een burgerlijke democratie / Els Witte, Jan Craeybeckx.; Witte, Els.     
      Politieke geschiedenis van Belgie sinds 1830 : spanningen in een burgerlijke democratie / Els Witte, BJL; JK 6165 W8   BOOK 1983
9789002152702 : Politieke geschiedenis van Belgie sinds 1830 : spanningen in een burgerlijke democratie / E. Witte, J. Craeybeckx.; Witte, Els.     
      Politieke geschiedenis van Belgie sinds 1830 : spanningen in een burgerlijke democratie / E. Witte, J BJL; JK 6165 W8   BOOK 1985
9789002161209 : Van "Arm Vlaanderen" tot "De voorstad groeit" : de opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946) / onder redactie van M. Rutten, J. Weisgerber.     
      Van "Arm Vlaanderen" tot "De voorstad groeit" : de opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-St BJL; PT 6060 V2   BOOK 1988
9789002180637 : Politieke geschiedenis van Belgie : van 1830 tot heden / Els Witte; met medewerking van Jan Craeybeckx, Alain Meynen.; Witte, Els.     
      Politieke geschiedenis van Belgie : van 1830 tot heden / Els Witte; met medewerking van Jan Craeybeck BJL; JK 6165 W8   BOOK 1990
9789002197833 : Het Sint-Michielsakkoord : naar een federaal Belgie.; Bouveroux, Jos.     
      Het Sint-Michielsakkoord : naar een federaal Belgie. BJL; JK 6175 F4 B7   BOOK 1993
9789004036802 : Ferdinand Tönnies : a new evaluation : essays and documents / edited and with an introduction by Werner J. Cahnman.     
      Ferdinand Tönnies : a new evaluation : essays and documents / edited and with an introduction by Wern BJL; HM 479 T66 F3   BOOK 1973
9789004037977 : Religion in Bali.; Hooykaas, Christiaan.     
      Religion in Bali. South East Asian Collection; BL 2120 B2 H7   BOOK 1973
9789004038561 : Man's work and leisure.; Anderson, Nels.     
      Man's work and leisure. BJL; HD 4904 A5   BOOK 1974
9789004038578 : The theory and practice of translation / by E.A. Nida and C.R. Taber.; Nida, Eugene A.     
      The theory and practice of translation / by E.A. Nida and C.R. Taber. BJL; P 80 N6   BOOK 1974
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next