LEADER 00000cgm 22005652a 4500 
001  24870290 
003  UkLCURL 
007  vd cvaizu 
008  091117s2002  enk105      vlchi  
024 3 5023965339928 
028 41 TVD3399|bTartan Video 
035  870290 
035  (WlCaUW)870290 
040  AU@|beng|cAU@ 
041 0 chi|beng 
049  |jCU|k24870290|lo 
050 4 PN 1997 S5552 
082 04 791.4372|222 
245 00 Shi qi sui de dan che|h[videorecording] /|cdirected by 
    Wang Xiaoshuai. 
246 33 Shiqi sui de dan che 
246 34 Beijing bicycle 
260  London :|bTartan Video,|cc2002. 
300  1 DVD (105 min.) 
508  Produced by Peggy Chiao, Hsu Hsiao-Ming and Han San-Ping. 
    Written by Wang Xiaoshuai ... [et al.]. Original music by 
    Feng Wang 
511 1 Includes: Cui Lin, Li Bin, Zhou Xun, Gao Yuanyuan and Li 
    Shuang. 
534  |nFilm originally issued: 2001. 
546  Mandarin dialogue, with optional English subtitles. 
690  DVD collection. 
700 1 Wang, Xiaoshuai,|d1966- 
700 1 Chiao, Peggy. 
700 1 Hsu, Hsiao-ming,|d1955- 
700 1 Han, San-Ping. 
700 1 Wang, Feng,|ccomposer 
700 1 Lin, Cui,|d1936-1995. 
700 1 Li, Bin,|d1982- 
700 1 Zhou, Xun,|d1976- 
700 1 Gao, Yuanyuan,|d1979- 
700 1 Li, Shuang. 
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Reading Room Mezzanine  PN 1997 S5552  7 DAYS  AVAILABLE
 BJL Reading Room Mezzanine  PN 1997 S5552  7 DAYS  AVAILABLE