Start Over Please hold this item Export MARC Display
 
     
Limit search to available items
Record: Previous Record Next Record
Author Nielsen, Villads, 1607-1681.
Title Catechismi Postebud oc Brefdragere, som frembærer nogle himmelske Konge-Brefve efter Huuse-Taflens Indhold med Undervissning, hvorledis en hver i sit Embede og Stand skal skicke sig med Befalning at skikke sig saa Gud kand æris i sin Skikkelser, Mennisker / Nielsen, Villads.
Publication Info [S.l.] : Paulli, Daniel, 1682.Note Title from content provider.
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Nielsen, Villads, 1607-1681.
Note Title from content provider.
Author Nielsen, Villads, 1607-1681.

Note Title from content provider.

Links and services for this item: