Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Xp 2011 2011 Madrid Spain : Agile processes in software engineering and extreme programming [electronic resource] : 12th international conference, XP 2011, Madrid, Spain, May 10-13, 2011 : proceedings / Alberto Sillitti ... [et al.] (eds.).  2011 1
Xp Conference 16th 2015 Helsinki Finland : Scientific Workshop Proceedings of the XP 2015 : 16th International Conference on Agile Software Development : 25-29 May, 2015, Helsinki, Finland / general scientific workshop chairs, Casper Lassenius and Daniela S. Cruzes ; conference chair, Maria Paasivaara.  2015 1
Xu Anhua   2
Xu Ben : Memory and the ethnic self : reading Amy Tan's The Joy Luck Club.    1
Xu Chang : Proceedings of the 2013 Middleware Doctoral Symposium [electronic resource] / symposium editors, Anders Andersen, Chang Xu.  2013 1
Xu Changsheng   2
Xu Chengyi : Zhuo yao ji / bian ju, Yuan Jinlin ; dao yan, Xu Chengyi.  2015 1
Xu Chengzhong : Load balancing in parallel computers : theory and practice / by Chengzhong Xu, Francis C.M. Lau.  1997 1
Xu Chenren   2
Xu Chuanlai : Food immunochemistry and immunology / Libing Wang, Chuanlai Xu.  c2013 1
Xu Dianxiang : WTAOP '07 [electronic resource] : proceedings of the third Workshop on Testing Aspect-Oriented Programs / workshop co-chairs Dianxiang Xu, Roger T. Alexander.  2007 1
Xu Dong   2
Xu Feng 1950   2
Xu Gary G 1968 : Sinascape : contemporary Chinese cinema  2006 1
Xu Guandong : Web mining and social networking [electronic resource] : techniques and applications / Guandong Xu, Yanchun Zhang, Lin Li.  c2011 1
Xu Guiying : Designers league / David Soberoy and Xu Guiying.  2007 1
Xu Guoqi 1962 : Asia and the great war [electronic resource] : a shared history / Xu Guoqi.  2017 1
Xu Hao Computer Scientist : iRODS primer 2 [electronic resource] : integrated rule-oriented data system / Hao Xu, Terrell Russell, Jason Coposky, Arcot Rajasekar, Reagan Moore, and Antoine de Torcy ; Michael Wan, Wayne Shroeder, and Sheau-Yen Chen.  2017 1
Xu Hao Engineer : Trustworthy policies for distributed repositories / Reagan W. Moore, Hao Xu, Mike Conway, Arcot Rajasekar, Jon Crabtree, and Helen Tibbo.  2017 1
Xu Harry   2
Xu Hui : Entrepreneurship in international marketing [electronic resource] / Edited by Shaoming Zou, Hui Xu, Linda Hui Shi.  2015 1
Xu Jennifer Jie : Data mining for social network data [electronic resource] / Nasrullah Memon ... [et al.], editors.  c2010 1
Xu Jianliang : Database systems for advanced applications : 16th international conference, DASFAA 2011, International Workshops: GDB, SIM3, FlashDB, SNSMW, DaMEN, DQIS, Hong Kong, China, April 22-25, 2011 : proceedings / Jianliang Xu ...[et al.] (eds.).  c2011 1
Xu Jianliang 1976 : Proceedings of the second International Workshop on Cloud Data Management [electronic resource] / general chairs Xiaofeng Meng, Ying Chen ; program chairs Jianliang Xu, Jiaheng Lu ; sponsors ACM Special Interest Group on Hypertext, Hypermedia, and Web, ACM Special Interest Group on Information Retrieval, ACM Special Interest Group on Knowledge Discovery in Data.  2010 1
Xu Jimmy : Future trends in microelectronics. journey into the unknown / edited by Serge Luryi, Jimmy Xu, Alexander Zaslavsky.  2016 1
Xu Jingning 1971 : Boya Chinese = Bo ya han yu. chu ji, qi bu pian / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning bian zhu.  2005 1
Xu Jinjiang 1961 : Yi dai zong shi (Motion picture)  2015 1
Xu Jun   2
Xu Li D : Systems science : methodological approaches / Yi Lin, Xiaojun Duan, Chengli Zhao, Lida Xu.  2017 1
Xu Lihong : Proceedings of the First Acm/Sigevo Summit on Genetic and Evolutionary Computation [electronic resource]  2009 1
Xu Linge : Ni hong deng xia de shao bing [videorecording] / directed by Wang Ping and Ge Xin.  2007 1
Xu Peng : Investigation of a super performance dew point air cooler and its application in buildings / Peng Xu.  2017 1
Xu Pengle : San xia hao ren [videorecording] directed by / Jia Zhangke.  c2008 1
Xu Shelley Hong : Teaching early literacy : development, assessment, and instruction / Diane M. Barone, Marla H. Mallette, Shelley Hong Xu.  c2005 1
Xu Shenghua : Information systems development [electronic resource] : Asian experiences / William Wei Song [and 6 others], editors ; foreword by William Wei Song and Shenghua Xu.  2011 1
Xu Shihong : How are economic and cultural changes inpacting on the teaching, research, and morale of teachers of English : a study on teachers of English in 4 HEIs in Jiangsu Province in China.  2006 1
Xu Shouhuai   4
Xu Shugong : e-Energy 2012 [electronic resource] : proceedings of the 3rd International Conference on Future Energy Systems : where energy, computing and communication meet : May 9-11, 2012, Madrid, Spain / general chairs Marco Ajmone Marsan, Suresh Goyal, Shugong Xu ; program chairs Antonio Fern├índez, Milan Prodanovic, Ken Christensen.  2012 1
Xu Simon : Future play [electronic resource] : research, play, share : the International Academic Conference on the Future of Game Design and Technolgy, May 6-7, 2010, Vancouver, British Columbia, Canada / Bill Kapralos, Andrew Hogue, Simon Xu ; sponsor Algoma University College, in-Cooperation ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction.  2010 1
Xu Tianxiang : An empirical analysis of IPOs and SEOs : evidence from the Chinese stock markets.  2014 1
Xu Wei : BigDataScience '14 : proceedings of the 3rd ASE International Conference on Big Data Science and Computing : 2014, Beijing, China / conference chairs, Dr. Alvin Chin, Prof. Justin Zhan, Prof. Wei Ding, Prof. Junjie Wu ; program chairs Prof. Wei Xu, Dr. Fei Wang.  2014 1
Xu Weiwei   2
Xu Wen : Proceedings of the eighth ACM International Conference on Underwater Networks and Systems [electronic resource] / general chairs, T. C. Yang, David Du, Jianguo Huang ; program chairs, Payman Arabshahi, Ryan Kastner, Wen Xu ; sponsor, ACM Special Interest Group on Mobility of Systems, Users, Data and Computing.  2013 1
Xu Xiaofei : Proceedings of the second International Conference on Internet Multimedia Computing and Service [electronic resource] / general chairs Yong Rui, Klara Nahrstedt, Xiaofei Xu ; program chairs Hongxun Yao, Shuqiang Jiang, Jian Cheng.  2010 1
Xu Xiaoqun 1954 : Heaven has eyes [electronic resource] : a history of Chinese law / Xiaoqun Xu.  2020 1
Xu Xinzheng : MoVid'13 [electronic resource] : proceedings of the 5th Workshop on Mobile Video : February 27, 2013, Oslo, Norway / program chairs Cheng-Hsin Hsu, Shivajit Mohapatra ; sponsored by ACM SIGMM.  2013 1
Xu Xiwei : M8.0 Wenchuan earthquake [electronic resource] / by Huilin Xing, Xiwei Xu.  c2011 1
Xu Y : On rationalizability of choice functions : a characterization of the median / by W. Gaertner and Y. Xu.  1996 1
Xu Yan : SWE2012 [electronic resource] : proceedings of the first ACM SIGSPATIAL Workshop on Sensor Web Enablement : November 6th 2012, Redondo Beach, CA, USA / editors Steve Liang, Yong Liu, Yan Xu.  2012 1
Xu Yi Chong   3
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next