Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
D 802 M2 G4 : Johor semasa pendudukan Jepun 1942-1945.; South East Asian Collection     
      Johor semasa pendudukan Jepun 1942-1945. South East Asian Collection  BOOK 1978
D 802 M2 H2 : A fearful freedom : the story of one man's survival behind the lines in Japanese Malaya 1942-45.; South East Asian Collection     
      A fearful freedom : the story of one man's survival behind the lines in Japanese Malaya 1942-45. South East Asian Collection  BOOK 1984
D 802 M2 K8 / (WL) : The Japanese occupation of Malaya : a social and economic history.; South East Asian Collection     
      The Japanese occupation of Malaya : a social and economic history. South East Asian Collection  BOOK 1998
D 802 M2 M2    
      Malaya and Singapore during the Japanese occupation / edited by Paul H. Kratoska. South East Asian Collection  BOOK 1995
      Malayan Chinese resistance to Japan, 1937-1945 : selected source material / editors : Shu Yun Ts'iao, South East Asian Collection  BOOK 1984
D 802 M2 N5 / (WL) : New perspectives on the Japanese occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945 / edited by Akashi Yoji & Yoshimura Mako.; South East Asian Collection     
      New perspectives on the Japanese occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945 / edited by Akashi Yoj South East Asian Collection  BOOK c2008
D 802 M2 T7 : Operations most secret : SOE : the Malayan theatre.; South East Asian Collection     
      Operations most secret : SOE : the Malayan theatre. South East Asian Collection  BOOK 1978
D 802 M2 W2 / (WL) : War and memory in Malaysia and Singapore / edited by P. Lim Pui Huen, Diana Wong.; South East Asian Collection     
      War and memory in Malaysia and Singapore / edited by P. Lim Pui Huen, Diana Wong. South East Asian Collection  BOOK 2000
D 802 N4 B2    
      De hongerwinter. BJL  BOOK 1999
      Van NIVO tot Reichsschule : Nationaal-Socialistische onderwijsinstellingen in Nederland : Nederlandse BJL  BOOK 1981
D 802 N4 B7    
      Burgemeester in bezettingstijd. BJL  BOOK 1967
      Nederlands verzet tegen Hitler-terreur en Nazi-roof. BJL  BOOK 1945
      Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog : het Marx-Lenin-Luxemburgfront, juli 1940 - april 1942. BJL  BOOK 1983
D 802 N4 B9 : Burgers in bezettingstijd : balans van het laatst der dagen / onder redactie van J. Gerritsen en B. de Goede.; BJL     
      Burgers in bezettingstijd : balans van het laatst der dagen / onder redactie van J. Gerritsen en B. d BJL  BOOK 1945
D 802 N4 D1 : Dagboekfragmenten, 1940-1945.; BJL     
      Dagboekfragmenten, 1940-1945. BJL  BOOK 1954
D 802 N4 D3 : 1940-1945 : een analyse van het verzet / [verantwoordelijk voor den inhoud: C. Dekker, A. Hendriks en J. P. v.d. Kam].; BJL     
      1940-1945 : een analyse van het verzet / [verantwoordelijk voor den inhoud: C. Dekker, A. Hendriks en BJL  BOOK 1945
D 802 N4 H6    
      Fremdherrschaft und Kollaboration : die Niederlande unter deutscher Besatzung 1940-1945. BJL  BOOK 1984
      Nazi rule and Dutch collaboration : the Netherlands under German occupation, 1940-1945 / translated f BJL  BOOK 1988
D 802 N4 H7    
      De collaborateur : een sociaal-psychologisch onderzoek naar misdadiggedrag in dienst van de Duitse be BJL  BOOK 1981
      Holland at war against Hitler : Anglo-Dutch relations, 1940-1945 / edited by M.R.D. Foot. BJL  BOOK 1990
D 802 N4 I1 : De Leidse universiteit tegen nationaal-socialisme en bezetting.; BJL     
      De Leidse universiteit tegen nationaal-socialisme en bezetting. BJL  BOOK 1982
D 802 N4 J3 : De Jaren 40-45 : een documentaire over bezet Nederland samengesteld uit de collecties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.; BJL     
      De Jaren 40-45 : een documentaire over bezet Nederland samengesteld uit de collecties van het Rijksin BJL  BOOK 1975
D 802 N4 J7    
      Het begin van het "Englandspiel". BJL  BOOK 1978
      Englandspiel. BJL  BOOK 1979
      The lion rampant : the story of Holland's resistance to the Nazis / by L. de Jong and Joseph W.F. Sto BJL  BOOK 1943
      The Netherlands and Nazi Germany. BJL  BOOK 1990
D 802 N4 K6    
      Die Organisation der niederländischen Verwaltung. BJL  BOOK 1941
      Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45 : ideëel concept getoetst aan historische werkelijkh BJL  BOOK 1983
D 802 N4 N3    
      Nederland in den oorlog : historisch document met reproducties van officieele stukken / samengesteld BJL  BOOK 194-?
      Nederland in den oorlog : historisch document met reproducties van officieele stukken / samengesteld BJL  BOOK 194-?
      Nederland in den oorlog : historisch document met reproducties van officieele stukken / samengesteld BJL  BOOK 194-?
      Nederland in den oorlog : historisch document met reproducties van officieele stukken / samengesteld BJL  BOOK 194-?
10 additional entries    
D 802 N4 N4    
      Arthur Seyss-Inquart : het leven van een Duits onderkoning in Nederland met anthentieke brieven tijde BJL  BOOK 1989
      Roof, restitutie, reparatie. BJL  BOOK 1947
      Verslag van de werkzaamheden van Vertrouwensmannen der Regeering / aangewezen bij besluit van Harer M BJL  BOOK 1946
D 802 N4 N8 / q : De tyrannie verdrijven / K. Norel, L.D. Terlaak Poot.; BJL     
      De tyrannie verdrijven / K. Norel, L.D. Terlaak Poot. BJL  BOOK 1947
D 802 N4 O6 : De organisatie van de bezetting / onder redactie van Henk Flap en Wil Arts.; BJL     
      De organisatie van de bezetting / onder redactie van Henk Flap en Wil Arts. BJL  BOOK 1997
D 802 N4 P1 : De Geuzen.; BJL     
      De Geuzen. BJL  BOOK 1965
D 802 N4 P3 : Gijzelaar in Gestel.; BJL     
      Gijzelaar in Gestel. BJL  BOOK 1945
D 802 N4 P5 / q : Holland and the Canadians / N. Phillips, J. Nikerk.; BJL     
      Holland and the Canadians / N. Phillips, J. Nikerk. BJL  BOOK 1946
D 802 N4 R1 : In de schaduw van gisteren : kroniek van het verzet 1940-1945.; BJL     
      In de schaduw van gisteren : kroniek van het verzet 1940-1945. BJL  BOOK 1968
D 802 N4 R4 : Englandspiel : spionagetragedie in bezet Nederland, 1942-1944.; BJL     
      Englandspiel : spionagetragedie in bezet Nederland, 1942-1944. BJL  BOOK 1978
D 802 N4 R57 / q : Notities voor het hoofdwerk ...; BJL     
      Notities voor het hoofdwerk ... BJL  PERIODICAL 1958
D 802 N4 R7 : De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat.; BJL     
      De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat. BJL  BOOK 1945
D 802 N4 S2 : Het Nationaal Steun Fonds : bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet,1941-1945.; BJL     
      Het Nationaal Steun Fonds : bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet,1941-1945 BJL  BOOK 1960
D 802 N4 S3 : Het national-socialistiche beeld van de geschiedenis der Nederlanden : een historische en bibliografische studie.; BJL     
      Het national-socialistiche beeld van de geschiedenis der Nederlanden : een historische en bibliografi BJL  BOOK 1978
D 802 N4 S5    
      De arbeidsinzet : de gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945. BJL  BOOK 1966
      De Februari-staking : 25-26 Februari 1941-. BJL  BOOK 1978
      De razzia van Rotterdam, 10-11 November 1944. BJL  BOOK 1951
      Vier jahre in den Niederlanden : gesammelte reden. BJL  BOOK 1944
D 802 N4 S6 : Waarheid en leugen in het verzet.; BJL     
      Waarheid en leugen in het verzet. BJL  BOOK 1978
D 802 N4 S7 : De SS en Nederland : documenten uit SS-archieven 1935-1945 / ingeleid en uitgegeven door N.K.C.A. in 't Veld.; BJL     
      De SS en Nederland : documenten uit SS-archieven 1935-1945 / ingeleid en uitgegeven door N.K.C.A. in BJL  BOOK 1976
D 802 N4 S9    
      Duitse strafrechtspleging in Nederland en het lot der veroordeelden. BJL  BOOK 1982
      Letter describing conditions in the Netherlands during World War II. BJL  BOOK 1945
D 802 N4 T86 / q : Trouw : een ondergrondse krant : heruitgave van alle Trouw-nummers uit de Tweede Wereldoorlog / samenstelling : Dick Houwaart.; BJL     
      Trouw : een ondergrondse krant : heruitgave van alle Trouw-nummers uit de Tweede Wereldoorlog / samen BJL  BOOK 1978
D 802 N4 V8    
      Doortocht : een oorlogsdagboek 1940-1945. BJL  BOOK 1947
      Visioen en werkelijkheid : de illegale pers over de toekomst der samenleving / [Redactie: Bert Bakker BJL  BOOK 1963
      De zaak Antonius van der Waals. BJL  BOOK 1974
D 802 N4 V9    
      Achter de schermen : de ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. BJL  BOOK 1945
      Volk in verdrukking en verzet 1940-1945. BJL  BOOK 1965
D 802 N4 W1 : De waarheid over de Februari-staking : B.A. Sijes vervalst de geschiedenis.; BJL     
      De waarheid over de Februari-staking : B.A. Sijes vervalst de geschiedenis. BJL  BOOK 1954
D 802 N4 W11 / q : De waarheid in de oorlog : een bundeling van illegale nummers uit de jaren '40-'45 / [samenstelling en redactie : H. Galesloot, S. Legene, J. Morrien].; BJL     
      De waarheid in de oorlog : een bundeling van illegale nummers uit de jaren '40-'45 / [samenstelling e BJL  BOOK 1945
D 802 N4 W6 : De oorlog die Hitler won.; BJL     
      De oorlog die Hitler won. BJL  BOOK 1947
D 802 N4 Z4 : Voor Führer, volk en vaderland sneuvelde : de SS in Nederland, Nederland in de SS.; BJL     
      Voor Führer, volk en vaderland sneuvelde : de SS in Nederland, Nederland in de SS. BJL  BOOK 1975
D 802 N4 Z8 / q : Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was : herinneringen en onthullingen...; BJL     
      Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was : herinneringen en onthullingen... BJL  BOOK 194-?
D 802 N42 A5 : Hongertochten : Amsterdam tijdens de hongerwinter.; BJL     
      Hongertochten : Amsterdam tijdens de hongerwinter. BJL  BOOK 1951
D 802 N42 F9 : Bezettingstijd in Friesland.; BJL     
      Bezettingstijd in Friesland. BJL  BOOK 1978
D 802 N42 H4 : Helmond 1940-1945 : een geschiedenis van de stad tijdens de jaren der bezetting.; BJL     
      Helmond 1940-1945 : een geschiedenis van de stad tijdens de jaren der bezetting. BJL  BOOK 1977
D 802 N42 M6 : Middelburg 1940-'45.; BJL     
      Middelburg 1940-'45. BJL  BOOK 1979
D 802 N46 V5 / q : Verordnungsblatt für die besetzten niederlandischen Gebiete.; BJL     
      Verordnungsblatt für die besetzten niederlandischen Gebiete. BJL  PERIODICAL 1945
D 802 N8 B6 : Nordmenn under Hitlers fane : dei norske frontkjemparane.; BJL     
      Nordmenn under Hitlers fane : dei norske frontkjemparane. BJL  BOOK 1977
D 802 N8 F6 : Flykten över Kölen, 1940-1945.; BJL     
      Flykten över Kölen, 1940-1945. BJL  BOOK 1979
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next