Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DS 643 P4 : Gedenkboek 1908-1923.; South East Asian Collection     
      Gedenkboek 1908-1923. South East Asian Collection  BOOK 1924
DS 643 P6    
      Koloniale politiek. South East Asian Collection  BOOK 1877
      The PKI's aborted revolt : some selected documents / [edited by] B. Hering. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643 P7    
      Het Indonesische nationalisme. South East Asian Collection  BOOK 1972
      Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesie in de jaren 1930 tot 1942. South East Asian Collection  BOOK 1953
DS 643 R3 : Regents, Reformers and Revolutionaires : Indonesian voices of colonial.; South East Asian Collection     
      Regents, Reformers and Revolutionaires : Indonesian voices of colonial. South East Asian Collection  BOOK 1978
DS 643 R4 / (WP) : Raja dan kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910 : enam tulisan terpilih.; South East Asian Collection     
      Raja dan kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910 : enam tulisan terpilih. South East Asian Collection  BOOK 1987
DS 643 S1 : Vijftien jaar Boven-Digoel : concentratiekamp in Nieuw-Guinea, bakermat van de Indonesische onafhankelijk-heid.; South East Asian Collection     
      Vijftien jaar Boven-Digoel : concentratiekamp in Nieuw-Guinea, bakermat van de Indonesische onafhanke South East Asian Collection  BOOK 1973
DS 643 S2 / p : Empat mahasiswa Indonesia di negeri Belanda tahun 1927.; South East Asian Collection     
      Empat mahasiswa Indonesia di negeri Belanda tahun 1927. South East Asian Collection  BOOK 1977
DS 643 S3    
      Indie en Nederland. South East Asian Collection  BOOK  
      De Inlandsche hoofden : rede in tegenwoordigheid van Z.E. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-In South East Asian Collection  BOOK 1928
DS 643 S5 : Waar Nederlands de voertaal is Nederland - en Vlaanderenkunde.; South East Asian Collection     
      Waar Nederlands de voertaal is Nederland - en Vlaanderenkunde. South East Asian Collection  BOOK 1990
DS 643 S6 / p : Tjatatan penting sedjarah imperialisme Belanda di Indonesia.; South East Asian Collection     
      Tjatatan penting sedjarah imperialisme Belanda di Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1962
DS 643 S7 / (WP) : De nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den gouverheur-generaal G.A.G.P. baron van der Capellen, 1819-1825 : academisch proef-schrift.; South East Asian Collection     
      De nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den gouverheur-generaal G.A.G.P. bar South East Asian Collection  BOOK 1863
DS 643 S9    
      Dasar-dasar kesatuan kebangsaan Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1951
      De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra. BJL  BOOK 1849
DS 643 S9HX 425.1 S9 : The communist uprisings of 1926-27 in Indonesia : a re-interpretation.; South East Asian Collection     
      The communist uprisings of 1926-27 in Indonesia : a re-interpretation. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643 T5    
      Ons Indisch boekje : [een bundal praatjes bij plaatjes over Indie]. South East Asian Collection  BOOK 1941
      Ons Indisch boekje : [een bundal praatjes bij plaatjes over Indie]. South East Asian Collection  BOOK 1941
      Ons Indisch boekje : [een bundal praatjes bij plaatjes over Indie]. South East Asian Collection  BOOK 1941
      Sedjarah pergerakan nasional Indonesia. BJL  BOOK 1970
2 additional entries    
DS 643 T8 : Indische burgerschapskunde.; South East Asian Collection     
      Indische burgerschapskunde. South East Asian Collection  BOOK 1934
DS 643 V2 : The dialectic of colonial Indonesian history.; South East Asian Collection     
      The dialectic of colonial Indonesian history. South East Asian Collection  BOOK 1963
DS 643 W1 : Aanteekeningen over koloniale onderwerpen.; South East Asian Collection     
      Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. South East Asian Collection  BOOK 1864
DS 643 W5 : Indie, na zeventien jaren : een paar reisnetities.; South East Asian Collection     
      Indie, na zeventien jaren : een paar reisnetities. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643 W6    
      De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal du bus de G South East Asian Collection  BOOK 1866
      Wijze van beheer en toestand der Nederlandsche Oost-en West-Indische bezithingen. South East Asian Collection  BOOK 1854
DS 643 W9 : Indische brieven overkoloniale hervorming.; South East Asian Collection     
      Indische brieven overkoloniale hervorming. South East Asian Collection  BOOK 1866
DS 643 Z2 : Raochii Klass i natsioonal'no-osvoboditel'noe dvizhenie v Indonezii.; South East Asian Collection     
      Raochii Klass i natsioonal'no-osvoboditel'noe dvizhenie v Indonezii. South East Asian Collection  BOOK 1971
DS 643.2 N6 : Tussen twee vaderlanden.; South East Asian Collection     
      Tussen twee vaderlanden. South East Asian Collection  BOOK 1959
DS 643.22 B3 : De semi-officiele en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken / uitgegeven door W.A. Baud.; South East Asian Collection     
      De semi-officiele en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enig South East Asian Collection  BOOK 1983
DS 643.22 H5 L2 : J.B. van Heutsz als Gouverneur Generaal, 1904-1909.; South East Asian Collection     
      J.B. van Heutsz als Gouverneur Generaal, 1904-1909. South East Asian Collection  BOOK 1942
DS 643.22 H7 H7 / (WP) : Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indie, 1825-1830 : naar onuitgegeven bescheiden bewerkt.; South East Asian Collection     
      Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indie, 1825-1830 : naar onuitgegeven bescheiden bewerkt. South East Asian Collection  BOOK 1913
DS 643.22 H9 R7 : In memorian Christiaan Snouck Hurgronje, 8 Febr. 1857-26 Juni 1936.; South East Asian Collection     
      In memorian Christiaan Snouck Hurgronje, 8 Febr. 1857-26 Juni 1936. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.22 J3 : Aflossing van de wacht : bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Aflossing van de wacht : bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1978
DS 643.22 M2 : From jail to jail / translated, edited, and introduced by H. Jarvis.; South East Asian Collection     
      From jail to jail / translated, edited, and introduced by H. Jarvis. South East Asian Collection  BOOK 1991
DS 643.22 M2 P7 : Tan Malaka- strijder voor Indonesies vrijheid : levensloop van 1897 tot 1945.; South East Asian Collection     
      Tan Malaka- strijder voor Indonesies vrijheid : levensloop van 1897 tot 1945. South East Asian Collection  BOOK 1976
DS 643.22 N9 K2 : Nuku, Sultan Saidul Jehad Muhamad el Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan Sultan Tidore : riwayat perjuangan kemerdekaan Indonesia di Maluku Utara 1780-1805.; South East Asian Collection     
      Nuku, Sultan Saidul Jehad Muhamad el Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan Sultan Tidore : riwayat pe South East Asian Collection  BOOK 1984
DS 643.22 S14 S9 / p : Prof. Dr. Abd. Rachman Saleh : pelopor kedokteran, radio dan penerbangan.; South East Asian Collection     
      Prof. Dr. Abd. Rachman Saleh : pelopor kedokteran, radio dan penerbangan. South East Asian Collection  BOOK 1967
DS 643.22 S16 S1    
      Hadji Agus Salim : hidup dan perdjuangannja. South East Asian Collection  BOOK 1961
      Hadji Agus Salim, pahlawan nasional. South East Asian Collection  BOOK 1965
DS 643.22 S65 A2 : Alm. Dr. Soetomo yang saya kenal.; South East Asian Collection     
      Alm. Dr. Soetomo yang saya kenal. South East Asian Collection  BOOK 1976
DS 643.22 S65 T7 : Toward a glorious Indonesia : reminiscences and observations of Dr. Soetomo / edited, annotated, and introduced by Paul W. van der Veur translated [from the Indonesian] by Suharni Soemarmo and Paul W. Van der Veur.; South East Asian Collection     
      Toward a glorious Indonesia : reminiscences and observations of Dr. Soetomo / edited, annotated, and South East Asian Collection  BOOK 1987
DS 643.22 T7 : The journal of Thomas Otho Travers 1813-1820 / edited by J. Bastin.; South East Asian Collection     
      The journal of Thomas Otho Travers 1813-1820 / edited by J. Bastin. South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 643.22 V8 : Een merkwaardige loopbaan.; South East Asian Collection     
      Een merkwaardige loopbaan. South East Asian Collection  BOOK 1982
DS 643.3 A8 : Atjeh : parlementaire redevoeingen (van Februari 1873-Decembr 1885) / compiled by I.D. Fransen van der Putte.; South East Asian Collection     
      Atjeh : parlementaire redevoeingen (van Februari 1873-Decembr 1885) / compiled by I.D. Fransen van de South East Asian Collection  BOOK 1886
DS 643.3 B4 : De vier eerste jaren van den Atjeh-Orlog.; South East Asian Collection     
      De vier eerste jaren van den Atjeh-Orlog. South East Asian Collection  BOOK 1883
DS 643.3 B8 : De groote Missigit (Mesdjid Raja) van Atjeh en hare verovering, achtereenvolgens op 10 en 14 April 1873 en 6 Januari 1874.; South East Asian Collection     
      De groote Missigit (Mesdjid Raja) van Atjeh en hare verovering, achtereenvolgens op 10 en 14 April 18 South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.3 D5 : Krijgsverrichtingen in Toba gedurende de maanden Juli, Augustus en September 1883 / Indisch Militair-Tijdschrift.; South East Asian Collection     
      Krijgsverrichtingen in Toba gedurende de maanden Juli, Augustus en September 1883 / Indisch Militair- South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.3 D8 / q : Marechaussee in Atjeh : herineringen en ervaringen van den eersten luitenant en kasicin van het korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918.; South East Asian Collection     
      Marechaussee in Atjeh : herineringen en ervaringen van den eersten luitenant en kasicin van het korps South East Asian Collection  BOOK 1943
DS 643.3 G3 : Geneeskundig rapport betreffende de excursie naar de Gajo-en Alaslanden onder G.C.E. van Daalen : extra-bijlage no. 15. van de. Indisch Militair Tijdschrift.; South East Asian Collection     
      Geneeskundig rapport betreffende de excursie naar de Gajo-en Alaslanden onder G.C.E. van Daalen : ext South East Asian Collection  BOOK 1905
DS 643.3 H3 : Hikajat Prang Sabi mendjiwai Perang Atjeh lawan Belanda.; South East Asian Collection     
      Hikajat Prang Sabi mendjiwai Perang Atjeh lawan Belanda. South East Asian Collection  BOOK 1971
DS 643.3 H4 : Memoire.; South East Asian Collection     
      Memoire. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.3 H6 / p : Hikayat Prang Sabil; South East Asian Collection     
      Hikajat Prang Sabil : karangang ulama-ulama Tiro dalam masa Perang Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1900
DS 643.3 H7 / q : De verlaten posten in Groot-Atjen.; South East Asian Collection     
      De verlaten posten in Groot-Atjen. South East Asian Collection  BOOK 1890
DS 643.3 J4 / q : Atjeh : verzameling van bulletins loopend van 13 April, 1873 tot 27 Februarij, 1880.; South East Asian Collection     
      Atjeh : verzameling van bulletins loopend van 13 April, 1873 tot 27 Februarij, 1880. South East Asian Collection  BOOK 1880
DS 643.3 K4 : Beschrijving van den Atjeh-oorlog, met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe afgestaan.; South East Asian Collection     
      Beschrijving van den Atjeh-oorlog, met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van South East Asian Collection  BOOK 1883
DS 643.3 K6 : De Atjeh-Oorlog, in opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden.; South East Asian Collection     
      De Atjeh-Oorlog, in opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden. South East Asian Collection  BOOK 1912
DS 643.3 K9    
      Atjeh '96. South East Asian Collection  BOOK 1913
      Atjeh en de Atjehers : twee jaren blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust. South East Asian Collection  BOOK 1877
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next