Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
BX 1550 N4 / q : Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867).; BJL     
      Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867). BJL  BOOK 1982
BX 1550 P7 : Katholiek Nederland in de achtiende eeuw.; BJL     
      Katholiek Nederland in de achtiende eeuw. BJL  BOOK 1968
BX 1550 R7 : Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw.; BJL     
      Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw. BJL  BOOK 1964
BX 1550 S2 : Bataafs en rooms : drie studies over de verhouding van de Katholieke Kerk in de Noordelijke Nederlanden en Rome aan het begin van de 18e eeuw.; BJL     
      Bataafs en rooms : drie studies over de verhouding van de Katholieke Kerk in de Noordelijke Nederland BJL  BOOK  
BX 1550 S7 : L'Eglise catholique des Provinces-Unies et le Saint-Siege pendant la deuxieme moitie du XVIIe siecle.; BJL     
      L'Eglise catholique des Provinces-Unies et le Saint-Siege pendant la deuxieme moitie du XVIIe siecle. BJL  BOOK 1975
BX 1551 A3 : Geschiedenis van het herstel der hierarchie in de Nederlanden.; BJL     
      Geschiedenis van het herstel der hierarchie in de Nederlanden. BJL  BOOK 1903
BX 1551 B4 : Rond grondwetsherzeining en herstel der hierarchie : de Hollandse Katholieke Jongeren 1849-1852 : proefschift.; BJL     
      Rond grondwetsherzeining en herstel der hierarchie : de Hollandse Katholieke Jongeren 1849-1852 : pro BJL  BOOK 1964
BX 1551 C4 : Pie VII et les Pays-Bas : tensions religieuses et tolerance civile, 1814-1817.; BJL     
      Pie VII et les Pays-Bas : tensions religieuses et tolerance civile, 1814-1817. BJL  BOOK 1984
BX 1551 G3 : De gezegende pers : aspecten van de katholicke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en 20ste eeuw / onder redactie van Mechteld de Coo-Wijgerinck, Otto S. Lankhorst en Jan Roes.; BJL     
      De gezegende pers : aspecten van de katholicke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en 20ste BJL  BOOK 1989
BX 1551 J8 : Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.; BJL     
      Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. BJL  BOOK 1982
BX 1551 K2 : Het Katholiek Nederland 1813-1913 : ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale onafhankelijkheid.; BJL     
      Het Katholiek Nederland 1813-1913 : ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale o BJL  BOOK 1913
BX 1551 M2 : Zestig jaar KRO : uit de geschiedenis van een omroep.; BJL     
      Zestig jaar KRO : uit de geschiedenis van een omroep. BJL  BOOK 1985
BX 1551 O5 : Om het christelijk karakter der natie : confessionelen en de modernisering van de maatschappij / Dirk Jan Wolffram (redactie).; BJL     
      Om het christelijk karakter der natie : confessionelen en de modernisering van de maatschappij / Dirk BJL  BOOK 1994
BX 1551 R7    
      Katholieke herleving : geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853. BJL  BOOK 1956
      Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1727-1731 / samenges BJL  BOOK 1991
      Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 / samenges BJL  BOOK 1996
BX 1551 U3 : Uit het rijke Roomsche leven : een documentaire over de jaren 1925-1935 / samengesteld door M. van der Plas.; BJL     
      Uit het rijke Roomsche leven : een documentaire over de jaren 1925-1935 / samengesteld door M. van de BJL  BOOK 1977
BX 1551 V1 : Roomser dan de paus? : studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlandse katholicisme, 1815-1940.; BJL     
      Roomser dan de paus? : studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlandse kathol BJL  BOOK 1998
BX 1551 V5 : Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen tegen nationaal-socialisme en duitsche tyrannie : herderlijke brieven, instructies en andere documenten / uitgegeven door S. Stokman.; BJL     
      Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen tegen nationaal-socialisme en duitsche tyrannie : herderl BJL  BOOK 1945
BX 1551.2 C6 : The evolution of Dutch catholicism, 1958-1974.; BJL     
      The evolution of Dutch catholicism, 1958-1974. BJL  BOOK 1978
BX 1551.2 D8 : Bewegende patronen : een analyse van het Landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 / dar T. Duffhues, A. Felling, J. Roes.; BJL     
      Bewegende patronen : een analyse van het Landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders BJL  BOOK 1985
BX 1551.2 G5    
      De beheerste kerk : uitgestelde revolutie in Rooms-Katholiek Nederland. BJL  BOOK 1973
      Pastoraal Concilie (1965-1970) : een experiment in kerkelijk leiderschap / W. Goddijn, H. Wewerinke, BJL  BOOK 1986
      Roomsen, dat waren wij : sociologische reflecties over de identiteitsverandering van Ret Katholieke v BJL  BOOK 1978
BX 1551.2 K2 : Katholiek Nederland na 1945 : opstellen aageboden aan ... W. Goddijn bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Godsdienstsociologie van de Theologische Faculteit Tilbury / P. Stouthard en G.P.P. van Tillo, red.; BJL     
      Katholiek Nederland na 1945 : opstellen aageboden aan ... W. Goddijn bij gelegenheid van zijn afschei BJL  BOOK 1985
BX 1551.2 Z8 : De zondige Riviera van het katholicisme : een lokale studie over feminisme en ontzuiling, 1950-1975 / redaktie : T. Akkerman, S. Stuurman.; BJL     
      De zondige Riviera van het katholicisme : een lokale studie over feminisme en ontzuiling, 1950-1975 / BJL  BOOK 1985
BX 1554 A5 W8 : De kerk en het Maagdenhuis : vier episoden uit de geschiedenis van Katholiek Amsterdam.; BJL     
      De kerk en het Maagdenhuis : vier episoden uit de geschiedenis van Katholiek Amsterdam. BJL  BOOK 1970
BX 1554 A7 D8 : Generaties en patronen : de katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20ste eeuw.; BJL     
      Generaties en patronen : de katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20ste eeuw. BJL  BOOK 1991
BX 1554 T5 W4 : De religieuse practijk in een Brabantse industriestad : godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg.; BJL     
      De religieuse practijk in een Brabantse industriestad : godsdienst-sociografische verkenningen in Til BJL  BOOK 1955
BX 1554 V8 S3 : De geschiedenis van de Rooms-Katholieke parochie van Vlissingen.; BJL     
      De geschiedenis van de Rooms-Katholieke parochie van Vlissingen. BJL  BOOK 1980
BX 1563 T9 L2 : Turun keskiaikainen piispanpoyta.; BJL     
      Turun keskiaikainen piispanpoyta. BJL  BOOK 1978
BX 1570 G2 : Rome and the counter-reformation in Scandianavia until the establishment of the S. Congregation de Propaganda Fide in 1622.; BJL     
      Rome and the counter-reformation in Scandianavia until the establishment of the S. Congregation de Pr BJL  BOOK 1963
BX 1583 H6 : Historia de la Iglesia en Espana / dirigida por R. Garcia Villoslada.; BJL     
      Historia de la Iglesia en Espana / dirigida por R. Garcia Villoslada. BJL  BOOK 1979
BX 1583 L8 : Bibliografia fundamental de historia de la Iglesia en la Espana contemporanea (s.XVIII-XX) / por J. Longares y J.L. Escudero.; BJL     
      Bibliografia fundamental de historia de la Iglesia en la Espana contemporanea (s.XVIII-XX) / por J. L BJL  BOOK 1979
BX 1583 P3    
      Spain, the Church and the orders. BJL  BOOK 1945
      Spanish Catholicism : an historical overview. BJL  BOOK 1984
BX 1583 S4    
      Aproximacion a la historia social de la Iglesia espanola contemporanea / M. Andres ... [et al.]. BJL  BOOK 1978
      La cuestion social en la Iglesia espanola contemporanea. BJL  BOOK 1981
      Estudios historicos sobre la Iglesia espanola contemporanea. BJL  BOOK 1979
      Iglesia, sociedad y politica en la Espana contemporanea. BJL  BOOK 1983
BX 1584 C5    
      Apparitions in late Medieval and Renaissance Spain... BJL  BOOK 1981
      Local religion in sixteenth century Spain. BJL  BOOK 1981
BX 1584 E3 : From Madrid to purgatory : the art and craft of dying in sixteenth-century Spain.; BJL     
      From Madrid to purgatory : the art and craft of dying in sixteenth-century Spain. BJL  BOOK 1995
BX 1584 G2 : Cisneros y la reforma de clero espanol en tiempo de los reyes catolicos.; BJL     
      Cisneros y la reforma de clero espanol en tiempo de los reyes catolicos. BJL  BOOK 1971
BX 1584 L7 : Problemas religiosos y eclesiasticos de los reyes catolicos.; BJL     
      Problemas religiosos y eclesiasticos de los reyes catolicos. BJL  BOOK 1952
BX 1584 M5 : Illustracion y reforma de la iglesia : pensamiento politico-religioso de don Gregorio Mayans y Siscar 1699-1781.; BJL     
      Illustracion y reforma de la iglesia : pensamiento politico-religioso de don Gregorio Mayans y Siscar BJL  BOOK 1968
BX 1584 O6 : From Ignatius Loyola to John of the Cross : spirituality and literature in sixteenth-century Spain.; BJL     
      From Ignatius Loyola to John of the Cross : spirituality and literature in sixteenth-century Spain. BJL  BOOK 1995
BX 1584 O7 : La Iglesia en la Espana visigotica y medieval.; BJL     
      La Iglesia en la Espana visigotica y medieval. BJL  BOOK 1976
BX 1584 R2 : Church, religion and society in early modern Spain / Helen Rawlings.; BJL     
      Church, religion and society in early modern Spain / Helen Rawlings. BJL  BOOK 2002
BX 1584 S1    
      La nostalgie du desert : l'ideal eremitique en Castille au Siecle d'Or. BJL  BOOK 1993
      La siembra mistica del cardenal Cisneros y las reformas en la Iglesia. BJL  BOOK 1979
BX 1584 W9 : Catholicism and Spanish society under the reign of Philip II, 1555-1598 and Philip III, 1598-1621.; BJL     
      Catholicism and Spanish society under the reign of Philip II, 1555-1598 and Philip III, 1598-1621. BJL  BOOK 1991
BX 1585 A6 : Aquella Espana catolica.; BJL     
      Aquella Espana catolica. BJL  BOOK 1975
BX 1585 B4    
      Democracia y Cristianismo en la Espana de la Restauracion, 1875-1931. BJL  BOOK 1978
      El fracaso social del catolicismo espanol : Arboleya-Martinez, 1870-1951. BJL  BOOK 1973
BX 1585 C1 : Church, politics, and society in Spain 1750-1874.; BJL     
      Church, politics, and society in Spain 1750-1874. BJL  BOOK 1984
BX 1585 C3 : Las asociaciones religiosas en la Espana contemporanea 1767-1965 : un estudio juridico-administrativo.; BJL     
      Las asociaciones religiosas en la Espana contemporanea 1767-1965 : un estudio juridico-administrativo BJL  BOOK 1973
BX 1585 C5 / p : Christ or Franco? : an answer to the collective letter which the Spanish Episcopate issued to the bishops of the world.; BJL     
      Christ or Franco? : an answer to the collective letter which the Spanish Episcopate issued to the bis BJL  BOOK 1937
BX 1585 C9    
      Aproximacion a la historia de la Iglesia contemporanea en Espana. BJL  BOOK 1978
      Estudios sobre la Iglesia espanola del XIX. BJL  BOOK 1973
      Iglesia y burguesia en la Espana liberal. BJL  BOOK 1979
      Sociedad y clero en la Espana del XIX. BJL  BOOK 1980
      Sociologia de una elite de poder de Espana e Hispanoamerica contemporaneas : la jerarquia eclesiastic BJL  BOOK 1976
BX 1585 D6 : Documentos colectivos del episopado espanol, 1870-1974 / edicion completa, preparada por J. Iribarren...; BJL     
      Documentos colectivos del episopado espanol, 1870-1974 / edicion completa, preparada por J. Iribarren BJL  BOOK 1974
BX 1585 L2    
      Privilege, persecution, and prophecy : the Catholic Church in Spain, 1875-1975. BJL  BOOK 1987
      The Spanish Church and politics. BJL  BOOK 1937
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next