Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 202 D9 : The Dutch Republic in the eighteenth century : decline, enlightenment, and revolution / edited by Margaret C. Jacob and Wijnand W. Mijnhardt.; BJL     
      The Dutch Republic in the eighteenth century : decline, enlightenment, and revolution / edited by Mar BJL  BOOK 1992
DJ 202 G3 : La revolution batave (1783-1798).; BJL     
      La revolution batave (1783-1798). BJL  BOOK 1971
DJ 202 L4 : The ideological origins of the Batavian Revolution : history and politics in the Dutch Republic, 1747-1800.; BJL     
      The ideological origins of the Batavian Revolution : history and politics in the Dutch Republic, 1747 BJL  BOOK 1973
DJ 202 N6 : Keeshonden en prinsmannen : Durgerdam, Ransdorp en Holisloot : drie Waterlandse dorpen in de Patriotten tijd en de Bataafs-Franse tijd (1780-1813).; BJL     
      Keeshonden en prinsmannen : Durgerdam, Ransdorp en Holisloot : drie Waterlandse dorpen in de Patriott BJL  BOOK 1986
DJ 202 O5 : Het ontstaan van het moderne Nederland : staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 / onder redactie van Wantje Fritschy en Joop Toebes.; BJL     
      Het ontstaan van het moderne Nederland : staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 / onder redactie BJL  BOOK 1996
DJ 202 V9 / q : Voor vaderland en vryheid : de revolutie van de patriotten / onder redactie van F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt, N.C.F. van Sas.; BJL     
      Voor vaderland en vryheid : de revolutie van de patriotten / onder redactie van F. Grijzenhout, W.W. BJL  BOOK 1987
DJ 202 W8 : De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw, 1780-1787 : oligarchie en proletariaat.; BJL     
      De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw, 1780-1787 : oligarchie en proletariaat. BJL  BOOK 1974
DJ 202 Z6 : 1787 (zeventien honderd zeven en tachtig) : de Nederlandse revolutie? / onder redactie van Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen.; BJL     
      1787 (zeventien honderd zeven en tachtig) : de Nederlandse revolutie? / onder redactie van Th.S.M. va BJL  BOOK 1988
DJ 204 E2 : Het dagboek van Otto van Eck (1791-1797) / uitgegeven door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, met medewerking van Jeroen Blaak.; BJL     
      Het dagboek van Otto van Eck (1791-1797) / uitgegeven door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, met me BJL  BOOK 1998
DJ 204 L8 B7 : De Hertog van Brunswijk, 1750-1759.; BJL     
      De Hertog van Brunswijk, 1750-1759. BJL  BOOK 1962
DJ 204 P15 H2 : Etta Palm : een Hollandse Parisienne, 1743-1799.; BJL     
      Etta Palm : een Hollandse Parisienne, 1743-1799. BJL  BOOK 1962
DJ 204 P8 B1 / q : Schets van een Middelburgs regent : Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797.; BJL     
      Schets van een Middelburgs regent : Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797. BJL  BOOK 1989
DJ 204 S6 : Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga, 1697-1731 / bewerkt door W.A. van Rappard.; BJL     
      Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga, 1697-1731 / bewerkt door W.A. van BJL  BOOK 1978
DJ 204 S7 D5 : Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, raad en burgemeester van Goes : de leerjaren van een staatsman.; BJL     
      Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, raad en burgemeester van Goes : de leerjaren van een staatsman. BJL  BOOK 1963
DJ 209 S7    
      Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel, als Raadpensionaris van Holland geduurende den jo BJL  BOOK 1803
      Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel, als Raadpensionaris van Holland geduurende den jo BJL  BOOK 1803
      Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel, als Raadpensionaris van Holland geduurende den jo BJL  BOOK 1803
DJ 210 S2 : Patriots and liberators : revolution in the Netherlands, 1780-1813.; BJL     
      Patriots and liberators : revolution in the Netherlands, 1780-1813. BJL  BOOK 1977
DJ 211 C6 : De Bataafsche Republiek.; BJL     
      De Bataafsche Republiek. BJL  BOOK 1908
DJ 211 H7 : Nederland in de Napoleontische tijd, 1795-1815.; BJL     
      Nederland in de Napoleontische tijd, 1795-1815. BJL  BOOK 1978
DJ 211 V4 : Daendels, maarschalk van Holland.; BJL     
      Daendels, maarschalk van Holland. BJL  BOOK 1963
DJ 215 G8 : Schriftelijke nalatenschap.; BJL     
      Schriftelijke nalatenschap. BJL  BOOK 1992
DJ 215 R2    
      Rapporten van de gouverneurs in de Provincien, 1840-1849. BJL  BOOK 1941
      Rapporten van de gouverneurs in de Provincien, 1840-1849. BJL  BOOK 1941
      Rapporten van de gouverneurs in de Provincien, 1840-1849. BJL  BOOK 1941
DJ 215 T8 / q : Troonredes, Openingsredes inhuldinging dredes 1814-1963.; BJL     
      Troonredes, Openingsredes inhuldinging dredes 1814-1963. BJL  BOOK 1964
DJ 216 B8 : "Broeders, sluit U aan" : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeeten / onder redactie van J.C.H. Blom en C.J. Misset.; BJL     
      "Broeders, sluit U aan" : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeeten / onder redactie van J. BJL  BOOK 1985
DJ 216 B9 : Staatkundige geschiedenis van.; BJL     
      Staatkundige geschiedenis van. BJL  BOOK 1918
DJ 216 E5 : Emancipatie in Nederland : de ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.; BJL     
      Emancipatie in Nederland : de ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. BJL  BOOK 1978
DJ 216 G3 : Geschiedenis van het moderne Nederland : politieke, economische en sociale ontwikkelingen / J.A. de Jonge ... [et al.].; BJL     
      Geschiedenis van het moderne Nederland : politieke, economische en sociale ontwikkelingen / J.A. de J BJL  BOOK 1988
DJ 216 L2 / q : Lage landen, hoge sprongen : Nederland in beweging 1898-1998 / Jos van der Lans en Herman Vuijsje m.m.v. Mila Ernst en Mischa van de Woestijne.; BJL     
      Lage landen, hoge sprongen : Nederland in beweging 1898-1998 / Jos van der Lans en Herman Vuijsje m.m BJL  BOOK 1998
DJ 216 L4 : Honderd jaar Nederland, 1848-1948 ... uitg. ter gelegenheid van het Vijftig jarig Regeringsjubileum.; BJL     
      Honderd jaar Nederland, 1848-1948 ... uitg. ter gelegenheid van het Vijftig jarig Regeringsjubileum. BJL  BOOK 1948
DJ 216 L7 : Een eeuw van vooruitgang, 1813-1913.; BJL     
      Een eeuw van vooruitgang, 1813-1913. BJL  BOOK 1913
DJ 216 N38 : De negentiende eeuw : documentatieblad.; BJL     
      De negentiende eeuw : documentatieblad. BJL  PERIODICAL
DJ 216 S9 : Wacht op onze daden : het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat.; BJL     
      Wacht op onze daden : het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat. BJL  BOOK 1992
Dj 216 W8 : Recent verleden : de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.; BJL     
      Recent verleden : de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. BJL  BOOK 1992
DJ 219 A1 N4 : Nederlanders van het eerste uur : het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830 / onder redactie van H.M. Belien, D. van der Horst en G.J. van Setten.; BJL     
      Nederlanders van het eerste uur : het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830 / onder redactie v BJL  BOOK 1996
DJ 219 A1 R7 : Een zondagskind in de politiek en andere christenen : opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.; BJL     
      Een zondagskind in de politiek en andere christenen : opstellen over konfessionele politiek in Nederl BJL  BOOK 1980
DJ 219 B3 : Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918 / uitgegeven door J.P. de Valk en M. van Faassen.; BJL     
      Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918 / uitgegeven door J.P. de Valk en BJL  BOOK 1993
DJ 219 B6    
      Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836 / uitgegeven door J.J. Wes South East Asian Collection  BOOK 1956
      Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betre BJL  BOOK 1960
DJ 219 B8 S9 : Dr. A.W. Bronsveld : zijn visie op een halve eeuw.; BJL     
      Dr. A.W. Bronsveld : zijn visie op een halve eeuw. BJL  BOOK 1966
DJ 219 C55 B2 : Hendrikus Colijn : antirevolutionair.; BJL     
      Hendrikus Colijn : antirevolutionair. BJL  BOOK 1987
DJ 219 C55 L2 : Hendrikus Colijn : : dit leven van krachtig handelen.; BJL     
      Hendrikus Colijn : : dit leven van krachtig handelen. BJL  BOOK 1998
DJ 219 C55 P9 : Colijn en het einde van de coalitie : de geschiedenis van de Kabinets formaties 1918-1924.; BJL     
      Colijn en het einde van de coalitie : de geschiedenis van de Kabinets formaties 1918-1924. BJL  BOOK 1969
DJ 219 C55 R9 : Dr. H. Colijn : een levensschets.; BJL     
      Dr. H. Colijn : een levensschets. BJL  BOOK 1933
DJ 219 D6 A6 : Dr. Willem Doorenbos.; BJL     
      Dr. Willem Doorenbos. BJL  BOOK 1948
DJ 219 E5    
      Herinneringen van vroeger en later leeftijd, en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten; ten vervolg BJL  BOOK 1884
      Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en BJL  BOOK 1882
DJ 219 F2 : Brieven van A.R. Falck, 1795-1843.; BJL     
      Brieven van A.R. Falck, 1795-1843. BJL  BOOK 1861
DJ 219 G7 L2 : Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865) ...; BJL     
      Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865) ... BJL  BOOK 1949
DJ 219 G7 V9 : Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.; BJL     
      Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving. BJL  BOOK 1908
DJ 219 H2 S9 : F.A. Van Hall en zijne constitutioneele beginselen : proefschrift.; BJL     
      F.A. Van Hall en zijne constitutioneele beginselen : proefschrift. BJL  BOOK 1932
DJ 219 H4 H9 : J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : conservatief zonder partij ...; BJL     
      J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : conservatief zonder partij ... BJL  BOOK 1973
DJ 219 H7 S5 : Dirk van Hogendorp, 1761-1822.; South East Asian Collection     
      Dirk van Hogendorp, 1761-1822. South East Asian Collection  BOOK 1890
DJ 219 H8 : Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) / uitgegeven door J. Haak.; BJL     
      Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) / uitgegeven door J. Haak. BJL  BOOK 1981
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next