Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 287 H6 : Herinneringen uit de bezettingstijd.; BJL     
      Herinneringen uit de bezettingstijd. BJL  BOOK 1960
DJ 287 H7 / q : Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek.; BJL     
      Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. BJL  BOOK 1949
DJ 287 I2 : De illegale pers over na-oorlogsche problemen.; BJL     
      De illegale pers over na-oorlogsche problemen. BJL  BOOK 1945?
DJ 287 J7    
      Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. BJL  BOOK 1982
      Tussentijds : historische studies. BJL  BOOK 1977
DJ 287 K2 : "Het Parool", 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd.; BJL     
      "Het Parool", 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd. BJL  BOOK 1991
DJ 287 K4 : Buitenlandse zaken in ballingschap : groei en verandering van een ministerie, 1940-1945.; BJL     
      Buitenlandse zaken in ballingschap : groei en verandering van een ministerie, 1940-1945. BJL  BOOK 1981
DJ 287 K5 : Kinderen van ons eigen volk : nationale uitgave over de repatrieting.; South East Asian Collection     
      Kinderen van ons eigen volk : nationale uitgave over de repatrieting. South East Asian Collection  BOOK 1959
DJ 287 K7 : Koers West : in opdracht van de repatrietingsdienst Indie.; South East Asian Collection     
      Koers West : in opdracht van de repatrietingsdienst Indie. South East Asian Collection  BOOK  
DJ 287 L8 / q : De Londense Vrij Nederland : een fascinerende selectie uit de jaargangen 1940-1945.; BJL     
      De Londense Vrij Nederland : een fascinerende selectie uit de jaargangen 1940-1945. BJL  BOOK 1973
DJ 287 M9 : Vijf nota's van Mussert aan Hitler over de samenwerking van Duitschland en Nederland in een bond van Germaansche volkeren 1940-1944.; BJL     
      Vijf nota's van Mussert aan Hitler over de samenwerking van Duitschland en Nederland in een bond van BJL  BOOK 1947
DJ 287 N3 : 1940 [negentienhondern veertig]-1945 : onverwerkt verleden? : lezingen van het symposium georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985 / onder redactie van D. Barnouw, M. de Keizer, G. van der Stroom.; BJL     
      1940 [negentienhondern veertig]-1945 : onverwerkt verleden? : lezingen van het symposium georganiseer BJL  BOOK 1985
DJ 287 N37 / q : Nederland in oorlogstijd : orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.; BJL     
      Nederland in oorlogstijd : orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. BJL  PERIODICAL 1946-
DJ 287 N4 : Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, 14 September 1944 - 4 Maart 1946 / samengesteld door, het Afwikkelingsbureau Militair Gezag.; BJL     
      Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, 14 Septem BJL  BOOK  
DJ 287 O5 : Onderdrukking en verzet : Nederland in oorlogstijd / onder redactie van J.J. van Bolhuis ... [et al.].; BJL     
      Onderdrukking en verzet : Nederland in oorlogstijd / onder redactie van J.J. van Bolhuis ... [et al.] BJL  BOOK 1955
DJ 287 S3 : Minister-President van heuijzend Nederland / met medewweking van W.Drees, G.Puchinger, A.J. van der Weele.; BJL     
      Minister-President van heuijzend Nederland / met medewweking van W.Drees, G.Puchinger, A.J. van der W BJL  BOOK 1977
DJ 287 S6 : Man in oorlog : de dagboeken van... J.M. Somer, hoofd bureau inlichtingen te Londen, 13 maart 1942 - 22 september1943.; BJL     
      Man in oorlog : de dagboeken van... J.M. Somer, hoofd bureau inlichtingen te Londen, 13 maart 1942 - BJL  BOOK 1981
DJ 287 S9 : Studies over Nederland in oorlogstijd / onder red. van A. H. Paape.; BJL     
      Studies over Nederland in oorlogstijd / onder red. van A. H. Paape. BJL  BOOK 1972
DJ 287 T9 : Tussen goed en fout : nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 / onder redactie van G. Abma, Y. Kuiper, J. Rypkema.; BJL     
      Tussen goed en fout : nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 / onder redactie van G BJL  BOOK 1986
DJ 287 V1 : Wetenschappelijke kritiek op het geschied werk van L. de Jong : het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.; BJL     
      Wetenschappelijke kritiek op het geschied werk van L. de Jong : het koninkrijk der Nederlanden in de BJL  BOOK 1975
DJ 287 V4 : De ereraden voor de kunst en de zuivering van de kunstenaars : een bijdrage tot de geschiedschrijving van de zuivering, van het vrije beroep.; BJL     
      De ereraden voor de kunst en de zuivering van de kunstenaars : een bijdrage tot de geschiedschrijving BJL  BOOK 1981
DJ 287 V9 : De Nederlandse pers en Duitsland, 1930-1939 : een studie over de vorming van de publieke opinie.; BJL     
      De Nederlandse pers en Duitsland, 1930-1939 : een studie over de vorming van de publieke opinie. BJL  BOOK 1989
DJ 287 W2 : The Dutch under German occupation, 1940-1945.; BJL     
      The Dutch under German occupation, 1940-1945. BJL  BOOK 1963
DJ 287 W4 / q : De Wervelwind, de Vliegende Hollander en andere uit de lucht verspreide vlugschriften : een fascinerende selectie uit de oorlogsjaren 1940-1945 / L. de Vries, J. de Groot.; BJL     
      De Wervelwind, de Vliegende Hollander en andere uit de lucht verspreide vlugschriften : een fascinere BJL  BOOK 1974
DJ 288 B3 : The battle of the floods : Holland in February 1953.; BJL     
      The battle of the floods : Holland in February 1953. BJL  BOOK  
DJ 288 H8 : The modern Netherlands.; BJL     
      The modern Netherlands. BJL  BOOK 1971
DJ 288 J7 : Nederland en Indonesie beide vrij : gezien vanuit het Nederlands Parlement : memoires.; South East Asian Collection     
      Nederland en Indonesie beide vrij : gezien vanuit het Nederlands Parlement : memoires. South East Asian Collection  BOOK 1977
DJ 288 K1 : Het Kabinet Drees-Van-Schaik (1948-1951) : Band A, Liberalisatie en sociale ordening / redactie P.F Maas [et al.].; BJL     
      Het Kabinet Drees-Van-Schaik (1948-1951) : Band A, Liberalisatie en sociale ordening / redactie P.F M BJL  BOOK 1991
DJ 288 K3 : Nieuw Babylon in aanbouw : Nederland in de jaren zestig / vertaling Simone Kennedy-Doornbos.; BJL     
      Nieuw Babylon in aanbouw : Nederland in de jaren zestig / vertaling Simone Kennedy-Doornbos. BJL  BOOK 1995
DJ 288 K6 : Nederland en omstreken : opstellen over desorientatie en democratie.; BJL     
      Nederland en omstreken : opstellen over desorientatie en democratie. BJL  BOOK 1995
DJ 288 N3    
      Nederland na 1945 : beschouwingen over ontwikkeling en beleid / [door G.A. Kooy et al]. BJL  BOOK 1980
      De Nederlandse Natie / onder redactie van S.W. Couwenberg. BJL  BOOK 1981
DJ 288 R5 : De eindeloze jaren zestig : geschiedenis van een generatieconflict.; BJL     
      De eindeloze jaren zestig : geschiedenis van een generatieconflict. BJL  BOOK 1995
DJ 288 R8 : Een tevreden natie : Nederland van 1945 tot nu / Maarten van Rossem, Ed Jonker, L. Kooijmans.; BJL     
      Een tevreden natie : Nederland van 1945 tot nu / Maarten van Rossem, Ed Jonker, L. Kooijmans. BJL  BOOK 1993
DJ 288 S2 : Juliana : een biografie in foto's van de Koningin der Nederlanden / samengesteld door en met tekst van H. Schaafsma.; BJL     
      Juliana : een biografie in foto's van de Koningin der Nederlanden / samengesteld door en met tekst va BJL  BOOK 1959
DJ 288 S6 : Cultuur in Nederland, 1945-1955 : meningen en beleid.; BJL     
      Cultuur in Nederland, 1945-1955 : meningen en beleid. BJL  BOOK 1977
DJ 288 S7 : De staat van Nederland : Nederland en zijn bewoners... / onder redactie van W. Uitterhoeve, B. de Pater...[et al.].; BJL     
      De staat van Nederland : Nederland en zijn bewoners... / onder redactie van W. Uitterhoeve, B. de Pat BJL  BOOK 1990
DJ 288 S8 : Een stille revolutie? : cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig / onder redactie van Paul Luykx en Pim Slot.; BJL     
      Een stille revolutie? : cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig / onder redactie van Paul Lu BJL  BOOK 1997
DJ 288 T6 : De Toekomst of zicht : een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de Nederlander voor de periode 1970-1980.; BJL     
      De Toekomst of zicht : een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de Nederlander voor d BJL  BOOK 1970
DJ 288 V5 : Goed en fout na de oorlog : de grote lijnen van de recente Nederlandse politieke geschiedenis.; BJL     
      Goed en fout na de oorlog : de grote lijnen van de recente Nederlandse politieke geschiedenis. BJL  BOOK 2000
DJ 288 V8 : Allen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.; BJL     
      Allen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958. BJL  BOOK 1986
DJ 288 W3 : Wederopbouw, welvaart en onrust.; BJL     
      Wederopbouw, welvaart en onrust. BJL  BOOK 1986
DJ 289 R5 : Handel en wandel : nagelaten gedenkschriten 1888-1965.; BJL     
      Handel en wandel : nagelaten gedenkschriten 1888-1965. BJL  BOOK 1965
DJ 290 C7 : Compendium voor politiek en samenleving in Nederland / kernredactie : H. Daalder, C.J.M. Schuyt.; BJL     
      Compendium voor politiek en samenleving in Nederland / kernredactie : H. Daalder, C.J.M. Schuyt. BJL  BOOK 2004
DJ 401 B71 O5 : Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 / bewerkt door H.P.H. Camps.; BJL     
      Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 / bewerkt door H.P.H. Camps. BJL  BOOK 1979
DJ 401 B737 R7 : Rituele repertoires : volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853.; BJL     
      Rituele repertoires : volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853. BJL  BOOK 1994
DJ 401 B75 D7 : Driestromenland in het historisch bedrijf : lokaal, regionaal, interregionaal / onder redactie van H.F.J.M. van den Eerenbeemt ...; BJL     
      Driestromenland in het historisch bedrijf : lokaal, regionaal, interregionaal / onder redactie van H. BJL  BOOK 1986
DJ 401 B75 P6 : Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden : symposium ... 's-Hertogenbosch, 23 April 1982.; BJL     
      Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nede BJL  BOOK 1982
DJ 401 B77 M7 : Brabant van Generaliteitsland tot gewest : bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629-1 Maart 1796 ...; BJL     
      Brabant van Generaliteitsland tot gewest : bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de land BJL  BOOK 1953
DJ 401 B78 S3 / q : De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners.; BJL     
      De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners. BJL  BOOK 1943
DJ 401 D75 G3 : Geschiedenis van Drenthe / onder redactie van J. Heringa, voorzitter ... [et al.]; samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe.; BJL     
      Geschiedenis van Drenthe / onder redactie van J. Heringa, voorzitter ... [et al.]; samengesteld in op BJL  BOOK 1985
DJ 401 E15 O5 : Oostnederlands : bijdragen tot de geschiedenis en de Streektaalletterkunde van Oost-Nederland / bijeengebracht door K. Heeroma en J. Naarding.; BJL     
      Oostnederlands : bijdragen tot de geschiedenis en de Streektaalletterkunde van Oost-Nederland / bijee BJL  BOOK 1964
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next