Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 288 R5 : De eindeloze jaren zestig : geschiedenis van een generatieconflict.; BJL     
      De eindeloze jaren zestig : geschiedenis van een generatieconflict. BJL  BOOK 1995
DJ 288 R8 : Een tevreden natie : Nederland van 1945 tot nu / Maarten van Rossem, Ed Jonker, L. Kooijmans.; BJL     
      Een tevreden natie : Nederland van 1945 tot nu / Maarten van Rossem, Ed Jonker, L. Kooijmans. BJL  BOOK 1993
DJ 288 S2 : Juliana : een biografie in foto's van de Koningin der Nederlanden / samengesteld door en met tekst van H. Schaafsma.; BJL     
      Juliana : een biografie in foto's van de Koningin der Nederlanden / samengesteld door en met tekst va BJL  BOOK 1959
DJ 288 S6 : Cultuur in Nederland, 1945-1955 : meningen en beleid.; BJL     
      Cultuur in Nederland, 1945-1955 : meningen en beleid. BJL  BOOK 1977
DJ 288 S7 : De staat van Nederland : Nederland en zijn bewoners... / onder redactie van W. Uitterhoeve, B. de Pater...[et al.].; BJL     
      De staat van Nederland : Nederland en zijn bewoners... / onder redactie van W. Uitterhoeve, B. de Pat BJL  BOOK 1990
DJ 288 S8 : Een stille revolutie? : cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig / onder redactie van Paul Luykx en Pim Slot.; BJL     
      Een stille revolutie? : cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig / onder redactie van Paul Lu BJL  BOOK 1997
DJ 288 T6 : De Toekomst of zicht : een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de Nederlander voor de periode 1970-1980.; BJL     
      De Toekomst of zicht : een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de Nederlander voor d BJL  BOOK 1970
DJ 288 V5 : Goed en fout na de oorlog : de grote lijnen van de recente Nederlandse politieke geschiedenis.; BJL     
      Goed en fout na de oorlog : de grote lijnen van de recente Nederlandse politieke geschiedenis. BJL  BOOK 2000
DJ 288 V8 : Allen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.; BJL     
      Allen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958. BJL  BOOK 1986
DJ 288 W3 : Wederopbouw, welvaart en onrust.; BJL     
      Wederopbouw, welvaart en onrust. BJL  BOOK 1986
DJ 289 R5 : Handel en wandel : nagelaten gedenkschriten 1888-1965.; BJL     
      Handel en wandel : nagelaten gedenkschriten 1888-1965. BJL  BOOK 1965
DJ 290 C7 : Compendium voor politiek en samenleving in Nederland / kernredactie : H. Daalder, C.J.M. Schuyt.; BJL     
      Compendium voor politiek en samenleving in Nederland / kernredactie : H. Daalder, C.J.M. Schuyt. BJL  BOOK 2004
DJ 401 B71 O5 : Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 / bewerkt door H.P.H. Camps.; BJL     
      Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 / bewerkt door H.P.H. Camps. BJL  BOOK 1979
DJ 401 B737 R7 : Rituele repertoires : volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853.; BJL     
      Rituele repertoires : volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853. BJL  BOOK 1994
DJ 401 B75 D7 : Driestromenland in het historisch bedrijf : lokaal, regionaal, interregionaal / onder redactie van H.F.J.M. van den Eerenbeemt ...; BJL     
      Driestromenland in het historisch bedrijf : lokaal, regionaal, interregionaal / onder redactie van H. BJL  BOOK 1986
DJ 401 B75 P6 : Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden : symposium ... 's-Hertogenbosch, 23 April 1982.; BJL     
      Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nede BJL  BOOK 1982
DJ 401 B77 M7 : Brabant van Generaliteitsland tot gewest : bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629-1 Maart 1796 ...; BJL     
      Brabant van Generaliteitsland tot gewest : bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de land BJL  BOOK 1953
DJ 401 B78 S3 / q : De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners.; BJL     
      De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners. BJL  BOOK 1943
DJ 401 D75 G3 : Geschiedenis van Drenthe / onder redactie van J. Heringa, voorzitter ... [et al.]; samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe.; BJL     
      Geschiedenis van Drenthe / onder redactie van J. Heringa, voorzitter ... [et al.]; samengesteld in op BJL  BOOK 1985
DJ 401 E15 O5 : Oostnederlands : bijdragen tot de geschiedenis en de Streektaalletterkunde van Oost-Nederland / bijeengebracht door K. Heeroma en J. Naarding.; BJL     
      Oostnederlands : bijdragen tot de geschiedenis en de Streektaalletterkunde van Oost-Nederland / bijee BJL  BOOK 1964
DJ 401 F5 B6 : Friesland tot de elfde eeuw.; BJL     
      Friesland tot de elfde eeuw. BJL  BOOK  
DJ 401 F55 K1 : Geschiedenis van Friesland.; BJL     
      Geschiedenis van Friesland. BJL  BOOK 1968
DJ 401 F55 V8 : Fan lang forlyn : histoaryske sketsen, samling de skiuwer oanbean troch it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins.; BJL     
      Fan lang forlyn : histoaryske sketsen, samling de skiuwer oanbean troch it Frysk Ynstitut oan de Ryks BJL  BOOK 1969
DJ 401 F55 V9 : De Friese geschiedenis in Europees perspectief.; BJL     
      De Friese geschiedenis in Europees perspectief. BJL  BOOK 1978
DJ 401 F562 H1 / lf : Terpen tussen Vlie en Eems : een geografisch-historische benadering.; BJL     
      Terpen tussen Vlie en Eems : een geografisch-historische benadering. BJL  BOOK 1963
DJ 401 F562 H6 : Frisia and the Frisians at the time of St. Willibrord.; BJL     
      Frisia and the Frisians at the time of St. Willibrord. BJL  BOOK 1986
DJ 401 F58 S2 : Skiednis fan de Fryske biweging.; BJL     
      Skiednis fan de Fryske biweging. BJL  BOOK 1977
DJ 401 F58 Z8 : De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen.; BJL     
      De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen. BJL  BOOK 1978
DJ 401 G41 P3 : Pax Groningana : 204 oarkonden ut it Grinzere Gemeente / utjown troch M.G. Oosterhout ... [et al.].; BJL     
      Pax Groningana : 204 oarkonden ut it Grinzere Gemeente / utjown troch M.G. Oosterhout ... [et al.]. BJL  BOOK 1975
DJ 401 G464 R7 : Rennenberg en de Groningse malcontenten.; BJL     
      Rennenberg en de Groningse malcontenten. BJL  BOOK 1964
DJ 401 G47 G8 : Groningen constant, Groningen-Münster 1672.; BJL     
      Groningen constant, Groningen-Münster 1672. BJL  BOOK 1972
DJ 401 G7 G3 : Bijdragen en mededelingen.; BJL     
      Bijdragen en mededelingen. BJL  BOOK 1957
DJ 401 G71 O5 / q : Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 / uitgegeven door E.J. Harenberg [and later] M.S. Polak.; BJL     
      Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 / uitgegeven door E.J. Harenberg [and later] M.S. Polak. BJL  BOOK 1988
DJ 401 G73 H4 : Tussen Maas en Waal : 650 jaar geschiedenis van mensen en water.; BJL     
      Tussen Maas en Waal : 650 jaar geschiedenis van mensen en water. BJL  BOOK 1972
DJ 401 G74 S9 : Gelre en Habsburg, 1492-1528.; BJL     
      Gelre en Habsburg, 1492-1528. BJL  BOOK 1960
DJ 401 G762 W7    
      Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen... BJL  BOOK 1962
      Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen... BJL  BOOK 1962
DJ 401 G764 G3 : Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795 / door P.J. Meij... [et al].; BJL     
      Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795 / door P.J. Meij... [et al]. BJL  BOOK 1975
DJ 401 G77 S6 : De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817.; BJL     
      De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817. BJL  BOOK 1975
DJ401.H6 P75 1994 : Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century [electronic resource] : the politics of particularism / J.L. Price.; Online materials     
      Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century [electronic resource] : the politics of par Online materials  EBOOKS 1994
DJ 401 H61 K9 : De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 ...; BJL     
      De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 ... BJL  BOOK 1971
DJ 401 H61 O5 : Oorkondenboek van Holland en Zealand tot 1299 / door A.C.F. Koch.; BJL     
      Oorkondenboek van Holland en Zealand tot 1299 / door A.C.F. Koch. BJL  BOOK 1970
DJ 401 H64 T7 : Holland under Habsburg rule, 1506-1566 : the formation of a body politic.; BJL     
      Holland under Habsburg rule, 1506-1566 : the formation of a body politic. BJL  BOOK 1990
DJ 401 H662 B4    
      Chronographia Johannis de Beke / uitgegeven door H. Bruch. BJL  BOOK 1973
      Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant / uitgegeven door H. Bruch. BJL  BOOK 1982
DJ 401 H662 B8 : Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.; BJL     
      Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. BJL  BOOK 1982
DJ 401 H662 H7 : Holland in de dertiende eeuw : leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.; BJL     
      Holland in de dertiende eeuw : leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. BJL  BOOK 1982
DJ 401 H67 O6 : Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten : ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750) / [uitgegeven door] R.M. Dekker.; BJL     
      Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten : ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Hollan BJL  BOOK 1979
DJ 401 H67 P9 : Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century : the politics of particularism.; BJL     
      Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century : the politics of particularism. BJL  BOOK 1994
DJ 401 H85 B1 : Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966 / sammengesteld door A.E. van Balen-Chavannes, met indices van J.H. Rombach en J.E.H. Rombach-de Kievid.; BJL     
      Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966 / sammengesteld door A.E. van Balen-Chavan BJL  BOOK 1972
DJ 401 L65 J3 : Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg.; BJL     
      Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordig BJL  BOOK 1974
DJ 401 L68 K9 : Aussenpolitik 1848 : die hollandische Provinz Limburg in der deutschen Revolution.; BJL     
      Aussenpolitik 1848 : die hollandische Provinz Limburg in der deutschen Revolution. BJL  BOOK 1979
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next