Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DS 646.13 A5 : De roep van de tokeh : brokjes Indies jeugdsentiment.; South East Asian Collection     
      De roep van de tokeh : brokjes Indies jeugdsentiment. South East Asian Collection  BOOK 1972
DS 646.13 B71 T3 / p : Tuanku Imam Bondjol.; South East Asian Collection     
      Tuanku Imam Bondjol. South East Asian Collection  BOOK 1955
DS 646.13 G8 : In het land der blauwe vulkanen.; South East Asian Collection     
      In het land der blauwe vulkanen. South East Asian Collection  BOOK 1936
DS 646.13 I8 Z2 : Singa Atjeh : (Biographi Seri Sulthan Iskandar Muda).; South East Asian Collection     
      Singa Atjeh : (Biographi Seri Sulthan Iskandar Muda). South East Asian Collection  BOOK 1957
DS 646.13 M5 J2 : Cut Meutia, pahlawan nasional, dan puteranya.; South East Asian Collection     
      Cut Meutia, pahlawan nasional, dan puteranya. South East Asian Collection  BOOK 1979
DS 646.13 N14 : De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs / naar een maleis handschrift in de Marsden-Collection te London uitgegeven, vertaald en ingeleid door G.W.J. Drewes.; South East Asian Collection     
      De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs / naar een maleis handschrift in de South East Asian Collection  BOOK 1961
DS 646.13 P2 B2 : Dr. T.D. Pardede : wajah seorang pejuang wiraswasta.; South East Asian Collection     
      Dr. T.D. Pardede : wajah seorang pejuang wiraswasta. South East Asian Collection  BOOK 1981
DS 646.13 P8    
      Aku dan Toba : tjatakan dari masa kanak-kanak. South East Asian Collection  BOOK 1967
      Aku dan Toba : tjatatan dari masa kanak-kanak. South East Asian Collection  BOOK 1950
DS 646.13 R12 : Semasa ketjil dikampung 1913-1928 : autobiografi seorang anak Minangabau.; South East Asian Collection     
      Semasa ketjil dikampung 1913-1928 : autobiografi seorang anak Minangabau. South East Asian Collection  BOOK 1950
DS 646.13 S18 J2 : Tengku Tjhik di-Tiro Muhammad Saman pahlawan besar dalam Perang Atjeh 1881-1891.; South East Asian Collection     
      Tengku Tjhik di-Tiro Muhammad Saman pahlawan besar dalam Perang Atjeh 1881-1891. South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 646.13 S6 L9 : Si Singamangaradja I-XII.; South East Asian Collection     
      Si Singamangaradja I-XII. South East Asian Collection  BOOK 1967
DS 646.13 S62 S6 : Ahu Si Singamangaraja : arti historis, politis, ekonomis dan religius Si Singamangaraja XII.; South East Asian Collection     
      Ahu Si Singamangaraja : arti historis, politis, ekonomis dan religius Si Singamangaraja XII. South East Asian Collection  BOOK 1982
DS 646.13 S9 D8 / q : General Swart : pacificator van Atjeh.; South East Asian Collection     
      General Swart : pacificator van Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1943
DS 646.13 S98    
      Tropic fever : the adventures of a planter in Samatra. South East Asian Collection  BOOK 1979
      Tropic fever : the adventures of a planter in Sumatra. South East Asian Collection  BOOK 1936
DS 646.13 T8 : Tropical adventure : Sumatra, land of loveliness and stern destiny.; South East Asian Collection     
      Tropical adventure : Sumatra, land of loveliness and stern destiny. South East Asian Collection  BOOK 1948
DS 646.13 V4 : Brieven uit Sumatra, 1928-1949.; South East Asian Collection     
      Brieven uit Sumatra, 1928-1949. South East Asian Collection  BOOK 1982
DS 646.15 A8 A7 / p : Gerakan operasi Militer Vll : perjelesaian peristiwa Atjah.; South East Asian Collection     
      Gerakan operasi Militer Vll : perjelesaian peristiwa Atjah. South East Asian Collection  BOOK 1965
DS 646.15 A8 B7 / q : Uma obra rarissima impressa em Goa no seculo XVII.; BJL     
      Uma obra rarissima impressa em Goa no seculo XVII. BJL  BOOK 1967
DS 646.15 A8 B9 : Bunga rampai tentang Aceh.; South East Asian Collection     
      Bunga rampai tentang Aceh. South East Asian Collection  BOOK 1980
DS 646.15 A8 D1 / p : Drie Atjeh-mannen : Snouck Hurgronje-Van Heutsz-Van Daalen.; South East Asian Collection     
      Drie Atjeh-mannen : Snouck Hurgronje-Van Heutsz-Van Daalen. South East Asian Collection  BOOK  
DS 646.15 A8 D6 : Gadjah putih Iskandar Muda.; South East Asian Collection     
      Gadjah putih Iskandar Muda. South East Asian Collection  BOOK 1958?
DS 646.15 A8 H3    
      Bunga rampai revolusi dari tanah Aceh. South East Asian Collection  BOOK 1978
      Kebudayaan Aceh dalam sejarah. South East Asian Collection  BOOK 1983
DS 646.15 A8 H6    
      De hikajat Atjeh / uitg. door T. Iskander. South East Asian Collection  BOOK 1958
      Hikajat Atjeh : die Erzählung von der Abkunft und der Jugenjahren des Sultan Iskander Müda von Atjeh, South East Asian Collection  BOOK 1969
DS 646.15 A8 I2 : Teungku Muhammad Daud Beureueh : peranannya dalam pergolakan di Aceh.; South East Asian Collection     
      Teungku Muhammad Daud Beureueh : peranannya dalam pergolakan di Aceh. South East Asian Collection  BOOK 1982
DS 646.15 A8 J7 / q : The security disturbances in Aceh during 1990.; South East Asian Collection     
      The security disturbances in Aceh during 1990. South East Asian Collection  BOOK 1997
DS 646.15 A8 K2 : The roots of Acehnese rebellion 1989-1992.; South East Asian Collection     
      The roots of Acehnese rebellion 1989-1992. South East Asian Collection  BOOK 1995
DS 646.15 A8 N3 : Proeve van een onderzoek der middelen tot oplossing van het Atjeh-vraagastuk.; South East Asian Collection     
      Proeve van een onderzoek der middelen tot oplossing van het Atjeh-vraagastuk. South East Asian Collection  BOOK 1886
DS 646.15 A8 R5 / p : De rijkdom van Atjeh.; South East Asian Collection     
      De rijkdom van Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1923
DS 646.15 A8 S1 : Atjeh sepandjang abad.; South East Asian Collection     
      Atjeh sepandjang abad. South East Asian Collection  BOOK 1961
DS 646.15 A8 S5    
      The rope of God. South East Asian Collection  BOOK 1969
      The rope of God. South East Asian Collection  BOOK 2000
      Shadow and sound : the historical thought of a Sumatran people. South East Asian Collection  BOOK 1979
DS 646.15 A8 S6 / (WQ) : The republican revolt : a study of the Acehnese rebellion.; South East Asian Collection     
      The republican revolt : a study of the Acehnese rebellion. South East Asian Collection  BOOK 1985
DS 646.15 A8 T1 : Atjeh jang kaja budaja.; South East Asian Collection     
      Atjeh jang kaja budaja. South East Asian Collection  BOOK 1972
DS 646.15 A8 Z2    
      Djeumpa Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1968
      Srikandi Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1966
DS 646.15 B18 T6 : Pekuburan Belanda "Peutjoet" membuka tabir sedjarah kepahlawan rakjat Atjeh.; South East Asian Collection     
      Pekuburan Belanda "Peutjoet" membuka tabir sedjarah kepahlawan rakjat Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1972
DS 646.15 B2 L2 : Het eiland Banka en zijne aangelegenheden.; BJL     
      Het eiland Banka en zijne aangelegenheden. BJL  BOOK 1850
DS 646.15 B25 D7 : A Malay frontier : unity and duality in a Sumatran Kingdom.; South East Asian Collection     
      A Malay frontier : unity and duality in a Sumatran Kingdom. South East Asian Collection  BOOK 1990
DS 646.15 B25 H6 : Histoire de Barus, Sumatra : le site de Lobu Tua / sous la direction de Claude Guillot.; South East Asian Collection     
      Histoire de Barus, Sumatra : le site de Lobu Tua / sous la direction de Claude Guillot. South East Asian Collection  BOOK 1998
DS646.15.B27 : Scraps of hope in Banda Aceh : gendered urban politics in the Aceh peace process / Marjaana Jauhola.; Online materials     
      Scraps of hope in Banda Aceh : gendered urban politics in the Aceh peace process / Marjaana Jauhola. Online materials  EBOOKS 2020
DS 646.15 B3 : De verkenning der Bataklanden : eene bijdrage tot de geschiedenis der ontdekking van het Toba-Meer.; South East Asian Collection     
      De verkenning der Bataklanden : eene bijdrage tot de geschiedenis der ontdekking van het Toba-Meer. South East Asian Collection  BOOK  
DS 646.15 B3 B2 : Tobaland : the shreds of tradition.; South East Asian Collection     
      Tobaland : the shreds of tradition. South East Asian Collection  BOOK 1983
DS 646.15 B3 I4 : Pakantan een belangrijk gedeelte van Sumatra.; South East Asian Collection     
      Pakantan een belangrijk gedeelte van Sumatra. South East Asian Collection  BOOK  
DS 646.15 B3 J8 : Bataks : wie zij waren en wat wij naar de opgedane ervaringen.... van hen mogen verwachten een schets.; South East Asian Collection     
      Bataks : wie zij waren en wat wij naar de opgedane ervaringen.... van hen mogen verwachten een schets South East Asian Collection  BOOK 1912
DS 646.15 B3 K3 : De tocht van Overste van Daalen door de Gajo Alas- en Bataklanden, 8 Februari tot 233 Juli 1904.; South East Asian Collection     
      De tocht van Overste van Daalen door de Gajo Alas- en Bataklanden, 8 Februari tot 233 Juli 1904. South East Asian Collection  BOOK 1905
DS 646.15 B3 K7 : Habinsaran : het land van den zonnestraal : mijn leven onder de Bataks.; South East Asian Collection     
      Habinsaran : het land van den zonnestraal : mijn leven onder de Bataks. South East Asian Collection  BOOK 1926
DS 646.15 B3 M6 : Fra i Batacchi indipendenti : viaggio.; South East Asian Collection     
      Fra i Batacchi indipendenti : viaggio. South East Asian Collection  BOOK 1892
DS 646.15 B3 N4 : Sedjarah Batak-Karo : sebuah sumbangan / diterdjemahkan ... oleh N.J. Siahaan-Nababan.; South East Asian Collection     
      Sedjarah Batak-Karo : sebuah sumbangan / diterdjemahkan ... oleh N.J. Siahaan-Nababan. South East Asian Collection  BOOK 1972
DS 646.15 B3 P2 : Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao.; South East Asian Collection     
      Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao. South East Asian Collection  BOOK 1964
DS 646.15 B3 P9 : Karo dari jaman ke jaman.; South East Asian Collection     
      Karo dari jaman ke jaman. South East Asian Collection  BOOK 1981
DS 646.15 B3 T55 : Simeloengoen : het land der Timoer-Bataks in zijn vroegre isolatieen zijn ontwikkeling tot een van het cultuurgebied van de ooskust van Sumatra.; South East Asian Collection     
      Simeloengoen : het land der Timoer-Bataks in zijn vroegre isolatieen zijn ontwikkeling tot een van he South East Asian Collection  BOOK 1922
DS 646.15 B3 Z2 : Voorwaard voor maatschappelijke ontwikkenling in het centrale Batakland : proefschrift.; South East Asian Collection     
      Voorwaard voor maatschappelijke ontwikkenling in het centrale Batakland : proefschrift. South East Asian Collection  BOOK 1934
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next