Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HD 1955 S3 : Preussische Agrargesellschaft im Wandel : wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Transformationsprozess von 1763 bis 1847.; BJL     
      Preussische Agrargesellschaft im Wandel : wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Transform BJL  BOOK 1978
HD 1957    
      Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Modern BJL  BOOK 1988
      Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Modern BJL  BOOK 1988
HD 1957 G6 : The economic development of Belgian agriculture : a regional perspective, 1812-1846.; BJL     
      The economic development of Belgian agriculture : a regional perspective, 1812-1846. BJL  BOOK 1993
HD 1958 B4 : Wat men weten moet over het Ministerie van Landbouw en het invoeren van het "Planning Programming Budgeting System" in dit Departement.; BJL     
      Wat men weten moet over het Ministerie van Landbouw en het invoeren van het "Planning Programming Bud BJL  BOOK 1974
HD 1960 F5 K5 : Prometheus aangevuurd door Demeter : de economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen, 1815-1850.; BJL     
      Prometheus aangevuurd door Demeter : de economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen, BJL  BOOK 1989
HD 1960 N17 G3 : La crise agricole du bas moyen age dans le Namurois. / par L.Genicot avec le concours de M.S.Bouchat-Dupont et B. Delvaux.; BJL     
      La crise agricole du bas moyen age dans le Namurois. / par L.Genicot avec le concours de M.S.Bouchat- BJL  BOOK 1970
HD 1962 A2 / q : Agrarische Geschiedenis van Nederland van prehistorie tot heden.; BJL     
      Agrarische Geschiedenis van Nederland van prehistorie tot heden. BJL  BOOK 1986
HD 1962 B5 : Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 : veranderingen en verscheidenheid.; BJL     
      Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 : veranderingen en verscheidenheid. BJL  BOOK 1992
HD 1962 B8 : Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis.; BJL     
      Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. BJL  BOOK 1975
HD 1962 F8 : Die hollandische Landwirtschaft : ein Muster moderner Rationalisierung ...; BJL     
      Die hollandische Landwirtschaft : ein Muster moderner Rationalisierung ... BJL  BOOK 1930
HD 1962 G3 : Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw, 1795-1940.; BJL     
      Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw, 1795-1940. BJL  BOOK 1943
HD 1962 J3    
      Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg, 1250-1800. BJL  BOOK 1979
      De sociale gevolgen van de mechanisatie in de landbouw = Social implications of farm mechanization. BJL  BOOK 1968
HD 1962 K6 : Agriculture in the Netherlands 1851-1950 : production and institutional change.; BJL     
      Agriculture in the Netherlands 1851-1950 : production and institutional change. BJL  BOOK 1993
HD 1962 L2    
      De landbouw als bron van volksbestaan in Nederland / samengesteld door D.J. Maltha met medewerking va BJL  BOOK 1944
      Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw / uitgegeven door G.H. Kocks en J.M.G. van der BJL  BOOK 1981
HD 1962 L24 / q : Landbouwtelling / [bewerkt door] Centraal Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      Landbouwtelling / [bewerkt door] Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL  BOOK 1952
HD 1962 L8 : Evaluation of rural reconstruction projects with the aid of a model of regional economic growth.; BJL     
      Evaluation of rural reconstruction projects with the aid of a model of regional economic growth. BJL  BOOK 1971
HD 1962 M11 / q : Maandstatistiek van de landbouw.; BJL     
      Maandstatistiek van de landbouw. BJL  PERIODICAL  
HD 1962 N4 : De nederlandsche landbouw in het tijdvak, 1813-1913.; BJL     
      De nederlandsche landbouw in het tijdvak, 1813-1913. BJL  BOOK 1914
HD 1962 N46    
      Statistiek der pachtprijzen over het pachtjaar. BJL  PERIODICAL 1950-
      Statistiek van de pacht-en verkoopprijzen van landbouwgronden. BJL  PERIODICAL  
HD 1962 N461 / q : Statistiek van bedrijfsuitkomsten in de landbouw.; BJL     
      Statistiek van bedrijfsuitkomsten in de landbouw. BJL  PERIODICAL  
HD 1962 N462 / q : Statistiek van de land-en tuinbouw.; BJL     
      Statistiek van de land-en tuinbouw. BJL  PERIODICAL 1950-
HD 1962 P6    
      Dutch agricultural export performance, 1846-1926. BJL  BOOK 1989
      Wisselend getij : geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comite [1934-1959]. BJL  BOOK 1959
HD 1962 R5 : Economische aspekten van het bedrijfsgrootte-vraagstuk als onderdeel van het structuurprobleem in de landbouw ...; BJL     
      Economische aspekten van het bedrijfsgrootte-vraagstuk als onderdeel van het structuurprobleem in de BJL  BOOK 1960
HD 1962 R6 : A free farmer in a free state : a study of rural life and industry.; BJL     
      A free farmer in a free state : a study of rural life and industry. BJL  BOOK 1912
HD 1962 S / q : Statistische gegevens betreffende land- en tuinbouw, bosbouw en visserij.; BJL     
      Statistische gegevens betreffende land- en tuinbouw, bosbouw en visserij. BJL  PERIODICAL  
HD 1962 S1 : Het boerengezin in Nederland : sociologische grondslagen gezin en bedrijf.; BJL     
      Het boerengezin in Nederland : sociologische grondslagen gezin en bedrijf. BJL  BOOK 1958
HD 1962 S78 / q : Statistische gegevens betrefffende landbouw en visserij.; BJL     
      Statistische gegevens betrefffende landbouw en visserij. BJL  PERIODICAL
HD 1962 V9    
      The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700. BJL  BOOK 1974
      The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700. BJL  BOOK 1974
HD 1962 Z2 : De economische entwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914.; BJL     
      De economische entwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. BJL  BOOK 1985
HD 1964 B2 : Boer en landbouwvoorlichting : de communicatie van nieuwe landboumethoden.; BJL     
      Boer en landbouwvoorlichting : de communicatie van nieuwe landboumethoden. BJL  BOOK 1963
HD 1965 B4 B1 : De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden.; BJL     
      De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. BJL  BOOK 1973
HD 1965 B7 C9 : Het gemengde landbouw-bedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885 / A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars.; BJL     
      Het gemengde landbouw-bedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885 / A.H. Crijns en F.W.J. K BJL  BOOK 1987
HD 1965 F9 B6 : Van Friese grond : agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw.; BJL     
      Van Friese grond : agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese la BJL  BOOK 1995
HD 1965 F9 V9 : Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).; BJL     
      Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895). BJL  BOOK 1971
HD 1965 H3 V5 : Den Haag en de landbouw : keerpunten in het negentiende-eeuwse landouwbeleid.; BJL     
      Den Haag en de landbouw : keerpunten in het negentiende-eeuwse landouwbeleid. BJL  BOOK 1966
HD 1965 H5 U1 : De veranderingen in het grondgebruik in een zandgemeente (Hengelo Gld.) in de jaren 1900-1950 ...; BJL     
      De veranderingen in het grondgebruik in een zandgemeente (Hengelo Gld.) in de jaren 1900-1950 ... BJL  BOOK 1955
HD 1965 W7 W6 : De Winterswijkse Scholten : opkomst, bloei en neergang : een antropologische speurtocht naar het fatum van een agrarische elite.; BJL     
      De Winterswijkse Scholten : opkomst, bloei en neergang : een antropologische speurtocht naar het fatu BJL  BOOK 1985
HD 1972 A2 : Agriculture in Denmark.; BJL     
      Agriculture in Denmark. BJL  BOOK 1977
HD 1972 B7 : Bondefrigorelse : dansk landbrug i fortid, nutid og fremtid / redigeret af Jorgen Andersen, Tonnes Bekker-Nielsen og Ole Fenger.; BJL     
      Bondefrigorelse : dansk landbrug i fortid, nutid og fremtid / redigeret af Jorgen Andersen, Tonnes Be BJL  BOOK 1989
HD 1972 R9 : Denmark farms on ... : Danish farm products today.; BJL     
      Denmark farms on ... : Danish farm products today. BJL  BOOK 1970
HD 1973 D2 : Policy networks under pressure : pollution control, policy reform and the power of farmers.; BJL     
      Policy networks under pressure : pollution control, policy reform and the power of farmers. BJL  BOOK 1998
HD 1973 N2 : The agricultural policies of Britain and Denmark : a study in reciprocal trade.; BJL     
      The agricultural policies of Britain and Denmark : a study in reciprocal trade. BJL  BOOK 1961
HD 1975 B6 : The economic development of Belgian agriculture : 1880-1980 : a quantitative and qualitative analysis.; BJL     
      The economic development of Belgian agriculture : 1880-1980 : a quantitative and qualitative analysis BJL  BOOK 1993
HD 1977 H5 : Restadtegen i varldsekonomin : lokala studier av befolkningstillvaxt, jordbruksproduktion och fordelning i Vastsverige 1800-1860.; BJL     
      Restadtegen i varldsekonomin : lokala studier av befolkningstillvaxt, jordbruksproduktion och fordeln BJL  BOOK 1988
HD 1977 K1 : Tradition och reform i vastra Sodermanlands jordbruk, 1810-1890 : agrar teknik i kapitalismens inledningsskede.; BJL     
      Tradition och reform i vastra Sodermanlands jordbruk, 1810-1890 : agrar teknik i kapitalismens inledn BJL  BOOK 1983
HD 1977 M1 : Kapitalbildning i Sverige, 1750-1860 : godsen.; BJL     
      Kapitalbildning i Sverige, 1750-1860 : godsen. BJL  BOOK 1983
HD 1977 M3 : Jordbrukets omvandling pa 1700- och 1800-talen.; BJL     
      Jordbrukets omvandling pa 1700- och 1800-talen. BJL  BOOK 1982
HD 1977 S5 : Hur bonden blev lonarbetare : industrisamhallet och den svenska bondeklassens omvandling.; BJL     
      Hur bonden blev lonarbetare : industrisamhallet och den svenska bondeklassens omvandling. BJL  BOOK 1983
HD 1977 S7    
      Hushallningssallskapen och agrarsamhallets forandring : utveckling och verksamhet under 1800-talets f BJL  BOOK 1980
      Jordbruksbygd. BJL  BOOK 1981
HD 1977 S9 : Den svenska jorden : radioforedrag, 1945-1946.; BJL     
      Den svenska jorden : radioforedrag, 1945-1946. BJL  BOOK 1946
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next