Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HD 6702 K9    
      Uit het rijk van den arbeid : ontstaan groei en werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederla BJL  BOOK 1924
      Uit het rijk van den arbeid : ontstaan groei en werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederla BJL  BOOK 1924
HD 6702 O95    
      Omvang der Vakbeweging in Nederland. BJL  PERIODICAL  
      Overzicht van den omvang der vakbeweging. BJL  PERIODICAL  
      Statistiek van de vakbeweging. BJL  PERIODICAL  
HD 6702 R3    
      Bedienden georganiseerd : ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbediende BJL  BOOK 1981
      De dienstenbonden : klein maar strijdbaar : voortzetting van "Bedienden georganiseerd" en "Onze strij BJL  BOOK 1985
HD 6702 T2 : De Nederlandsche vakbeweging en haar toekemst.; BJL     
      De Nederlandsche vakbeweging en haar toekemst. BJL  BOOK 1910
HD 6702 T3 : Nieuwe vormen van industriele aktie : arbeidersstrijd en vakbeweging in Nederland en Engeland / door A. Tenlings [en] F. Leijnse.; BJL     
      Nieuwe vormen van industriele aktie : arbeidersstrijd en vakbeweging in Nederland en Engeland / door BJL  BOOK 1974
HD 6702 V1    
      Vakbeweging. BJL  BOOK 1973
      De Vakbeweging In Nederland. BJL  BOOK 1973
HD 6703.5 G3 : Geschiedenis en Bevrijding : de bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu / onder redactie van Luuk Brug [et al.] met bijdragen van Ger Harmsen [et al.].; BJL     
      Geschiedenis en Bevrijding : de bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu / onder r BJL  BOOK 1980
HD 6704 A29 N3 : Veertig 40 Jaren Nederlandse Landarbeidersb : gedenkboek van de Nederlandse bond van Arbeider in het Landbouw Tuinbouw en zuivelbedruijf 1900-1940.; BJL     
      Veertig 40 Jaren Nederlandse Landarbeidersb : gedenkboek van de Nederlandse bond van Arbeider in het BJL  BOOK 1940
HD 6704 C6 K9 : Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid : geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940 ...; BJL     
      Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid : geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederland BJL  BOOK 1986
HD 6704 M39 R3 : Onze strijd : beknopte geillustreerde geschiedenis van de vakbewegin van handels-en Kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942...; BJL     
      Onze strijd : beknopte geillustreerde geschiedenis van de vakbewegin van handels-en Kantoorbedienden BJL  BOOK 1981
HD 6704 M6152 N3 : Mens en mijn : een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.; BJL     
      Mens en mijn : een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. BJL  BOOK 1953
HD 6712 S9 : The survival of the Danish model : a historical sociological analysis of the Danish system of collective bargaining / Jesper Due ... [et al.] ; translated by Sean Martin.; BJL     
      The survival of the Danish model : a historical sociological analysis of the Danish system of collect BJL  BOOK 1994
HD 6717 A5 : Relationer och omvarldar : studier kring organiserade arbetar- och nykterhetsintressen i 1880-talets folkrorelsesamhalle- sarskilt Stockholms.; BJL     
      Relationer och omvarldar : studier kring organiserade arbetar- och nykterhetsintressen i 1880-talets BJL  BOOK 1982
HD 6717 E5 : The Swedish bargaining system in the melting pot : institutions, norms and outcomes in the 1990s / by Nils Elvander and Bertil Holmlund.; BJL     
      The Swedish bargaining system in the melting pot : institutions, norms and outcomes in the 1990s / by BJL  BOOK 1997
HD 6717 E6    
      Den andra fackforeningsrorelsen : tjansteman och tjanstemannaorganisationer i Sverige fore forsta var BJL  BOOK 1983
      Vanmakt och styrka : studier av arbetarrorelsens tillkomst och forutsattningar i Jonkoping, Huskvarna BJL  BOOK 1987
HD 6717 H2 : Den svenska fackforeningsorelsen. 7.omarbetade uppl.; BJL     
      Den svenska fackforeningsorelsen. 7.omarbetade uppl. BJL  BOOK 1942
HD 6717 I6 : The trade union situation in Sweden.; BJL     
      The trade union situation in Sweden. BJL  BOOK 1961
HD 6717 L2 : Trade unions and technological change : a research report submitted to the 1966 congress.; BJL     
      Trade unions and technological change : a research report submitted to the 1966 congress. BJL  BOOK 1967
HD 6717 L6 : Governing trade unions in Sweden.; BJL     
      Governing trade unions in Sweden. BJL  BOOK 1980
HD 6717 N7 : Fran kamratforeningar till facklig sorelse : de svenka tjanstemannens organisationsutveckling 1900-1980.; BJL     
      Fran kamratforeningar till facklig sorelse : de svenka tjanstemannens organisationsutveckling 1900-19 BJL  BOOK 1985
HD 6717 S9 : Fair shares : unions, pay, and politics in Sweden and West Germany.; BJL     
      Fair shares : unions, pay, and politics in Sweden and West Germany. BJL  BOOK 1989
HD 6718.5 J2 : New politics in trade unions : applying organization theory to the ecological discourse on nuclear energy in Sweden and Germany.; BJL     
      New politics in trade unions : applying organization theory to the ecological discourse on nuclear en BJL  BOOK 1993
HD 6719 A292 R5 : Bonder gar samman : en studie i Riksforbundet landsbygdens folk under varldskrisen 1929-1933.; BJL     
      Bonder gar samman : en studie i Riksforbundet landsbygdens folk under varldskrisen 1929-1933. BJL  BOOK 1977
HD 6719 I5 L7 : Bruksarbetarfackforeningar : metalls avdelningar vid bruken i ostra Vastmanlands lan fore 1911.; BJL     
      Bruksarbetarfackforeningar : metalls avdelningar vid bruken i ostra Vastmanlands lan fore 1911. BJL  BOOK 1979
HD 6719 M3 I7 : Verkstadsarbete under 1900-talet : Hedemora verkstader fore 1950.; BJL     
      Verkstadsarbete under 1900-talet : Hedemora verkstader fore 1950. BJL  BOOK 1987
HD 6719 S5 S8 : Varvsarbetare i tva varvsstader : en historisk studie av verkstadsklubbarna vid varven i Goteborg och Malmo.; BJL     
      Varvsarbetare i tva varvsstader : en historisk studie av verkstadsklubbarna vid varven i Goteborg och BJL  BOOK 1982
HD 6726 H8 : Trade unions abroad and hints for home legislation.; BJL     
      Trade unions abroad and hints for home legislation. BJL  BOOK 1870
HD 6737 C3 : El sindicalismo amarillo en Espana : aportacion al estudio del catolicismo social espanol, (1912-1923).; BJL     
      El sindicalismo amarillo en Espana : aportacion al estudio del catolicismo social espanol, (1912-1923 BJL  BOOK 1977
HD 6737 C9 : Sindicalismo catolico agrario en Espana, 1917-1919.; BJL     
      Sindicalismo catolico agrario en Espana, 1917-1919. BJL  BOOK 1978
HD 6737 G2 : El sindicalismo cristiano en Espana : notas sobre su origen y evolucion hasta 1936.; BJL     
      El sindicalismo cristiano en Espana : notas sobre su origen y evolucion hasta 1936. BJL  BOOK 1960
HD 6737 L6 : Collectives in Spain.; BJL     
      Collectives in Spain. BJL  BOOK 1945
HD 6737 P2 / q : U.G.T. : General Workers' Union of Spain.; BJL     
      U.G.T. : General Workers' Union of Spain. BJL  BOOK 1975
HD 6738 A9 : La cruzada sindical.; BJL     
      La cruzada sindical. BJL  BOOK 1913
HD 6738.5 D6 : La lucha obrera durante el franquismo en sus documentos clandestinos (1939-1975).; BJL     
      La lucha obrera durante el franquismo en sus documentos clandestinos (1939-1975). BJL  BOOK 1987
HD 6738.5 F5 : Working-class organization and the return to democracy in Spain.; BJL     
      Working-class organization and the return to democracy in Spain. BJL  BOOK 1990
HD 6740 B2 B1 : El sindicalismo en Barcelona, 1916-1923.; BJL     
      El sindicalismo en Barcelona, 1916-1923. BJL  BOOK  
HD 6740 C7 P1 : Circulos de obreros y sindicatos agrarios en Cordoba (1877-1923).; BJL     
      Circulos de obreros y sindicatos agrarios en Cordoba (1877-1923). BJL  BOOK 1985
HD 6740 G7 C1 : Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923).; BJL     
      Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923). BJL  BOOK 1973
HD 6747 W3 : The trade unions in Switzerland / editor P. Harris.; BJL     
      The trade unions in Switzerland / editor P. Harris. BJL  BOOK 1947
HD 6754 H6 : Österreichs Gewerkschaften im Widerstand, 1934-1945.; BJL     
      Ã–sterreichs Gewerkschaften im Widerstand, 1934-1945. BJL  BOOK 1976
HD 6757 J7 : Collective bargaining in Sweden : a study of the labour market and its institutions.; BJL     
      Collective bargaining in Sweden : a study of the labour market and its institutions. BJL  BOOK 1962
HD 6757 N8 : The Swedish collective bargaining system.; BJL     
      The Swedish collective bargaining system. BJL  BOOK 1941
HD 6757 O5 : The Swedish wage negotiation system.; BJL     
      The Swedish wage negotiation system. BJL  BOOK 1991
HD 6757 S3 : The law of labour relations in Sweden.; BJL     
      The law of labour relations in Sweden. BJL  BOOK 1962
HD 6764 B2 : Storia del sindacalismo Italiano : dalla nascita al fascismo.; BJL     
      Storia del sindacalismo Italiano : dalla nascita al fascismo. BJL  BOOK 1973
HD 6764 B7 : Le corporazioni.; BJL     
      Le corporazioni. BJL  BOOK 1935
HD 6764 C7 : Le origini dei sindicati fascisti, 1918-1926.; BJL     
      Le origini dei sindicati fascisti, 1918-1926. BJL  BOOK 1974
HD 6764 D5 : Sindacalismo : politica e pratica scissionistica documentata.; BJL     
      Sindacalismo : politica e pratica scissionistica documentata. BJL  BOOK 1944
HD 6764 H8 : The Italian labor movement.; BJL     
      The Italian labor movement. BJL  BOOK 1963
HD 6764 I9 : Associazioni operaie, clero e borghesia nel Mezzogiorno tra ottocento e novecento.; BJL     
      Associazioni operaie, clero e borghesia nel Mezzogiorno tra ottocento e novecento. BJL  BOOK 1979
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next