Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 129 F8 06 : Le pratique du neerlandais.; BJL     
      Le pratique du neerlandais. BJL  BOOK 1945
PF 129 F8 C5 : Le neerlandais sans peine.; BJL     
      Le neerlandais sans peine. BJL  BOOK 1939
PF 129 F8 D3 : Mots et expressions familieres : les plus usites dans la conversation.; BJL     
      Mots et expressions familieres : les plus usites dans la conversation. BJL  BOOK 1934
PF 129 F8 H5 : Grammaire du neerlandais.; BJL     
      Grammaire du neerlandais. BJL  BOOK 1961
PF 129 F8 H7 : Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons.; BJL     
      Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons. BJL  BOOK 1951
PF 129 F8 N4 : Dialogues : cours de perfectionnement de la langue neerlandaise avec correspondance commerciale.; BJL     
      Dialogues : cours de perfectionnement de la langue neerlandaise avec correspondance commerciale. BJL  BOOK  
PF 129 F8 V2    
      Grammaire du neerlandais de base. BJL  BOOK 1959
      Grammaire du neerlandais debase. BJL  BOOK 1951
PF 129 G3 W7    
      Voor wie Nederlands wil leren. BJL  BOOK 1974
      Voor wie Nederlands wil leren. BJL  BOOK 1971
PF 129 K1    
      Schriverij : schrijfcursus Nederlands voor anderstaligen / A. van Kalsbeek, R. Stumpel, I. Vedder. BJL  BOOK 1987
      Studievaardig : cursus studievaardigheden voor anderstaligen / A. van Kalsbeek, I. Vedder. BJL  BOOK 1989
PF 129 S8 : Nederlands : taalcursus voor buitenlanders.; BJL     
      Nederlands : taalcursus voor buitenlanders. BJL  BOOK 1989
PF 131 B1 : Fonologie van het Nederlands : synchroon en diachroon.; BJL     
      Fonologie van het Nederlands : synchroon en diachroon. BJL  BOOK 1976
PF 131 B4    
      Foniek van het Nederlands / met medewerking van G.L. Meinsma. BJL  BOOK 1969
      Foniek van het Nederlands. BJL  BOOK 1964
PF 131 B7 : The phonology of Dutch.; BJL     
      The phonology of Dutch. BJL  BOOK 1995
PF 131 C6 : Fonetiek en fonologie.; BJL     
      Fonetiek en fonologie. BJL  BOOK 1973
PF 131 F6 : Fonologie van het Nederlands en het Fries.; BJL     
      Fonologie van het Nederlands en het Fries. BJL  BOOK 1969
PF 131 H5 : Fonetiek en fonologie.; BJL     
      Fonetiek en fonologie. BJL  BOOK 1969
PF 131 L8 : Historische fonologie van het Nederlands.; BJL     
      Historische fonologie van het Nederlands. BJL  BOOK 1986
PF 131 Q3 : The influence of acoustic-phonetic word boundary markers on perceived word segmentation in Dutch.; BJL     
      The influence of acoustic-phonetic word boundary markers on perceived word segmentation in Dutch. BJL  BOOK 1989
PF 131 R6 : Expressiviteit en taalverandering : verzameling opstellen de auteur aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.; BJL     
      Expressiviteit en taalverandering : verzameling opstellen de auteur aangeboden bij zijn zeventigste v BJL  BOOK 1989
PF 131 T8 : Inleiding in de generatieve fonologie.; BJL     
      Inleiding in de generatieve fonologie. BJL  BOOK 1979
PF 131 W4    
      Het schema van de klankwetten. BJL  BOOK 1968
      Het schema van de klankwetten. BJL  BOOK 1970
PF 135 B1    
      Constant en variabel : de fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm : academisch proefschri BJL  BOOK 1971
      Constant en variabel : de fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm : academisch proefschri BJL  BOOK 1971
PF 135 B6 : Moderne teorieen in verband met klankexpressie : een kritische studie met een systematische bibliografie over de jaren 1900 tot 1960...; BJL     
      Moderne teorieen in verband met klankexpressie : een kritische studie met een systematische bibliogra BJL  BOOK 1965
PF 135 E3 : Phonetiek van het Nederlands.; BJL     
      Phonetiek van het Nederlands. BJL  BOOK 1955
PF 135 H6 : Beknopte klankleer van het Nederlands.; BJL     
      Beknopte klankleer van het Nederlands. BJL  BOOK 1971
PF 135 L8 : Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands.; BJL     
      Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands. BJL  BOOK 1967
PF 135 M7 : De spreeckonst / uitg ... door W.J.H. Caron.; BJL     
      De spreeckonst / uitg ... door W.J.H. Caron. BJL  BOOK 1964
PF 135 M7 W7    
      Na-oogst van de "Spreeckonst" van Petrus Montanus. BJL  BOOK 1989
      Uit en rondom de "Spreeckonst" van Petrus Montanus (1635). BJL  BOOK 1980
PF 135 N8 : Spreken en verstaan : een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek.; BJL     
      Spreken en verstaan : een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek. BJL  BOOK 1984
PF 135 S6 : The voiced-voiceless distinction and assimilation of voice in Dutch.; BJL     
      The voiced-voiceless distinction and assimilation of voice in Dutch. BJL  BOOK 1985?
PF 137 B6    
      Practische uitspraakleer van de Nederlandsche taal. BJL  BOOK 1942
      Praktische uitspraakleer van de Nederlandse taal. BJL  BOOK 1957
PF 137 H4 : Uitspraakwoordenboek / Josée Heemskerk, Wim Zonneveld.; BJL     
      Uitspraakwoordenboek / Josée Heemskerk, Wim Zonneveld. BJL  BOOK 2000
PF 137 L7 : De zuivere uitspraak van het Nederlands ...; BJL     
      De zuivere uitspraak van het Nederlands ... BJL  BOOK 1966
PF 139 K2 : Accentuation in Dutch : an experimental linguistic study.; BJL     
      Accentuation in Dutch : an experimental linguistic study. BJL  BOOK 1974
PF 139.5 C6 : Cursus nederlandse intonatie / R. Collier & J.'t Hart.; BJL     
      Cursus nederlandse intonatie / R. Collier & J.'t Hart. BJL  BOOK 1981
PF 139.5 G9 : De intonatie van het Nederlands met begrip van een vergelijking met de Engelse intonatie.; BJL     
      De intonatie van het Nederlands met begrip van een vergelijking met de Engelse intonatie. BJL  BOOK 1925
PF 141 H7 : Honderd jaar spellingstrijd : de Nederlandse spelling sinds 1863.; BJL     
      Honderd jaar spellingstrijd : de Nederlandse spelling sinds 1863. BJL  BOOK 1967
PF 141 M7 : Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden).; BJL     
      Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden). BJL  BOOK 1992
PF 143 A1 : Lezingen gehouden op het symposium van 24 april 1976 te Leeuwarden/Ljouwert.; BJL     
      Lezingen gehouden op het symposium van 24 april 1976 te Leeuwarden/Ljouwert. BJL  BOOK 1976?
PF 143 H5 : Spelling en interpunctie.; BJL     
      Spelling en interpunctie. BJL  BOOK 1969
PF 143 K4 : De nieuwe spelling : een overziht van alle spellingmoeilijkheden.; BJL     
      De nieuwe spelling : een overziht van alle spellingmoeilijkheden. BJL  BOOK 1956
PF 143 K6    
      Handboek verzorgd Nederlands : spellingregels, schrijfadviezen / M. Klein en M. Visscher. BJL  BOOK 1992
      Handboek verzorgd Nederlands : spellingregels, schrijfadviezen / M. Klein en M. Visscher. BJL  BOOK 1996
PF 143 L1 : De kleren van de nieuwe spelling : de tussen-n is een verzinsel!.; BJL     
      De kleren van de nieuwe spelling : de tussen-n is een verzinsel!. BJL  BOOK 1998
PF 143 N9 : Dutch orthography : a systematic investigation of the spelling of Dutch words.; BJL     
      Dutch orthography : a systematic investigation of the spelling of Dutch words. BJL  BOOK 1998
PF 143 R2 : Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling / G. Geerts, Voorzitter.; BJL     
      Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling / G. Geerts, Voorzitter. BJL  BOOK 1988
PF 143 S7    
      Spelling / G.E. Booij... [et al]. BJL  BOOK 1979
      De spelling van de Nederlandse taal. BJL  BOOK 1974
      De Spellingcommissie aan het woord / Anneke Neijt, Iris Roggema, Johan Zuidema (red.). BJL  BOOK 1994
      Spellingdossier / eindredactie, A.H. Neijt, J.J. Zuidema. BJL  BOOK 1994
PF 143 V8 : Visies op spelling / E. Assink & G. Verhoeven (red.).; BJL     
      Visies op spelling / E. Assink & G. Verhoeven (red.). BJL  BOOK 1985
PF 143 W4 : De Nederlandse Taalunie en de spelling : enige juridische beschouwingen.; BJL     
      De Nederlandse Taalunie en de spelling : enige juridische beschouwingen. BJL  BOOK 1988
PF 143 Z9 : Efficient spellingonderwijs : een leer- en expertmodel voor het spellen.; BJL     
      Efficient spellingonderwijs : een leer- en expertmodel voor het spellen. BJL  BOOK 1988
PF 144 H5 : Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets.; BJL     
      Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets. BJL  BOOK 1972
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next