Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 135 E3 : Phonetiek van het Nederlands.; BJL     
      Phonetiek van het Nederlands. BJL  BOOK 1955
PF 135 H6 : Beknopte klankleer van het Nederlands.; BJL     
      Beknopte klankleer van het Nederlands. BJL  BOOK 1971
PF 135 L8 : Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands.; BJL     
      Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands. BJL  BOOK 1967
PF 135 M7 : De spreeckonst / uitg ... door W.J.H. Caron.; BJL     
      De spreeckonst / uitg ... door W.J.H. Caron. BJL  BOOK 1964
PF 135 M7 W7    
      Na-oogst van de "Spreeckonst" van Petrus Montanus. BJL  BOOK 1989
      Uit en rondom de "Spreeckonst" van Petrus Montanus (1635). BJL  BOOK 1980
PF 135 N8 : Spreken en verstaan : een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek.; BJL     
      Spreken en verstaan : een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek. BJL  BOOK 1984
PF 135 S6 : The voiced-voiceless distinction and assimilation of voice in Dutch.; BJL     
      The voiced-voiceless distinction and assimilation of voice in Dutch. BJL  BOOK 1985?
PF 137 B6    
      Practische uitspraakleer van de Nederlandsche taal. BJL  BOOK 1942
      Praktische uitspraakleer van de Nederlandse taal. BJL  BOOK 1957
PF 137 H4 : Uitspraakwoordenboek / Josée Heemskerk, Wim Zonneveld.; BJL     
      Uitspraakwoordenboek / Josée Heemskerk, Wim Zonneveld. BJL  BOOK 2000
PF 137 L7 : De zuivere uitspraak van het Nederlands ...; BJL     
      De zuivere uitspraak van het Nederlands ... BJL  BOOK 1966
PF 139 K2 : Accentuation in Dutch : an experimental linguistic study.; BJL     
      Accentuation in Dutch : an experimental linguistic study. BJL  BOOK 1974
PF 139.5 C6 : Cursus nederlandse intonatie / R. Collier & J.'t Hart.; BJL     
      Cursus nederlandse intonatie / R. Collier & J.'t Hart. BJL  BOOK 1981
PF 139.5 G9 : De intonatie van het Nederlands met begrip van een vergelijking met de Engelse intonatie.; BJL     
      De intonatie van het Nederlands met begrip van een vergelijking met de Engelse intonatie. BJL  BOOK 1925
PF 141 H7 : Honderd jaar spellingstrijd : de Nederlandse spelling sinds 1863.; BJL     
      Honderd jaar spellingstrijd : de Nederlandse spelling sinds 1863. BJL  BOOK 1967
PF 141 M7 : Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden).; BJL     
      Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden). BJL  BOOK 1992
PF 143 A1 : Lezingen gehouden op het symposium van 24 april 1976 te Leeuwarden/Ljouwert.; BJL     
      Lezingen gehouden op het symposium van 24 april 1976 te Leeuwarden/Ljouwert. BJL  BOOK 1976?
PF 143 H5 : Spelling en interpunctie.; BJL     
      Spelling en interpunctie. BJL  BOOK 1969
PF 143 K4 : De nieuwe spelling : een overziht van alle spellingmoeilijkheden.; BJL     
      De nieuwe spelling : een overziht van alle spellingmoeilijkheden. BJL  BOOK 1956
PF 143 K6    
      Handboek verzorgd Nederlands : spellingregels, schrijfadviezen / M. Klein en M. Visscher. BJL  BOOK 1992
      Handboek verzorgd Nederlands : spellingregels, schrijfadviezen / M. Klein en M. Visscher. BJL  BOOK 1996
PF 143 L1 : De kleren van de nieuwe spelling : de tussen-n is een verzinsel!.; BJL     
      De kleren van de nieuwe spelling : de tussen-n is een verzinsel!. BJL  BOOK 1998
PF 143 N9 : Dutch orthography : a systematic investigation of the spelling of Dutch words.; BJL     
      Dutch orthography : a systematic investigation of the spelling of Dutch words. BJL  BOOK 1998
PF 143 R2 : Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling / G. Geerts, Voorzitter.; BJL     
      Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling / G. Geerts, Voorzitter. BJL  BOOK 1988
PF 143 S7    
      Spelling / G.E. Booij... [et al]. BJL  BOOK 1979
      De spelling van de Nederlandse taal. BJL  BOOK 1974
      De Spellingcommissie aan het woord / Anneke Neijt, Iris Roggema, Johan Zuidema (red.). BJL  BOOK 1994
      Spellingdossier / eindredactie, A.H. Neijt, J.J. Zuidema. BJL  BOOK 1994
PF 143 V8 : Visies op spelling / E. Assink & G. Verhoeven (red.).; BJL     
      Visies op spelling / E. Assink & G. Verhoeven (red.). BJL  BOOK 1985
PF 143 W4 : De Nederlandse Taalunie en de spelling : enige juridische beschouwingen.; BJL     
      De Nederlandse Taalunie en de spelling : enige juridische beschouwingen. BJL  BOOK 1988
PF 143 Z9 : Efficient spellingonderwijs : een leer- en expertmodel voor het spellen.; BJL     
      Efficient spellingonderwijs : een leer- en expertmodel voor het spellen. BJL  BOOK 1988
PF 144 H5 : Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets.; BJL     
      Nederduitse orthographie / uitg. ... door G.R.W. Dibbets. BJL  BOOK 1972
PF 144 H5 D5 : Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) : een inleiding.; BJL     
      Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) : een inleiding. BJL  BOOK 1968
PF 144 S3 : Nederduydsche spellinge.; BJL     
      Nederduydsche spellinge. BJL  BOOK 1957
PF 145 A6 : Theorie en praktijk van de spelling.; BJL     
      Theorie en praktijk van de spelling. BJL  BOOK 1962
PF 145 B7    
      Praktische spellinggids : met oefeningen voor voortgezet onderwijs en particulier gebruik / door J.J. BJL  BOOK 197-?
      Spellen : een geprogrammeerde instructie spelling van de Nederlandse taal... BJL  BOOK 1979
PF 145 R7 : Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten.; BJL     
      Spelling en spellingregeling : wettelijke en bestuurlijke aspecten. BJL  BOOK 1985
PF 146 H5 : Woordenlijst Nederlandse taal.; BJL     
      Woordenlijst Nederlandse taal. BJL  BOOK 1995
PF 146 V9 : Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal / door M. de Vries en L.A. te Winkel.; BJL     
      Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal / door M. de Vries en L.A. te Winkel. BJL  BOOK 1893
PF 151 C6 : Spellen is spellen is spellen : een verkenning van de spellingproblematiek.; BJL     
      Spellen is spellen is spellen : een verkenning van de spellingproblematiek. BJL  BOOK 1972
PF 151 C8    
      De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch. BJL  BOOK  
      De Nederlandsche spelling- en schrifftaalhervorming naar aanleiding van Prof. de Vooys Kanttekeningen BJL  BOOK  
      De vereenvoudige spelling. BJL  BOOK 1946
PF 151 G8 : De groene spelling / samengesteld en ingeleid door Hans Bennis, Anneke Neijt en Ariane van Santen.; BJL     
      De groene spelling / samengesteld en ingeleid door Hans Bennis, Anneke Neijt en Ariane van Santen. BJL  BOOK 1991
PF 151 H4 : Niet zoo, maar zo en nu voorgoed! : 'n populaire toelichting bij de nieuwe spelling.; BJL     
      Niet zoo, maar zo en nu voorgoed! : 'n populaire toelichting bij de nieuwe spelling. BJL  BOOK 1946
PF 151 H6 : Speling in de spelling : rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek "Spellingvoorkeuren van Nederlanders en Vlamingen" / G. Heyne, M. Hofmans.; BJL     
      Speling in de spelling : rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek "Spellin BJL  BOOK 1988
PF 151 I2 : Ik hoop dat de spelling verander(d)t Wor(dt)t.; BJL     
      Ik hoop dat de spelling verander(d)t Wor(dt)t. BJL  BOOK 1972
PF 151 M5 : Het Nederlandse spellingdrama : een poging tot relativering.; BJL     
      Het Nederlandse spellingdrama : een poging tot relativering. BJL  BOOK 1967
PF 151 M9 : Soep lepelen met een vork : tegen de spellinghervormers.; BJL     
      Soep lepelen met een vork : tegen de spellinghervormers. BJL  BOOK 1972
PF 151 V4 : Spelling-vereenvoudiging : onderwijskundige en sociale noodzakelijkheid.; BJL     
      Spelling-vereenvoudiging : onderwijskundige en sociale noodzakelijkheid. BJL  BOOK 1968
PF 168 H9 : Syllable structure and stress in Dutch.; BJL     
      Syllable structure and stress in Dutch. BJL  BOOK 1984
PF 168 T8 : The syllable in Dutch with special reference to diminutive formation.; BJL     
      The syllable in Dutch with special reference to diminutive formation. BJL  BOOK 1984
PF 171 B7 : Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands / Geert Booij en Ariane van Santen.; BJL     
      Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands / Geert Booij en Ariane van Santen. BJL  BOOK 1998
PF 171 M8 : Morfologie van het Nederlands : met een inleiding en een systematische bibliografie / onder redactie van G.E. Booij.; BJL     
      Morfologie van het Nederlands : met een inleiding en een systematische bibliografie / onder redactie BJL  BOOK 1979
PF 171 P9 : Produktiviteit in de morfologie : een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck.; BJL     
      Produktiviteit in de morfologie : een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck. BJL  BOOK 1981
PF 171 S2 : De morfologie van het Nederlands.; BJL     
      De morfologie van het Nederlands. BJL  BOOK 1984
PF 171 V9 : Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp.; BJL     
      Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp. BJL  BOOK 1972
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next