Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 693 A2 : Afkortingenlijst van de Nederlandse taal / samengesteld onder redactie van H. J. Boef; BJL     
      Afkortingenlijst van de Nederlandse taal / samengesteld onder redactie van H. J. Boef BJL  BOOK 1989
PF 693 A6 : Afkortingen lexicon; medewerking voor Belgie van R. Sterkens.; BJL     
      Afkortingen lexicon; medewerking voor Belgie van R. Sterkens. BJL  BOOK 1976
PF 700 B4 : Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied : een dialektgeografisch onderzoek met zes kaarten.; BJL     
      Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied : een dialektgeografisch onderzoek met zes kaarten. BJL  BOOK 1938
PF 700 D1    
      Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. BJL  BOOK 1974
      Van randstad tot landrad : toelichting bij de kaart : dialecten en naamkunde / [door] J. Daan en D.P. BJL  BOOK 1969
PF 700 G6    
      Dialectindeling en structuurgeografie : voordrachten gehouden op het 31ste Ned. Filologen-congres te BJL  BOOK 1970
      Die niederlandische strukturgeographie und die "Reeks Nederlandse dialectatlassen". BJL  BOOK 1965
      Taalgeografie en semantiek / J. Goossens en J. van Bakel. BJL  BOOK 1964
PF 700 H4 : Structuurgeografie / K. Heeroma en K. Fokkema.; BJL     
      Structuurgeografie / K. Heeroma en K. Fokkema. BJL  BOOK 1961
PF 700 K2 : Taalgrensproblemen in het rivierengebied : historische aspecten en mogelijke consequenties voor het vreemde-talenonderwijs.; BJL     
      Taalgrensproblemen in het rivierengebied : historische aspecten en mogelijke consequenties voor het v BJL  BOOK 1975
PF 700 K6 : De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegelingg in de hedendaagsche Wederlandsche dialecten : proeve eener historisch dialect-geographische synthese.; BJL     
      De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegelingg in de hedendaagsc BJL  BOOK 1927
PF 700 R7 : Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder / J. de Rooij en J.B. Berns.; BJL     
      Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder / J. de Rooij en J.B. Berns. BJL  BOOK 1972
PF 700 S3    
      Friezen, Saksen, Franken ... / M. Schonfeld, B.H. Slicher Van Bath en P.C. Boeren. BJL  BOOK 1947
      De ovenpaal : een kommentaar bij de kaart voor Nederlandse taalgebied / G. de Schutter en J. Taeldema BJL  BOOK 1972
PF 701 T12 : Taal en tongval : tijdschrift voor dialectologie.; BJL     
      Taal en tongval : tijdschrift voor dialectologie. BJL  PERIODICAL 2007
PF 702 P9 : Prof. Dr. Hendrik Entjes (1919-XVII september-1979) : 'n vreendenbook / van H. Engelbertink... [et al].; BJL     
      Prof. Dr. Hendrik Entjes (1919-XVII september-1979) : 'n vreendenbook / van H. Engelbertink... [et al BJL  BOOK 1979
PF 702 V2 : Van de A tot de AA / onder redactie van H.H.A. van de Wijngaard, A.H.P.J. Dams en A.H.G. Schaars.; BJL     
      Van de A tot de AA / onder redactie van H.H.A. van de Wijngaard, A.H.P.J. Dams en A.H.G. Schaars. BJL  BOOK 1993
PF 705 B1 : Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams Belgie.; BJL     
      Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams Belgie. BJL  BOOK 1963
PF 705 G6 / f : Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten / door J. Goossens, J. Taeldeman, G. Verleyen.; BJL     
      Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten / door J. Goossens, J. Taeldeman, G. Verleyen. BJL  BOOK 1998
PF 705 H4 / q : Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden ...; BJL     
      Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden ... BJL  BOOK 1957
PF 705 N8 : Nooit verloren werk : terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectenatlassen (1925-1982) / onder redactie van H.H.A. van de Wijngaard en R. Belemans.; BJL     
      Nooit verloren werk : terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectenatlassen (1925-1982) / onder redacti BJL  BOOK 1997
PF 705 R3(12) / f : Dialektatlas van Gelderland en Zuid-Overijsel.; BJL     
      Dialektatlas van Gelderland en Zuid-Overijsel. BJL  BOOK 1973
PF 705 R3(13) / f : Dialektatlas van Noord-Holland.; BJL     
      Dialektatlas van Noord-Holland. BJL  BOOK 1969
PF 705 R3(16) / f : Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente.; BJL     
      Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente. BJL  BOOK 1967
PF 705 R3(17) / f : Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht.; BJL     
      Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht. BJL  BOOK 1968
PF 705 R3(9) / f : Dialect-atlas van Noord-Brabant.; BJL     
      Dialect-atlas van Noord-Brabant. BJL  BOOK 1952
PF 705 T1    
      Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederlan BJL  BOOK  
      Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederlan BJL  BOOK  
      Taalatlas van Noord-en Zuid-Nederland. BJL  BOOK 1972
PF 710.9 G1 : G. G. Kloeke : bibliografie en dagboekfragment verzorgd en toegelicht door M.J. Kloeke-Van Lessen.; BJL     
      G. G. Kloeke : bibliografie en dagboekfragment verzorgd en toegelicht door M.J. Kloeke-Van Lessen. BJL  BOOK 1968
PF 711 G1 : Stadsplat : de dialecten van de zes grote steden.; BJL     
      Stadsplat : de dialecten van de zes grote steden. BJL  BOOK 1989
PF 711 G4 : Code-switching tussen dialect en standaardtaal.; BJL     
      Code-switching tussen dialect en standaardtaal. BJL  BOOK 1989
PF 711 G5 : De studie der Nederlandsche streektalen.; BJL     
      De studie der Nederlandsche streektalen. BJL  BOOK 1943
PF 711 G6 : Inleiding tot de Nederlandse dialectologie.; BJL     
      Inleiding tot de Nederlandse dialectologie. BJL  BOOK 1977
PF 711 I3 : In vergelijking met dieren : intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquĂȘte (1998) / onder redactie van Veronique De Tier en Siemon Reker.; BJL     
      In vergelijking met dieren : intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquĂȘte (1998) / onder r BJL  BOOK 1999
PF 711 M4 : Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950 / in opdracht van de Dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen samengesteld door P.J. Meertens en B. Wander.; BJL     
      Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950 / in opdracht van de Dialectencommissie der Konink BJL  BOOK 1958
PF 711 P3 : Verzamelde opstellen : aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.; BJL     
      Verzamelde opstellen : aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. BJL  BOOK 1965
PF 711 W4 : Nederlandse dialectkunde.; BJL     
      Nederlandse dialectkunde. BJL  BOOK 1966
PF 712 B8 : Het dialect in deze tijd : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse taalkunde ... aan de Rijksuniversiteit te Leiden...; BJL     
      Het dialect in deze tijd : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in BJL  BOOK 1983
PF 712 C3 : Register op het dialect-materiaal in de jaren 1931-1941 bijeengebracht door het Centraal Bureau voor Nederlandsche en Friesche Dialecten (vragenlijst 1-10 en gemeen-schappelijke vragenligst).; BJL     
      Register op het dialect-materiaal in de jaren 1931-1941 bijeengebracht door het Centraal Bureau voor BJL  BOOK 1943
PF 712 F3 : Tweetaligheidsproblemen.; BJL     
      Tweetaligheidsproblemen. BJL  BOOK 1971
PF 712 G8 : Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek / door L. Grootaers en G.G. Kloeke.; BJL     
      Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek / door L. Grootaers en G.G. Kloeke. BJL  BOOK 1926
PF 712 H4 : Hollandse dialektstudies : bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het Algemeen Beschaafd Nederlands.; BJL     
      Hollandse dialektstudies : bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het Algemeen Beschaafd Neder BJL  BOOK 1935
PF 712 K6 : Verzamelde opstellen...; BJL     
      Verzamelde opstellen... BJL  BOOK 1952
PF 712 K9 : Kroesels op de bozzem / onder redactie van Herman Crompvoets en Ad Dams.; BJL     
      Kroesels op de bozzem / onder redactie van Herman Crompvoets en Ad Dams. BJL  BOOK 1991
PF 712 N3 : Nederlands dialectonderzoek : artikelen uit de periode 1927-1982.; BJL     
      Nederlands dialectonderzoek : artikelen uit de periode 1927-1982. BJL  BOOK 1983
PF 712 S3 : Naast het Nederlands : dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog.; BJL     
      Naast het Nederlands : dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog. BJL  BOOK 1999
PF 712 S7 : Transformationeel-generatieve dialectologie.; BJL     
      Transformationeel-generatieve dialectologie. BJL  BOOK 1971
PF 712 T1 : Taalverandering in nederlandse dialekten : honderd jaar dialektvragenlijsten.; BJL     
      Taalverandering in nederlandse dialekten : honderd jaar dialektvragenlijsten. BJL  BOOK 1979
PF 712 T6 : Woordenboek en dialect / F. de Tollenaere en A. Weijnen.; BJL     
      Woordenboek en dialect / F. de Tollenaere en A. Weijnen. BJL  BOOK 1963
PF 712 W4 : Taalgeografie en interne taalkunde.; BJL     
      Taalgeografie en interne taalkunde. BJL  BOOK 1951
PF 713 F6 : Westfaalse en Nederlandse expansie : lezingen, gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 27 October 1954.; BJL     
      Westfaalse en Nederlandse expansie : lezingen, gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninklijke N BJL  BOOK 1955
PF 713 L8 : Historische dialectologie.; BJL     
      Historische dialectologie. BJL  BOOK 1974
PF 714 H7 : Honderd jaar stadstaal / Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs (red.).; BJL     
      Honderd jaar stadstaal / Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs (red.). BJL  BOOK 1999
PF 715 W4 : Frankisch, Merovingisch, Karolingisch.; BJL     
      Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. BJL  BOOK 1965
PF 718 D1 : Dialectresistentie bij kleuters en eersteklassertjes : verslagen van onderzoekingen in nieuw en oud land.; BJL     
      Dialectresistentie bij kleuters en eersteklassertjes : verslagen van onderzoekingen in nieuw en oud l BJL  BOOK 1976
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next