Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 73 S6 : Sociolinguistische studies / bijeengebracht door G. Geerts en A. Hagen.; BJL     
      Sociolinguistische studies / bijeengebracht door G. Geerts en A. Hagen. BJL  BOOK 1980
PF 73 S9 : Taalbeschouwing en taalbeheersing.; BJL     
      Taalbeschouwing en taalbeheersing. BJL  BOOK 1965
PF 73 T1 : Taalbeheersing in theorie en praktijk : lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 28, 29 en 30 augustus 1984 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg / W.K.B. Koning (red.).; BJL     
      Taalbeheersing in theorie en praktijk : lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 28, BJL  BOOK 1985
PF 73 T5 : ... Nederlandse spraakkunst.; BJL     
      ... Nederlandse spraakkunst. BJL  BOOK 1962
PF 73 V9 : Vragende vrijs : vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis : bundel aangeboden aan Leopold Peeters... / [redacteur : J.B. van Besten...[et al.].; BJL     
      Vragende vrijs : vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis : bundel aangeboden aan Leopold Peeters. BJL  BOOK 1990
PF 73 W4    
      De rijksgrens tussen Belgie en Nederland als taalgrens ... / A. Weijnen en Fr. van Coetsoem. BJL  BOOK 1957
      Werk-in-uitvoering : momentopnamen van de sociolinguistiek in Belgie en Nederland / J. Creten, G. Gee BJL  BOOK 1986
PF 73.73 S6 : The sociolinguistics of Dutch / edited by Judith Stalpers and Florian Coulmas.; BJL     
      The sociolinguistics of Dutch / edited by Judith Stalpers and Florian Coulmas. BJL  BOOK 1988
PF 74 H1 : Nederlands tussen Duits en Engels 2.; BJL     
      Nederlands tussen Duits en Engels 2. BJL  BOOK 1960
PF 74 S5 : Nota bene : de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands / Nicoline van der Sijs, Jaap Engelsman.; BJL     
      Nota bene : de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands / Nicoline van der Sijs, Jaap Engel BJL  BOOK 2000
PF 74 T3 : Normaal en afwijkend taalgebruik : rede ... aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 22 mei 1967 ...; BJL     
      Normaal en afwijkend taalgebruik : rede ... aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 22 mei 1967 BJL  BOOK 1967
PF 74 T6 : De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie / P.W.H. Fasol (red.).; BJL     
      De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie / P.W.H. Fasol (red.). BJL  BOOK 1994
PF 74 V5 : Verscheidenheid in eenheid : een bloemlezing taalpolitieke artikelen over normering en standaardisering van het Nederlands.; BJL     
      Verscheidenheid in eenheid : een bloemlezing taalpolitieke artikelen over normering en standaardiseri BJL  BOOK 1986
PF 74.7 D5 : Dialect, standaardtaal en maatschappij / J. Taeldeman & H. Dewulf (eds.).; BJL     
      Dialect, standaardtaal en maatschappij / J. Taeldeman & H. Dewulf (eds.). BJL  BOOK 1985
PF 74.7 H1 : Standaardtaal en dialectsprekende kinderen : een studie over monitoring van taalgebruik.; BJL     
      Standaardtaal en dialectsprekende kinderen : een studie over monitoring van taalgebruik. BJL  BOOK 1981
PF 74.7 M4 / q : A diglossic situation : standard vs dialect : the case of Dutch in Belgium, especially in relation to urbanization.; BJL     
      A diglossic situation : standard vs dialect : the case of Dutch in Belgium, especially in relation to BJL  BOOK 1974
PF 74.7 P1 : ABN en dialekt.; BJL     
      ABN en dialekt. BJL  BOOK 1966
PF 74.7 T1 : Taal en spraak in stad en streek : algemene taal en dialecten / ingeleid en samengesteld door B.W. Schippers.; BJL     
      Taal en spraak in stad en streek : algemene taal en dialecten / ingeleid en samengesteld door B.W. Sc BJL  BOOK 1961
PF 74.7 V2 : Variatie in de Nederlandse standaardtaal : lezingen gehouden op het symposion bij gelegenheid van het afscheid van Dr. Jaap de Rooij van het P.J. Meertens-Instituut, op woensdag 13 november 1991 / onder redactie van J.B. Berns en J. van Marle ; met medewerking van Henk Schultink ... [et al.].; BJL     
      Variatie in de Nederlandse standaardtaal : lezingen gehouden op het symposion bij gelegenheid van het BJL  BOOK 1992
PF 74.7 V9 : Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen.; BJL     
      Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen. BJL  BOOK 1994
PF 74.75 S6 : Wat woorden doen / A. Agnes Sneller, Agnes Verbiest.; BJL     
      Wat woorden doen / A. Agnes Sneller, Agnes Verbiest. BJL  BOOK 2000
PF 74.8 B1 : Focus, syntax, and accent placement : towards a rule system for the derivation of pitch accent patterns in Dutch as spoken by humans and machines.; BJL     
      Focus, syntax, and accent placement : towards a rule system for the derivation of pitch accent patter BJL  BOOK 1987
PF 74.8 G3 : Een goed gesprek : over communicatieve vaardigheden.; BJL     
      Een goed gesprek : over communicatieve vaardigheden. BJL  BOOK 2001
PF 74.8 H1 : Taalgebruik in gesprekken : inleiding tot gespreksanalytisch onderzoek.; BJL     
      Taalgebruik in gesprekken : inleiding tot gespreksanalytisch onderzoek. BJL  BOOK 1989
PF 74.8 S9 : Strukturen in het verbale interaktie / W. Weijdema ... [et al.].; BJL     
      Strukturen in het verbale interaktie / W. Weijdema ... [et al.]. BJL  BOOK 1982
PF 74.8 V4 : Variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands (1935-1993).; BJL     
      Variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands (1935-1993). BJL  BOOK 1996
PF 74.8 V9    
      Gesprekstechniek. BJL  BOOK 1991
      Onze Nederlandse spreektaal. BJL  BOOK 2001
PF 74.85 A1 : The acquisition of Dutch / edited by Steven Gillis, Annick De Houwer.; BJL     
      The acquisition of Dutch / edited by Steven Gillis, Annick De Houwer. BJL  BOOK 1998
PF 74.85 E9 : Nederlands van buitenlanders : psycholinguistische aspekten van vreemdetaalverwerving.; BJL     
      Nederlands van buitenlanders : psycholinguistische aspekten van vreemdetaalverwerving. BJL  BOOK 1978
PF 74.85 L1 : Dutch language proficiency of Turkish children in the Netherlands.; BJL     
      Dutch language proficiency of Turkish children in the Netherlands. BJL  BOOK 1986
PF 74.85 S3 : Discovering syntax : an empirical study in Dutch language acquisition.; BJL     
      Discovering syntax : an empirical study in Dutch language acquisition. BJL  BOOK 1996
PF 75 D5 : Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden ...; BJL     
      Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden ... BJL  BOOK 1954
PF 75 G2 : Voorlopers en varianten van het Nederlands : een gedokumenteerd dia-en synchroon overzicht.; BJL     
      Voorlopers en varianten van het Nederlands : een gedokumenteerd dia-en synchroon overzicht. BJL  BOOK 1975
PF 75 G3 : Geschiedenis van de Nederlandse taal / onder redactie van M.C. van den Toorn ... [et al.].; BJL     
      Geschiedenis van de Nederlandse taal / onder redactie van M.C. van den Toorn ... [et al.]. BJL  BOOK 1997
PF 75 H4 : Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur.; BJL     
      Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur. BJL  BOOK 1968
PF 75 K6 : Deftige en gemeenzame taal : redevoering bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan het Rijks-universiteit te Leiden op vrijdag 8 juni 1934.; BJL     
      Deftige en gemeenzame taal : redevoering bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan het Rijks-uni BJL  BOOK 1934
PF 75 V2 : Dutch : the language of twenty million Dutch and Flemish people / O. Vandeputte, P. Vincent, T. Hermans.; BJL     
      Dutch : the language of twenty million Dutch and Flemish people / O. Vandeputte, P. Vincent, T. Herma BJL  BOOK 1986
PF 75 V9    
      Geschiedenis van de Nederlandse taal. BJL  BOOK 1952
      Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst. BJL  BOOK 1931
      Het verhaal van een taal : negen eeuwen Nederlands / Jan W. de Vries, Roland Willemyns en Peter Burge BJL  BOOK 1995
PF 79 F9 / q : Funktionele Taalstudies.; BJL     
      Funktionele Taalstudies. BJL  BOOK 1980
PF 81 D5 : De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica.; BJL     
      De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica. BJL  BOOK 1995
PF 81 H5 : Inleiding tot het zeventiende-eeuws.; BJL     
      Inleiding tot het zeventiende-eeuws. BJL  BOOK 1973
PF 81 K8 : Cursus zestiende - en zeventiende-eeuws Nederlands / A. de Korne en T. Rinkel.; BJL     
      Cursus zestiende - en zeventiende-eeuws Nederlands / A. de Korne en T. Rinkel. BJL  BOOK 1987
PF 81 M1 / q : Bibliografie van Nederlandse geschriften op taalkundig gebiet uit de periode 1550 tot 1690 / samengesteld binnen het kader van de werkzaamheden van de projectgroep Geschiedenis van de Nederlandse taalkiende door M. Maas.; BJL     
      Bibliografie van Nederlandse geschriften op taalkundig gebiet uit de periode 1550 tot 1690 / samenges BJL  BOOK 1977
PF 81 W4    
      Zeventiende-eeuwse taal. BJL  BOOK 1956
      Zeventiende eeuwse taal. BJL  BOOK 1970?
PF 83 K7 / q : Bibliografie van de geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de periode 1691-1804.; BJL     
      Bibliografie van de geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de periode 1691-1804. BJL  BOOK 1977
PF 85 B5 / q : Bibliographie van geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de negentiende eeuw / samengesteld in het kader van het Z.W.O. projekt 30-45. "Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde".; BJL     
      Bibliographie van geschriften op het gebied van de Nederlandse taalkunde uit de negentiende eeuw / sa BJL  BOOK 1977
PF 87 B7    
      Taal van het jaar nul : kroniek van het Nederlands in 2000 / met twee gedichten van Gerrit Komrij. BJL  BOOK 2001
      Taal voor 2000. BJL  BOOK 1999
PF 87 H8 : Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw / Joop van der Horst en Kees van der Horst.; BJL     
      Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw / Joop van der Horst en Kees van der Horst. BJL  BOOK 1999
PF 87 T1 : Taalboek van de eeuw / Peter Burger & Jaap de Jong (redactie).; BJL     
      Taalboek van de eeuw / Peter Burger & Jaap de Jong (redactie). BJL  BOOK 1999
PF 95 B7 : Het ABC van het geheugen : de vergeten woorden van de 20e eeuw / Ton den Boon & Julius ten Berge.; BJL     
      Het ABC van het geheugen : de vergeten woorden van de 20e eeuw / Ton den Boon & Julius ten Berge. BJL  BOOK 1999
PF 95 D6 : Schrijft U ook zulk Nederlands?; BJL     
      Schrijft U ook zulk Nederlands? BJL  BOOK 1962
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next