Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 798 A9 : Avondrood : bloemlezing en overzicht der Stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren / door H. Burger ...; BJL     
      Avondrood : bloemlezing en overzicht der Stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren / door H. Burger . BJL  BOOK 1944
PF 807 A5 D1 : Hij zeit wat : grepen uit de Amsterdamse volkstaal ...; BJL     
      Hij zeit wat : grepen uit de Amsterdamse volkstaal ... BJL  BOOK 1949
PF 807 A5 S3 : Plat Amsterdams in its social context : a sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam.; BJL     
      Plat Amsterdams in its social context : a sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam. BJL  BOOK 1986
PF 807 B7 N9 : De tweetalige mens : een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne.; BJL     
      De tweetalige mens : een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Bo BJL  BOOK 1962
PF 807 D7 K7 : Die dialekte von S├╝dostdrente und anliegenden Gebieten : eine strukturgeographische Untersuchung.; BJL     
      Die dialekte von S├╝dostdrente und anliegenden Gebieten : eine strukturgeographische Untersuchung. BJL  BOOK 1970
PF 807 G6 L1 : Het dialect van Gouda.; BJL     
      Het dialect van Gouda. BJL  BOOK 1967
PF 807 H2 G1 : Kek me nah ... : plat & bekakt : Haags.; BJL     
      Kek me nah ... : plat & bekakt : Haags. BJL  BOOK 1985
PF 807 M4 V9 : Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum : woordenboek met inleiding.; BJL     
      Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum : woordenboek met inleiding. BJL  BOOK 1973
PF 807 N8 V4 : Taal in Noordoostpolder : een sociolinguistisch onderzoek.; BJL     
      Taal in Noordoostpolder : een sociolinguistisch onderzoek. BJL  BOOK 1969
PF 807 S3 R7 : De Scheveningse woordenschat : dialect van een vissersdorp.; BJL     
      De Scheveningse woordenschat : dialect van een vissersdorp. BJL  BOOK 1986
PF 807 U5 V4 : Utrechts / T. van Veen en B. van den Berg.; BJL     
      Utrechts / T. van Veen en B. van den Berg. BJL  BOOK 1966
PF 807 U9 V4 : Utrecht tussen oost en west : studies over het dialect van de provincie Utrecht.; BJL     
      Utrecht tussen oost en west : studies over het dialect van de provincie Utrecht. BJL  BOOK 1964
PF 807 Z2 B4 : Het dialect van Zandvoort en zijn plaats in de Hollandse dialecten ...; BJL     
      Het dialect van Zandvoort en zijn plaats in de Hollandse dialecten ... BJL  BOOK 1959
PF 807 Z8 G5 : Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer.; BJL     
      Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer. BJL  BOOK 1984
PF 818 W3 G5 : Drie Waterlandse dialecten [Marken, Volendam, Monnikendam]...; BJL     
      Drie Waterlandse dialecten [Marken, Volendam, Monnikendam]... BJL  BOOK 1954
PF 822 B8 : Dialect op Goeree-Overflakkee / verzameld...door E.J. van den Broecke-de Man, D.K. Soldaat-Poortvliet en P. Heerschap.; BJL     
      Dialect op Goeree-Overflakkee / verzameld...door E.J. van den Broecke-de Man, D.K. Soldaat-Poortvliet BJL  BOOK 1988
PF 822 D4 : Lexical and pronominal standardization : the evolution of standard Netherlandic in West Flanders.; BJL     
      Lexical and pronominal standardization : the evolution of standard Netherlandic in West Flanders. BJL  BOOK 1977
PF 822 M4 : Zeeuwsche dialectproblemen ... / P.J. Meertens, A. Weijnen en H.C.M. Ghijsen.; BJL     
      Zeeuwsche dialectproblemen ... / P.J. Meertens, A. Weijnen en H.C.M. Ghijsen. BJL  BOOK 1944
PF 823 P3 : Van AL, OL + D of T, tot [UT] en [UKT]; repr. from "Album Rene Verdeyen" p.291-306.; BJL     
      Van AL, OL + D of T, tot [UT] en [UKT]; repr. from "Album Rene Verdeyen" p.291-306. BJL  BOOK 1943
PF 824 L6 : Het augmentatief- en het diminutief systeem in een Westflaams dialekt ...; BJL     
      Het augmentatief- en het diminutief systeem in een Westflaams dialekt ... BJL  BOOK 1968
PF 826 B6 : Westvlaamsch idioticon / bewerkt door L.-L. de Bo ; en heruitgegeven door Joseph Samyn.; BJL     
      Westvlaamsch idioticon / bewerkt door L.-L. de Bo ; en heruitgegeven door Joseph Samyn. BJL  BOOK 1892
PF 827 O5 S4 : Het dialect van Oostduinkerke en omgeving : een synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonologisch systeem van het Oostduinkerks en een klankgeografisch onderzoek van de omliggende gemeenten.; BJL     
      Het dialect van Oostduinkerke en omgeving : een synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonolo BJL  BOOK 1972
PF 827 S3 V7 : Het dialect van Schouwen-Duiveland : proefschrift ...; BJL     
      Het dialect van Schouwen-Duiveland : proefschrift ... BJL  BOOK 1952
PF 827 W5 J1 : Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden.; BJL     
      Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden. BJL  BOOK 1927
PF 827 Z4 W9 : Woordenboek der Zeeuwse dialecten.; BJL     
      Woordenboek der Zeeuwse dialecten. BJL  BOOK 1969
PF 832 B6 : Na meer dan 25 jaar dialect-onderzoek op het terrein.; BJL     
      Na meer dan 25 jaar dialect-onderzoek op het terrein. BJL  BOOK 1948
PF 832 L4 : Limburgse dialectgrenzen : lezingen gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ... / door J. Leenen, S. van der Meer en W. Roukens.; BJL     
      Limburgse dialectgrenzen : lezingen gehouden voor de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse BJL  BOOK 1947
PF 832 N9 : De Chinezen van Nederland : opstellen over Limburgse dialekten en een bibliografie.; BJL     
      De Chinezen van Nederland : opstellen over Limburgse dialekten en een bibliografie. BJL  BOOK 1988
PF 832 T1 : De vokaalstruktuur van de "Oostvlaamse" dialekten : een poging tot historische en geografische situering in het Zuidnederlandse dialektlandschap.; BJL     
      De vokaalstruktuur van de "Oostvlaamse" dialekten : een poging tot historische en geografische situer BJL  BOOK 1978
PF 832 T2 : Klank- en vormleer van het Zuid-oostvlaandersch dialect.; BJL     
      Klank- en vormleer van het Zuid-oostvlaandersch dialect. BJL  BOOK 1924
PF 832 W4    
      Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen ... / A. Weignen, J.M. Renders en J. van Ginneken. BJL  BOOK 1946
      Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten. BJL  BOOK 1999
PF 833 K6 : Een oud sjibboleth : de gewestelijke uitspraak van "heeft".; BJL     
      Een oud sjibboleth : de gewestelijke uitspraak van "heeft". BJL  BOOK 1956
PF 836 M2 : De Brabantse spreekwoorden : uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend.; BJL     
      De Brabantse spreekwoorden : uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend. BJL  BOOK 1988
PF 836 P9 : De taal van de Maas : woordenboek Nederlands-Limburgs.; BJL     
      De taal van de Maas : woordenboek Nederlands-Limburgs. BJL  BOOK 1994
PF 836 T2 : Zuid-Oostvlaandersch idioticon ...; BJL     
      Zuid-Oostvlaandersch idioticon ... BJL  BOOK 1986
PF 837 A1 W4 : Studies over het Achthuizens dialect.; BJL     
      Studies over het Achthuizens dialect. BJL  BOOK 1946
PF 837 B5 K2 : Onderzoek naar dialectengrenzen en articulatorische verschillen in het middennederlandse rivierengebied, met een verwijzing naar een mogelijke relevantie voor het onderwijs in de moderne vreemde talen.; BJL     
      Onderzoek naar dialectengrenzen en articulatorische verschillen in het middennederlandse rivierengebi BJL  BOOK 1982
PF 837 B7 B7 : Brabantse spot- en schertswoorden : verslag van een voorlopig onderzoek / door J. Berns ... [et al.].; BJL     
      Brabantse spot- en schertswoorden : verslag van een voorlopig onderzoek / door J. Berns ... [et al.]. BJL  BOOK  
PF 837 B7 W4 : Voorlopige inleiding op het "Woordenboek van de Brabantse dialecten" / A. Weijnen en J. van Bakel.; BJL     
      Voorlopige inleiding op het "Woordenboek van de Brabantse dialecten" / A. Weijnen en J. van Bakel. BJL  BOOK 1967
PF 837 B7 W9    
      Woordenboek van de Brabantse dialecten / A. Weijnen en J. van Bakel {et al.]. BJL  BOOK 1980
      Woordenboek van de Brabantse dialecten / A. Weijnen en J. van Bakel {et al.]. BJL  BOOK 1980
      Woordenboek van de Brabantse dialecten / A. Weijnen en J. van Bakel [et al.]. BJL  BOOK 1980
PF 837 B9 T11 : Taal en sociale integratie = Language and social integration.; BJL     
      Taal en sociale integratie = Language and social integration. BJL  PERIODICAL 1984
PF 837 H3 G8 : Klankleer van het Hasseltsch dialect / door L. Grodaers en J. Grauls.; BJL     
      Klankleer van het Hasseltsch dialect / door L. Grodaers en J. Grauls. BJL  BOOK 1930
PF 837 H8 E3    
      Sociologische gegevens uit Huisselings dialectmateriaal ... BJL  BOOK 1958
      Woord en wereld van de boer : een monografie over het dialect van Huisseling. BJL  BOOK 1958
PF 837 K3 G6 : De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen : een taal-, vak-, geschied, heem-, en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat ...; BJL     
      De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen : een taal-, vak-, geschied, h BJL  BOOK 1958
PF 837 L7 D8 : Sjod miech nog eint in : het dialect van Maastricht / P. Dumoulin et J. Coumans.; BJL     
      Sjod miech nog eint in : het dialect van Maastricht / P. Dumoulin et J. Coumans. BJL  BOOK 1986
PF 837 L7 G6 : Semantische vraagstukken uit de taal van het landboubedrijf in Belgisch-Limburg.; BJL     
      Semantische vraagstukken uit de taal van het landboubedrijf in Belgisch-Limburg. BJL  BOOK 1963
PF 837 M3 M1 : Bijdrage tot de studie van de Woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke / door L. Marevoet met de medewerking van F. de Bondt.; BJL     
      Bijdrage tot de studie van de Woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke / door L. Marevoet met BJL  BOOK 1961
PF 837 M5 H4 : Brabants uit de 18de eeuw : de Meierijse woordenlijsten van J.L. Verster ...; BJL     
      Brabants uit de 18de eeuw : de Meierijse woordenlijsten van J.L. Verster ... BJL  BOOK 1968
PF 837 O6 B7 : Dialekt van Kempenland : meer in het bijzonder d'Oerse taal.; BJL     
      Dialekt van Kempenland : meer in het bijzonder d'Oerse taal. BJL  BOOK 1969
PF 837 W5 S3 : Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants.; BJL     
      Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants. BJL  BOOK 1975
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next