Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5070 N3 / q : 't Is vol van schatten hier : Nederlandse literatuur ... in het Letterkundig Museum / [hoofdredactie : A. Korteweg en M. Salverda].; BJL     
      't Is vol van schatten hier : Nederlandse literatuur ... in het Letterkundig Museum / [hoofdredactie BJL  BOOK 1986
PT 5070 S6 : Twaalf studies / met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F. Witstein.; BJL     
      Twaalf studies / met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F. Witstein. BJL  BOOK 1968
PT 5070 V5 : Verleidingskunsten der Muzen / J.J.M. Westenbroek ... [et al.].; BJL     
      Verleidingskunsten der Muzen / J.J.M. Westenbroek ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
PT 5071 B7 : Books.; BJL     
      Books. BJL  PERIODICAL  
PT 5076 C6 P1 : Een vertrouwd gevoel van onbekendheid : opstellen over antieke intertekstualiteit.; BJL     
      Een vertrouwd gevoel van onbekendheid : opstellen over antieke intertekstualiteit. BJL  BOOK 1996
PT 5080 C9 : De crumen diet volc niet eten en mochte : Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550 / verzameld en ingeleid door Bart Besamusca en Gerard Sonnemans.; BJL     
      De crumen diet volc niet eten en mochte : Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550 / verzamel BJL  BOOK 1999
PT 5080 S6 : Something understood : studies in Anglo-Dutch literary translation / edited by Bart Westerweel and Theo D'haen.; BJL     
      Something understood : studies in Anglo-Dutch literary translation / edited by Bart Westerweel and Th BJL  BOOK 1990
PT 5081 V2 : Dutch novels translated into English : the transformation of a "minority" literature.; BJL     
      Dutch novels translated into English : the transformation of a "minority" literature. BJL  BOOK 1985
PT 5083 H5 : Wijsheidsgestalten in dichterwoord : onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur.; BJL     
      Wijsheidsgestalten in dichterwoord : onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatu BJL  BOOK 1977
PT 5083 H9 : De Nederlandse auteur en zijn publiek : een sociologisch-litteraire studie.; BJL     
      De Nederlandse auteur en zijn publiek : een sociologisch-litteraire studie. BJL  BOOK 1946
PT 5085 C9 F3 : Feit en fictie in misdaadliteratuur (+/- 1650 - +/- 1850).; BJL     
      Feit en fictie in misdaadliteratuur (+/- 1650 - +/- 1850). BJL  BOOK 1985
PT 5085 N28 K6 : Niederlandbild und deutsche Germanistik, 1800-1933 : ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.; BJL     
      Niederlandbild und deutsche Germanistik, 1800-1933 : ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie. BJL  BOOK 1992
PT 5085 N28 T9 : Typisch Nederlands : de Nederlandse identiteit in de letterkunde / uitgegeven door Karl Enenkel, Sjaak Onderdelinden, Paul J. Smith.; BJL     
      Typisch Nederlands : de Nederlandse identiteit in de letterkunde / uitgegeven door Karl Enenkel, Sjaa BJL  BOOK 1999
PT 5085 R4 P9 : De bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur.; BJL     
      De bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur. BJL  BOOK 1935
PT 5085 R7 A5 : Het donkere hart : romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.; BJL     
      Het donkere hart : romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur. BJL  BOOK 1996
PT 5085 S6 T1 : Schaatsen.; BJL     
      Schaatsen. BJL  BOOK 1967
PT 5090 I4 B9 : Indische jeugdliteratuur : geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie, 1825-1991.; South East Asian Collection     
      Indische jeugdliteratuur : geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indones South East Asian Collection  BOOK 1992
PT 5093 C5 H4 : Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen : Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.; BJL     
      Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen : Een letterkundige studie ter vergelijking van het N BJL  BOOK 1956
PT 5093 W6 B4 : De mannenschrik : over het motief van de verslindende vrouw in literatuur en mythe.; BJL     
      De mannenschrik : over het motief van de verslindende vrouw in literatuur en mythe. BJL  BOOK 1984
PT 5095 N7 A6 : Helden van weleer : de Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700).; BJL     
      Helden van weleer : de Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). BJL  BOOK 1997
PT 5100 A9 : Engagement of escapisme? : nieuwe gesprekken met Ernst van Altena ... [et al.].; BJL     
      Engagement of escapisme? : nieuwe gesprekken met Ernst van Altena ... [et al.]. BJL  BOOK 1985
PT 5100 B9 : Portretten van Nederlanders.; BJL     
      Portretten van Nederlanders. BJL  BOOK 1940
PT 5100 F6 : De Nederlandse schrijversbiografie.; BJL     
      De Nederlandse schrijversbiografie. BJL  BOOK 1992
PT 5100 J3 : Jan Campertprijzen 1979.; BJL     
      Jan Campertprijzen 1979. BJL  BOOK 1979
PT 5100 J8 : Rozen in december : herinneringen van Kitty H.R. de Josselin de Jong aan Willem Kloos, P.C. Boutens, Albert Schweitzer, Ina Boudier-Bakker, Top Naeff, Annie Salomons, Henriette L.T. de Beaufort en andere schrijvers / verzameld door Jan J. van Herpen.; BJL     
      Rozen in december : herinneringen van Kitty H.R. de Josselin de Jong aan Willem Kloos, P.C. Boutens, BJL  BOOK 2000
PT 5100 M9 : De muze in het bagagerek : Nederlandse schrijfsters in den vreemde / samengesteld en ingeleid door Anne Kuiper.; BJL     
      De muze in het bagagerek : Nederlandse schrijfsters in den vreemde / samengesteld en ingeleid door An BJL  BOOK 1991
PT 5100 S1 : Herinneringen uit den Ouden tijd : over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.; BJL     
      Herinneringen uit den Ouden tijd : over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. BJL  BOOK 1957
PT 5100 W6 : Wie schrijft daar? : zesenzestig auteurs fotografisch, biografisch en bibliografisch.; BJL     
      Wie schrijft daar? : zesenzestig auteurs fotografisch, biografisch en bibliografisch. BJL  BOOK 1971
PT 5100 Z1 : Nooit van gehoord : stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.; BJL     
      Nooit van gehoord : stiefkinderen van de Nederlandse beschaving. BJL  BOOK 1969
PT 5104 P7 / q : Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / door M.A.P.C. Poelhekke en C.G.N. de Vooys.; BJL     
      Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / door M.A.P.C. Poelhekke en C.G.N. de Vooys. BJL  BOOK 1914
PT 5110 A5 : Literatuurwijzer : genderstudies in de Neerlandistiek / [Agnes Andeweg en Elma Blom].; BJL     
      Literatuurwijzer : genderstudies in de Neerlandistiek / [Agnes Andeweg en Elma Blom]. BJL  BOOK 1995
PT 5110 B3 : Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde.; BJL     
      Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1921
PT 5110 B7 : Een hoofdstuk apart : "vrouwenromans" in de literaire kritiek, 1898-1930.; BJL     
      Een hoofdstuk apart : "vrouwenromans" in de literaire kritiek, 1898-1930. BJL  BOOK 1992
PT 5110 S7 : Vrouwen en literatuur : een inleiding.; BJL     
      Vrouwen en literatuur : een inleiding. BJL  BOOK 1980
PT 5110 S9 : Geschapen om te scheppen? : opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860.; BJL     
      Geschapen om te scheppen? : opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860. BJL  BOOK 1997
PT 5110 W6 : Wie weegt de woorden : de auteur en haar Werk / [R. Dorrestein et al.]; samenstelling A. Meulenbelt.; BJL     
      Wie weegt de woorden : de auteur en haar Werk / [R. Dorrestein et al.]; samenstelling A. Meulenbelt. BJL  BOOK 1985
PT 5112 D6 N3 / q : Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.; BJL     
      Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. BJL  BOOK 1986
PT 5121 M4 : Medioneerlandistiek : een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde / onder redactie van Ria Jansen-Sieben, Jozef Janssens en Frank Willaert.; BJL     
      Medioneerlandistiek : een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde / onder redactie van Ria Jan BJL  BOOK 2000
PT 5121 M6 : Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde.; BJL     
      Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde. BJL  BOOK 1946
PT 5121 M7 : Übersicht der niederlandischen Volks-Literatur alter Zeit.; BJL     
      Übersicht der niederlandischen Volks-Literatur alter Zeit. BJL  BOOK 1970
PT 5121 P7 : Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen.; BJL     
      Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen. BJL  BOOK 1990
PT 5121 T5 : De Nederlandse literatuur in de middeleeuwen.; BJL     
      De Nederlandse literatuur in de middeleeuwen. BJL  BOOK 1947
PT 5121 V2 : Aanvaard dit werk : over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.; BJL     
      Aanvaard dit werk : over Middelnederlandse auteurs en hun publiek. BJL  BOOK 1992
PT 5121 V9 : Middelnederlandse legenden en exempelen : bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen.; BJL     
      Middelnederlandse legenden en exempelen : bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volks BJL  BOOK 1974
PT 5121 W6 : Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden tot aan het begin der zestiende eeuwe...; BJL     
      Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzon BJL  BOOK 1800
PT 5122 G3 : Vier inleidende colleges over Middelnederlandse literatuur.; BJL     
      Vier inleidende colleges over Middelnederlandse literatuur. BJL  BOOK 1977
PT 5122 M4 : Medieval Dutch literature in its European context.; BJL     
      Medieval Dutch literature in its European context. BJL  BOOK 1994
PT 5122 M6 : Misselike tonghe : de Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband / F.P. van Oostrom [et al.].; BJL     
      Misselike tonghe : de Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband / F.P. van Oostrom [ BJL  BOOK 1991
PT 5122 T9 : Tussentijds : bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag / onder redactie von A.M.J. van Buuren ... [et al].; BJL     
      Tussentijds : bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaa BJL  BOOK 1985
PT 5123 C5 E2 : Het kind in onze middeleeuwsche literatuur...; BJL     
      Het kind in onze middeleeuwsche literatuur... BJL  BOOK 1935
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next