Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5183 L4    
      Avonden op Drienerwolde : herinneringen en ontmoetingen. BJL  BOOK 1966
      Drie vrienden : Menno ter Braak, H.Marsman en E. du Perron. BJL  BOOK 1969
      Lezende onder de lamp : studies over nieuwe Nederlandse littteratuur. BJL  BOOK 1947
PT 5183 L7 : Het Literair klimaat 1970-1985 / onder redactie van T. van Deel, N. Matsier, C. Offermans.; BJL     
      Het Literair klimaat 1970-1985 / onder redactie van T. van Deel, N. Matsier, C. Offermans. BJL  BOOK 1986
PT 5183 N6 : De Nieuwe Orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945 : catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985 / samengesteld door J.J. Kelder met medewerking van F. van den Bogaard, M. Geesink en W. Huberts.; BJL     
      De Nieuwe Orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945 : catalogus van de tentoonstelling gehouden in BJL  BOOK 1985
PT 5183 V1 : Schrijversdebuten.; BJL     
      Schrijversdebuten. BJL  BOOK 1960
PT 5185 I15 M3 : Zogenaamde politieke incorrectheid in Nederlandse literatuur : ideologiekritiek in analyse.; BJL     
      Zogenaamde politieke incorrectheid in Nederlandse literatuur : ideologiekritiek in analyse. BJL  BOOK 1997
PT 5185 M6 N6 : Nijhoff, Van Ostaijen, De Stijl : modernism in the Netherlands and Belgium in the first quarter of the 20th century, six essays / edited by F. Bulhof.; BJL     
      Nijhoff, Van Ostaijen, De Stijl : modernism in the Netherlands and Belgium in the first quarter of th BJL  BOOK 1976
PT 5185 N2 B6 : Een stoottroep in den letteren : "Groot Nederland", de SS en de Nederlandse literatur (1942-1944).; BJL     
      Een stoottroep in den letteren : "Groot Nederland", de SS en de Nederlandse literatur (1942-1944). BJL  BOOK 1987
PT 5185 R4 R5 : In drie etappen : [essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worden getoetst aan de aesthetische beginselen van Calvijn].; BJL     
      In drie etappen : [essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worde BJL  BOOK 1952
PT 5185 S68 J7 : Van Mafeking tot Robbeneiland : Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996.; BJL     
      Van Mafeking tot Robbeneiland : Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996. BJL  BOOK 1999
PT 5185 W6 V5 : Women writers from the Netherlands and Flanders / Lucie Th. Vermij ... [et al.].; BJL     
      Women writers from the Netherlands and Flanders / Lucie Th. Vermij ... [et al.]. BJL  BOOK 1992
PT 5185 W8 T2 : A family occupation : children of the war and the memory of World World II in Dutch literature of the 1980s.; BJL     
      A family occupation : children of the war and the memory of World World II in Dutch literature of the BJL  BOOK 1997
PT 5201 D8 : Het tweede plan : Jacob Cats, Jan Vos...; BJL     
      Het tweede plan : Jacob Cats, Jan Vos... BJL  BOOK 1945
PT 5201 K2 : De Nederlandse poezie van haar oorsprong tot heden.; BJL     
      De Nederlandse poezie van haar oorsprong tot heden. BJL  BOOK 1948
PT 5201 K8    
      In liefde bloeyende : de Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd BJL  BOOK 1998
      Poëzie is geluk. BJL  BOOK 2000
PT 5201 V8 : Poezie : een pleidooi.; BJL     
      Poezie : een pleidooi. BJL  BOOK 1994
PT 5201 W3 : Poetry of the Netherlands in its European context, 1170-1930.; BJL     
      Poetry of the Netherlands in its European context, 1170-1930. BJL  BOOK 1960
PT 5203 B6 : Tekst en uitleg.; BJL     
      Tekst en uitleg. BJL  BOOK 1946
PT 5203 P7 : Het principe van de omweg.; BJL     
      Het principe van de omweg. BJL  BOOK 1980
PT 5205 E5 R9 : Dutch poetry and English : a study of the Romantic revival.; BJL     
      Dutch poetry and English : a study of the Romantic revival. BJL  BOOK 1939
PT 5216 K1 : Studien over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw : Vondel-Cats-Huygens-Hooft-Camphuysen.; BJL     
      Studien over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw : Vondel-Cats-Huygens-Hooft-Camphuysen. BJL  BOOK 1915
PT 5217 R4 H4 : Den gheestelijcken nachtegael : een liedboek uit de zeventiende eeuw ...; BJL     
      Den gheestelijcken nachtegael : een liedboek uit de zeventiende eeuw ... BJL  BOOK 1966
PT 5225 D6 : De episode van de vernieuwing onzer poezie (1880-1894).; BJL     
      De episode van de vernieuwing onzer poezie (1880-1894). BJL  BOOK 1929
PT 5225 V5 : Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900).; BJL     
      Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900). BJL  BOOK 1921
PT 5230 B8 : Contemporary poetry of the Low Countries / Hugo Brems & Ad Zuiderent.; BJL     
      Contemporary poetry of the Low Countries / Hugo Brems & Ad Zuiderent. BJL  BOOK 1993
PT 5231 B6 : Gewikt, gewogen : beschouwingen en critieken over moderne Nederlandsche poezie.; BJL     
      Gewikt, gewogen : beschouwingen en critieken over moderne Nederlandsche poezie. BJL  BOOK 1942
PT 5232 D7 V8 : Dromen in de moderne Nederlandse poezie.; BJL     
      Dromen in de moderne Nederlandse poezie. BJL  BOOK 1953
PT 5232 T7 L9 : The line forward : a survey of modern Dutch poetry in English translation.; BJL     
      The line forward : a survey of modern Dutch poetry in English translation. BJL  BOOK 1984
PT 5239 K2 : Wandelend in "Den nieuwen lust-hof" : studie over een Amsterdams liedboek 1602-(1604) - 1607-(1610).; BJL     
      Wandelend in "Den nieuwen lust-hof" : studie over een Amsterdams liedboek 1602-(1604) - 1607-(1610). BJL  BOOK 1985
PT 5239 K8 : De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen.; BJL     
      De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen. BJL  BOOK 1941
PT 5243 A7 D3 : Als ik tekenen kon : essays.; BJL     
      Als ik tekenen kon : essays. BJL  BOOK 1992
PT 5243 D2 K5    
      Dawn poetry in the Netherlands. BJL  BOOK 1971
      Dawn poetry in the Netherlands. BJL  BOOK 1971
PT 5243 R4 S4 : Dichters en God : het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandselyriek 1880-1940.; BJL     
      Dichters en God : het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandselyriek 1880-1940. BJL  BOOK 1952
PT 5250 D76 : Dramatisch akkoord.; BJL     
      Dramatisch akkoord. BJL  PERIODICAL  
PT 5250 P1 : Recherches sur les rapports entre le romantisme francais et le theatre hollandais.; BJL     
      Recherches sur les rapports entre le romantisme francais et le theatre hollandais. BJL  BOOK  
PT 5250 S6    
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
      Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. BJL  BOOK 1921-
PT 5265 R4 : Genres in het ernstige Renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625 : verslag van een onderzoek / door L.Rens met medewerking van G.van Eemeren.; BJL     
      Genres in het ernstige Renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625 : verslag van een onderzoek / door BJL  BOOK 1977
PT 5265 S6 : Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur-historie.; BJL     
      Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur-historie. BJL  BOOK 1964
PT 5267 C5 G3 : Tussen de bedrijven door? : de functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625 = Between the acts? : the function of the chorus in Dutch drama 1556-1625.; BJL     
      Tussen de bedrijven door? : de functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625 = Between the a BJL  BOOK 1990
PT 5285 K8 : Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten : de hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zevientiende eeuw.; BJL     
      Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten : de hartstochten in de Nederlandse tragedie v BJL  BOOK 1993
PT 5300 R9 : Romance and realism : trends in Belgo-Dutch prose literature.; BJL     
      Romance and realism : trends in Belgo-Dutch prose literature. BJL  BOOK 1959
PT 5300 W9 : Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland.; BJL     
      Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. BJL  BOOK 1908
PT 5307 F8 : Het Nederlandsch proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten; met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhaugsel van liedjes en gedichten uit dien tijd.; BJL     
      Het Nederlandsch proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten; met eene bloemle BJL  BOOK  
PT 5309 S9 : Spectators van hartstocht : sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw.; BJL     
      Spectators van hartstocht : sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. BJL  BOOK 1998
PT 5313 M8 : Deze kant op : kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.; BJL     
      Deze kant op : kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984. BJL  BOOK 1986
PT 5313 N6 : Het nieuwe proza : interviews met jonge nederlandse schrijvers.; BJL     
      Het nieuwe proza : interviews met jonge nederlandse schrijvers. BJL  BOOK 1978
PT 5313 V5 : Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman.; BJL     
      Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. BJL  BOOK 2000
PT 5330 C9 D6 : Grossiers in moord & doodslag : veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen.; BJL     
      Grossiers in moord & doodslag : veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen. BJL  BOOK 1997
PT 5330 C9 M8 : Moorden met woorden : honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur / [samenstellers], Jan C. Roosendaal, Bert Vuijsje, Chris Rippen ; met medewerking van Frank Hockx, Chris Vandenbroucke, Marlies Van de Voort.; BJL     
      Moorden met woorden : honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur / [samenstellers], Jan C. Roose BJL  BOOK 2000
PT 5330 S6 W4 : Proefvlucht in de romanruimte.; BJL     
      Proefvlucht in de romanruimte. BJL  BOOK 1972
PT 5335 A5    
      De naturalistische roman in Nederland. BJL  BOOK 1982
      De schrijver tussen de coulissen. BJL  BOOK 1978
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next