Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5440 A1 : De Abele Spelen, naar het Hulthemse Handschrift / verzorgd door L. van Kammen.; BJL     
      De Abele Spelen, naar het Hulthemse Handschrift / verzorgd door L. van Kammen. BJL  BOOK 1968
PT 5440 H7 : Hoort wat men u spelen zal : toneelstukkekn uit de middeleeuwen.; BJL     
      Hoort wat men u spelen zal : toneelstukkekn uit de middeleeuwen. BJL  BOOK 1975
PT 5440 M6 : Middelnederlandsche dramatische poezie / [uitgegeven] door P. Leendertz.; BJL     
      Middelnederlandsche dramatische poezie / [uitgegeven] door P. Leendertz. BJL  BOOK 1907
PT 5440 V6 : Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen.; BJL     
      Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen. BJL  BOOK 1940
PT 5441 H9 : Humor in Holland / verzameld en ingeleid door R. Casimir, J. Karsemeijer en G. Kazemier ...; BJL     
      Humor in Holland / verzameld en ingeleid door R. Casimir, J. Karsemeijer en G. Kazemier ... BJL  BOOK 1979
PT 5443 A15 S8 : Het abel spel Gloriant en de sotternie De Buskenblazer / aantekeningen van G. Stellinga.; BJL     
      Het abel spel Gloriant en de sotternie De Buskenblazer / aantekeningen van G. Stellinga. BJL  BOOK 1960
PT 5443 E2 W6 : Die erste bliscap van Maria : mysteriespel van het jaer 1444 / met eene inleiding en ophelderingen van J.F. Willems.; BJL     
      Die erste bliscap van Maria : mysteriespel van het jaer 1444 / met eene inleiding en ophelderingen va BJL  BOOK 1976
PT 5443 E4 E4 : Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc.; BJL     
      Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc. BJL  BOOK 1968
PT 5443 E4 S1 : Den spyeghel der salicheyt van Elckerlyc / ingeleid en van toelichtingen voorzien door A. Saalborn.; BJL     
      Den spyeghel der salicheyt van Elckerlyc / ingeleid en van toelichtingen voorzien door A. Saalborn. BJL  BOOK 19--?
PT 5443 E4 S8 : Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk / uitg. door G.J. Steenbergen.; BJL     
      Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk / uitg. door G.J. Steenbergen. BJL  BOOK 1963
PT 5443 E4 V9 : Den spieghel der salicheit van Elckerlijc : hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht gode rekeninghe te doen van sinen wercken / ingeleid en van aantekeningen en bijlagen voorzien van R. Vos.; BJL     
      Den spieghel der salicheit van Elckerlijc : hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht gode rekeninghe BJL  BOOK 1967
PT 5443 E4 Z62 : De stijl van Elkerlijk.; BJL     
      De stijl van Elkerlijk. BJL  BOOK 1968
PT 5443 E4 Z68 : The Dutch Elckerlijc is prior to the English Everyman.; BJL     
      The Dutch Elckerlijc is prior to the English Everyman. BJL  BOOK 1970
PT 5443 E8 D8 : Esmoreit / uitg. door A.M. Duinhoven.; BJL     
      Esmoreit / uitg. door A.M. Duinhoven. BJL  BOOK 1979
PT 5443 L3 R7 : Een abel spel van Lanseloet van Denemerken / uitg. door R. Roemans en H. van Assche.; BJL     
      Een abel spel van Lanseloet van Denemerken / uitg. door R. Roemans en H. van Assche. BJL  BOOK 1963
PT 5443 M3 : Mariken van Nieumeghen : a bilingual edition / edited, translated and with an introduction by Therese Decker and Martin W. Walsh.; BJL     
      Mariken van Nieumeghen : a bilingual edition / edited, translated and with an introduction by Therese BJL  BOOK 1994
PT 5443 M3 A9 : A marvelous history of Mary of Nimmegen whho for more than seven year lived and had ado with the devil / translated from the Middle Dutch by Harry Morgan Ayres with an introduction by Adriaan J. Barnouw.; BJL     
      A marvelous history of Mary of Nimmegen whho for more than seven year lived and had ado with the devi BJL  BOOK 1924
PT 5443 M3 B5 : Die waerachtige ende en seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen.; BJL     
      Die waerachtige ende en seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen. BJL  BOOK 1931
PT 5443 M3 C6 : Mariken van Nieumeghen / ingeleid en toegelicht door Dirk Coigneau.; BJL     
      Mariken van Nieumeghen / ingeleid en toegelicht door Dirk Coigneau. BJL  BOOK 1982
PT 5443 M3 D2 : Marieken van Nieumegen / ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.; BJL     
      Marieken van Nieumegen / ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene. BJL  BOOK 1958
PT 5443 M3 K9    
      Mariken van Nieumeghen / uitgegeven door C. Kruyskamp. BJL  BOOK 1982
      Mariken van Nieumeghen / uitgegeven door C. Kruyskamp. BJL  BOOK 1966
PT 5443 M3 S1 : Die waerachtige ende en seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen ...; BJL     
      Die waerachtige ende en seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen ... BJL  BOOK 1949?
PT 5443 S7 H6 : Het spel van de v vroede ende van de v dwaeze maegden / uitg.. door M. Hoebeke.; BJL     
      Het spel van de v vroede ende van de v dwaeze maegden / uitg.. door M. Hoebeke. BJL  BOOK 1959
PT 5443 S75 A8 : Het spel vanden heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert / ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans.; BJL     
      Het spel vanden heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert / ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Assel BJL  BOOK 1955
PT 5444 V2 : Van schelmen en schavuiten : laatmiddeleeuwse vagebondteksten / samenstelling H. Pleij.; BJL     
      Van schelmen en schavuiten : laatmiddeleeuwse vagebondteksten / samenstelling H. Pleij. BJL  BOOK 1985
PT 5444 V9 : Voorbeeldig vertellen: : middelnederlandse exempelen.; BJL     
      Voorbeeldig vertellen: : middelnederlandse exempelen. BJL  BOOK 1985
PT 5445 L3 T9 : Twee uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen : 1. Pseudo-Petrarca, Tegen die strael der minnen, 2. Petrarca, Hystorie van Griseldis / met Latijnse teksten uitg. door R. Pennink.; BJL     
      Twee uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen : 1. Pseudo-Petrarca, Tegen die strael der m BJL  BOOK 1965
PT 5450 B6 : Bloemlezing van Zestiende-eeuwse taal.; BJL     
      Bloemlezing van Zestiende-eeuwse taal. BJL  BOOK 1960
PT 5450 G7    
      Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten / [uitg. door] C. van de Ketterij. BJL  BOOK 1976
      Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. BJL  BOOK 1976
PT 5450 H7 : 't Hoge huis te Muiden : teksten uit de Muiderkring.; BJL     
      't Hoge huis te Muiden : teksten uit de Muiderkring. BJL  BOOK 1972
PT 5450 K1 : 'K wou zo graag verstandig wezen : geschriften uit de sfeer verlichting.; BJL     
      'K wou zo graag verstandig wezen : geschriften uit de sfeer verlichting. BJL  BOOK 1974
PT 5450 N6 : Nieuwenederlands uit de zestiende en zeventiende eeuw.; BJL     
      Nieuwenederlands uit de zestiende en zeventiende eeuw. BJL  BOOK 1972
PT 5450 O1 : O muze kom nu voort : ontluikende Renaissance.; BJL     
      O muze kom nu voort : ontluikende Renaissance. BJL  BOOK 1974
PT 5450 P9 : Profijtelijk vermaak : moraliteit en satire uit de 16e en 17e eeuw.; BJL     
      Profijtelijk vermaak : moraliteit en satire uit de 16e en 17e eeuw. BJL  BOOK 1974
PT 5450 T9 : Die tyrannie verdrijven : godsdienst- en onafhankelijkheidsstrijd in de 16e en 17e eeuw.; BJL     
      Die tyrannie verdrijven : godsdienst- en onafhankelijkheidsstrijd in de 16e en 17e eeuw. BJL  BOOK 1975
PT 5450 U7 : Urban theatre in the Low Countries, 1400-1625 / edited by Elsa Strietman and Peter HappĂ©.; BJL     
      Urban theatre in the Low Countries, 1400-1625 / edited by Elsa Strietman and Peter HappĂ©. BJL  BOOK 2006
PT 5450 W4 : De wereld heeft twee aangezichten : proza en poezie van 1700 tot 1880 / samengesteld door R.Nieuwenhuys.; BJL     
      De wereld heeft twee aangezichten : proza en poezie van 1700 tot 1880 / samengesteld door R.Nieuwenhu BJL  BOOK 1959
PT 5450 Z6    
      Zeventiende-eeuwse teksten / [verzameld door] A. Sassen. BJL  BOOK 1973
      Ziet, de dag komt aan : proza en poezie van 1600 tot 1700 / samengesteld door R.Nieuwenhuys. BJL  BOOK 1959
PT 5455 N6 : Een nieuw geluid proza en poezie.; BJL     
      Een nieuw geluid proza en poezie. BJL  BOOK 1972
PT 5455 T6 : Toen Bliezen de Poortwachters : proza en poezie van 1880:tot 1920 / samengesteld door H. van Straten.; BJL     
      Toen Bliezen de Poortwachters : proza en poezie van 1880:tot 1920 / samengesteld door H. van Straten. BJL  BOOK 1970
PT 5455 W4 : Werkmansboekje : sociale bewogenheid in de literatuur rond 1900.; BJL     
      Werkmansboekje : sociale bewogenheid in de literatuur rond 1900. BJL  BOOK 1971
PT 5460 A3 : Al schrijvend : proza en poezie van 1920 tot 1950 / samengesteld door A. Morrien.; BJL     
      Al schrijvend : proza en poezie van 1920 tot 1950 / samengesteld door A. Morrien. BJL  BOOK 1971
PT 5460 E4 : De tijd van Herman Robbers : bloemlezing uit "Elsevier's geillustreerd maandschrift", 1905-1937.; BJL     
      De tijd van Herman Robbers : bloemlezing uit "Elsevier's geillustreerd maandschrift", 1905-1937. BJL  BOOK 1968
PT 5460 L77 : Literair akkoord : een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften ...; BJL     
      Literair akkoord : een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige BJL  BOOK 1983
PT 5460 O9 : Over de schreef : 25 gedichten / [samengesteld door Hugo Brems et al.].; BJL     
      Over de schreef : 25 gedichten / [samengesteld door Hugo Brems et al.]. BJL  BOOK 1996?
PT 5460 V25 : Vandaag : nieuw werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers ...; BJL     
      Vandaag : nieuw werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers ... BJL  PERIODICAL 1970
PT 5460 V9 : Voor wie dit leest : proza en poezie van 1950 tot heden / samengesteld door K.fens.; BJL     
      Voor wie dit leest : proza en poezie van 1950 tot heden / samengesteld door K.fens. BJL  BOOK 1971
PT 5460 W4 : De poezie is niet meer van gisteren : Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme.; BJL     
      De poezie is niet meer van gisteren : Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme. BJL  BOOK 1972
PT 5460 Z8 : Zit stil : en reis verhalen en gedichten uit het eerste kwart van de 20e eeuw.; BJL     
      Zit stil : en reis verhalen en gedichten uit het eerste kwart van de 20e eeuw. BJL  BOOK 1972
PT 5471 V9 : Spiegel van de Nederlandse poezie.; BJL     
      Spiegel van de Nederlandse poezie. BJL  BOOK 1965
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next