Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5460 W4 : De poezie is niet meer van gisteren : Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme.; BJL     
      De poezie is niet meer van gisteren : Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme. BJL  BOOK 1972
PT 5460 Z8 : Zit stil : en reis verhalen en gedichten uit het eerste kwart van de 20e eeuw.; BJL     
      Zit stil : en reis verhalen en gedichten uit het eerste kwart van de 20e eeuw. BJL  BOOK 1972
PT 5471 V9 : Spiegel van de Nederlandse poezie.; BJL     
      Spiegel van de Nederlandse poezie. BJL  BOOK 1965
PT 5473 C8 : Die Nederlandse poezie in honderd verzen.; BJL     
      Die Nederlandse poezie in honderd verzen. BJL  BOOK 1970
PT 5473 D5    
      Dichteren het woord gelaten : Poot, Staring en Gezelle. BJL  BOOK 1969
      Dichters van vroeger : een bloemlezing uit acht eeuwen Nederlandse poezie / samengesteld door G. Stui BJL  BOOK 1977
PT 5473 G8 : Groot verzenboek : vijfhonderd Gedichten over leven, liefde en dood : een thematische bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie van de twintigste eeuw / samengesteld door Jozef Deleu.; BJL     
      Groot verzenboek : vijfhonderd Gedichten over leven, liefde en dood : een thematische bloemlezing uit BJL  BOOK 1999
PT 5473 H7 : De honderd beste gedichten : lyriek in de Nederlandsche taal / gekozen door A. Verwey.; BJL     
      De honderd beste gedichten : lyriek in de Nederlandsche taal / gekozen door A. Verwey. BJL  BOOK 1915
PT 5473 M8 : Het mooiste gedicht : de favoriete gedichten van Nederland en Vlaanderen / met een inleiding van Jan Wolkers.; BJL     
      Het mooiste gedicht : de favoriete gedichten van Nederland en Vlaanderen / met een inleiding van Jan BJL  BOOK 2000
PT 5474 D3 : The defiant muse : Dutch and Flemish feminist poems from the Middle Ages to the present : a bilingual anthology / edited and with an introduction by Maaike Meijer ; co-editors, Erica Eijsker, Ankie Peypers, and Yopie Prins.; BJL     
      The defiant muse : Dutch and Flemish feminist poems from the Middle Ages to the present : a bilingual BJL  BOOK 1998
PT 5475 E5 B3 / s : Batavian anthology; or, Specimens of the Dutch poets, with remarks on the poetical literature and language of the Netherlands to the end of the seventeenth century / by John Bowring and Harry S. van Dijk.; BJL     
      Batavian anthology; or, Specimens of the Dutch poets, with remarks on the poetical literature and lan BJL  BOOK 1824
PT 5475 E5 C2 : Carcanet : Dutch poetry supplement / poems by Bert Schierbeek ... [et al.].; BJL     
      Carcanet : Dutch poetry supplement / poems by Bert Schierbeek ... [et al.]. BJL  BOOK 1963
PT 5475 E5 C7 : Coming after : an anthology of poetry from the Low Countries.; BJL     
      Coming after : an anthology of poetry from the Low Countries. BJL  BOOK 1985
PT 5475 E5 D9 : Dutch poetry in translation : kaleidoscope, from medieval times to the present / with parallel Dutch text ; translated by Martijn Zwart in collaboration with Ethel Grene.; BJL     
      Dutch poetry in translation : kaleidoscope, from medieval times to the present / with parallel Dutch BJL  BOOK 1998
PT 5475 E5 Q1 : Quartet : an anthology of Dutch and Flemish poetry [translated into English] / edited and with an introduction by K. Hopkins and R. van Roekel.; BJL     
      Quartet : an anthology of Dutch and Flemish poetry [translated into English] / edited and with an int BJL  BOOK 1978
PT 5477 A6 : Apollo, of, Ghesangh der musen / uitgegeven door A. Keersmaekers ...; BJL     
      Apollo, of, Ghesangh der musen / uitgegeven door A. Keersmaekers ... BJL  BOOK 1985
PT 5477 H7    
      Holland op z'n malst : koddige en ernstige opschriften op luiffels, wagens, glazen, borden, graven en BJL  BOOK 1978
      Hollantsche Parnas : Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw / met inleiding en aantekeningen d BJL  BOOK 1997
      Hollantsche Parnas; of, Verscheide gedichten / gerijmt door J. Westerbaen, J. v. Vondel, J. Vos, G. B BJL  BOOK 1660
PT 5477 Z6 : De ziel van den poeet vertoont zich in zijn dichten : lyriek van vier Amsterdamse dichters uit de 17e eeuw.; BJL     
      De ziel van den poeet vertoont zich in zijn dichten : lyriek van vier Amsterdamse dichters uit de 17e BJL  BOOK 1974
PT 5478 D5 : Dichters van deze tijd.; BJL     
      Dichters van deze tijd. BJL  BOOK 1977
PT 5478 F1 : Facetten der Nederlandse poezie van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen / samengesteld door P.H. Dubois, K. Jonckheere, L. van der Waals.; BJL     
      Facetten der Nederlandse poezie van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen / samengesteld door P.H. Duboi BJL  BOOK 1954
PT 5478 G2    
      Gedichten 1973 : een keuze uit de tijdschriften / door J. de Haes en H. Van Herreweghen. BJL  BOOK 1974
      Gedichten 1981 / [samengesteld door] W. Spillebeen, H. van Herreweghen. BJL  BOOK 1981
PT 5478 L4 : Lees nog eens een gedicht : Nederlandse poezie uit de jaren zestig en zeventig.; BJL     
      Lees nog eens een gedicht : Nederlandse poezie uit de jaren zestig en zeventig. BJL  BOOK 1979
PT 5478 L9 : Lyrical Holland ...; BJL     
      Lyrical Holland ... BJL  BOOK 1954
PT 5478 M5 : Post-war Dutch and Flemish poetry.; BJL     
      Post-war Dutch and Flemish poetry. BJL  BOOK 1974
PT 5478 N3 : De Nederlandse poezie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten / [samengesteld door] Gerrit Komrij.; BJL     
      De Nederlandse poezie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten / [samenges BJL  BOOK 1992
PT 5478 N6 : Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst ...; BJL     
      Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst ... BJL  BOOK 1942
PT 5478 S6 : Soms tussen tulpen : poëzie uit Vlaanderen en Nederland, 1916-1945 / [redactie]: Hubert van Herreweghen, Willy Spillebeen.; BJL     
      Soms tussen tulpen : poëzie uit Vlaanderen en Nederland, 1916-1945 / [redactie]: Hubert van Herrewegh BJL  BOOK 1997
PT 5478 S7 : Sprong naar de sterren : de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw / samengesteld en ingeleid door Ruben van Gogh.; BJL     
      Sprong naar de sterren : de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw / samengesteld en ingel BJL  BOOK 1999
PT 5478 V4 : Verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangewezen : gedichten uit de romantiek / van A.C.W. Staring, P.Paaltjens en E.J.Polgieter.; BJL     
      Verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangewezen : gedichten uit de romantiek / van A.C.W. Staring, P. BJL  BOOK 1970
PT 5478 V9    
      Voor kamp en kouter : gedichten / verzameld door J.W. Jacobs. BJL  BOOK 1931
      Het vrij Nederlandsch liedboek, 1 april 1944 / uitg. in bezet Nederland. BJL  BOOK 1944
PT 5480 D9 : Het oude Nederlandsche lied : wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieen.; BJL     
      Het oude Nederlandsche lied : wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melo BJL  BOOK 1965
PT 5480 S8 : Straatmadelieven : een bundel met oude & nieuwe voor het merendeel nog niet in boekvorm gepubliceerde volks- en straatliederen.; BJL     
      Straatmadelieven : een bundel met oude & nieuwe voor het merendeel nog niet in boekvorm gepubliceerde BJL  BOOK 19--?
PT 5486 E9 : Het evangelie volgens dichters : bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie / samengesteld door Patrick Lateur en Stefan van den Bossche.; BJL     
      Het evangelie volgens dichters : bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie / samengesteld door Patri BJL  BOOK 1999?
PT 5486 L9 / s : Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geesteliche gezangen, strekkende tot gezondmaaking, voedsel, versterking en verquikking des gemoeds / gemaakt van verscheiden persoonen ... en in ordre gestelt zijn door C.S.; BJL     
      Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geesteliche gezangen, strekkende tot gezondma BJL  BOOK 1686
PT 5486 P9 / q : Protestantse poezie der 16e en 17e eeuw / [verzorgd door K.Heeroma].; BJL     
      Protestantse poezie der 16e en 17e eeuw / [verzorgd door K.Heeroma]. BJL  BOOK 1940
PT 5488 C5 K5 : Het kind in de poezie.; BJL     
      Het kind in de poezie. BJL  BOOK 1937
PT 5488 D9 O1 : O schone moedertaal : lofzangen op het Nederlands 1500-2000 / bezorgd door A.M. Hagen.; BJL     
      O schone moedertaal : lofzangen op het Nederlands 1500-2000 / bezorgd door A.M. Hagen. BJL  BOOK 1999
PT 5488 E14 W6 : Wie wil d'r mee naar Oost-Indie varen : liedjes uit de Compagniestijd / samenstelling : B. Paasman.; BJL     
      Wie wil d'r mee naar Oost-Indie varen : liedjes uit de Compagniestijd / samenstelling : B. Paasman. BJL  BOOK 1991
PT 5488 G45 G3 : Geuzenliedboek, 1940-1945.; BJL     
      Geuzenliedboek, 1940-1945. BJL  BOOK 1946
PT 5488 N8 N3 : Nederlandse nonsens op rijm.; BJL     
      Nederlandse nonsens op rijm. BJL  BOOK 19--?
PT 5488 S6 A6 : Anthea : keurverzameling van sonnetten / bijeengebracht en ingeleid door F.V. Toussaint van Boelaere.; BJL     
      Anthea : keurverzameling van sonnetten / bijeengebracht en ingeleid door F.V. Toussaint van Boelaere. BJL  BOOK 1926
PT 5488 W5 N3 : Nederlandse nonsens op rijm.; BJL     
      Nederlandse nonsens op rijm. BJL  BOOK 1953
PT 5493 M6 : Mij dunkt ik zie het nog : ernstig toneel na 1700 / J. Kinker, Multatuli en F.van Eeden.; BJL     
      Mij dunkt ik zie het nog : ernstig toneel na 1700 / J. Kinker, Multatuli en F.van Eeden. BJL  BOOK 1969
PT 5493 T6 : Toneeldicht jokt somtijds : blijspelen na 1700 / [P.Langendijk, G. van der Linde en F.van Eden].; BJL     
      Toneeldicht jokt somtijds : blijspelen na 1700 / [P.Langendijk, G. van der Linde en F.van Eden]. BJL  BOOK 1969
PT 5495 E5 T7 : A touch of the Dutch : plays by women / [edited by Cheryl Robson].; BJL     
      A touch of the Dutch : plays by women / [edited by Cheryl Robson]. BJL  BOOK 1997
PT 5497 A3 : Al ziet men de lui-blijspel uit de 16e en de 17e eeuw.; BJL     
      Al ziet men de lui-blijspel uit de 16e en de 17e eeuw. BJL  BOOK 1975
PT 5497 K6 : Klassiek toneel uit de 17e eeuw : Geeraerdt van Velsen, Gijsbreght van Aemstel, Granida, Joseph in Dothan.; BJL     
      Klassiek toneel uit de 17e eeuw : Geeraerdt van Velsen, Gijsbreght van Aemstel, Granida, Joseph in Do BJL  BOOK 1985
PT 5497 N8 : Noordnederlandse Rederijkersspelen / verzorgd door N. van Laan.; BJL     
      Noordnederlandse Rederijkersspelen / verzorgd door N. van Laan. BJL  BOOK 1941
PT 5497 V2 : Van Bredero tot Langendyk : een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730 / onder redactie van W.A. Ornee.; BJL     
      Van Bredero tot Langendyk : een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventie BJL  BOOK 1985
PT 5497 V8 / s : Vlaerdings redenrijck-bergh, met middelen beplant, die noodigh sijn't gemeen, en voorderlijck het landt.; BJL     
      Vlaerdings redenrijck-bergh, met middelen beplant, die noodigh sijn't gemeen, en voorderlijck het lan BJL  BOOK 1617
PT 5498 Z5 : 6 hoorspelen / J. Stalens ... [et al.] ; [ingeleid door J.B. Broeksz].; BJL     
      6 hoorspelen / J. Stalens ... [et al.] ; [ingeleid door J.B. Broeksz]. BJL  BOOK 1968
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next