Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5570 S7 Z61 : Onsen speghele ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten.; BJL     
      Onsen speghele ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel h BJL  BOOK 1997
PT 5570 S9 F8 : Jacob van Maerlant's "Strophische gedichten".; BJL     
      Jacob van Maerlant's "Strophische gedichten". BJL  BOOK 1898
PT 5570 S9 M6 : Uit de "Strophische gedichten" van Jacob van Maerlant.; BJL     
      Uit de "Strophische gedichten" van Jacob van Maerlant. BJL  BOOK 1954
PT 5571 W7 : Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw...; BJL     
      Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw... BJL  BOOK 1892
PT 5577 P3 J5 : Paulus der Eremit : Paulus des eersten Heremiten leven, dat Iheronimus bescreven hevet.; BJL     
      Paulus der Eremit : Paulus des eersten Heremiten leven, dat Iheronimus bescreven hevet. BJL  BOOK 1967
PT 5578 M5 O9 : Mellibeus : een geschrift van Dirc Potter : inleiding en tekstuitgave ... : academisch proefschrift ... door B.G.L. Overmaat.; BJL     
      Mellibeus : een geschrift van Dirc Potter : inleiding en tekstuitgave ... : academisch proefschrift . BJL  BOOK 1950
PT 5578 M6 Z61 : Der minnen loep van Dirc Potter : studie over een middelnederlandse "ars amandi".; BJL     
      Der minnen loep van Dirc Potter : studie over een middelnederlandse "ars amandi". BJL  BOOK 1979
PT 5583 A2 A4 : Reinaert de vos : de middeleeuwse satire.; BJL     
      Reinaert de vos : de middeleeuwse satire. BJL  BOOK 1979
PT 5583 A2 B7 : Reinaert.; BJL     
      Of Reynaert the Fox : text and facing translation of the Middle Dutch beast epic Van den vos Reynaerd BJL  BOOK 2009
PT 5583 A2 G6 : Reinaert. Selections; BJL     
      Reynaerts historie : Reynke de vos : Gegenuberstellung einer Auswahl aus den niederlandischen Fassung BJL  BOOK 1983
PT 5583 A2 H4 : Reinaert.; BJL     
      Van den vos Reynaerde / diplomatisch uitg. naar de bronnen voor het jaar 1500 door W.G. Hellinga. BJL  BOOK 1952
PT 5583 A2 K4    
      Van den vos Reynaerde / uitg, ingeleid en verklaard door P.de Keyser. BJL  BOOK 1955
      Van den vos Reynaerde / uitg, ingeleid en verklaard door P.de Keyser. BJL  BOOK 1978
PT 5583 A2 M9 / q : Reinaert.; BJL     
      Van den vos Reinaerde. BJL  BOOK 1939
PT 5583 A2 N7 : Reinaert.; BJL     
      Over de vos Reinaert door Willem (die "Madoc" maakte); gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarm zijn BJL  BOOK 1982
PT 5583 A2 T5 : Reinaert.; BJL     
      Van den vos Reinaerde / uitgegeven door D.C. Tinbergen. BJL  BOOK 1972
PT 5583 A2 W6 : Reinaert.; BJL     
      Reinaert de vos : naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw / en opnieuw in 1934 berijmd door J.F BJL  BOOK 1958
PT 5583 L9    
      Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg ... door F. Lulofs ... BJL  BOOK 1983
      Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg ... door F. Lulofs ... BJL  BOOK 1983
PT 5584 S9 / q : Reinaert de vos vyt her Middelnederlandsch in verstaangaa Vlaarisch herschreven door S.Streuvels.; BJL     
      Reinaert de vos vyt her Middelnederlandsch in verstaangaa Vlaarisch herschreven door S.Streuvels. BJL  BOOK 1910
PT 5585 G6 : De gecastreerde neus : taboes en hun verwerking in de geschiedenis van de Reinaert.; BJL     
      De gecastreerde neus : taboes en hun verwerking in de geschiedenis van de Reinaert. BJL  BOOK 1988
PT 5585 M9 / q : Van den vos Reinaerde : exegetische commentaar.; BJL     
      Van den vos Reinaerde : exegetische commentaar. BJL  BOOK 1942
PT 5585 O5 : Reinaert primair : over het geintendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van "Van den vos Reinaerde".; BJL     
      Reinaert primair : over het geintendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van "Van den vos Rein BJL  BOOK 1983
PT 5585 P1 : Pade crom ende menichfoude : het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw / onder redactie van Hans van Dijk en Paul Wackers.; BJL     
      Pade crom ende menichfoude : het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw / onder BJL  BOOK 2000
PT 5585 R4 : Die Reynaert-Ikonographie / mit einer Einleitung herausgegeben von J. Goossens.; BJL     
      Die Reynaert-Ikonographie / mit einer Einleitung herausgegeben von J. Goossens. BJL  BOOK 1983
PT 5587 R43 H1 : Roman van den riddere metter mouwen; opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven / met letterkundige inleiding door M.J.M. de Haan en L. Jongen en annotaties en emendaties door B.C. Damsteegt en M.J. van der Wal; met medewerking van A. Meesen.; BJL     
      Roman van den riddere metter mouwen; opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven / met letterkundige BJL  BOOK 1983
PT 5587 R46 Z62    
      Het Roelantslied : studie over de middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland gevolgd door BJL  BOOK 1981
      Het Roelantslied : studie over de middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland gevolgd door BJL  BOOK 1981
PT 5587 R9 Z5 : Brieven / gedeeltelijk naar de teruggevonden oorspronkelijke tekst en gedeeltelijk naar de Lateinse vertaling van Surius, kartuizer, met juxta-hertaling in modern Nederlands door L. Moereels.; BJL     
      Brieven / gedeeltelijk naar de teruggevonden oorspronkelijke tekst en gedeeltelijk naar de Lateinse v BJL  BOOK 1979
PT 5587 R9 Z61 : Verlangen en vervulling : geloofsverdieping aan de hand van Jan van Ruusbroec (1293-1381) : ter gelegenheid van zijn zevenhonderste geboortejaar.; BJL     
      Verlangen en vervulling : geloofsverdieping aan de hand van Jan van Ruusbroec (1293-1381) : ter geleg BJL  BOOK 1993
PT 5587 R9 Z65 : Jan van Ruusbroec : the sources, content and sequels of his mysticism / edited by P. Mommaers and N. de Paepe.; BJL     
      Jan van Ruusbroec : the sources, content and sequels of his mysticism / edited by P. Mommaers and N. BJL  BOOK 1984
PT 5587 S4 P9    
      Tprieel van Troyen / naar het Hulthemse handschrift uitgegeven ... door G.C. de Waard en G.Ch. Dupuis BJL  BOOK 1979
      Tprieel van Troyen, naar het Hulthemse handschrift / uitgegeven ... G.C. de Waard en G. Ch. Dupuis. BJL  BOOK 1966
PT 5588 R5 Z67 : De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke.; BJL     
      De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke. BJL  BOOK 1966
PT 5589 T6 Z69 : Torec : een middeleeuws kunstwerk.; BJL     
      Torec : een middeleeuws kunstwerk. BJL  BOOK 1980
PT 5589 T78 / q : Truwanten : een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem / uitg. en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici.; BJL     
      Truwanten : een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem / uitg. en toegelicht door een werkgroep van BJL  BOOK 1976
PT 5589 V4 Z64 : Les traditions arturiennes chez le chroniqueur Louis de Velthem.; BJL     
      Les traditions arturiennes chez le chroniqueur Louis de Velthem. BJL  BOOK 1913
PT 5595 W9 Z64 : Die wrake van Ragisel : onderzoekingen over de Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wrake-teksten ...; BJL     
      Die wrake van Ragisel : onderzoekingen over de Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguide BJL  BOOK 1963
PT 5600 A1 E54 : De engelsche vrouwelyke Robinson, of de zeldzame gevallen van Charlotte / uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank.; BJL     
      De engelsche vrouwelyke Robinson, of de zeldzame gevallen van Charlotte / uitgegeven en ingeleid door BJL  BOOK 1985
PT 5600 A1 U3 : Het volksboek van Ulenspieghel / naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Geeraedts.; BJL     
      Het volksboek van Ulenspieghel / naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochst BJL  BOOK 1986
PT 5600 A1 W6    
      De boodschap van het Wilhelmus : een aanvullende studie ... BJL  BOOK 1951
      Het Wilhelmus in artikelen : een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus. BJL  BOOK 1985
      Het Wilhelmus van Nassouwe : de geschiedenis van een volkslied. BJL  BOOK 1941
      Het "Wilhelmus van Nassouwe", met verklaring en historische toelichting. BJL  BOOK 1925
PT 5601 A7 A2    
      Bloemlezing uit het werk van Hieronymus van Alphen / met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnst BJL  BOOK 1977
      Dichtwerken ... BJL  BOOK 1871
      Poetry for children. BJL  BOOK 1856
PT 5601 A7 Z61 : Hieronymus van Alphen (1746-1803).; BJL     
      Hieronymus van Alphen (1746-1803). BJL  BOOK 1973
PT 5605 A5 O6 : Op- en ondergang van Mas Anjello, of, Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaar 1647), 1668 : treurspel / met inleiding en aantekeningen door Marijke Meijer Drees.; BJL     
      Op- en ondergang van Mas Anjello, of, Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaar 1647), 1668 : treursp BJL  BOOK 1994
PT 5605 B3 Z6 : Das hollandische Volksbuch vom Doktor Faust.; BJL     
      Das hollandische Volksbuch vom Doktor Faust. BJL  BOOK 1926
PT 5606 R3 H4    
      Refereinen / naar de nalatenschap van A. Bogaers uitgegeven door W.L. van Helten. BJL  BOOK 1875
      Refreinen / naar de nalatenschap van A. Bogaers uitgegeven door W.L. van Helten. BJL  BOOK 1875
PT 5606 R3 R7 : Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel... constige refereinen (1528) / bezorgd en toegelicht door L. Roose.; BJL     
      Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel... constige refereinen (1528) / bezorgd en toegelicht BJL  BOOK 1987
PT 5610 A1 B8 : De werken van G.A. Bredero / volledige uitgave ... door J. ten Brink ... [et al].; BJL     
      De werken van G.A. Bredero / volledige uitgave ... door J. ten Brink ... [et al]. BJL  BOOK 1890
PT 5610 A2 G6 : Lyriek / verzameld en ingeleid door M. Gijsen.; BJL     
      Lyriek / verzameld en ingeleid door M. Gijsen. BJL  BOOK 1965
PT 5610 A2 G8 : Liederen van Bredero / samenstelling. E.K. Grootes.; BJL     
      Liederen van Bredero / samenstelling. E.K. Grootes. BJL  BOOK 1985
PT 5610 A2 J7 : Sonnetten.; BJL     
      Sonnetten. BJL  BOOK 1944
PT 5610 A2 K2    
      G.A. Bredero's vertaalde gedichten berijmd naar proza van Reinier Telle en voorkomend in de "Tragisch BJL  BOOK 1981
      Toneelspelen. BJL  BOOK 1979
PT 5610 A2 K9 : G.A. Bredero's kluchten.; BJL     
      G.A. Bredero's kluchten. BJL  BOOK 1970
PT 5610 A2 R5    
      Groot lied-boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622 / tekstverzorging en inl BJL  BOOK 1944
      Toneelwerk : Griane-Klucht van de koe-Spaanschen Brabander / verzorgd door A.A. van Rijnbach. BJL  BOOK 1942
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next