Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5600 A1 E54 : De engelsche vrouwelyke Robinson, of de zeldzame gevallen van Charlotte / uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank.; BJL     
      De engelsche vrouwelyke Robinson, of de zeldzame gevallen van Charlotte / uitgegeven en ingeleid door BJL  BOOK 1985
PT 5600 A1 U3 : Het volksboek van Ulenspieghel / naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Geeraedts.; BJL     
      Het volksboek van Ulenspieghel / naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochst BJL  BOOK 1986
PT 5600 A1 W6    
      De boodschap van het Wilhelmus : een aanvullende studie ... BJL  BOOK 1951
      Het Wilhelmus in artikelen : een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus. BJL  BOOK 1985
      Het Wilhelmus van Nassouwe : de geschiedenis van een volkslied. BJL  BOOK 1941
      Het "Wilhelmus van Nassouwe", met verklaring en historische toelichting. BJL  BOOK 1925
PT 5601 A7 A2    
      Bloemlezing uit het werk van Hieronymus van Alphen / met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnst BJL  BOOK 1977
      Dichtwerken ... BJL  BOOK 1871
      Poetry for children. BJL  BOOK 1856
PT 5601 A7 Z61 : Hieronymus van Alphen (1746-1803).; BJL     
      Hieronymus van Alphen (1746-1803). BJL  BOOK 1973
PT 5605 A5 O6 : Op- en ondergang van Mas Anjello, of, Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaar 1647), 1668 : treurspel / met inleiding en aantekeningen door Marijke Meijer Drees.; BJL     
      Op- en ondergang van Mas Anjello, of, Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaar 1647), 1668 : treursp BJL  BOOK 1994
PT 5605 B3 Z6 : Das hollandische Volksbuch vom Doktor Faust.; BJL     
      Das hollandische Volksbuch vom Doktor Faust. BJL  BOOK 1926
PT 5606 R3 H4    
      Refereinen / naar de nalatenschap van A. Bogaers uitgegeven door W.L. van Helten. BJL  BOOK 1875
      Refreinen / naar de nalatenschap van A. Bogaers uitgegeven door W.L. van Helten. BJL  BOOK 1875
PT 5606 R3 R7 : Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel... constige refereinen (1528) / bezorgd en toegelicht door L. Roose.; BJL     
      Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel... constige refereinen (1528) / bezorgd en toegelicht BJL  BOOK 1987
PT 5610 A1 B8 : De werken van G.A. Bredero / volledige uitgave ... door J. ten Brink ... [et al].; BJL     
      De werken van G.A. Bredero / volledige uitgave ... door J. ten Brink ... [et al]. BJL  BOOK 1890
PT 5610 A2 G6 : Lyriek / verzameld en ingeleid door M. Gijsen.; BJL     
      Lyriek / verzameld en ingeleid door M. Gijsen. BJL  BOOK 1965
PT 5610 A2 G8 : Liederen van Bredero / samenstelling. E.K. Grootes.; BJL     
      Liederen van Bredero / samenstelling. E.K. Grootes. BJL  BOOK 1985
PT 5610 A2 J7 : Sonnetten.; BJL     
      Sonnetten. BJL  BOOK 1944
PT 5610 A2 K2    
      G.A. Bredero's vertaalde gedichten berijmd naar proza van Reinier Telle en voorkomend in de "Tragisch BJL  BOOK 1981
      Toneelspelen. BJL  BOOK 1979
PT 5610 A2 K9 : G.A. Bredero's kluchten.; BJL     
      G.A. Bredero's kluchten. BJL  BOOK 1970
PT 5610 A2 R5    
      Groot lied-boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622 / tekstverzorging en inl BJL  BOOK 1944
      Toneelwerk : Griane-Klucht van de koe-Spaanschen Brabander / verzorgd door A.A. van Rijnbach. BJL  BOOK 1942
PT 5610 A2 S9 : G.A. Bredero's verspreid werk.; BJL     
      G.A. Bredero's verspreid werk. BJL  BOOK 1986
PT 5610 B6 S9 : Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied- boeck / uitgegeven en toegelicht door G. Stuiveling... [et al.].; BJL     
      Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied- boeck / uitgegeven en toegelicht door G. Stuiveling... BJL  BOOK 1975
PT 5610 S7 B8 : The Spanish Brabanter : a seventeenth-century Dutch social satire in five acts.; BJL     
      The Spanish Brabanter : a seventeenth-century Dutch social satire in five acts. BJL  BOOK 1982
PT 5610 S7 P9 : G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.; BJL     
      G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo. BJL  BOOK 1968
PT 5610 Z58 O9    
      Taalkundig woordenboek op de werken van P.C. Hooft ... BJL  BOOK 1868
      Woordenboek op de gedichten van G. Az. Bredero. BJL  BOOK 1857
PT 5610 Z6 B8    
      Bredero. BJL  BOOK 1985
      Bredero en de kritiek : een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. BJL  BOOK 1971
      Gerbrand Adriaensen Brederoo : historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zev BJL  BOOK 1871
PT 5610 Z6 K7 : Bredero : poet en Amsterdamer.; BJL     
      Bredero : poet en Amsterdamer. BJL  BOOK 1968
PT 5610 Z6 R7 : Rondom Bredero : een viertal verkenningen / door A.G.H. Bachrach ... [et al.].; BJL     
      Rondom Bredero : een viertal verkenningen / door A.G.H. Bachrach ... [et al.]. BJL  BOOK 1970
PT 5610 Z6 S9 : Memoriaal van Bredero : documentaven.; BJL     
      Memoriaal van Bredero : documentaven. BJL  BOOK 1970
PT 5611 B8 Z59 : Johan de Brune de Oude, 1588-1658 : descriptieve auteursbibliografie; subjectieve bibliografie / samengesteld door P.J. Verkruijsse; objectieve bibliografie/samengesteld door W.A. Hendriks en J. Mateboer.; BJL     
      Johan de Brune de Oude, 1588-1658 : descriptieve auteursbibliografie; subjectieve bibliografie / same BJL  BOOK 1988
PT 5611 B83 A2 / s : Henr. Brunos Mengel-moes van verscheyde gedichten, op allerhande voor-vallende saecken, begreepen in twee deelen.; BJL     
      Henr. Brunos Mengel-moes van verscheyde gedichten, op allerhande voor-vallende saecken, begreepen in BJL  BOOK 1666
PT 5611 B9 S3 : Die schoonste, of het ontzet van Schevening : een Scheveningse tekst uit 1717 / uitgegeven door K. Heeroma.; BJL     
      Die schoonste, of het ontzet van Schevening : een Scheveningse tekst uit 1717 / uitgegeven door K. He BJL  BOOK 1963
PT 5611 C5 S8    
      D.R. Camphuyzens Stichtelijke rymen, om te lezen op te zingen, onderscheyden in IV deelen, en alle de BJL  BOOK 1675
      Uitgelezen stichtelijke rijmen / met eene inleiding ... van J. van Vloten. BJL  BOOK 1861
PT 5620 A1    
      Alle de wercken, soo ouden als nieuwe, van Heer Jacob Cats. BJL  BOOK 1659
      [Alle de wercken, soo ouden als nieuwe, van Heer Jacob Cats]. BJL  BOOK 1659?
      Dichtwerken. BJL  BOOK 1844
PT 5622 A2 E7 : Zedenkundig vermaan voor jong en oud, uit de prentenboeken van J. Cats / samen gelezen, ingeleid en toegelicht door G.A. van Es.; BJL     
      Zedenkundig vermaan voor jong en oud, uit de prentenboeken van J. Cats / samen gelezen, ingeleid en t BJL  BOOK 1977
PT 5622 H8 : Gedichten en spreuken van Vader Cats / ... verzameld door R. Houwink.; BJL     
      Gedichten en spreuken van Vader Cats / ... verzameld door R. Houwink. BJL  BOOK 1942
PT 5622 K8 : Gedachten van Jacob Cats / bijeengebracht door H.C. Kool.; BJL     
      Gedachten van Jacob Cats / bijeengebracht door H.C. Kool. BJL  BOOK 1941
PT 5625 S5    
      Iacobi Catzii I.C. Monita amoris virginei, sive, Officium puellarum in castis amoribus, emblemate exp BJL  BOOK 1618?
      Iacobi Catzii I.C. Silenus Alcibiadis sive Proteus, humanae vitae ideam, emblemate trifariam variato, BJL  BOOK 1618?
PT 5636 M1 : Jacob Cats.; BJL     
      Jacob Cats. BJL  BOOK 1938
PT 5636 S6 : Jacob Cats in Dordrecht : leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.; BJL     
      Jacob Cats in Dordrecht : leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. BJL  BOOK 1938
PT 5637 A1 : Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag : studies ... bijeengebracht door P. Minderaa.; BJL     
      Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag : studies ... bijeengebracht door P. Minderaa. BJL  BOOK 1962
PT 5640 A2 B7 : Weet of rust : proza van Coornhert.; BJL     
      Weet of rust : proza van Coornhert. BJL  BOOK 1985
PT 5640 A2 M5 : Het roerspel en de comedies van Coornhert.; BJL     
      Het roerspel en de comedies van Coornhert. BJL  BOOK 1955
PT 5640 B6 G3 : Boeventucht.; BJL     
      Boeventucht. BJL  BOOK 1985
PT 5640 D6 W3 : De dolinge van Ulysse : Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen ... / verzorgd door T. Weevers.; BJL     
      De dolinge van Ulysse : Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen ... / verzorgd door T. Weever BJL  BOOK 1939
PT 5640 Z6 B7    
      Dirck Volckertszoon Coornhert : studie over een nuchter en vroom Nederlander. BJL  BOOK 1941
      Leven en werk van D.V. Coornhert. BJL  BOOK 1978
PT 5644 G6 B9 : Goede Vrydag, ofte Het lijden onses Heeren Jesu Christi.; BJL     
      Goede Vrydag, ofte Het lijden onses Heeren Jesu Christi. BJL  BOOK 1978
PT 5647 D8 Z67 : Heijmen Dullaert : een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder commentaar gevolgd door eeu fotomechanische heruitgave van zijndichtwerk : proefschrift.; BJL     
      Heijmen Dullaert : een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder commentaar gevolgd do BJL  BOOK 1978
PT 5648 A2 M1 : Uit de "Hollandsche spectator" : een bloemlezing / samengesteld ... door P. Maassen.; BJL     
      Uit de "Hollandsche spectator" : een bloemlezing / samengesteld ... door P. Maassen. BJL  BOOK 1978
PT 5650 G7 B9 : Het graf / uitgegeven door P.J.A.M. Buijnsters.; BJL     
      Het graf / uitgegeven door P.J.A.M. Buijnsters. BJL  BOOK 1964
PT 5651 F6 G3 : De geurige zanggodin / keuze en inleiding door B.Decorte.; BJL     
      De geurige zanggodin / keuze en inleiding door B.Decorte. BJL  BOOK 1966
PT 5652 Z6 V7 : Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist.; BJL     
      Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 BJL  BOOK 1996
PT 5655 H2 A4 : Agon, Sulthan van Bantam : treurspel in vijf bedrijven.; BJL     
      Agon, Sulthan van Bantam : treurspel in vijf bedrijven. BJL  BOOK 1979
PT 5655 H2 Z69 : Onno Zwier van Haren (1713-1779) : staatsman en dichter.; BJL     
      Onno Zwier van Haren (1713-1779) : staatsman en dichter. BJL  BOOK 1996
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next