Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 5640 Z6 B7    
      Dirck Volckertszoon Coornhert : studie over een nuchter en vroom Nederlander. BJL  BOOK 1941
      Leven en werk van D.V. Coornhert. BJL  BOOK 1978
PT 5644 G6 B9 : Goede Vrydag, ofte Het lijden onses Heeren Jesu Christi.; BJL     
      Goede Vrydag, ofte Het lijden onses Heeren Jesu Christi. BJL  BOOK 1978
PT 5647 D8 Z67 : Heijmen Dullaert : een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder commentaar gevolgd door eeu fotomechanische heruitgave van zijndichtwerk : proefschrift.; BJL     
      Heijmen Dullaert : een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder commentaar gevolgd do BJL  BOOK 1978
PT 5648 A2 M1 : Uit de "Hollandsche spectator" : een bloemlezing / samengesteld ... door P. Maassen.; BJL     
      Uit de "Hollandsche spectator" : een bloemlezing / samengesteld ... door P. Maassen. BJL  BOOK 1978
PT 5650 G7 B9 : Het graf / uitgegeven door P.J.A.M. Buijnsters.; BJL     
      Het graf / uitgegeven door P.J.A.M. Buijnsters. BJL  BOOK 1964
PT 5651 F6 G3 : De geurige zanggodin / keuze en inleiding door B.Decorte.; BJL     
      De geurige zanggodin / keuze en inleiding door B.Decorte. BJL  BOOK 1966
PT 5652 Z6 V7 : Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist.; BJL     
      Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 BJL  BOOK 1996
PT 5655 H2 A4 : Agon, Sulthan van Bantam : treurspel in vijf bedrijven.; BJL     
      Agon, Sulthan van Bantam : treurspel in vijf bedrijven. BJL  BOOK 1979
PT 5655 H2 Z69 : Onno Zwier van Haren (1713-1779) : staatsman en dichter.; BJL     
      Onno Zwier van Haren (1713-1779) : staatsman en dichter. BJL  BOOK 1996
PT 5656 B3 / s : Batavische Arcadia, waer in, onder 't loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zeevonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waerheydt door pijnigen, onheyl van de lanckwyligheyt der rechtsplegingen, met de oorsaken van dien, en de behulpmiddelen daer tegen, misgaders van andere diergelijcke ernstige saken meer.; BJL     
      Batavische Arcadia, waer in, onder 't loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronc BJL  BOOK 1662
PT 5657 H6 A2 / s : Lof-sanck van Jesus Christus; BJL     
      Dan. Heinsii Lof-sanck van Iesus Christus, den eenigen ende eeuwigen Sone Godes, ende zyne andere Ned BJL  BOOK 1650
PT 5658 V5 B8 : Den vermakelyken avanturier / uitg. Brink.; BJL     
      Den vermakelyken avanturier / uitg. Brink. BJL  BOOK 1895
PT 5658 Z6 B8 : Dr. Nicolaas Heinsius junior : eene studie over den Hollandschen schelmenroman der zeventiende eeuw.; BJL     
      Dr. Nicolaas Heinsius junior : eene studie over den Hollandschen schelmenroman der zeventiende eeuw. BJL  BOOK 1885
PT 5660 A2 : De wereld is een speeltoneel klassieke tonespelen van Hooft en Vondel.; BJL     
      De wereld is een speeltoneel klassieke tonespelen van Hooft en Vondel. BJL  BOOK 1975
PT 5660 A2 R7 : P.C. Hooft 1581-1647 / door A. Romein-Verschoor ...; BJL     
      P.C. Hooft 1581-1647 / door A. Romein-Verschoor ... BJL  BOOK 1947
PT 5660 A2 S6 : Sonnetten en zangen / verzameld door W.J.Simons.; BJL     
      Sonnetten en zangen / verzameld door W.J.Simons. BJL  BOOK 1967
PT 5660 A2 Z1 : Uit Hoofts lyriek.; BJL     
      Uit Hoofts lyriek. BJL  BOOK 1972
PT 5660 A4 H4 : Achilles en Polyxena / ingeleid en geannoteerd door T.C.J. van der Heijden.; BJL     
      Achilles en Polyxena / ingeleid en geannoteerd door T.C.J. van der Heijden. BJL  BOOK 1972
PT 5660 G2 S8 : Geeraerdt van Velsen / toegelicht door F.A. Stoett.; BJL     
      Geeraerdt van Velsen / toegelicht door F.A. Stoett. BJL  BOOK 19--
PT 5660 G7 V4 : Granida / uitg. door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.; BJL     
      Granida / uitg. door A.A. Verdenius en A. Zijderveld. BJL  BOOK 1972
PT 5660 S6 T9 : Sonnetten; Reden vande waerdicheit der poesie / [uitgave bezorgd door P.Tuynman].; BJL     
      Sonnetten; Reden vande waerdicheit der poesie / [uitgave bezorgd door P.Tuynman]. BJL  BOOK 1971
PT 5660 T4 W8 : Theseus en Ariadne / met een inleiding van A.J.J. de Witte.; BJL     
      Theseus en Ariadne / met een inleiding van A.J.J. de Witte. BJL  BOOK 1972
PT 5660 U9 : Uyt liefde geschreven : studies over Hooft 1581 - 16. maart - 1981.; BJL     
      Uyt liefde geschreven : studies over Hooft 1581 - 16. maart - 1981. BJL  BOOK 1981
PT 5660 Z5 T8 : De briefwisseling van Pieter Corneliszoom Hooft.; BJL     
      De briefwisseling van Pieter Corneliszoom Hooft. BJL  BOOK 1976
PT 5660 Z5 V8 : Brieven.; BJL     
      Brieven. BJL  BOOK 1857
PT 5660 Z6 B8 / q : Pieter Corneliszoon Hooft : deez vermaarde man 1581-1647.; BJL     
      Pieter Corneliszoon Hooft : deez vermaarde man 1581-1647. BJL  BOOK 1969
PT 5660 Z6 K8 : Letterkundige studien.; BJL     
      Letterkundige studien. BJL  BOOK 1906
PT 5660 Z6 O5 : Omnibus idem : opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag / onder redactie van Jeroen Jansen.; BJL     
      Omnibus idem : opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag / on BJL  BOOK 1997
PT 5660 Z6 T8 : P.C. Hooft.; BJL     
      P.C. Hooft. BJL  BOOK 1951
PT 5660 Z6 V4 : Ethiek en moraal bij P.C. Hooft : twee studies in renaissancistische levensidealen.; BJL     
      Ethiek en moraal bij P.C. Hooft : twee studies in renaissancistische levensidealen. BJL  BOOK 1968
PT 5663 H94 A7 : Arzases, of, 't Edelmoedig verraad / met...aantekeningen door M.A. Schenkefeld-van der Dussen.; BJL     
      Arzases, of, 't Edelmoedig verraad / met...aantekeningen door M.A. Schenkefeld-van der Dussen. BJL  BOOK 1982
PT 5664 A2 D2 : A selection of the poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1687) : a parallel text / translated, with an introduction and appendices by Peter Davidson and Adriaan van der Weel.; BJL     
      A selection of the poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1687) : a parallel text / translated, with BJL  BOOK 1996
PT 5664 A2 T3 : Zeestraat; Uit de zedeprinten; Uit de stedestimmen; Uit de dorpen / uitgegeven ... door T. Terwey.; BJL     
      Zeestraat; Uit de zedeprinten; Uit de stedestimmen; Uit de dorpen / uitgegeven ... door T. Terwey. BJL  BOOK 1902
PT 5664 A2 Z9    
      Tien gedichten van Constantijn Huygens / [editie van] F.L. Zwaan. BJL  BOOK 1976
      Voet-maet, rijin en reden : bloemlezing uit Huygen's gedichten / F.L. Zwaan [redacteur]. BJL  BOOK 1979
PT 5664 D2 Z4 : Dagh-werck / [uitg. door] F.L. Zwaan.; BJL     
      Dagh-werck / [uitg. door] F.L. Zwaan. BJL  BOOK 1973
PT 5664 H4 S9 : Heilighe daghen.; BJL     
      Heilighe daghen. BJL  BOOK 1974
PT 5664 M7 H9 / s : Momenta desultoria : poëmatum libri XIV.; BJL     
      Momenta desultoria : poëmatum libri XIV. BJL  BOOK 1655
PT 5664 Z4 / q : Zes zeddeprinten / ingeleid en voorzien door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.; BJL     
      Zes zeddeprinten / ingeleid en voorzien door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. BJL  BOOK 1976
PT 5664 Z6 C6 : "Some thankfulnesse to Constantine" a study of English influence upon the early works of Constantijn Huygens.; BJL     
      "Some thankfulnesse to Constantine" a study of English influence upon the early works of Constantijn BJL  BOOK 1956
PT 5664 Z6 C7 : Constantijn Huygens : zijn plaats in geleerd Europa / ... uitgegeven door H. Bots.; BJL     
      Constantijn Huygens : zijn plaats in geleerd Europa / ... uitgegeven door H. Bots. BJL  BOOK 1973
PT 5664 Z6 H7 : Constantijn Huygens (1596-1687) : een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Orangehuis ...; BJL     
      Constantijn Huygens (1596-1687) : een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van he BJL  BOOK 1983
PT 5664 Z6 S9 : Dromen is denken : Constantijn Huygens over dromen en denken en dichten : rede uitgesproken ... aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 2 december 1977.; BJL     
      Dromen is denken : Constantijn Huygens over dromen en denken en dichten : rede uitgesproken ... aan d BJL  BOOK 1977
PT 5665 J27 S7 : Een spel van sinnen beroerende Het Cooren (1565) / ingeleid en geannoteerd door W.M.H. Hummelen en G.R.W. Dibbets.; BJL     
      Een spel van sinnen beroerende Het Cooren (1565) / ingeleid en geannoteerd door W.M.H. Hummelen en G. BJL  BOOK 1985
PT 5665 K41 B8 : De Bredasche heldinne / uitgave verzorgd door R.M. Dekker, G.J. Johannes, L.C. van de Pol.; BJL     
      De Bredasche heldinne / uitgave verzorgd door R.M. Dekker, G.J. Johannes, L.C. van de Pol. BJL  BOOK 1988
PT 5665 K5 Z5 : Briefwisseling / uitgegeven, met inleiding en commentaar, door A.J. Hanou en G.J. Vis.; BJL     
      Briefwisseling / uitgegeven, met inleiding en commentaar, door A.J. Hanou en G.J. Vis. BJL  BOOK 1992
PT 5665 K78 P2 / s : Pampiere wereld, ofte, Wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen en werken van I.H. Krul, al te zamen door hem verbetert, en met veel nieuwe rijmen verrijckt, doorgaens met schoone koperen platen verciert, afgezondert in vier deelen.; BJL     
      Pampiere wereld, ofte, Wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen en werken va BJL  BOOK 1681
PT 5666 W3 W6 : Het wederzyds huwelyksbedrog : blyspel.; BJL     
      Het wederzyds huwelyksbedrog : blyspel. BJL  BOOK 1925
PT 5667 L2 A2 : 't Zoet der eenzaamheid : gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy : bloemlezing / met inleiding en commentaar door Pim van Oostrum.; BJL     
      't Zoet der eenzaamheid : gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy : bloemlezing / met inleiding en c BJL  BOOK 2001
PT 5667 L2 Z67 : Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) : ambitieus, vrijmoedig en gevat.; BJL     
      Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) : ambitieus, vrijmoedig en gevat. BJL  BOOK 1999
PT 5669 L9 Z67 : De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652).; BJL     
      De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652). BJL  BOOK 1978
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next