Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9205 S96 S6(54), : Torsten Rudeen : ett : ett bidrag till karolinska tidens litteratur-och lardomshistoria.; BJL     
      Torsten Rudeen : ett : ett bidrag till karolinska tidens litteratur-och lardomshistoria. BJL  BOOK 1902
PT 9205 S96 S6(543) : Svenska litteratursallskapets skrifter 1941-1985 : alfabetiskt och systematiskt register.; BJL     
      Svenska litteratursallskapets skrifter 1941-1985 : alfabetiskt och systematiskt register. BJL  BOOK 1987
PT 9205 S96 S6(544) : Hogsang och kladbod : ur svenskbygdernas textilhistoria.; BJL     
      Hogsang och kladbod : ur svenskbygdernas textilhistoria. BJL  BOOK 1987
PT 9205 S96 S6(545) : Frivilligt jamlikt samfallt : foreningsvasendets utveckling i Finland fram till 1900- talets borjan med speciell hansyn till massorganisationsprincipens genombrott.; BJL     
      Frivilligt jamlikt samfallt : foreningsvasendets utveckling i Finland fram till 1900- talets borjan m BJL  BOOK 1987
PT 9205 S96 S6(546) : Kustbygd ock centralmakt 1560-1721 : studier i centrum-periferi under svensk stormaktstid / redigerad av N.E. Villstrand.; BJL     
      Kustbygd ock centralmakt 1560-1721 : studier i centrum-periferi under svensk stormaktstid / redigerad BJL  BOOK 1987
PT 9205 S96 S6(547) : Lokalhistoriska arkiv : en handledning / redigerad av M. Korhonen.; BJL     
      Lokalhistoriska arkiv : en handledning / redigerad av M. Korhonen. BJL  BOOK 1987
PT 9205 S96 S6(549) : Den svensksprakiga folkskollararutbildningen i Finland 1871-1974 : seminariernas tillkomst, utveckling och inse liv : historik.; BJL     
      Den svensksprakiga folkskollararutbildningen i Finland 1871-1974 : seminariernas tillkomst, utvecklin BJL  BOOK 1988
PT 9205 S96 S6(552) : Narpesdialekten pa 1980-talet.; BJL     
      Narpesdialekten pa 1980-talet. BJL  BOOK 1988
PT 9205 S96 S6(553) : Klemetskog : en jordbruksby i omvandling 1900-1988 : en etnologisk studie av bebyggelse, agrart naringsliv, sprakforhallanden och socialt liv ur den svensksprakiga minoritetens synvinkel.; BJL     
      Klemetskog : en jordbruksby i omvandling 1900-1988 : en etnologisk studie av bebyggelse, agrart narin BJL  BOOK 1988
PT 9205 S96 S6(554) : Ajo ajo, fall int i sjo : rim och ramsor fran Svenskfinland / utvalda och kommenterade av C. Ekrem; illustrerade av. P.-G. Johansson.; BJL     
      Ajo ajo, fall int i sjo : rim och ramsor fran Svenskfinland / utvalda och kommenterade av C. Ekrem; i BJL  BOOK 1988
PT 9205 S96 S6(555) : Runar Schildts roller : forelasningar hallna under Schildt-symposiet i Lovisa den 2-3 juni 1988 / redaktor : P. Forssell.; BJL     
      Runar Schildts roller : forelasningar hallna under Schildt-symposiet i Lovisa den 2-3 juni 1988 / red BJL  BOOK 1989
PT 9205 S96 S6(557) : Litterart talsprak : studier i Runar Schildts berattarteknik med sarskild hansyn till dialogen.; BJL     
      Litterart talsprak : studier i Runar Schildts berattarteknik med sarskild hansyn till dialogen. BJL  BOOK 1989
PT 9205 S96 S6(558) : Skargardsnamn.; BJL     
      Skargardsnamn. BJL  BOOK 1989
PT 9205 S96 S6(559) : Kompletterande katalog over den svenska litteraturen i Finland, 1939-1943 ... / redigerad av S. Wrede.; BJL     
      Kompletterande katalog over den svenska litteraturen i Finland, 1939-1943 ... / redigerad av S. Wrede BJL  BOOK 1989
PT 9205 S96 S6(561) : Fran adverb till markor i text : studier i semantisk-syntaktisk utveckling i aldre svenska.; BJL     
      Fran adverb till markor i text : studier i semantisk-syntaktisk utveckling i aldre svenska. BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(562) : Hemma bast : minnen fran barndomshem i Helsingfors / utgivna genom A.M. Astrom och M. Sundman.; BJL     
      Hemma bast : minnen fran barndomshem i Helsingfors / utgivna genom A.M. Astrom och M. Sundman. BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(563) : Dikter och aforismer / redigerade av H. Lillqvist.; BJL     
      Dikter och aforismer / redigerade av H. Lillqvist. BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(564) : Rakneramsor bland finlanssvenka barn.; BJL     
      Rakneramsor bland finlanssvenka barn. BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(565) : Namn pa akrar, angar och hagar.; BJL     
      Namn pa akrar, angar och hagar. BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(566) : Konkordans : over J.L. Runebergs lyrik (Dikter I-III).; BJL     
      Konkordans : over J.L. Runebergs lyrik (Dikter I-III). BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(567) : Finska kadettkaren, 1887-1903 : fortsattning af arbetet under samma rubrik for aren 1812-1887, med kort ofversigt ofver denna period / utgiven med en inledning av J.E.O. Screen.; BJL     
      Finska kadettkaren, 1887-1903 : fortsattning af arbetet under samma rubrik for aren 1812-1887, med ko BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(569) : Carl Axel Nordman.; BJL     
      Carl Axel Nordman. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(57) : Bref, tal och andra skrifter... / utg. af E. Lagus.; BJL     
      Bref, tal och andra skrifter... / utg. af E. Lagus. BJL  BOOK 1903
PT 9205 S96 S6(570) : Adolph Fredric Munck, 29.4.1749-18.7.1831 : en hovgunstlings uppgang och fall.; BJL     
      Adolph Fredric Munck, 29.4.1749-18.7.1831 : en hovgunstlings uppgang och fall. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(571) : Holger Nohrstrom : biblioteksman och forskare, publicist och oversattare.; BJL     
      Holger Nohrstrom : biblioteksman och forskare, publicist och oversattare. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(572) : Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / redaktorer A.-M. Astrom och I. Nordlund.; BJL     
      Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / redaktorer A.-M. Astrom och I. Nordlund. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(573) : Blomma kruka! : krukvaxternas kulturhistoria i Finland.; BJL     
      Blomma kruka! : krukvaxternas kulturhistoria i Finland. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(574) : Operett i Finland 1860-1918.; BJL     
      Operett i Finland 1860-1918. BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(576) : Magdalena pa Kallebro : en studie i finlandssvensk vistradition med utgangspunkt i visan om Maria Magdalena.; BJL     
      Magdalena pa Kallebro : en studie i finlandssvensk vistradition med utgangspunkt i visan om Maria Mag BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(577) : Fest och fritid : fyra studier i finlandssvenska festtraditioner och ungdomsseder / Anne Bergmann, Carola Ekrem.; BJL     
      Fest och fritid : fyra studier i finlandssvenska festtraditioner och ungdomsseder / Anne Bergmann, Ca BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(578) : Agonamn : Rapport fran NORNA:s sjuttonde symposium pa Svidja 24-26 maj 1991 / redigerad av Gunilla Harling-Kranck och Lars Hulden.; BJL     
      Agonamn : Rapport fran NORNA:s sjuttonde symposium pa Svidja 24-26 maj 1991 / redigerad av Gunilla Ha BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(579) : Det 'Danska itinerariet' : Fraciskansk expansionsstrategi i Ostersjon / redigerad och utgiven av John Lind.; BJL     
      Det 'Danska itinerariet' : Fraciskansk expansionsstrategi i Ostersjon / redigerad och utgiven av John BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(580) : Vi smalte jarn : Henry Malmbergs teckningar fran Dalsbruks stalverk / utgivare Katia Bask.; BJL     
      Vi smalte jarn : Henry Malmbergs teckningar fran Dalsbruks stalverk / utgivare Katia Bask. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(581) : Historiska och litteraturhistoriska studier.; BJL     
      Historiska och litteraturhistoriska studier. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(582) / q : Som en eld over alskan : Edith Sodergrans fotografier.; BJL     
      Som en eld over alskan : Edith Sodergrans fotografier. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(583) : Bjorlingstudier : foredrag vid Gunnar Bjorling-symposiet den 18-19 maj 1992 / utgivna av Clas Zilliacus och Michel Ekman.; BJL     
      Bjorlingstudier : foredrag vid Gunnar Bjorling-symposiet den 18-19 maj 1992 / utgivna av Clas Zilliac BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(584) : Metrik och modernism : rapport fran Tredje nordiska metrikkonferensen pa Hanaholmens kulturcentrum den 10-12 oktober 1991 / redigerad av Lars Hulden och Helena Solstrand-Pipping.; BJL     
      Metrik och modernism : rapport fran Tredje nordiska metrikkonferensen pa Hanaholmens kulturcentrum de BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(585) : 'Sockenboarne' : herrgardskultur i Savolax 1790-1850.; BJL     
      'Sockenboarne' : herrgardskultur i Savolax 1790-1850. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(587) : Sprakval och ordval i tillfallesdiktningen i Finland, 1700-1749.; BJL     
      Sprakval och ordval i tillfallesdiktningen i Finland, 1700-1749. BJL  BOOK 1994
PT 9205 S96 S6(62) : Johan Ludvig Runebergs hundraarsminne : festskrift den 5 februari 1904.; BJL     
      Johan Ludvig Runebergs hundraarsminne : festskrift den 5 februari 1904. BJL  BOOK 1904
PT 9205 S96 S6(65), : Den svenska vitterheten i Finland under Stormaktstiden 1640-1720 : valda vitterhetsarbeten / jamte en litteraturhistorisk inledning af A. Hultin.; BJL     
      Den svenska vitterheten i Finland under Stormaktstiden 1640-1720 : valda vitterhetsarbeten / jamte en BJL  BOOK 1904
PT 9205 S96 S6(77) : Johan Ludvig Runeberg : hands lif och hans diktning.; BJL     
      Johan Ludvig Runeberg : hands lif och hans diktning. BJL  BOOK 1906
PT 9205 S96 S6(94), : Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraterhistoria ur odlingens havder under frihetstidens senare del.; BJL     
      Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraterhistoria ur odlingens havder under frihetstidens senar BJL  BOOK 1910
PT 9205 S96 S6(97) : Genvalregister till Svenska litteratursallskapets i Finland Forhandlinger 1885-1909.; BJL     
      Genvalregister till Svenska litteratursallskapets i Finland Forhandlinger 1885-1909. BJL  BOOK 1911
PT 9205 S96 S6(index) : Skrifter utgivna av Svenska litteratursallskapet i Finland, nr.1-523, 1886-1985.; BJL     
      Skrifter utgivna av Svenska litteratursallskapet i Finland, nr.1-523, 1886-1985. BJL  BOOK 1985
PT 9205 S96 S9(496) : Fynd och forskning : till Ragna Ahlback 17th July, 1981 / redaktor I. Nordlund.; BJL     
      Fynd och forskning : till Ragna Ahlback 17th July, 1981 / redaktor I. Nordlund. BJL  BOOK 1981
PT 9205 SS96 S6(551) / q : Finland framstallt i teckningar.; BJL     
      Finland framstallt i teckningar. BJL  BOOK 1988
PT 9213 S93(14) : August Strindberg : "Hemsoborna".; BJL     
      August Strindberg : "Hemsoborna". BJL  BOOK 1982
PT 9217 P1 : Svenska författare : bibliografisk handbok / Arne Palmqvist, Odd Grandin.; BJL     
      Svenska författare : bibliografisk handbok / Arne Palmqvist, Odd Grandin. BJL  BOOK 1967
PT 9217 S9    
      Svenskt författarlexikon : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur. BJL  BOOK 1975
      Svenskt litteraturlexicon. BJL  BOOK 1970
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next