Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PT 9205 S96 S6(565) : Namn pa akrar, angar och hagar.; BJL     
      Namn pa akrar, angar och hagar. BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(566) : Konkordans : over J.L. Runebergs lyrik (Dikter I-III).; BJL     
      Konkordans : over J.L. Runebergs lyrik (Dikter I-III). BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(567) : Finska kadettkaren, 1887-1903 : fortsattning af arbetet under samma rubrik for aren 1812-1887, med kort ofversigt ofver denna period / utgiven med en inledning av J.E.O. Screen.; BJL     
      Finska kadettkaren, 1887-1903 : fortsattning af arbetet under samma rubrik for aren 1812-1887, med ko BJL  BOOK 1990
PT 9205 S96 S6(569) : Carl Axel Nordman.; BJL     
      Carl Axel Nordman. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(57) : Bref, tal och andra skrifter... / utg. af E. Lagus.; BJL     
      Bref, tal och andra skrifter... / utg. af E. Lagus. BJL  BOOK 1903
PT 9205 S96 S6(570) : Adolph Fredric Munck, 29.4.1749-18.7.1831 : en hovgunstlings uppgang och fall.; BJL     
      Adolph Fredric Munck, 29.4.1749-18.7.1831 : en hovgunstlings uppgang och fall. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(571) : Holger Nohrstrom : biblioteksman och forskare, publicist och oversattare.; BJL     
      Holger Nohrstrom : biblioteksman och forskare, publicist och oversattare. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(572) : Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / redaktorer A.-M. Astrom och I. Nordlund.; BJL     
      Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / redaktorer A.-M. Astrom och I. Nordlund. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(573) : Blomma kruka! : krukvaxternas kulturhistoria i Finland.; BJL     
      Blomma kruka! : krukvaxternas kulturhistoria i Finland. BJL  BOOK 1991
PT 9205 S96 S6(574) : Operett i Finland 1860-1918.; BJL     
      Operett i Finland 1860-1918. BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(576) : Magdalena pa Kallebro : en studie i finlandssvensk vistradition med utgangspunkt i visan om Maria Magdalena.; BJL     
      Magdalena pa Kallebro : en studie i finlandssvensk vistradition med utgangspunkt i visan om Maria Mag BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(577) : Fest och fritid : fyra studier i finlandssvenska festtraditioner och ungdomsseder / Anne Bergmann, Carola Ekrem.; BJL     
      Fest och fritid : fyra studier i finlandssvenska festtraditioner och ungdomsseder / Anne Bergmann, Ca BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(578) : Agonamn : Rapport fran NORNA:s sjuttonde symposium pa Svidja 24-26 maj 1991 / redigerad av Gunilla Harling-Kranck och Lars Hulden.; BJL     
      Agonamn : Rapport fran NORNA:s sjuttonde symposium pa Svidja 24-26 maj 1991 / redigerad av Gunilla Ha BJL  BOOK 1992
PT 9205 S96 S6(579) : Det 'Danska itinerariet' : Fraciskansk expansionsstrategi i Ostersjon / redigerad och utgiven av John Lind.; BJL     
      Det 'Danska itinerariet' : Fraciskansk expansionsstrategi i Ostersjon / redigerad och utgiven av John BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(580) : Vi smalte jarn : Henry Malmbergs teckningar fran Dalsbruks stalverk / utgivare Katia Bask.; BJL     
      Vi smalte jarn : Henry Malmbergs teckningar fran Dalsbruks stalverk / utgivare Katia Bask. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(581) : Historiska och litteraturhistoriska studier.; BJL     
      Historiska och litteraturhistoriska studier. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(582) / q : Som en eld over alskan : Edith Sodergrans fotografier.; BJL     
      Som en eld over alskan : Edith Sodergrans fotografier. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(583) : Bjorlingstudier : foredrag vid Gunnar Bjorling-symposiet den 18-19 maj 1992 / utgivna av Clas Zilliacus och Michel Ekman.; BJL     
      Bjorlingstudier : foredrag vid Gunnar Bjorling-symposiet den 18-19 maj 1992 / utgivna av Clas Zilliac BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(584) : Metrik och modernism : rapport fran Tredje nordiska metrikkonferensen pa Hanaholmens kulturcentrum den 10-12 oktober 1991 / redigerad av Lars Hulden och Helena Solstrand-Pipping.; BJL     
      Metrik och modernism : rapport fran Tredje nordiska metrikkonferensen pa Hanaholmens kulturcentrum de BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(585) : 'Sockenboarne' : herrgardskultur i Savolax 1790-1850.; BJL     
      'Sockenboarne' : herrgardskultur i Savolax 1790-1850. BJL  BOOK 1993
PT 9205 S96 S6(587) : Sprakval och ordval i tillfallesdiktningen i Finland, 1700-1749.; BJL     
      Sprakval och ordval i tillfallesdiktningen i Finland, 1700-1749. BJL  BOOK 1994
PT 9205 S96 S6(62) : Johan Ludvig Runebergs hundraarsminne : festskrift den 5 februari 1904.; BJL     
      Johan Ludvig Runebergs hundraarsminne : festskrift den 5 februari 1904. BJL  BOOK 1904
PT 9205 S96 S6(65), : Den svenska vitterheten i Finland under Stormaktstiden 1640-1720 : valda vitterhetsarbeten / jamte en litteraturhistorisk inledning af A. Hultin.; BJL     
      Den svenska vitterheten i Finland under Stormaktstiden 1640-1720 : valda vitterhetsarbeten / jamte en BJL  BOOK 1904
PT 9205 S96 S6(77) : Johan Ludvig Runeberg : hands lif och hans diktning.; BJL     
      Johan Ludvig Runeberg : hands lif och hans diktning. BJL  BOOK 1906
PT 9205 S96 S6(94), : Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraterhistoria ur odlingens havder under frihetstidens senare del.; BJL     
      Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraterhistoria ur odlingens havder under frihetstidens senar BJL  BOOK 1910
PT 9205 S96 S6(97) : Genvalregister till Svenska litteratursallskapets i Finland Forhandlinger 1885-1909.; BJL     
      Genvalregister till Svenska litteratursallskapets i Finland Forhandlinger 1885-1909. BJL  BOOK 1911
PT 9205 S96 S6(index) : Skrifter utgivna av Svenska litteratursallskapet i Finland, nr.1-523, 1886-1985.; BJL     
      Skrifter utgivna av Svenska litteratursallskapet i Finland, nr.1-523, 1886-1985. BJL  BOOK 1985
PT 9205 S96 S9(496) : Fynd och forskning : till Ragna Ahlback 17th July, 1981 / redaktor I. Nordlund.; BJL     
      Fynd och forskning : till Ragna Ahlback 17th July, 1981 / redaktor I. Nordlund. BJL  BOOK 1981
PT 9205 SS96 S6(551) / q : Finland framstallt i teckningar.; BJL     
      Finland framstallt i teckningar. BJL  BOOK 1988
PT 9213 S93(14) : August Strindberg : "Hemsoborna".; BJL     
      August Strindberg : "Hemsoborna". BJL  BOOK 1982
PT 9217 P1 : Svenska författare : bibliografisk handbok / Arne Palmqvist, Odd Grandin.; BJL     
      Svenska författare : bibliografisk handbok / Arne Palmqvist, Odd Grandin. BJL  BOOK 1967
PT 9217 S9    
      Svenskt författarlexikon : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur. BJL  BOOK 1975
      Svenskt litteraturlexicon. BJL  BOOK 1970
PT 9217 V7 : Litteraturvetenskapens fackuttryck : artiklar i urval ur Svenslet litteraturlexikon.; BJL     
      Litteraturvetenskapens fackuttryck : artiklar i urval ur Svenslet litteraturlexikon. BJL  BOOK 1971
PT 9218 D1 : Bibliografisk vägledning i svensk litteraturvetenskap / Lars och Kerstin Dählback.; BJL     
      Bibliografisk vägledning i svensk litteraturvetenskap / Lars och Kerstin Dählback. BJL  BOOK 1971
PT 9218 S9    
      Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1900-1935. BJL  BOOK 1950
      Svensk litteraturhistorisk bibliografi, 1936-1965. BJL  BOOK 1986
      Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill år 1900 / Tore Hagström. BJL  BOOK 1986
PT 9219 F8, : Litteraturlasning och litteraturanalys : synpunkter och exempel.; BJL     
      Litteraturlasning och litteraturanalys : synpunkter och exempel. BJL  BOOK 1962
PT 9219 G9, : Forskningsfart och metoder inom litteraturvetenskapen / by S. Allen... and others, ed by L.Gustefsson.; BJL     
      Forskningsfart och metoder inom litteraturvetenskapen / by S. Allen... and others, ed by L.Gustefsson BJL  BOOK 1970
PT 9219 H1, : Litterar teori och stilistik.; BJL     
      Litterar teori och stilistik. BJL  BOOK 1970
PT 9219 M2 : Den konstiga konsten : om litteraturlasning och litteraturpedagogik.; BJL     
      Den konstiga konsten : om litteraturlasning och litteraturpedagogik. BJL  BOOK 1986
PT 9225 F2 : Forskning i forvandling : man och metoder i svensk litteraturvetenskap.; BJL     
      Forskning i forvandling : man och metoder i svensk litteraturvetenskap. BJL  BOOK 1972
PT 9225 O5 : Idealism och klassicism : en studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra halften av 1800-talet med utgangspunkt i C.R.Nybloms estetik.; BJL     
      Idealism och klassicism : en studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra halften av 180 BJL  BOOK 1981
PT 9229 S9 : Persona och anima : en tillampning av C.G. Jungs psykologi pa sex forfattare : Karlfeldt, Strindberg, Camus, Lagerkvist, Heliga Birgitta, Mora-prosten Jacob Boethius.; BJL     
      Persona och anima : en tillampning av C.G. Jungs psykologi pa sex forfattare : Karlfeldt, Strindberg, BJL  BOOK 1981
PT 9240 H2 : Litteraturen och mottagarna.; BJL     
      Litteraturen och mottagarna. BJL  BOOK 1971
PT 9240 J8 : Den skona lognen.; BJL     
      Den skona lognen. BJL  BOOK 1986
PT 9240 W8 : Svensk litteraturvetenskap, 1920-1977 : en forskningsoversilet med de nya doktorsavhandlingarna i fokus.; BJL     
      Svensk litteraturvetenskap, 1920-1977 : en forskningsoversilet med de nya doktorsavhandlingarna i fok BJL  BOOK 1979
PT 9245 A4 A5 : Nils Afzelius : tryckta skrifter 1917-1969 : bibliografi utgiven till 75-arsdagen, 21 Januari 1969 / [utarbetad av E. Andersson].; BJL     
      Nils Afzelius : tryckta skrifter 1917-1969 : bibliografi utgiven till 75-arsdagen, 21 Januari 1969 / BJL  BOOK 1969
PT 9245 B4 G2 : Walter A. Berendsohn : Verzeichnis seiner 1908-1978 erschienenen Veröffentlichungen anlasslich seines 94. Geburtstages am 10. September 1978 / zusammengestellt von B. von Garaguly.; BJL     
      Walter A. Berendsohn : Verzeichnis seiner 1908-1978 erschienenen Veröffentlichungen anlasslich seines BJL  BOOK 1978
PT 9245 J3 H4 : Harry Jarv : tryckta skrifter 1939-1980 : bibliografi .; BJL     
      Harry Jarv : tryckta skrifter 1939-1980 : bibliografi . BJL  BOOK 1981
PT 9245 S3 G9 : Litteraturhistorikern Schuck : vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schucks tidigare produktion.; BJL     
      Litteraturhistorikern Schuck : vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schucks tidigare produk BJL  BOOK 1983
PT 9251 E3 : Moten med Runeberg, Rydberg och Froding : studier och essaer.; BJL     
      Moten med Runeberg, Rydberg och Froding : studier och essaer. BJL  BOOK 1949
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next