Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DS 643.3 J4 / q : Atjeh : verzameling van bulletins loopend van 13 April, 1873 tot 27 Februarij, 1880.; South East Asian Collection     
      Atjeh : verzameling van bulletins loopend van 13 April, 1873 tot 27 Februarij, 1880. South East Asian Collection  BOOK 1880
DS 643.3 K4 : Beschrijving van den Atjeh-oorlog, met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe afgestaan.; South East Asian Collection     
      Beschrijving van den Atjeh-oorlog, met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van South East Asian Collection  BOOK 1883
DS 643.3 K6 : De Atjeh-Oorlog, in opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden.; South East Asian Collection     
      De Atjeh-Oorlog, in opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden. South East Asian Collection  BOOK 1912
DS 643.3 K9    
      Atjeh '96. South East Asian Collection  BOOK 1913
      Atjeh en de Atjehers : twee jaren blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust. South East Asian Collection  BOOK 1877
DS 643.3 M1 / q : Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog.; South East Asian Collection     
      Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog. South East Asian Collection  BOOK 1948
DS 643.3 M5 : Atjeh van 26 Dec. 1875 tot 4 Sept. 1876 : de offensieve handelingen der guerilla.; South East Asian Collection     
      Atjeh van 26 Dec. 1875 tot 4 Sept. 1876 : de offensieve handelingen der guerilla. South East Asian Collection  BOOK 1883
DS 643.3 P1 : Hikayat Perang Sabil di Atjeh.; South East Asian Collection     
      Hikayat Perang Sabil di Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1958
DS 643.3 P4 / q(WQ) : Perang kolonial Belanda di Aceh = The Dutch colonial war in Aceh / koordinator, I. Sofyan.; South East Asian Collection     
      Perang kolonial Belanda di Aceh = The Dutch colonial war in Aceh / koordinator, I. Sofyan. South East Asian Collection  BOOK 1977
DS 643.3 R3 : The contest for North Sumatra : Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898.; South East Asian Collection     
      The contest for North Sumatra : Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898. South East Asian Collection  BOOK 1969
DS 643.3 R6 : Loudon en Atsjin.; South East Asian Collection     
      Loudon en Atsjin. South East Asian Collection  BOOK 1875
DS 643.3 S3 : Schetsen uit den Atjch-oorlog.; South East Asian Collection     
      Schetsen uit den Atjch-oorlog. South East Asian Collection  BOOK 1889
DS 643.3 S8 : Korps Marechaussee op Atjeh overzicht van de geschiedenis vanaf de oprichting tot en met 1913.; South East Asian Collection     
      Korps Marechaussee op Atjeh overzicht van de geschiedenis vanaf de oprichting tot en met 1913. South East Asian Collection  BOOK 1930
DS 643.3 S9    
      De Luitenant-generaal J. van Swieten contra den Luitenant-generaal G.M. Verspyck. South East Asian Collection  BOOK 1880
      De waarheid over onze vestiging in Atjen. South East Asian Collection  BOOK 1879
DS 643.3 T6 : Sembilan puluh liwa tahun tantangan ultimatum keradjaan Belanda terhadap keradjaan Atjeh.; South East Asian Collection     
      Sembilan puluh liwa tahun tantangan ultimatum keradjaan Belanda terhadap keradjaan Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1968
DS 643.3 V4 : De Atjeh-oorlog.; South East Asian Collection     
      De Atjeh-oorlog. South East Asian Collection  BOOK 1969
DS 643.3 V5    
      Generaal van Swieten ende waarheid. South East Asian Collection  BOOK 1880
      Verslag van den tocht naar de Gajo-en Alaslanden in de maanden februari tot en met juli 1904 onder.. South East Asian Collection  BOOK 1905
DS 643.3 W4 : Hoe beschaafd nederland in de twintigste eeuw vrede en orde schept op Atjeh.; South East Asian Collection     
      Hoe beschaafd nederland in de twintigste eeuw vrede en orde schept op Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1907
DS 643.3 Z2 / p : Hikajat Prang Sabil.; South East Asian Collection     
      Hikajat Prang Sabil. South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 643.5 A44 / (WP) : Almanak Asia-raya.; South East Asian Collection     
      Almanak Asia-raya. South East Asian Collection  PERIODICAL  
DS 643.5 B4 : The crescent and the rising sun : Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945.; South East Asian Collection     
      The crescent and the rising sun : Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945. South East Asian Collection  BOOK 1958
DS 643.5 B8 : Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesie 1942-1945.; South East Asian Collection     
      Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesie 1942-1945. South East Asian Collection  BOOK 1982
DS 643.5 D3 : The doomed island of Tarakan.; South East Asian Collection     
      The doomed island of Tarakan. South East Asian Collection  BOOK 1983
DS 643.5 E5 : Indie in de branding : de geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbour tot Hollandia.; South East Asian Collection     
      Indie in de branding : de geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbou South East Asian Collection  BOOK 1945
DS 643.5 E9 : Final report of the "Exhibition of historical materials on the Japanese occupation of Indonesia 1942-1945.; South East Asian Collection     
      Final report of the "Exhibition of historical materials on the Japanese occupation of Indonesia 1942- South East Asian Collection  BOOK 1988
DS 643.5 F9 : The blue-eyed enemy : Japan against the west in Java and Luzon, 1942-1945.; South East Asian Collection     
      The blue-eyed enemy : Japan against the west in Java and Luzon, 1942-1945. South East Asian Collection  BOOK 1988
DS 643.5 H3 / q : The Putera reports : problems in Indonesian-Japanese wartime cooperation.; South East Asian Collection     
      The Putera reports : problems in Indonesian-Japanese wartime cooperation. South East Asian Collection  BOOK 1971
DS 643.5 I8 : Njioer Melambai.; South East Asian Collection     
      Njioer Melambai. South East Asian Collection  BOOK 1945
DS 643.5 J3 : The Japanese experience in Indonesia : selected memoirs of 1942-1945 / edited by Anthony Reid and Oki Akira with assistance from Jennifer Brewster and Jean Carruthers.; South East Asian Collection     
      The Japanese experience in Indonesia : selected memoirs of 1942-1945 / edited by Anthony Reid and Oki South East Asian Collection  BOOK 1986
DS 643.5 K1 / (WP) : The Japanese occupation of Indonesia, prelude to independence : a thesis.; South East Asian Collection     
      The Japanese occupation of Indonesia, prelude to independence : a thesis. South East Asian Collection  BOOK 1967
DS 643.5 K8 : Het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan.; South East Asian Collection     
      Het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan. South East Asian Collection  BOOK 1940
DS 643.5 M8 : Nederlandsch-Indie onder de Japansche bezetting : zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944.; South East Asian Collection     
      Nederlandsch-Indie onder de Japansche bezetting : zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den South East Asian Collection  BOOK 1944
DS 643.5 N3    
      Nederlandsch-Indie onder Japanse bezetting : gegevens en documenten over de jaren 1942-1945 / onder l South East Asian Collection  BOOK 1982?
      Nederlandsch-Indie onder Japanse bezetting : gegevens en documenten over de jaren 1942-1945 / samenge South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 643.5 N4 / q : A decade of Japanese underground activies in the Netherlands East Indies.; South East Asian Collection     
      A decade of Japanese underground activies in the Netherlands East Indies. South East Asian Collection  BOOK 1942
DS 643.5 N9 : Pemberontakan Tentara Peta Blitar melawan Djepang 14 Februari 1945.; South East Asian Collection     
      Pemberontakan Tentara Peta Blitar melawan Djepang 14 Februari 1945. South East Asian Collection  BOOK 1968
DS 643.5 R2 / p : Pengalaman pejuangan jaman Jepang sampai proklamasi.; South East Asian Collection     
      Pengalaman pejuangan jaman Jepang sampai proklamasi. South East Asian Collection  BOOK 1979
DS 643.5 S7 : En Soekarno lacht...' : journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogs correspondent in Indie.; South East Asian Collection     
      En Soekarno lacht...' : journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogs correspondent in Indie South East Asian Collection  BOOK 1946
DS 643.5 W3 : The Nishijima collection : materials on the Japanese military administration in Indonesia.; South East Asian Collection     
      The Nishijima collection : materials on the Japanese military administration in Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1973
DS 643.5 Z9 / q : Nederlands-Indie, 1940-1946.; South East Asian Collection     
      Nederlands-Indie, 1940-1946. South East Asian Collection  BOOK 1985
DS 644 05 / p : Press information : ... excerpts of a lecture on "The race for Asian African friendship" [relating to Indonesia].; South East Asian Collection     
      Press information : ... excerpts of a lecture on "The race for Asian African friendship" [relating to South East Asian Collection  BOOK 1959
DS 644 A1    
      The first year of the National Council. South East Asian Collection  BOOK 1958
      Heroes Day and the Indonesian revolution. South East Asian Collection  BOOK 1964
      Nationalism, revolution and guided democracy in Indonesia : four lectures. South East Asian Collection  BOOK 1973
DS 644 A2    
      Masjarakat Indonesia dan revolusi Indonesia (soal-soal pokok revolusi Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1959
      Untuk demokrasi dan kabinet gotong rojong : laporan umnm Comite Central Partai Komunis Indonesia kepa South East Asian Collection  BOOK 1959
DS 644 A3    
      Indonesia : target of subversive activities and movements. South East Asian Collection  BOOK 1955
      Om een rode of groene Merdeka : 10 jaren binnenlandse politiek Indonesie, 1943-1953. South East Asian Collection  BOOK 1956
      Problemy sovremennoi Indonezii. South East Asian Collection  BOOK 1968
DS 644 A5    
      Indonesia dibawah rezim "demokrasi terpimpin". South East Asian Collection  BOOK 1967
      Kisah njata hantjurnja mBah Suro : sarang gerpol gestapu PKI, sarang perampok dan maling, sarang pela South East Asian Collection  BOOK 1967
DS 644 A6 : Sebelum prahara : pergolakan politik Indonesia, 1961-1965.; South East Asian Collection     
      Sebelum prahara : pergolakan politik Indonesia, 1961-1965. South East Asian Collection  BOOK 1981
DS 644 A8 : Pelajar pejuang.; South East Asian Collection     
      Pelajar pejuang. South East Asian Collection  BOOK 1985
DS 644 B3    
      Indonesia merdeka : een selectie van mijn reeds eerder verschenen publicaties over hot Indonesie van South East Asian Collection  BOOK 1969
      Leven op de brug. South East Asian Collection  BOOK 1970
      Het Nederlands belang bij Indie. South East Asian Collection  BOOK 1983
DS 644 B4 : The return of the exiles : Australia's repatriation of the Indonesians, 1945-47.; South East Asian Collection     
      The return of the exiles : Australia's repatriation of the Indonesians, 1945-47. South East Asian Collection  BOOK 2003
DS 644 B7    
      Born in fire : the Indonesian struggle for independence : an anthology / edited by C. Wild, P. Carey; South East Asian Collection  BOOK 1988
      The communist collapse in Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1969
      Genderang proklamasidi luar negeri. South East Asian Collection  BOOK 1971
      Indonesia : the Gestapu affair. South East Asian Collection  BOOK 1969
      Militair bewind leidt tot onvuchtbaar conservatism : gesprek met W.F. Wetheim over Indonesie. South East Asian Collection  BOOK  
DS 644 B9 : Fakta dan latar-belakang "Gerakan 30 September" / oleh Boerhan dan Soebekti.; South East Asian Collection     
      Fakta dan latar-belakang "Gerakan 30 September" / oleh Boerhan dan Soebekti. South East Asian Collection  BOOK 1966
DS 644 C3    
      Indonesia, 1965 : the coup that backfired. South East Asian Collection  BOOK 1968
      Merdeka Freedom : Republic of Indonesia, 17 August 1945-17 August 1946. South East Asian Collection  BOOK 1946
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next