Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
Danish Language Grammar    
      Abent hus. BJL; PD 3112 S6   BOOK 1996
      Colloquial Danish / W. Glyn Jones and Kirsten Gade. BJL; PD 3112 J7   BOOK 1993
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL; PD 3112 A4   BOOK 1995
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL; PD 3112 A4   BOOK 1998
5 additional entries    
Danish Language History    
      Dansk i tusind ar : et omrids af sprogets historie. BJL; PD 3075 K1   BOOK 1995
      Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600. BJL; PD 3131 J3   BOOK 1994
      Politikens sproghistorie : udviklingslinjer for nudansk. BJL; PD 3075 K1   BOOK 1996
Danish Language Idioms : På fransk visit.; Skovgaard Jensen, Carsten.     
      På fransk visit. BJL; q PD 3460 S6   BOOK 2001
Danish Language Idioms Dictionaries : Idiomordbog : 1000 talemåder / af Christian Michelsen ; illustreret af Einar Poulsen.; Michelsen, Christian.     
      Idiomordbog : 1000 talemåder / af Christian Michelsen ; illustreret af Einar Poulsen. BJL; PD 3460 M6   BOOK 1993
Danish Language New Words : Nye ord : hvorfor og hvordan?; Jarvad, Pia.     
      Nye ord : hvorfor og hvordan? BJL; PD 3583 J3   BOOK 1995
Danish Language New Words Dictionaries : Nye ord i dansk, 1955-75 / under medvirken af Jørgen Eriksen.; Riber Petersen, Pia.     
      Nye ord i dansk, 1955-75 / under medvirken af Jørgen Eriksen. BJL; PD 3625 R5   BOOK 1984
Danish Language Old Danish Texts : Gammeldansk læsebog / ved Nelly Uldaler og Gerd Wellejus.     
      Gammeldansk læsebog / ved Nelly Uldaler og Gerd Wellejus. BJL; PD 3778 G1   BOOK 1968
Danish Language Orthography And Spelling    
      Det er korrekt : dansk retskrivning 1948-98 / Lars Brink ... [et al.] ; Erik Hansen og Jørn Lund (red BJL; PD 3143 D4   BOOK 1998
      Skrift, stavning og retstavning. BJL; PD 3143 H2   BOOK 1999
Danish Language Orthography And Spelling Dictionaries    
      Retskrivningsordbog / af Jens Axelsen ... [et al.]. BJL; PD 3146 R4   BOOK 1996
      Retskrivningsordbogen. BJL; PD 3146 R4   BOOK 1991
Danish Language Phonetics : Sprog og lyd : elementær dansk fonetik.; Heger, Steffen.     
      Sprog og lyd : elementær dansk fonetik. BJL; PD 3135 H4   BOOK 2000
Danish Language Phonology : Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600.; Janikowski, Krzysztof.     
      Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600. BJL; PD 3131 J3   BOOK 1994
Danish Language Pronunciation : Udtalen af dansk rigssprog.; Diderichsen, Paul,     
      Udtalen af dansk rigssprog. BJL; PD 3137 D5   BOOK  
Danish Language Readers : Huset i Mellemgade : danske sprogekster for udlandinge / Merete Biørn og Hanne Hesseldahl.; Biørn, Merete.     
      Huset i Mellemgade : danske sprogekster for udlandinge / Merete Biørn og Hanne Hesseldahl. BJL; PD 3128 B6   BOOK 1967
Danish Language Reverse Indexes : Baglænsordbog.; Dansk sprognævn.     
      Baglænsordbog. BJL; PD 3625 B1   BOOK 1988
Danish Language Slang Dictionaries : Slangordbogen : dansk slang fra Ruder konges tid til ca 1950.; Bom, Kaj.     
      Slangordbogen : dansk slang fra Ruder konges tid til ca 1950. BJL; PD 3921 B6   BOOK c1971
Danish Language Spoken Language : Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen.; Jul Nielsen, Bent.     
      Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen. BJL; PD 3074.8 J9   BOOK 1991
Danish Language Style    
      Ping- og pampersprog. BJL; PD 3435 H2   BOOK 1996
      Stilistik : håndbog i tekstanalyse. BJL; PD 3434 G1   BOOK 1996
      Stilistik : sprogets former og litteraere figurer. BJL; PD 3410 R2   BOOK 1995
Danish Language Synonyms And Antonyms    
      Dansk synonym ordbog / Ulla Albeck, Mikal Rode og Erik Timmermann BJL; PD 3591 A3   BOOK 1972
      Politikens synonymordbog. BJL; PD 3591 K1   BOOK 1997
      Synonymordbogen : danske synonymer. BJL; PD 3591 K1   BOOK 1973
Danish Language To 1500 Dictionaries : Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700).; Kalkar, Otto.     
      Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700). BJL; PD 3776 K1   BOOK 1976
Danish Language Translating    
      English and Danish contrasted : a guide for translators. BJL; PD 3498 S7   BOOK 1991
      Tolkning : hvor og hvordan? BJL; PD 3498 B1   BOOK 1996
Danish Language Usage Dictionaries : Håndbog i nudansk / Henrik Galberg Jacobsen, Peter Stray Jørgensen.; Galberg Jacobsen, Henrik.     
      Håndbog i nudansk / Henrik Galberg Jacobsen, Peter Stray Jørgensen. BJL; PD 3460 G1   BOOK 1997
Danish Language Versification : Dansk verslaere : til brug ved undervisning og selvstudium : Københavns universitets fond til tilvejebringelse af læremidler.; Arnholtz, Arthur,     
      Dansk verslaere : til brug ved undervisning og selvstudium : Københavns universitets fond til tilveje BJL; PD 3756 A7   BOOK 1966
Danish Language Vocabulary : Ping- og pampersprog.; Hansen, Erik.     
      Ping- og pampersprog. BJL; PD 3435 H2   BOOK 1996
Danish Language Word Formation : Nye ord : hvorfor og hvordan?; Jarvad, Pia.     
      Nye ord : hvorfor og hvordan? BJL; PD 3583 J3   BOOK 1995
Danish Literature    
      Dansk i dag : danske tekster. BJL; PT 8033 D1   BOOK 1983
      Dansk kortprosa / redaktor J.D. Johansen. BJL; PT 8021 J6   BOOK 1971
      Ny Dansk prosa. BJL; PT 8023 N9   BOOK 1978
      Prosaens monstre : naerlaesninger af danske litteraere prosatekster. BJL; PT 8021 S8   BOOK 1971
2 additional entries    
Danish Literature 20th Century Bio Bibliography : Dansk skønlitterært forfatterleksikon, 1900-1950 / bibliografisk redaktion : Svend Dahl ; medredaktører : Ludvig Bramsen og Mogens Haugsted ; biografisk redaktion : Povl Engelstoft.     
      Dansk skønlitterært forfatterleksikon, 1900-1950 / bibliografisk redaktion : Svend Dahl ; medredaktør BJL; PT 7619 D1   BOOK 1959
Danish Literature German    
      Att spegla tiden- eller forma den : Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1 BJL; PT 9875 H3 Z66   BOOK 1984
      Begegnung und Bundnis : sowjetische und deutsche Literatur : . BJL; PT 123 R9 Z6   BOOK 1972
      Das Bild Laurence Sternes in Deutschland von der Aufklarung bis zur Roimantik. BJL; PT 289 H1   BOOK 1967
      Calderon in the German lands and the Low Countries : his reception and influence, 1654-1980. BJL; PQ 6311 G5 S9   BOOK 1983
30 additional entries    
Danish Literature History    
      Aladdin-Noureddin traditionen i det 19. arhundrede : bidrag til en struktwel litteratwhistorie / af J BJL; PT 7753 A3 A5   BOOK 1972
      Analyser af Dansk kortprosa; redaktor. BJL; PT 8021 J6   BOOK 1971
      Analyser of danske romaner. af M. Giersing ... og andre; redaktor : / af M. Giersing ... og andre; re BJL; PT 7847 A5   BOOK 1977
      Argangen, der matte snuble i Starten. BJL; PT 7760 F8   BOOK 1965
63 additional entries    
Danish Literature History And Criticism    
      Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt ... [et al.]. BJL; PT 7660 L1   BOOK 1999
      Litteratur-historier : perspektiver pa dansk teksthistorie 1700-1970 / Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mo BJL; PT 7660 L6   BOOK 1996
      Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. BJL; q PT 7660 F4   BOOK 1996
Danish Literature To 1500 : Fragmenter af gammeldanske haandskrifter / udgivne for Universitets-jubilæets danske samfund af Paul Diderichsen [og H. M. Nielsen].     
      Fragmenter af gammeldanske haandskrifter / udgivne for Universitets-jubilæets danske samfund af Paul BJL; PT 7953 F8   BOOK 1937
Danish Literature To 1500 History And Criticism : Dansk litteratur : middelalder.; Dahlerup, Pil.     
      Dansk litteratur : middelalder. BJL; PT 7721 D1   BOOK 1998
Danish Literature Translations : Essays on translation.; Hjornager Pedersen, Viggo.     
      Essays on translation. BJL; PN 241 H6   BOOK  
Danish Poetry Collections    
      Ancient Danish ballads. BJL; PT 7975 P9   BOOK  
      Danmarks gamle folkeviser. BJL; PT 7990 G8   BOOK 1966
      Den danske lyrik, 1800-1870. BJL; PT 7994 L9 B5   BOOK 1961
      Den danske lyrik, 1800-1870. BJL; PT 7994 L9 B5   BOOK 1961
5 additional entries    
Danish Poetry History    
      Analyser af Moderne dansk lyrik / Nedaktor. P. Olsen. BJL; PT 7792 A5   BOOK 1976
      Danmarks diglekunst. BJL; PT 7770 B5   BOOK 1964
      Danmarks digtere : fyrretyve kapitler af dansk digtekunsts historie. BJL; PT 7770 B7   BOOK 1951
      Danske digtanalyser : digte fra folkevisen til det tyvende arhundrede laest af digtere, forskere laer BJL; PT 7771 B8   BOOK 1969
8 additional entries    
Danish Prose Literature 20th Century : Moderne dansk prosa : teksthistorisk beskrivelse og antologi / Robert Zola Christensen, Gorm Larsen.; Christensen, Robert Zola.     
      Moderne dansk prosa : teksthistorisk beskrivelse og antologi / Robert Zola Christensen, Gorm Larsen. BJL; PT 7844 C5   BOOK 1997
  Danish Red Cross -- See Røde Kors
   
Danmarks Frihedsrad    
      Fra passiv til aktiv modstand : breve, microfilmsrapporter til London og skildring af Frihedsraadets BJL; D 802 D3 F7   BOOK 1946
      I Danmarks frihedsrad. BJL; D 802 D3 J2   BOOK 1975
Danmarks Kommunistiske Parti : Besaettelse og befrielse : den danske arbejder-klasses historie 1940-1946.; Nielsen, Hans Jørn.     
      Besaettelse og befrielse : den danske arbejder-klasses historie 1940-1946. BJL; HD 8486 N6   BOOK 1977
Danmarks National Socialistiske Arbejderparti : Af en forraedders papirer.; Danmarks National Socialistiske Arbejderpati.     
      Af en forraedders papirer. BJL; D 802 D3 A2   BOOK 1943
Danmarks Nationalbank : Bekanntmachung der Octroy der Nationalbank in Kopenhagen, für die Herzogthümer Schleswig und Holstein = [electronic resource] : Bekjendtgjørelse af octroyen for Nationalbanken i Kjøbenhavn, for hertugdommene Slesvig og Holsten.; Denmark.     
      Bekanntmachung der Octroy der Nationalbank in Kopenhagen, für die Herzogthümer Schleswig und Holstein Online materials  EBOOKS 1818
Dann Uriel : The Hashemites in the modern Arab world : essays in honour of the late Professor Uriel Dann / edited by Asher Susser and Aryeh Shmuelevitz.     
      The Hashemites in the modern Arab world : essays in honour of the late Professor Uriel Dann / edited BJL; DS 62.8 H3   BOOK 1995
Danna Mychael Ice Storm : Mychael Danna's the ice storm : a film score guide. / Miguel Mera.; Mera, Miguel.     
      Mychael Danna's the ice storm : a film score guide. / Miguel Mera. BJL; ML410.D167 M47 2007   BOOK 2007
Dannheisser Elaine : On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; with an introduction by Kirk Varnedoe.; On the Edge : Contemporary Art from the Werner and Elaine Dannheisser Collection (Exhibition)     
      On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; wit BJL  BOOK 1997
Dannheisser Werner : On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; with an introduction by Kirk Varnedoe.; On the Edge : Contemporary Art from the Werner and Elaine Dannheisser Collection (Exhibition)     
      On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; wit BJL  BOOK 1997
Dannunzio Gabriele 1863 1938    
      L'Alcyone nella storia della poesia d'Annunziana. BJL; PQ 4804 N7   BOOK 1900
      Alla festa della rivoluzione : artisti e libertari con D'Annunzio a Fiume. BJL; D 651 I6 S1   BOOK 2002
      Antiromanzi dell' Ottocento : Foscolo-Sterne Tommasceo, Verga,Oriani, D'Annunzio. BJL; PQ 4173 M8   BOOK 1977
      L'arte di Gabrieli D'Annunzio : atti del Convegno internazionale di studio / a cura di E. Mariano. BJL; PQ 4804 A7   BOOK 1968
69 additional entries    
Dano Swedish War 1643 1645    
      Exceeding joyfull propositions; propounded by the Commons assembled in Parliament, : to all true subj Online materials  EBOOKS 1642
      Exceeding joyfull propositions propounded by the Commons assembled in Parliament : to all true subjec Online materials  EBOOKS 1642
      A narrative of the principal actions occurring in the wars betwixt Sueden and Denmark before and afte Online materials  EBOOKS 1677
      A relation of the entrance of the Swedish armie into the territories of the King of Denmark : and the Online materials  EBOOKS 1644
2 additional entries    
Dano Swedish War 1643 1645 Early Works To 1800    
      A narrative of the principal actions occurring in the wars betwixt Sueden and Denmark. : Before and a Online materials  EBOOKS 1678
      Two manifesto's, or declarations; : the one by the King of Denmarke, the other by the Queene of Swede Online materials  EBOOKS 1644
Dano Swedish War 1643 1645 Treaties : The whole proceedings of the treaty held at Roskild, between His Majesty the King of Sweden, and the King of Denmark. : Together with the severall mediations from France, England, and Holland, for the concluding and settling the peace between them; being the very original acts and records themselves. Translated out of Latine into English.     
      The whole proceedings of the treaty held at Roskild, between His Majesty the King of Sweden, and the Online materials  EBOOKS 1659
Dano Swedish Wars 1657 1660    
      An Ansvver to the question vvhy may not the English assist the Svvede, as well as the Dutch do the Da Online materials  EBOOKS 1658
      An Answer to tvvo Danish papers : the one called Jus feciale armatae Daniae, the other, A manifest / Online materials  EBOOKS 1658
      The history of the late warres in Denmark : comprising all the transactions, both military and civil, Online materials  EBOOKS 1670
      A letter written by His Highness the Prince Elector of Brandenbourgh : unto His Most Serene and Illus Online materials  EBOOKS 1669
4 additional entries    
Dano Swedish Wars 1657 1660 Early Works To 1800    
      Defensio principis Curlandiæ suecorum calumniis opposita. Or, A vindication of the Duke of Curland ag Online materials  EBOOKS 1658
      A relation of the horrid injuries committed by the King of Sweden, upon the Duke of Curland : his dut Online materials  EBOOKS 1659
      A great and wonderfull victory obtained by the Danes against the Svveades in the island of Fewnen at Online materials  EBOOKS 1659
      A letter writen from Hamborough : by an impartial hand, to a friend at London. Whereby the several mi Online materials  EBOOKS 1659
6 additional entries    
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next