Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
Danish Language Translating    
      English and Danish contrasted : a guide for translators. BJL; PD 3498 S7   BOOK 1991
      Tolkning : hvor og hvordan? BJL; PD 3498 B1   BOOK 1996
Danish Language Usage Dictionaries : Håndbog i nudansk / Henrik Galberg Jacobsen, Peter Stray Jørgensen.; Galberg Jacobsen, Henrik.     
      Håndbog i nudansk / Henrik Galberg Jacobsen, Peter Stray Jørgensen. BJL; PD 3460 G1   BOOK 1997
Danish Language Versification : Dansk verslaere : til brug ved undervisning og selvstudium : Københavns universitets fond til tilvejebringelse af læremidler.; Arnholtz, Arthur,     
      Dansk verslaere : til brug ved undervisning og selvstudium : Københavns universitets fond til tilveje BJL; PD 3756 A7   BOOK 1966
Danish Language Vocabulary : Ping- og pampersprog.; Hansen, Erik.     
      Ping- og pampersprog. BJL; PD 3435 H2   BOOK 1996
Danish Language Word Formation : Nye ord : hvorfor og hvordan?; Jarvad, Pia.     
      Nye ord : hvorfor og hvordan? BJL; PD 3583 J3   BOOK 1995
Danish Literature    
      Dansk i dag : danske tekster. BJL; PT 8033 D1   BOOK 1983
      Dansk kortprosa / redaktor J.D. Johansen. BJL; PT 8021 J6   BOOK 1971
      Ny Dansk prosa. BJL; PT 8023 N9   BOOK 1978
      Prosaens monstre : naerlaesninger af danske litteraere prosatekster. BJL; PT 8021 S8   BOOK 1971
2 additional entries    
Danish Literature 20th Century Bio Bibliography : Dansk skønlitterært forfatterleksikon, 1900-1950 / bibliografisk redaktion : Svend Dahl ; medredaktører : Ludvig Bramsen og Mogens Haugsted ; biografisk redaktion : Povl Engelstoft.     
      Dansk skønlitterært forfatterleksikon, 1900-1950 / bibliografisk redaktion : Svend Dahl ; medredaktør BJL; PT 7619 D1   BOOK 1959
Danish Literature German    
      Att spegla tiden- eller forma den : Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1 BJL; PT 9875 H3 Z66   BOOK 1984
      Begegnung und Bundnis : sowjetische und deutsche Literatur : . BJL; PT 123 R9 Z6   BOOK 1972
      Das Bild Laurence Sternes in Deutschland von der Aufklarung bis zur Roimantik. BJL; PT 289 H1   BOOK 1967
      Calderon in the German lands and the Low Countries : his reception and influence, 1654-1980. BJL; PQ 6311 G5 S9   BOOK 1983
30 additional entries    
Danish Literature History    
      Aladdin-Noureddin traditionen i det 19. arhundrede : bidrag til en struktwel litteratwhistorie / af J BJL; PT 7753 A3 A5   BOOK 1972
      Analyser af Dansk kortprosa; redaktor. BJL; PT 8021 J6   BOOK 1971
      Analyser of danske romaner. af M. Giersing ... og andre; redaktor : / af M. Giersing ... og andre; re BJL; PT 7847 A5   BOOK 1977
      Argangen, der matte snuble i Starten. BJL; PT 7760 F8   BOOK 1965
63 additional entries    
Danish Literature History And Criticism    
      Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt ... [et al.]. BJL; PT 7660 L1   BOOK 1999
      Litteratur-historier : perspektiver pa dansk teksthistorie 1700-1970 / Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mo BJL; PT 7660 L6   BOOK 1996
      Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. BJL; q PT 7660 F4   BOOK 1996
Danish Literature To 1500 : Fragmenter af gammeldanske haandskrifter / udgivne for Universitets-jubilæets danske samfund af Paul Diderichsen [og H. M. Nielsen].     
      Fragmenter af gammeldanske haandskrifter / udgivne for Universitets-jubilæets danske samfund af Paul BJL; PT 7953 F8   BOOK 1937
Danish Literature To 1500 History And Criticism : Dansk litteratur : middelalder.; Dahlerup, Pil.     
      Dansk litteratur : middelalder. BJL; PT 7721 D1   BOOK 1998
Danish Literature Translations : Essays on translation.; Hjornager Pedersen, Viggo.     
      Essays on translation. BJL; PN 241 H6   BOOK  
Danish Poetry Collections    
      Ancient Danish ballads. BJL; PT 7975 P9   BOOK  
      Danmarks gamle folkeviser. BJL; PT 7990 G8   BOOK 1966
      Den danske lyrik, 1800-1870. BJL; PT 7994 L9 B5   BOOK 1961
      Den danske lyrik, 1800-1870. BJL; PT 7994 L9 B5   BOOK 1961
5 additional entries    
Danish Poetry History    
      Analyser af Moderne dansk lyrik / Nedaktor. P. Olsen. BJL; PT 7792 A5   BOOK 1976
      Danmarks diglekunst. BJL; PT 7770 B5   BOOK 1964
      Danmarks digtere : fyrretyve kapitler af dansk digtekunsts historie. BJL; PT 7770 B7   BOOK 1951
      Danske digtanalyser : digte fra folkevisen til det tyvende arhundrede laest af digtere, forskere laer BJL; PT 7771 B8   BOOK 1969
8 additional entries    
Danish Prose Literature 20th Century : Moderne dansk prosa : teksthistorisk beskrivelse og antologi / Robert Zola Christensen, Gorm Larsen.; Christensen, Robert Zola.     
      Moderne dansk prosa : teksthistorisk beskrivelse og antologi / Robert Zola Christensen, Gorm Larsen. BJL; PT 7844 C5   BOOK 1997
  Danish Red Cross -- See Røde Kors
   
Danmarks Frihedsrad    
      Fra passiv til aktiv modstand : breve, microfilmsrapporter til London og skildring af Frihedsraadets BJL; D 802 D3 F7   BOOK 1946
      I Danmarks frihedsrad. BJL; D 802 D3 J2   BOOK 1975
Danmarks Kommunistiske Parti : Besaettelse og befrielse : den danske arbejder-klasses historie 1940-1946.; Nielsen, Hans Jørn.     
      Besaettelse og befrielse : den danske arbejder-klasses historie 1940-1946. BJL; HD 8486 N6   BOOK 1977
Danmarks National Socialistiske Arbejderparti : Af en forraedders papirer.; Danmarks National Socialistiske Arbejderpati.     
      Af en forraedders papirer. BJL; D 802 D3 A2   BOOK 1943
Danmarks Nationalbank : Bekanntmachung der Octroy der Nationalbank in Kopenhagen, für die Herzogthümer Schleswig und Holstein = [electronic resource] : Bekjendtgjørelse af octroyen for Nationalbanken i Kjøbenhavn, for hertugdommene Slesvig og Holsten.; Denmark.     
      Bekanntmachung der Octroy der Nationalbank in Kopenhagen, für die Herzogthümer Schleswig und Holstein Online materials  EBOOKS 1818
Dann Uriel : The Hashemites in the modern Arab world : essays in honour of the late Professor Uriel Dann / edited by Asher Susser and Aryeh Shmuelevitz.     
      The Hashemites in the modern Arab world : essays in honour of the late Professor Uriel Dann / edited BJL; DS 62.8 H3   BOOK 1995
Danna Mychael Ice Storm : Mychael Danna's the ice storm : a film score guide. / Miguel Mera.; Mera, Miguel.     
      Mychael Danna's the ice storm : a film score guide. / Miguel Mera. BJL; ML410.D167 M47 2007   BOOK 2007
Dannheisser Elaine : On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; with an introduction by Kirk Varnedoe.; On the Edge : Contemporary Art from the Werner and Elaine Dannheisser Collection (Exhibition)     
      On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; wit BJL  BOOK 1997
Dannheisser Werner : On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; with an introduction by Kirk Varnedoe.; On the Edge : Contemporary Art from the Werner and Elaine Dannheisser Collection (Exhibition)     
      On the edge : contemporary art from the Werner and Elaine Dannheisser collection / Robert Storr ; wit BJL  BOOK 1997
Dannunzio Gabriele 1863 1938    
      L'Alcyone nella storia della poesia d'Annunziana. BJL; PQ 4804 N7   BOOK 1900
      Alla festa della rivoluzione : artisti e libertari con D'Annunzio a Fiume. BJL; D 651 I6 S1   BOOK 2002
      Antiromanzi dell' Ottocento : Foscolo-Sterne Tommasceo, Verga,Oriani, D'Annunzio. BJL; PQ 4173 M8   BOOK 1977
      L'arte di Gabrieli D'Annunzio : atti del Convegno internazionale di studio / a cura di E. Mariano. BJL; PQ 4804 A7   BOOK 1968
69 additional entries    
Dano Swedish War 1643 1645    
      Exceeding joyfull propositions; propounded by the Commons assembled in Parliament, : to all true subj Online materials  EBOOKS 1642
      Exceeding joyfull propositions propounded by the Commons assembled in Parliament : to all true subjec Online materials  EBOOKS 1642
      A narrative of the principal actions occurring in the wars betwixt Sueden and Denmark before and afte Online materials  EBOOKS 1677
      A relation of the entrance of the Swedish armie into the territories of the King of Denmark : and the Online materials  EBOOKS 1644
2 additional entries    
Dano Swedish War 1643 1645 Early Works To 1800    
      A narrative of the principal actions occurring in the wars betwixt Sueden and Denmark. : Before and a Online materials  EBOOKS 1678
      Two manifesto's, or declarations; : the one by the King of Denmarke, the other by the Queene of Swede Online materials  EBOOKS 1644
Dano Swedish War 1643 1645 Treaties : The whole proceedings of the treaty held at Roskild, between His Majesty the King of Sweden, and the King of Denmark. : Together with the severall mediations from France, England, and Holland, for the concluding and settling the peace between them; being the very original acts and records themselves. Translated out of Latine into English.     
      The whole proceedings of the treaty held at Roskild, between His Majesty the King of Sweden, and the Online materials  EBOOKS 1659
Dano Swedish Wars 1657 1660    
      An Ansvver to the question vvhy may not the English assist the Svvede, as well as the Dutch do the Da Online materials  EBOOKS 1658
      An Answer to tvvo Danish papers : the one called Jus feciale armatae Daniae, the other, A manifest / Online materials  EBOOKS 1658
      The history of the late warres in Denmark : comprising all the transactions, both military and civil, Online materials  EBOOKS 1670
      A letter written by His Highness the Prince Elector of Brandenbourgh : unto His Most Serene and Illus Online materials  EBOOKS 1669
4 additional entries    
Dano Swedish Wars 1657 1660 Early Works To 1800    
      Defensio principis Curlandiæ suecorum calumniis opposita. Or, A vindication of the Duke of Curland ag Online materials  EBOOKS 1658
      A relation of the horrid injuries committed by the King of Sweden, upon the Duke of Curland : his dut Online materials  EBOOKS 1659
      A great and wonderfull victory obtained by the Danes against the Svveades in the island of Fewnen at Online materials  EBOOKS 1659
      A letter writen from Hamborough : by an impartial hand, to a friend at London. Whereby the several mi Online materials  EBOOKS 1659
6 additional entries    
Dano Swedish Wars 1657 1660 Sources    
      Jus Feciale armatæ Daniæ. : With a short demonstration of the most weighty causes, whereupon His Sacr Online materials  EBOOKS 1657
      The state of the case between Denmark and Sweden. Online materials  EBOOKS 1658?
Danser Simon De    
      A Christian turn'd Turke: or, The tragicall liues and deaths of the two famous pyrates, Ward and Dans Online materials  EBOOKS 1612
      Nevves from sea, of tvvo notorious pyrats Ward the Englishman, and Danseker the Dutchman : VVith a tr Online materials  EBOOKS 1609
      Ward and Danseker : tvvo notorious pyrates, Ward an Englishman, and Danseker a Dutchman. VVith a true Online materials  EBOOKS 1609
      The sea-mans song of Dansekar the Dutch-man, his robb ries done at sea. To the same tune. Online materials  EBOOKS 1658
2 additional entries    
Dansk Guinea Vestindiske Compagnie : Danish sources for the history of Ghana, 1657-1754 / edited by Ole Justesen ; translated by James Manley.     
      Danish sources for the history of Ghana, 1657-1754 / edited by Ole Justesen ; translated by James Man Departmental Locations; DT 511 D1   BOOK 2005
Danske Asiatiske Kompagni    
      Allerunderdanigst rapport fra Commissionen til Cassa-mangelens undersøgelse ved det Asiatiske compagn Online materials  EBOOKS 1784
      Besvarelse af directeurerne for det Kongelige Danske asiatiske compagnie paa revisorernes udsatte eri Online materials  EBOOKS 1775
      Besvarelser foranledigede ved den Allerunderdanigste rapport fra Commissionen til cassamangelens unde Online materials  EBOOKS 1785
      Mere til publikum i en ikke nok bekiendt sag [electronic resource] / fra Andreas Christian Uhrbrock. Online materials  EBOOKS 1789
      Recueil de pieces concernant la Compagnie royale asiatique de Dannemarc [electronic resource] / le to Online materials  EBOOKS 1773
Danske Kunstindustrimuseum : Toulouse-Lautrec posters : the collection of the Danish Museum of Decorative Art / Mirjam Gelfer-Jørgensen.; Gelfer-Jørgensen, Mirjam.     
      Toulouse-Lautrec posters : the collection of the Danish Museum of Decorative Art / Mirjam Gelfer-Jørg BJL; NC1850.T6 A4 1995   BOOK 1995
Danske Og Norske Spesies Banque : Til de herrer interessentere i den Danske og norske spesies-banque [electronic resource].; Waern, Morton,     
      Til de herrer interessentere i den Danske og norske spesies-banque [electronic resource]. Online materials  EBOOKS 1793
Danske Ostindiske Kompagni    
      Brev fra N. til A., to venner i Kiøbenhavn, et foster af Brevet fra Z. til U.. [electronic resource]. Online materials  EBOOKS 1785
      Svar fra A til N paa brevet af 18de junii 1785 [electronic resource]. Online materials  EBOOKS 1785
Danson J T John Towne 1817 1898 : Abolition and emancipation. Part 2, Slavery collections from the Merseyside Maritime Museum, Liverpool, [microform] 1739-1866.     
      Abolition and emancipation. Part 2, Slavery collections from the Merseyside Maritime Museum, Liverpoo Departmental Locations; HT 1031 A1   MICROFORM 1998
Danson Thomas 1694    
      An alarm to all priests, judges, magistrates, souldiers, and all people; : inviting them to repentanc Online materials  EBOOKS 1660
      Poor Robins ansvver to Mr. Thomas Danson : author of the late friendly debate between Satan and Sherl Online materials  EBOOKS 1677
Danson Thomas 1694 Friendly Debate Bweteen Satan And Sherlock : A vindication of Mr. Sherlock and his principles from the malicious calumnies and cavils of Mr. Danson : in a late scurrilous pamphlet, rudely entituled, A friendly debate between Satan and Sherlock.     
      A vindication of Mr. Sherlock and his principles from the malicious calumnies and cavils of Mr. Danso Online materials  EBOOKS 1677
Danson Thomas 1694 Kletoi Teteremenoi : The corrector corrected: or, some sober reflections on a late book of Mr. Thomas Danson's : published by him (as he pretends) to correct an immodest and false account (as he calls it) of two conferences between him and Mr. Ives, formerly printed about the saints perseverance. By which the former accounts of the said disputations are justified, and Mr. Danson's latter account justly blamed, as being filled with impertinencies, railings, false accusations, unchristian and unmanly reflections upon the person, opinion, and trade of his antagonist. Evidenced to the judgment of every ingenious reader. By Jer. Ives.; Ives, Jeremiah,     
      The corrector corrected: or, some sober reflections on a late book of Mr. Thomas Danson's : published Online materials  EBOOKS 1672
Danson Thomas 1694 Quakers Folly Made Manifest To All Men    
      The Quakers vvisdom descendeth not from above : or a brief vindication of a small tract, intituled, T Online materials  EBOOKS 1659
      The voice of wisdome, uttered forth against antichrists folly and deceits, and the freeness of Gods l Online materials  EBOOKS 1659
Danson Thomas 1694 Quakers Folly Made Manifest To All Men Or A True Rel : The devils bow unstringed, or, Some of Thomas Dansons lyes made manifest, : : which he hath printed and put to publick view in two pamphlets, the one intituled, The Quakers folly made manifest. And the other, The Quakers wisdom not from above. : And in the first page of his narrative he calleth them undoubted truths, but the wise in heart will not so take them, but will consider better of them, for the wise mans eye is in his head. / By Luke Howard.; Howard, Luke,     
      The devils bow unstringed, or, Some of Thomas Dansons lyes made manifest, : : which he hath printed a Online materials  EBOOKS 1659
Danson Thomas 1694 Quakers Wisdom Not From Above : The devils bow unstringed, or, Some of Thomas Dansons lyes made manifest, : : which he hath printed and put to publick view in two pamphlets, the one intituled, The Quakers folly made manifest. And the other, The Quakers wisdom not from above. : And in the first page of his narrative he calleth them undoubted truths, but the wise in heart will not so take them, but will consider better of them, for the wise mans eye is in his head. / By Luke Howard.; Howard, Luke,     
      The devils bow unstringed, or, Some of Thomas Dansons lyes made manifest, : : which he hath printed a Online materials  EBOOKS 1659
Danson Thomas Approximately 1624 1694 : The divinity of Christ and unity of the three that bear record in heaven : with the blessed end and effects of Christ's appearance, coming in the flesh, suffering and sacrifice for sinners, confessed and vindicated, by his followers, called Quakers : and the principal matters in controversie, between them, and their present opposers (as Presbyterians, Independants, &c.) considered and resolved, according to the scriptures of truth, and more particularly to remove the aspersions ... cast upon the ... Quakers ... in several books, written by Tho. Vincent, Will. Madox, their railing book, stil'd The foundation, &c, Tho. Danson, his Synopsis, John Owen, his Declaration / which are here examin'd and compared by G.W. ... ; as also, a short review of several passages of Edward Stillingfleet's ... in his discourse of the sufferings of Christ's and sermon preached before the King, wherein he flatly contradicts the said opposers.; Whitehead, George,     
      The divinity of Christ and unity of the three that bear record in heaven : with the blessed end and e Online materials  EBOOKS 1669
Danson Thomas Approximately 1624 1694 De Causa Dei : Remarks upon a late disingenuous discourse, writ by one T.D. under the pretence de causa Dei, and of answering Mr. John Howe's letter and postscript of God's prescience, &c., affirming, as the Protestant docrine, that GOd doth by efficacious influence universally move and determine men to all their actions, even to those that are most wicked / by a Protestant.; Marvell, Andrew,     
      Remarks upon a late disingenuous discourse, writ by one T.D. under the pretence de causa Dei, and of Online materials  EBOOKS 1678
Danson Thomas Approximately 1624 1694 Friendly Debate Between Satan : An answer to a late scandalous pamphlet entituled A friendly debate between Satan and Sherlock, written by Thomas Danson / by William Sherlock ...; Sherlock, William,     
      An answer to a late scandalous pamphlet entituled A friendly debate between Satan and Sherlock, writt Online materials  EBOOKS 1677
Dante Alighieri 1265 1321    
      Gli accenni al tempo nella Divina Commedia e loro relazione con la presunta data e durata della visio BJL; PQ 4339 M8   BOOK 1900
      L'acceso strale : saggi e ricerche sulla "Commedia". BJL; PQ 4390 V2   BOOK 1984
      Acta litteraria Academiae scientarum Hungaricae. BJL; PN 1 A18   BOOK 1966
      Advent at the gates : Dante's Comedy. BJL; PQ 4390 M9   BOOK 1974
600 additional entries    
Dante Alighieri 1265 1321 Appreciation    
      Reading Dante / Giuseppe Mazzotta. Online materials; PQ4390 .M544 2014   EBOOKS 2014
      Reading Dante / Giuseppe Mazzotta. Online materials; PQ4390 .M544 2014eb   EBOOKS 2014
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next