Limit search to available items
Save marked records Save all on page
SUBJECTS (1-44 of 44)
Esperanto
1
Mark
  5.000.000 [Kvinmiliono].
Grenkamp-Kornfeld, Salomon.
Jaslo : Esperantista Voco, 1931.  
1931
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8285 G82 K9  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
2
Mark
  Bibliografio de internacia lingvo.
Stojan, Petr Evstasssf' evic.
Hildesheim : G. Olms, 1973.  
1973
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8004 S8  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
3
Mark
  The British Esperantist.

London : British Esperanto Association.  
 
PERIODICAL
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8201 B61  1905, v.1  7 DAYS  ASK at the Reading Room
 BJL Basement b  PM 8201 B61  1906, v.2  7 DAYS  ASK at the Reading Room
 BJL Basement b  PM 8201 B61  1906, v.3  7 DAYS  ASK at the Reading Room
Click to view copies/volumes at all libraries
4
Mark
  Cina antologio, 1949-1959.

Pekino : Cina Esperanto-Ligo, 1959.  
1959
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8285 A3 C5  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
5
Mark
  A complete grammar of Esperanto.
Kellerman, I.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8245 K2  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
6
Mark
  Dancu marionetoj! : novelaro.
Baghy, Julio.
Budapest : the author, 1931.  
1931
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8285 B14 D1  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
7
Mark
  Enciklopedieto Japana.
Nakamura, Tekisai.
Osaka : Kosmo, 1964.  
1964
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8268 N1  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
8
Mark
  Esperanto 60-jara : skizo pri la evoluo de la lingvo literatura ...
Degenkamp, G.J.
Amsterdam : Libroservo F.L.E., 1947.  
1947
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8227 D3  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
9
Mark
  Esperanto as a social and linguistic movement.
Forster, Peter Glover, 1944-
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8209 F7  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
10
Mark
  The Esperanto-English dictionary.
Millidge, E.A.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8220 M6  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
11
Mark
  The Esperanto home-student.
Robbie, James.
Scottish Federation of Esperanto Societies, 1918.  
1918
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Pamphlet Collection p  PM 8213.5 R6  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
12
Mark
  The Esperanto movement.
Forster, Peter Glover, 1944-
The Hague : Mouton, 1982.  
1982
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8205 F7  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL Basement b  PM 8205 F7  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
13
Mark
  First steps in Esperanto.
Butler, M. C.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8245 B9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
14
Mark
  Fundamenta Kresto matio de la lingro Esperanto.
Zamenhof, L. L.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8250 Z2  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
15
Mark
  Historio de Esperanto, 1887-1912 : verko premiita en konkurso de la organiza komitato de la VII-a In
Adam, Z.
Varsovio : Gebethner kaj Wolff, 1913.  
1913
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8209 Z2  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
16
Mark
  Japanaj fabeloj.

Tenmori : Amo-Akademio, 1960.  
1960
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8275 J3  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
17
Mark
  La karavano.
Hauff, Wilhelm, 1802-1827, author.
Londono : Brita Esperantista Asocio, 1921.  
1921
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8285 H36 K1  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
18
Mark
  Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto
Fruictier, Paul.
Jaslo : Esperantista Voco, 1930.  
1930
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8213 F9  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
19
Mark
  La kunmetitaj verboformoj pri la absurda ata-ita-problemo.
Jung, Teo.
Scheveningen : Heroldo de Esperanto, 1960-1961., 1960.  
1961
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8221 J9  v.2  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
 BJL Basement b  PM 8221 J9  v.1  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
20
Mark
  The language problem : its history and solution.
Durrant, E.D.
Rickmansworth : Esperanto Publishing Company, 1943.  
1943
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8209 D9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
21
Mark
  Lidia : the life of Lidia Zamenhof, daughter of Esperanto.
Heller, Wendy.
Oxford : Ronald, 1985.  
1985
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 3rd Floor  BP 395 Z2 H4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
22
Mark
  Lingvistikaj aspektoj de Esperanto.
Wells, J. C. (John Christopher)
Rotterdam : Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, 1978.  
1978
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8208 W4  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
23
Mark
  Lingvo, stilo, formo : studoj.
Kalocsay, Kalman.
Oosaka : Pirato, 1970.  
1970
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8227 K1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
24
Mark
  Ne kiel Meier! : invito al revizio de niaj konceptoj pri la konjugacio en Esperanto.
Schwartz, Raymond.
Paris : Unuigo Franca por Esperanto, [196-?]  
196-?
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8219 S3  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
25
Mark
  Nepalo malfermas la pordon.
Sekelj, Tibor.
La Laguna, Kanariaj Insuloj : Regulo, 1959.  
1959
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8268 S4  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
26
Mark
  Ni Kaj gi : eseoj III : pri religio kaj arto.
Waringhien, Gaston.
La Laguna, Kanariaj Insuloj : Regulo, 1972.  
1972
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8253 W2  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
27
Mark
  Plena gramatiko de Esperanto : la vorto kaj la frazo.
Kalocsay, Kalman.
Milano : Esperanto-Propaganda Centro, 1964.  
1964
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8213 K1  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
28
Mark
  Plena vortaro de Esperanto

Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1947.  
1947
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8235 P7  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
29
Mark
  Pri la Indo-Europaj lingvo kaj Esperanto.
Cart, Theophile.
Paris : Presa Esperantista Societo, 1910.  
1910
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Pamphlet Collection p  PM 8208 C3  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
30
Mark
  Retoriko, kun aparta konsidero al Esperanta parolarto.
Lapenna, Ivo.
Parizo : Imprimerie Moderne a Langres, 1950.  
1950
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8227 L3  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
31
Mark
  Roza Luksemburg : siaj vivo kaj laboro
Roland Holst-van der Schalk, Henriette.
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1949.  
1949
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8255 R7  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
32
Mark
  A sociological study of the Esperanto movement.
Forster, Peter Glover, 1944-
1977.  
1977
THESIS
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  T/H 1977 Ph.D. F7  UNTIL CLOSING  ASK at the Reading Room
33
Mark
  Somera universitato, Malmo 1948.

Rickmansworth : Esperanto Publishing Company for Universala Esperanto-Asocio, 1949.  
1949
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8251 S6  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
34
Mark
  Songe sub pomarbo : triakta lirika komedio en ses fantaziaj bildoj.
Baghy, Julio.
La Laguno, Kanariaj Insuloj : Regulo, 1958.  
1958
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8285 B14 S6  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
35
Mark
  Step by step into Esperanto.
Butler, M. C.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8245 B9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
36
Mark
  Stranga heredajo : romano originale verkita.
Luyken, Heinrich August.
Leipzig : Hirt, 1922.  
1922
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8285 L87 S8  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
37
Mark
  Teach yourself Esperanto.
Cresswell, John.
London : English Universities Press, 1957.  
1957
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8213 C9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
38
Mark
  Tra la Esperanta literaturo : kvindek elcerpajoj el malsamaj verkajoj Esperantaj.
Giambene, Luigi.
Paris : Librairie de l'Esperanto, 1908.  
1908
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PM 8213 G4  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
39
Mark
  Tra lajars.
Waddy, L. E.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8250 W1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
40
Mark
  Valtatie kielitaitoon : Esperanton oppikirja.
Setala, Vilho.
Helsinki : Esperanto-Saatio, 1958.  
1958
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 6th Floor  PM 8213 S4  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
41
Mark
  Vojago interne de mia cambro.
Maistre, X. de.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Pamphlet Collection p  PM 8305 M2  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
42
Mark
  Vortoj.
Zamehof, L.L.
 
 
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Pamphlet Collection p  PM 8240 Z2  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
43
Mark
  Wanted : a world language.
Pei, Mario, 1901-1978..
[New York] : Public Affairs Committee, 1969.  
1969
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Pamphlet Collection p  p PM 8008 P3  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
44
Mark
  The Workers' Esperanto Movement (La Laborista Esperantismo).
Lanti, E.
London : N.C.L.C. Pub. Society, [1928]  
1928
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Pamphlet Collection p  PM 8201 S4 L2  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room
Save marked records Save all on page
Locate in results