Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Netherlands   14
Netherlands 19th 20th Centuries Dutch History   4
Netherlands 1648 1714 Early Works To 1800 : The declaration of the states of Holland and Friezland, concerning Prince Charles, and the Parliament of England; : and their proclamation to be proclaimed throughout the United Provinces; with a message and declaration to His Highnesse, and his desires proposals to the states. Also, a proclamation to be proclaimed throughout the cities of London and VVestminster (this present Thursday) concerning the said Prince Charles.  1649 1
Netherlands Aerial Photographs : Luchtatlas van Nederland / bonder auspicië van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.  1978 1
Netherlands Agriculture Economics   35
Netherlands Agriculture Technical Aspects   16
Netherlands Amsterdam : Menasseh ben Israel : rabbi of amsterdam / Steven Nadler.; Nadler, Steven M.,  2018 1
Netherlands Antilles Commerce Netherlands Early Works To 1800 : Missive daer in kortelijck ende grondigh werdt vertoont, hoe veel de Vereenighde Nederlanden gheleghen is aen de Oost ende West Indische navigatie. English.  1622 1
Netherlands Antilles Description And Travel Periodicals : Background note, Netherlands Antilles [electronic resource] / Bureau of Western Hemisphere Affairs.    1
Netherlands Antilles Economic Conditions Periodicals : Country economic forecast. Netherlands Antilles [electronic resource].    1
Netherlands Antilles Foreign Relations Periodicals : Background note, Netherlands Antilles [electronic resource] / Bureau of Western Hemisphere Affairs.    1
Netherlands Antilles History   3
Netherlands Antilles Languages : Dede pikiña ku su bisiña : Papiamentu-Nederlands en de onverwerkt verleden tijd.; Putte, Florimon van.  1999 1
Netherlands Antilles Periodicals : De West-Indische gids [electronic resource].    1
Netherlands Antilles Politics And Government Periodicals : Background note, Netherlands Antilles [electronic resource] / Bureau of Western Hemisphere Affairs.    1
Netherlands Antiquities : The Netherlands : report and proceedings of the 154th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute in 2008 / edited by Susan M. Wright and Patrick Ottaway.; Royal Archaeological Institute (Great Britain).  2009 1
Netherlands Antiquities Celtic : Air photography and Celtic field research in the Netherlands / J.A. Brongers.; Brongers, J. A.,  1976 1
Netherlands Appropriations And Expenditures   4
Netherlands Architecture   23
Netherlands Archives   17
Netherlands Armed Forces   2
Netherlands Asiatische Raad : Belangrijke brieven over de nieuwe zamenstelling van den Asiatischen Raad. No. 1 [electronic resource] : als mede over eenige andere gewigtige onderwerpen / gedeeltelijk gewisseld, gedeeltelijk nog zullende gewisseld worden tusschen Iustus Plebeius, te Rotterdam, en Decius Batavus, te Amsterdam.; Wiselius, Samuel Iperuszoon,  1804 1
Netherlands Atlases And Maps   3
Netherlands Bibliography   2
Netherlands Biography   6
Netherlands Biography Dictionaries   2
Netherlands Car Industry Economics   19
Netherlands Church History   71
Netherlands Church History 16th Century   5
Netherlands Church History 17th Century   5
Netherlands Church History 17th Century Early Works To 1800   2
Netherlands Church History 18th Century : Socrates in de hemel? : een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk.; Wall, Ernestine van der.  2000 1
Netherlands Church History 19th Century : Aspects of religion and society in the province of Zeeland (Netherlands) in the nineteenth century.; Wintle, Michael J.  1985 1
Netherlands Church History Periodicals   4
Netherlands Civilization   12
Netherlands Civilization 16th Century : Innocence abroad : the Dutch imagination and the New World, 1570-1670.; Schmidt, Benjamin.  2001 1
Netherlands Civilization 17th Century   11
Netherlands Civilization 17th Century Periodicals : De Zeventiende eeuw [electronic resource].    1
Netherlands Civilization 18th Century Sources : Vanderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken, enz [electronic resource] : rehelzende eene verzameling van verhandelingen, de uitbreiding en verbetering der gemelde vaderlandsche welvaart-bronnen ten doel hebbende / uitgegeeven door G. Brender à Brandis, met plaaten.  1786 1
Netherlands Civilization 19th Century : 1900 : hoogtij van burgerlijke cultuur / Jan Bank en Maarten van Buuren met medewerking van Marianne Braun en Douwe Draaisma.; Bank, Jan.  2000 1
Netherlands Civilization 20th Century   2
Netherlands Civilization Classical Influences : Nota bene : de invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands / Nicoline van der Sijs, Jaap Engelsman.; Sijs, Nicoline van der.  2000 1
Netherlands Civilization Dictionaries : Typisch Nederlands : vademecum van de Nederlandse identiteit / Herman Vuijsje en Jos van der Lans m.m.v. Martha Bakker.; Vuijsje, Herman.  2000 1
Netherlands Civilization Periodicals : Septentrion : revue de culture néerlandaise.  2006 1
Netherlands Claims Vs Great Britain Early Works To 1800 : A Catalogue of the damages for which the English demand reparation from the United-Netherlands: as also a list of the damages, actions, and pretenses for which those of the United-Netherlands demand reparation and satisfaction from the English : together with the answer of the English, subjoyn'd to the several and respective points of their demands.  1664 1
Netherlands Colonies   41
Netherlands Colonies Administration   6
Netherlands Colonies Africa : Dutch and Portuguese in Western Africa : empires, merchants and the Atlantic system, 1580-1674 / by Filipa Ribeiro da Silva.; Silva, Filipa Ribeiro da,  2011 1
Netherlands Colonies America   2
Netherlands Colonies America Administration History Sources : Correspondence, 1654-1658 / translated and edited by Charles T. Gehring.  2003 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next