Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Netherlands Hoge Raad : De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.; Dries, Nicolaas Constant Maria Adrianus van den,  1945 1
Netherlands Humour Early Works To 1800 : A brief character of the low-countreys under the states : [b]eing three weeks observation of the vices and vertues of the inhabitants.; Felltham, Owen,  1671 1
Netherlands In Art : Pleasant places : the rustic landscape from Bruegel to Ruisdael.; Gibson, Walter S.  2000 1
Netherlands In Literature : Typisch Nederlands : de Nederlandse identiteit in de letterkunde / uitgegeven door Karl Enenkel, Sjaak Onderdelinden, Paul J. Smith.  1999 1
Netherlands Industrial Geography   203
Netherlands Industries : Proeve over de vrijheid des zeehandels en de waarde der nationale nijverheid. French; Vreede, Pieter,  1824 1
Netherlands Industry : Proeve over de vrijheid des zeehandels, en de waarde der nationale nijverheid [electronic resource] : in verband beschouwd met de grondbeginselen eener nieuwere verlichte staatshuishoudkunde, en de gelukkige uitkomsten daaruit voortvloeijende, tot vereeniging en bloei van alle belangen / door Pieter Vreede.; Vreede, Pieter,  1824 1
Netherlands Inscriptions : Groninger gedenkwaardigheden : teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.; Pathuis, A.  1977 1
Netherlands Intellectual Life 16th Century   2
Netherlands Intellectual Life 17th Century   4
Netherlands Intelligence Service   2
Netherlands Kings And Rulers : La puissance d'un roi d'Angleterre [electronic resource] : mise en parallele avec l'autorité et pouvoir d'un stadhouder et gouverneur héréditaire des Provinces-Unies.; Huybert, Petrus Anthonius de,  1778 1
Netherlands Kings And Rulers Biography   2
Netherlands Kings And Rulers Biography Congresses : Redefining William III : the impact of the king-stadholder in international context / edited by Esther Mijers, David Onnekink.  c2007 1
Netherlands Kings And Rulers Early Works To 1800 : Verscheyde testamenten gemaeckt, ende met de dood van de Princen van Orangie, hoog-loffel. gedagtenisse, bevestigt [electronic resource] : waer inne haere uytterste wil en begeeren volkomen staen uytgedrukt.  1702 1
Netherlands Konincklijke Marine : An exact list of Their Majesties and the Dutch fleet, design'd for the year, 1693. : For the line of battel the English to lead with the larboard, and the Dutch with their starboard, tacks on board.  1693 1
Netherlands Koninklijke Landmacht : The Dutch army and the military revolutions, 1588-1688 / Olaf van Nimwegen ; translated by Andrew May.; Nimwegen, Olaf van,  2010 1
Netherlands Koninklijke Marine   13
Netherlands Land   9
Netherlands Local Government : De autonomie van de gemeente in Nederland en in Nederlandsch- Indie.; Oorschot, Wilhelmus Petrus Hubertus van.  1936 1
Netherlands Manufactures History 18th Century : Vanderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken, enz [electronic resource] : rehelzende eene verzameling van verhandelingen, de uitbreiding en verbetering der gemelde vaderlandsche welvaart-bronnen ten doel hebbende / uitgegeeven door G. Brender à Brandis, met plaaten.  1786 1
Netherlands Maps   3
Netherlands Maps Early Works To 1800 : [Partial map of the Netherlands].  16--? 1
Netherlands Maps History : Openluchtrecreatie in kaart gebracht : een studie ten behoeve van een kaartblad voor de atlas van Nederland.; Elzakker, C.P.J.M. van.  1981 1
Netherlands Maps Topographic : Grote topografische atlas van Nederland : 1:50 000.  1990 1
Netherlands Merchant Shipping Merchant Navy   5
Netherlands Military Relations Great Britain : Extract uyt het register der resolutien van de hoog. mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlande, veneris den 15 july 1701 [electronic resource].; United Provinces of the Netherlands.  1701 1
Netherlands Military Relations Great Britain Poetry : Dutch imbergo upon their state fleet; Crouch, John,  1665 1
Netherlands Militia : Burgers in het geweer : de schutterijen in Holland, 1550-1700.; Knevel, Paul.  1994 1
Netherlands Ministerie Van Binnenlandse Zaken : 1940-1945 : ministerie zonder minister : impressies over Binnenlandse Zaken in bezettingstijd.; Vermaas, Rob.  1985 1
Netherlands Neutrality : Remarks on the Dutch manifesto [electronic resource].  1781 1
Netherlands Newspapers   2
Netherlands Officials And Employees : Missive behelsende eenige bedenkingen over het Provisioneel rapport van de Commissie van Vierentwintig [electronic resource] : aangesteld op ordre van de Provizioneele Representanten van Holland tot het onderzoek na het politiecq en finantieel gedrag der leden en ministers van het voorig Bestuur / door een waar vaderlander.; Aa, Cornelis van der,  1796 1
Netherlands Periodicals : Oud Holland (Online)    1
Netherlands Physical Geography   3
Netherlands Pictorial Works : De steden / foto's van Cas Oorthuys e.a. ; tekst van J.T.P. Bijhouwer ... [et al.]  c1951 1
Netherlands Pictorial Works Early Works To 1800 : [Partial map of the Netherlands].  16--? 1
Netherlands Poetry : The character of Holland; Marvell, Andrew,  1672 1
Netherlands Police   5
Netherlands Political Elites : Elite images of Dutch politics : accommodation and conflict / [by] S.J. Eldersveld, J. Kooiman [and] T. van der Tak.; Eldersveld, Samuel James.  1981 1
Netherlands Political Parties   49
Netherlands Politics And Government   133
Netherlands Politics And Government 17th Century : Spinoza and republicanism.; Prokhovnik, Raia.  2004 1
Netherlands Politics And Government 19th Century   7
Netherlands Politics And Government 20th Century   5
Netherlands Politics And Government 1477 1556 : Monarchies, states generals and parliaments : the Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries.; Koenigsberger, H. G.  2001 1
Netherlands Politics And Government 1556 1648   6
Netherlands Politics And Government 1556 1648 Early Works To 18   3
Netherlands Politics And Government 1648 1714   10
Netherlands Politics And Government 1648 1714 Early Works To 18   4
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next