Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
Netherlands Social Conditions History 19th Century : Van particuliere naar openbare zorg, en terug? : sociale politiek in Nederland sinds 1880 / W.P. Blockmans en L.A. van der Valk (red.).; Blockmans, Willem Pieter.     
      Van particuliere naar openbare zorg, en terug? : sociale politiek in Nederland sinds 1880 / W.P. Bloc BJL; HN 513 B6   BOOK 1991
Netherlands Social Conditions History 20th Century : Van particuliere naar openbare zorg, en terug? : sociale politiek in Nederland sinds 1880 / W.P. Blockmans en L.A. van der Valk (red.).; Blockmans, Willem Pieter.     
      Van particuliere naar openbare zorg, en terug? : sociale politiek in Nederland sinds 1880 / W.P. Bloc BJL; HN 513 B6   BOOK 1991
Netherlands Social Conditions Periodicals    
      Netherlands country report [electronic resource]. Online materials; HC321   EJOURNALS  
      Netherlands country risk report [electronic resource]. Online materials; HG5561   EJOURNALS  
Netherlands Social Life And Customs    
      Aards geluk : de Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850 / onder redactie van Anton Schuurman, BJL; HC 324 A1   BOOK 1997
      Batavia, or, The Hollander displayed : being three weeks observations of thes [sic] Low Country, espe Online materials  EBOOKS 1680
      A brief character of the Low-Countries under the states : being three weeks observation of the vices Online materials  EBOOKS 1652
      "Broeders, sluit U aan" : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeeten / onder redactie van J. BJL; DJ 216 B8   BOOK 1985
11 additional entries    
Netherlands Social Life And Customs 17th Century    
      Dutch society, 1588-1713. BJL; HN 513 P9   BOOK 2000
      Picturing men and women in the Dutch Golden Age : paintings and people in historical perspective / Kl BJL; ND 1460 P35 M9   BOOK 2003
      Seeven duyvelen regeerende de hedendaaghse dienst maaghden. BJL; s HD 6072.2 N4 V9   BOOK 1682
      Tulipmania : money, honor, and knowledge in the Dutch Golden Age / Anne Goldgar. BJL; HC 325 G6   BOOK 2007
Netherlands Social Life And Customs 19th Century    
      1900 : hoogtij van burgerlijke cultuur / Jan Bank en Maarten van Buuren met medewerking van Marianne BJL; DJ 71 B2   BOOK 2000
      Aspects of religion and society in the province of Zeeland (Netherlands) in the nineteenth century. BJL; T/H 1985 Ph.D. W7   THESIS 1985
Netherlands Social Life And Customs 20th Century    
      1900 : hoogtij van burgerlijke cultuur / Jan Bank en Maarten van Buuren met medewerking van Marianne BJL; DJ 71 B2   BOOK 2000
      De eindeloze jaren zestig : geschiedenis van een generatieconflict. BJL; DJ 288 R5   BOOK 1995
      Lage landen, hoge sprongen : Nederland in beweging 1898-1998 / Jos van der Lans en Herman Vuijsje m.m BJL; q DJ 216 L2   BOOK 1998
      Een stille revolutie? : cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig / onder redactie van Paul Lu BJL; DJ 288 S8   BOOK 1997
Netherlands Social Life And Customs Early Works To 1800    
      Batavia, or, the Hollander displayed: : beeing thre [sic] weeks observations of the Low Country, espe Online materials  EBOOKS 1677
      Batavia: or The Hollander displayed : Being three weeks observations of the Low Countries, especially Online materials  EBOOKS 1697
      A brief character of the Low-Countries under the states : being three weeks observation of the vices Online materials  EBOOKS 1660
      A voyage to Holland : being an account of the late entertainments of K. William III and the several p Online materials  EBOOKS 1691
2 additional entries    
Netherlands Social Policy    
      Deugdzaam liberalisme : sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901. BJL; JK 5981 D8   BOOK 1997
      A Dutch miracle : job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands / Jelle Visser & Anto BJL; HC 325 V8   BOOK 1997
      The Netherlands and EC membership evaluated / edited by Menno Wolters and Peter Coffey. BJL; HC 241.25 N4 N4   BOOK 1990
      The politically correct Netherlands : since the 1960s / translated and annotated by Mark T. Hooker. BJL; HN 513.5 V9   BOOK 2000
5 additional entries    
Netherlands Social Security Netherlands Welfare State    
      Bedrijfsorganisatorische aspecten der sociale verzekering. BJL; HD 7181 V4   BOOK 1950
      De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in BJL; HD 7181 V9   BOOK 1970
      De Nederlandse verzorginsstaat : terugblik en vooruitzien / onder redactie van W.S.P. Fortuyn ... BJL; HD 7181 N3   BOOK 1983
      Verslag der Commissie ingesteld bij gemeenschappemlijke beschikking van de Ministers van Arbeid,Hande BJL; HD 7179 N4   BOOK 1925
      De verzorgingsstaat : slopen of renoveren? BJL; HD 7181 V5   BOOK 1986
Netherlands Social Welfare    
      Armenzorgstatistiek. BJL; q HV 281 A72   PERIODICAL  
      Bekendmaken en bekend raken : evaluatie van de eerst vijf jaar overheidsvoorlichting over de Algemene BJL; q JK 5810 P8 H1   BOOK 1972
      Gezinsverzorging en gezinshulp [Netherlands] / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL; q HV 281 G39   PERIODICAL 1956
      Gezinsverzorging [Netherlands] / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL; q HV 281 G39   PERIODICAL 1949
12 additional entries    
Netherlands Staten Generaal    
      500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging. BJL; JK 5878 F6   BOOK 1964
      A memorial from His Most Christian Majesty, presented by the Count de Briord, his ambassador extraord Online materials  EBOOKS 1700
      Monarchies, states generals and parliaments : the Netherlands in the fifteenth and sixteenth centurie BJL; DJ 146 K7   BOOK 2001
      Het Nederlandse parlement : vroeger en nu. BJL; JK 5878 D7   BOOK 1975
3 additional entries    
Netherlands Staten Generaal Antwoort Van De Ho Mo Heeren Staten Generaal De : Antwoort van Zijne Koninglijke Majesteit van Groot Brittanjen, in date den 4 of 14 october 1666 [electronic resource] : op de missive van de ho. mo. heeren Staten Generaal der Vereenigden Nederlanden, in date den 16 september 1666 : over gezonden door den trompetter Luz.     
      Antwoort van Zijne Koninglijke Majesteit van Groot Brittanjen, in date den 4 of 14 october 1666 [elec Online materials  EBOOKS 1666
Netherlands Staten Generaal Sommiere Aenteyckeninge Ende Dedutie : A reply of Sir George Downing, Knight and Baronet, envoy extraordinary from His Majesty of Great Britain, &c. to the remarks of the deputies of the Estates-General [electronic resource] : upon his memorial of December 20, 1664, old stile.; Downing, George,     
      A reply of Sir George Downing, Knight and Baronet, envoy extraordinary from His Majesty of Great Brit Online materials  EBOOKS 1665
Netherlands Statistics    
      Maandschrift / Netherlands. Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL; q HA 1381 N4 M11   PERIODICAL  
      Het nationale inkomen van Nederland, 1921-1939. BJL; q HJ 2127 N4   BOOK 1948
      Nederlandsche bank statistical bulletin. BJL; q HG 1011 N37 S7   PERIODICAL 2007
      Recherches statistiques sur le royaume des Pays-Bas [electronic resource] / par A. Quetelet. Online materials  EBOOKS 1829
5 additional entries    
Netherlands Statistics Vital    
      Statistiek van de loop der bevolking in Nederland. BJL; q HB 3599 N465   PERIODICAL  
      Statistique [electronic resource] : a Monsieur Villermé, de l'Académie royale de médicine de Paris, e Online materials  EBOOKS 1827?
Netherlands Statistics Vital Periodicals : Sterftetafels voor Nederland, afgeleid uit de waarnemingen / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek.; Netherlands. Centraal Bureau voor de Statistiek.     
      Sterftetafels voor Nederland, afgeleid uit de waarnemingen / bewerkt door Centraal Bureau voor de Sta BJL; q HB 1435 S82   PERIODICAL  
Netherlands Taxation    
      Die alteste steuerliste Nordfrieslands / mit einer Einleitung herausgegeben von U. Timmermann. BJL; HJ 2799 N8 A4   BOOK 1977
      Belastingdruk in Nederland / bewerkt door Centraal Bureau boor de Statistiek. BJL; q HJ 54 A3 O96   PERIODICAL  
      Bibliografie van het Nederlandse belastingwezen. BJL; HJ 2790 D7   BOOK 1955
      De jongste belastinghervorming in Nederland. BJL; HJ 2795 B6   BOOK 1894
2 additional entries    
Netherlands Territory Under German Occupation 1940 1945 : Op de bres, 1940-1944 : overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van binnenlandsche zaken gedurende de oorlogsjaren.; Frederiks, K.J.     
      Op de bres, 1940-1944 : overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van binnenlandsche zaken g BJL; DJ 287 F8   BOOK 1945
Netherlands Treaties Etc England And Wales 1674 Feb 19 : The case and replication of the legal representatives of Jeronimy Clifford ... [electronic resource] : to the information of the directors of the Society of Surinam, presented, on the 7th of October 1762, to Their High Mightinesses the Lords States General of the United Provinces, upon the memorial presented by His Excellency Sir Joseph Yorke to the assembly of Their High Mightinesses, on the 13th of July 1762.; Clifford, Jeronimy,     
      The case and replication of the legal representatives of Jeronimy Clifford ... [electronic resource] Online materials  EBOOKS 1763
Netherlands United Provinces 1555 1795 History    
      Ambassadors and secret agents : the diplomacy of the first earl of Malmesbury at the Hague. BJL; DJ 202 C6   BOOK 1954
      Anglo-Dutch cross currents in the seventeenth and eighteenth centuries. BJL; PN 1040 V6 S4   BOOK  
      Armoede en arbeidsdwang : werkinrichtingen voor "onnutte" Nederlanders in de Republiek, 1760-1795 : e BJL; HD 5781 E2   BOOK 1977
      Bestuurders en geleerden : opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiend BJL; DJ 156 B5   BOOK 1985
59 additional entries    
Netherlands Wars Of Independence 1555 1648 History    
      Alexandre Farnese, Prince de Parme, Govemeur-Generale des Pays-Bays, 1545-1592. BJL; DH 194 E7   BOOK 1933
      The army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659 : the logistics of Spanish Victory and defeat in BJL; DH 186.5 P2   BOOK 1972
      Breda in de eerste storm van de opstand, van ketterij tot beeldenstorm, 1545-1569. BJL; DJ 4 B49(20)   BOOK 1971
      Correspondentie van Robert Dudley, graaf van Leycester, en andere documenen betreffende zijn gouverne BJL; DH 198 D8   BOOK 1931
33 additional entries    
Netherlands Wars Of Independence 1556 1648 Early Works To 1800 : The true and perfect declaration of the mighty army by the sea : made and prepared by the generall states of the vnited prouinces, purposely sent forth to hinder the proceedings of the King of Spaine, vnder the conduct of Peter Vander Does generall of the said army: together with all whatsoeuer hath bene done by the said army against the islands, townes, castels, and shippes, belonging to the said King of Spaine. As also what the said army hath gotten and wonne in the said viage; with the whole discourse of the aduentures of the said army, both in their going forth, and retuning againe, from the 28. of May, 1599. vntill the 6. of March, 1600. Collected by Ellert de Ionghe, captayne of the artillery in the said viage.; Jonghe, Ellert de.     
      The true and perfect declaration of the mighty army by the sea : made and prepared by the generall st Online materials  EBOOKS 1600
Netherlands Wetenschappelijke Raad Voor Het Regeringsbeleid : Mosterd bij de maaltijd : 20/25 jaar Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid / [sammengesteld door H.P.M. Adriaansens et al.].     
      Mosterd bij de maaltijd : 20/25 jaar Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid / [sammengesteld BJL; H 65 M9   BOOK 1997
Netherlands White Collar Workers : In het brede maatschappelijke midden : een studie over middelbare administratieve employes in 9 grote organisaties in Amsterdam...; Berting, Jan.     
      In het brede maatschappelijke midden : een studie over middelbare administratieve employes in 9 grote BJL; HD 8039 M392 N4   BOOK 1968
Netherlands Women    
      Herinneringen. BJL; HQ 1632 J2   BOOK 1978
      Loonarbeid van vrouwen in Nederland, 1945-55. BJL; HD 6151 B6   BOOK 1978
      Vrouwen in de twintigste eeuw : de positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten van Ameri BJL; q HQ 1632 V9   BOOK 1988
      Werkende vrouwen in de jaren veertig en vijftig. BJL; HD 6151 B6   BOOK 1989
      De zondige Riviera van het katholicisme : een lokale studie over feminisme en ontzuiling, 1950-1975 / BJL; BX 1551.2 Z8   BOOK 1985
Netherlandsche Oost Indische Compagnie : Vervolg op de brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie [electronic resource] : handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands Indie / door Gysbert Karel van Hogendorp.; Hogendorp, Gijsbert Karel,     
      Vervolg op de brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie [electronic resource] : han Online materials  EBOOKS 1802
Netherseal England Maps : Derbyshire - Leicestershire - Staffordshire - Warwickshire [cartographic material] : sheet SK 21 SE.; Great Britain.     
      Derbyshire - Leicestershire - Staffordshire - Warwickshire [cartographic material] : sheet SK 21 SE. Departmental Locations; United Kingdom R7   MAP 1967
Nethersole Francis Sir 1587 1659 Self Condemned : The Vnrighteous iudge, or an answer to a printed paper, pretending a letter to Mr Io. Goodvvin, : by Sir Francis Nethersole knight. Wherein the rough things of the said pretended letter, are made smooth, and the crooked things straight: and the predominant designe of it fully evinced to be, either an unscholarlike oscitancie and mistake, or else somewhat much worse. / By the said Jo. Goodwin.; Goodwin, John,     
      The Vnrighteous iudge, or an answer to a printed paper, pretending a letter to Mr Io. Goodvvin, : by Online materials  EBOOKS 1649
Netherthorpe South Yorkshire England Maps : [Netherthorpe [cartographic material] : Yorkshire, West Riding 300.11 : Nottinghamshire 8.13, 12.4, 13.1(Parts of) : Derbyshire 20.1 (Part of).]; Great Britain.     
      [Netherthorpe [cartographic material] : Yorkshire, West Riding 300.11 : Nottinghamshire 8.13, 12.4, 1 Departmental Locations; United Kingdom R2   MAP 1902
Nethertown Cumbria England Maps : [Cumberland] [cartographic material] : sheet NX 90 NE.; Great Britain.     
      [Cumberland] [cartographic material] : sheet NX 90 NE. Departmental Locations; United Kingdom R7   MAP 1956
Nethlands Church History Early Works To 1800 : An oration made at the Hage, before the Prince of Orenge : and the assembly of the high and mighty lords, the States Generall of the Vnited Prouinces: by the reuerend father in God, the Lord Bishop of Landaff, one of the commissioners sent by the Kings most excellent Maiesty to the Synod of Dort.; Carleton, George,     
      An oration made at the Hage, before the Prince of Orenge : and the assembly of the high and mighty lo Online materials  EBOOKS 1619
Netley England Maps : Hampshire [cartographic material] : sheet SU 40 NE.; Great Britain.     
      Hampshire [cartographic material] : sheet SU 40 NE. Departmental Locations; United Kingdom R7   MAP 1972
Netlogo Computer Program Language : An introduction to agent-based modeling [electronic resource] : modeling natural, social, and engineered complex systems with NetLogo / Uri Wilensky and William Rand.; Wilensky, Uri,     
      An introduction to agent-based modeling [electronic resource] : modeling natural, social, and enginee Online materials; T57.62 .W54 2015   EBOOKS 2015
Neto Ernesto 1964 Exhibitions : Ernesto Neto : the edges of the world / texts by Moacir dos Anjos, translated from the Portuguese by Stephen Berg ; text by Philip Ursprung ; translated from the German by Fiona Elliott.     
      Ernesto Neto : the edges of the world / texts by Moacir dos Anjos, translated from the Portuguese by BJL; q N 7384.5 N46 E7   BOOK c2010
Nettervill James : An exact copy of a letter drop by accdient [sic] near Ludgate, Dec 6, 88. : Superscribed to Mr. James Nettervill, in Gracious-Street.; Jones, John,     
      An exact copy of a letter drop by accdient [sic] near Ludgate, Dec 6, 88. : Superscribed to Mr. James Online materials  EBOOKS 1688
Netterville John Netterville Viscount 1659    
      The Irish treaty, or the last and best intelligence from Ireland; : being a perfect relation of the m Online materials  EBOOKS 1643
      The Irish treaty, or, The last and best intelligence from Ireland : being a perfect relation of the m Online materials  EBOOKS 1643
Netting Industry England Bridport History : The development of the Bridport rope, twine and net industry.; Sanctuary, Anthony C.     
      The development of the Bridport rope, twine and net industry. Departmental Locations; p HD 9869 R63 G7   BOOK 1969
Nettl Peter : Imagination and precision in the social sciences : essays in memory of Peter Nettl / edited by T.J. Nossiter, A.H. Hanson, Stein Rokkan.     
      Imagination and precision in the social sciences : essays in memory of Peter Nettl / edited by T.J. N BJL; H 83 I3   BOOK 1972
Nettlebed England Maps : Oxfordshire [cartographic material] : sheet SU 68 NE.; Great Britain.     
      Oxfordshire [cartographic material] : sheet SU 68 NE. Departmental Locations; United Kingdom R7   MAP 1970
Nettlefold F J : Catalogue of the pictures and drawing in the collection of F.J. Nettlefold.; Grundy, Cecil Reginald.     
      Catalogue of the pictures and drawing in the collection of F.J. Nettlefold. BJL; q N 5245 G8   BOOK  
Nettleham England Maps    
      [Lincolnshire] [cartographic material] : sheet TF 07 NW. Departmental Locations; United Kingdom R7   MAP 1956
      Market Rasen [cartographic material]. Departmental Locations; United Kingdom R136   MAP 1999
      Wragby [cartographic material]. Departmental Locations; United Kingdom R112   MAP 1985
Nettleship Edna : Portraits of women : Gwen John and her forgotten contemporaries.; Thomas, Alison.     
      Portraits of women : Gwen John and her forgotten contemporaries. BJL; ND 239 T4   BOOK 1994
Nettlestead Kent England Maps : Kent [cartographic material] : sheet TQ 65 SE.; Great Britain.     
      Kent [cartographic material] : sheet TQ 65 SE. Departmental Locations; United Kingdom R7   MAP 1978
Nettleton Lincolnshire England History 19th Century : A history of elementary schools and adult education in Nettleton & Caistor. Part 1, 1800 to 1875.; Russell, Rex C.     
      A history of elementary schools and adult education in Nettleton & Caistor. Part 1, 1800 to 1875. BJL; q LA 638 L7 R9   BOOK 1960
Nettleton Lincolnshire England Maps : [Lincolnshire] [cartographic material] : sheet TF 19 NW.; Great Britain.     
      [Lincolnshire] [cartographic material] : sheet TF 19 NW. Departmental Locations; United Kingdom R7   MAP 1956
Nettleton Lincolnshire England Rural Conditions : An Act for Dividing, Allotting, and Inclosing the Open and Common Fields, Common Pastures, Moors, and Waste Grounds, within the Parish of Nettleton, in the County of Lincoln [electronic resource].; Nettleton (Lincolnshire, England)     
      An Act for Dividing, Allotting, and Inclosing the Open and Common Fields, Common Pastures, Moors, and Online materials  EBOOKS 1791
Network Analysis Planning    
      Graph analysis and visualization : discovering business opportunity in linked data / Richard Brath, D Online materials  EBOOKS 2015
      Network analysis and tourism : from theory to practice / Noel Scott, Rodolfo Baggio and Chris Cooper. BJL; G155.A1 N426 2008   BOOK 2008
      Network optimization. BJL; T 57.85 B1   BOOK 1995
      Network science : theory and practice / Ted G. Lewis. BJL; T 57.85 L6   BOOK c2009
4 additional entries    
Network Analysis Planning Congresses : Network optimization : 5th International Conference, INOC 2011, Hamburg, Germany, June 13-16, 2011, proceedings / Julia Pahl, Torsten Reiners, Stefan Voss, eds.; International Network Optimization Conference     
      Network optimization : 5th International Conference, INOC 2011, Hamburg, Germany, June 13-16, 2011, p Online materials; T57.85 .I585 2011   EBOOKS c2011
Network Analysis Planning Mathematical Models Periodicals : Journal of complex networks [electronic resource].     
      Journal of complex networks [electronic resource]. Online materials; QA166 .J663   EJOURNALS 2013
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next