Limit search to available items
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Sweden History John Iii 1567 1592 : Germany's northern challenge : the Holy Roman Empire and the Scandinavian struggle for the Baltic, 1563-1576 / Jason Lavery.; Lavery, Jason Edward.  2002 1
Sweden History Local : Kulturhistoria för släktforskare : vägledning till arkiv och litteratur, museer och hembygdsgårdar.; Garnert, Jan,  1982 1
Sweden History Military   3
Sweden History Military 18th Century : The dawn of the tsarist empire : Poltava & the Russian campaigns of 1708-1709.; Dorrell, Nicholas A.  2009 1
Sweden History Naval   2
Sweden History To 1397   15
Sweden Human Geography   6
Sweden Industries : Manufacturs-spegel [electronic resource] : som genom tilförlåtelige uträkningar och uprichtiga grundsatzer ... om manufacturers och fabriquers rätta art och beskaffenhet : samt oskattbara nytta genom försiktig anlägning ... / af O.H. [i.e. Olof Hamren].; Hamren, Olof.  1735? 1
Sweden Industry : Inträdes-tal, om svenska näringarnes undervigt emot de utländske, förmedelst en trögare arbets-drift [electronic resource] : hållet uti Kongl. Vetenskaps academien, d. 24. februarii 1768 / af Johan Westerman.; Liljencrantz, Johan,  1768 1
Sweden Intellectual Life Sources : Gyllene äpplen : svensk idéhistorisk läsebok / huvudredaktör: Gunnar Broberg.  1991 1
Sweden Justitiekanslersambetet   4
Sweden Kammarkollegium : Kongl. Maij:ts nådige instruction, hwareffter thess och riksens Cammar-collegium sig hafwer at rätta [electronic resource] : gifwen och förbättrad i Stockholm wid Riksdagen then 11 octobris 1734.; Sweden.  1734 1
Sweden Kings And Rulers   3
Sweden Kings And Rulers Early Works To 1800   3
Sweden Kommerskollegium   3
Sweden Labour Market : Paper qualification syndrome (PQS) and unemployment of school leavers : a comparative sub-regional study.; Jobs and Skills Programme for Africa.  1982 1
Sweden Land   3
Sweden Languages : Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv / Kenneth Hyltenstam (red.).  1999 1
Sweden Libraries   5
Sweden Local Swedish History   47
Sweden Manufactures   14
Sweden Manufactures Economic Aspects : Sannolikheter ofta ogrundade och äfwen ledande til willfarelse, bewist med innehållet af skriften, kallad Tankar om Sweriges närwarande tilstånd i anseende til wälmåga och rikedom [electronic resource].; Nordencrantz, Anders,  1761 1
Sweden Military Policy : Med Brussel som tyngdepunkt? : Svensk og finsk sikkerhetspolitikk i det nye Europa.; Wegge, Nord.  2003 1
Sweden Music   6
Sweden National Characteristics : Svensk mentalitet : ett jamforande perspektiv.; Daun, Ake.  1994 1
Sweden Nuclear Power Economic And Political Aspects   39
Sweden Officials And Employees : Kongl. Maj:ts nådige instruction f̊or regementz-skrifwarne [electronic resource] : wid de indelte regementerne til häst och fot : hwarefter de i deras tienst hafwa sig i underdånighet at rätta : gifwen Stockholm i Räd-cammeren den 15 februarii 1733.; Sweden.  1733 1
Sweden Officials And Employees Salaries Etc   2
Sweden Parish Registers   2
Sweden Periodicals : Svenska Patriotiska Sallskapets Handlingar [electronic resource].  1770 1
Sweden Pictorial Works : A pictorial introduction to Sweden.; Svenska Institutet for Kulturellt Utbyte med Utlandet.  1956 1
Sweden Politics And Government   31
Sweden Politics And Government 20th Century   6
Sweden Politics And Government 1523 1560 : Tal, om det första lyckliga tidehvarf för Sveriges allmänna hushållning, under konung Gustaf d. I:s regering [electronic resource] : hållet för Kongl. Vetenskaps-academien, vid præsidii nedlåggande : den 27 april 1776 / af hans excellence herr grefve Nils Bielke.; Bielke, Nils Adam,  1776 1
Sweden Politics And Government 1632 1654 Early Works To 1800 : Abbildung des Schwedischen Löwens/ welcher den 25. Sept. 1649. : Jahrs bey Iher Hochf. Durchl. des Herrn Generalissimi Friedenmahl/ so in des H. Röm. Reichsstatt Nürnberg hochansehnlichst gehalten roht und weissen Wein in 6 Stunden häuffig aus seinem Rachen fliessen lassen.; Klaj, Johann,  1649? 1
Sweden Politics And Government 1632 1654 Sources : A declaration of her sacred Majestie of Sweden, concerning the setling of convoys about Gothemburg. : Given at Stockholm the 16th of August, 1653.; Sweden.  1653 1
Sweden Politics And Government 1660 1697   4
Sweden Politics And Government 1697 1718   2
Sweden Politics And Government 1718 1722   2
Sweden Politics And Government 1718 1772   62
Sweden Politics And Government 1718 1772 Economic Aspects : Förslag till en sådan förbättring i Svea rikes mynt- och finance-värk [electronic resource] : som rikets närvarande till stånd synes tillåta.; Botin, Anders,  1765 1
Sweden Politics And Government 1718 1772 Humour : Saga, om den förwandlade hjorten [electronic resource] : med anmärkningar och sann-sagor.; Rydelius, Anders.  1765 1
Sweden Politics And Government 1718 1814   2
Sweden Politics And Government 1792 1809 : A short view of the political situation of the northern powers [electronic resource] : founded on observations made during a tour through Russia, Sweden, and Denmark in the last seven months of the year 1800, with conjectures on the probable issue of the approaching contest / by William Hunter.; Hunter, William,  1801 1
Sweden Politics And Government 1905 1950 : The social democratic state : the Swedish model and the bureaucratic problem of social reforms.; Rothstein, Bo,  1996 1
Sweden Politics And Government 1950 1973   2
Sweden Politics And Government 1973   4
Sweden Politics And Government 1973 Periodicals   2
Sweden Politics And Government Periodicals   4
Sweden Population   5
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next