No matches found; nearby ISN'S are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
9062249876 : Global environmental change : an integrated modelling approach.; Elzen, Michel Den.  1994 1
9062249922 : Gender, environment and development : a guide to the literature.; Hombergh, Heleen Van Den.  1993 1
9062365116 : Levend licht.; Vinkenoog, Simon.  1978 1
9062430686 : Lipsker op de Groninger tichelwerken : een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.; Lourens, Piet.  1987 1
9062430759 : Adel in de Ommelanden : hootdelingen, jonkers en eigenerfders van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw.; Feenstra, H.  1988 1
9062431054 : Nieuw Groninger woordenboek.; Laan, Kornelis ter,  1989 1
9062562558 : Primaire textiele technieken van de Mentawai-eilanden : systematiek van het lus- en vlechtwerk.; Keppel, Sylvia.  1984 1
9062563961 : Pentecostalism and neo-traditionalism : the religious polarization of a rural district in Southern Malawi.; Schoffeleers, Matthew.  1985 1
9062564089 : Local leadership and programme implementation in Indonesia / edited by P. Quarles van Ufford.  1987 1
9062565654 : Uitgangspunten en toepassingen : taalkundige studies over Middelnederlands en zestiende - en zeventiende - eeuws Nederlands / onder redactie van J.A. van Leuvensteijn.  1988 1
9062566324 : Companion to early Middle English literature / edited by N.H.G.E. Veldhoven and H. Aertsen.  1988 1
9062567045 : De dans om de gouden standaard : economisch beleid in de depressie van de jaren dertig.; Zanden, J. L. van,  1988 1
9062567142 : De zin van de vorm : Roorda's logische analyse van de algemene grammatica.; Driel, Lodewijk Frans van.  1988 1
9062567886 : Between sovereign domain and servile tenure : the development of rights to land in Java, 1780-1870.; Boomgaard, Peter,  1989 1
9062567975 : Prometheus aangevuurd door Demeter : de economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen, 1815-1850.; Kint, Phil.  1989 1
9062568939 : Natural physical approach to movement control / edited by H.T.A. Whiting, O.G. Meijer and P.C.W. van Wieringen.  1990 1
9062569609 : Consumption and American culture / edited by David E. Nye, Carl Pedersen.  1991 1
906256965x : Living in Deli : its society as imagined in colonial fiction / translated [from the Dutch] by Lily E. Clerkx and Wim Wertheim.; Clerkx, Lily E.  1991 1
9062584012 : Achaemenid history I : sources, structures and synthesis : proceedings of the Groningen 1983 Achaemenid History Workshop / edited by H. Sancisi-Weerdenberg.; Achaemenid History Workshop (3rd: 1983: Groningen)  1987 1
9062584020 : Achaemenid history II : the Greek sources : proceedings of the Groningen 1984 Achaemenid History Workshop / edited by H. Sancisi-Weerdenburg and A. Kuhrt.; Achaemenid History Workshop (4th: 1984: Groningen)  1987 1
9062831621 : Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten / Erica van Boven, Gillis Dorleijn.; Boven, Erica van.  1999 1
9062831702 : Wat woorden doen / A. Agnes Sneller, Agnes Verbiest.; Sneller, A. Agnes.  2000 1
9062831907 : Taal in actie : hoe mensen communiceren met taal / Hanneke Houtkoop, Tom Koole.; Houtkoop, Hanneke.  2000 1
9062836909 : Archief-wijzer : handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland / J.A.M.Y. Bos-Rops en M. Bruggeman.; Bos-Rops, J.A.M.Y.  1987 1
906283745x : Woordenboek van het Surinaams-Nederlands.; Donselaar, Jaap van.  1989 1
9062837530 : Niemand is meester geboren : geschiedenis van het Nederlandse schrijvaardigheidsonderwijs in de negentiende en twintigste eeuw.; Geel, Rudolf.  1989 1
9062839134 : Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen / Rosemarie Buikema en Anneke Smelik (red.).  1993 1
9062839630 : Inleiding in de generatieve morfologie / Jan Don ... [et al.].  1994 1
9062839711 : Vrouwenstudies in de jaren negentig : een kennismaking vanuit verschillende disciplines / Margo Brouns, Mieke Verloo, Marianne Grunell (redactie).  1995 1
9062839894 : Het verschijnsel taal : een kennismaking.; Nieuwenhuijsen, Peter M.  1995 1
9062878660 : Over "De Kapellekensbaan" en "Zomer te Ter-Muren" van Louis Paul Boon.; Bork, Gerrit Jan van.  1977 1
9062878784 : Over "Op weg naar het einde" en "Nader tot u" van Gerard Reve.; Hubregtse, Sjaak.  1980 1
9062911412   2
9062911447 : Arthur van Schendel.; Vergeer, Charles.  1983 1
9062911455 : Gesprekken met F. Bordewijk.; Gregoor, Nol.  1983 1
9062915590 : Soebatten, sarongs en sinjo's : Indische woorden in het Nederlands.; Berg, Joop van den.  1991 1
9062917313 : Polemische interpretaties : van Louis Couperus tot W.F. Hermans.; Marres, Rene.  1992 1
9062991084 : Delinquent behavior among young people in the western world : first results of the International Self-Report Delinquency Study / edited by Josine Junger-Tas, Gert-Jan Terlouw, and Malcolm W. Klein.  1994 1
9063030975 : Wij, Europa : een halve eeuw strijd voor emancipatie en Europees federalisme / opgetekend door H. Kirsten.; Brugmans, Hendrik.  1988 1
9063032560 : De stoute jaren, '58-'68. samenstelling / samenstelling. J. Ceuleers en F. Vanhaecke.  1988 1
9063032781 : Zwarte sneeuw.; D'haen, Christine.  1989 1
9063032919 : De kleur van het recht.; Huyse, Luc.  1989 1
9063032943 : Samen sparen : de geschiedenis van de spaarbank Codep en haar voorlopers ¬£aredactie : E. Witte, R. de Preter.; Coop-Deposito.  1989 1
9063034474 : Herfsttij van de 20ste eeuw : extreem-rechts in Vlaanderen, 1920-1990 / R. van Doorslaer ... [et al.].  1992 1
9063035322 : De politiek voorbij : een blik op de jaren negentig.; Huyse, Luc.  1994 1
9063036973 : Hella S. Haasse : draden trekken door het labyrint.; Truijens, Aleid.  1997 1
9063062796 : De toetsen van Erasmus.; Janssens, Marcel.  1993 1
9063062907 : Een zangwedstrijd : over literatuur en macht.; Brems, Hugo.  1994 1
9063063024 : De grote oorlog : novellen over 14-18 / samenstelling: A.G. Christiaens.  1994 1
9063063067 : Met groter L : van Couperus tot Claus.; Janssens, Marcel.  1994 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next