No matches found; nearby ISN'S are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
9065445137 : Transborder flow of personal data within the EC : a comparative analysis of the privacy statutes of the Federal Republic of Germany, France, the United Kingdom, and The Netherlands and their impact on the private sector.; Nugter, Adriana C. M.  1990 1
9065445196 : Judicial protection in the European Communities / Henry G. Schermers, Denis F. Waelbroeck.; Schermers, Henry G.  1992 1
9065445277 : International environmental law : primary materials / edited by Michael R. Molitor.  1991 1
9065445293 : Subsidies and international trade : a European lawyers' perspective / edited by J.H.J. Bourgeois.  1991 1
9065445544 : The law of information technology in Europe 1992 : a comparison with the USA / A.P. Meijboom & C. Prins (eds.).  1991 1
9065445633 : Juridisch woordenboek = Wörterbuch der deutschen und niederländischen Rechtssprache : Lexikon für Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Handel / met medewerking van P.A. Stein.; Langendorf, Hans.  1991 1
9065445889 : Reflexive labour law : studies in industrial relations and employment regulation / Ralf Rogowski, Ton Wilthagen (eds.).  1994 1
9065446273 : Information law towards the 21st century / editors, Willem F. Korthals Altes ... [et al.].  1992 1
9065446443 : The GATT Uruguay Round : a negotiating history, 1986-1992.  1993 1
9065446613 : Automation of legal reasoning : a study on artificial intelligence and law / P. Wahlgren..; Wahlgren, Peter.  1992 1
9065446656 : National constitutions and international economic law / edited by Meinhard Hilf, Ernst-Ulrich Petersmann.  1993 1
9065447083 : International labour law : selected issues.; Betten, Lammy.  1993 1
9065447121 : The kingdom of the Netherlands : an introduction to Dutch constitutional law / Constantijn A.J.M. Kortmann and Paul P.T. Bovend'Eeert.; Kortmann, Constantijn A. J. M.  1993 1
9065447199 : International labour law.; Valticos, Nicolas.  1995 1
9065447342kluwer : Greek company law.; Kotsiris, Lampros E.  1993 1
9065447733 : State entrepreneurship, National monopolies and European Community law : competition and free movement in the energy, postal and telecommunications markets in the EEC.  1993 1
9065447822 : The German Stock Corporation Act / Hannes Schneider and Martin Heidenhain.; Schneider, Hannes.  1993 1
9065447857 : Liability of corporate groups : autonomy and control in parent-subsidiary relationships in US, German and EEC law : an international and comparative perspective.; Antunes, Jose Engracia.  1994 1
9065447865 : Copyright software protection in the EC / Herald D.J. Jongen and Alfred P. Meijboom (eds.).  1993 1
9065448071 : Labour law in the Netherlands.; Jansen, Ernst P.  1994 1
9065448225 : 1993, the European market : myth or reality? / editors, Dennis Campbell, Charles Flint.  1994 1
9065448268 : Social protection of the self-employed in the European Union / P.J.S.M. Schoukens, (editor).  1994 1
9065448276 : Leading cases on the law of the European Communities.  1994 1
9065448330 : Building intelligent legal information systems : representation and reasoning in law / John Zeleznikow, Dan Hunter.; Zeleznikow, John,  1994 1
9065448349 : Towards a legal framework for a diffusion policy for data held by the public sector / Cecile de Terwangne, Herbert Burkert and Yves Poullet, editors.  1995 1
9065448403 : An introduction to European social security law / Frans Pennings (ed.).  1994 1
9065448454 : Human rights in developing countries : yearbook 1994 / edited by Peter Baehr ... [et al.].  1994 1
9065448616 : Comparative law.; Bogdan, Michael.  1994 1
9065500448 : Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650.; Bergsma, Wiebe.  1999 1
906550057x : Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) : ambitieus, vrijmoedig en gevat.; Oostrum, W.R.D. van.  1999 1
906550060x : Van Hulthemse handschriften.  1999 1
9065500812 : Macht en gezag in het markiezaat : een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583).; Ham, Willem A. van.  2000 1
9065500898 : Pade crom ende menichfoude : het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw / onder redactie van Hans van Dijk en Paul Wackers.  2000 1
9065501053 : De Bredasche heldinne / uitgave verzorgd door R.M. Dekker, G.J. Johannes, L.C. van de Pol.; Kersteman, Franciscus Lievens.  1988 1
9065501401 : Het dagboek van Otto van Eck (1791-1797) / uitgegeven door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, met medewerking van Jeroen Blaak.; Eck, Otto van,  1998 1
9065501711 : Cort relaas sedert den jare 1609 : de avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog / uitgegeven door Robert Kuiper.; Baute, David,  2000 1
9065501762 : Socrates in de hemel? : een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk.; Wall, Ernestine van der.  2000 1
9065502254 : De middeleeuwen in de twintigste eeuw : middeleeuwse sporen in de hedendaagse cultuur / onder redactie van Renee Harp, Erwin Mantingh, Marian Rappoldt.  1990 1
9065502424 : Een School spierinkjes : kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur / uitgegeven door W.P. Gerritsen, Annelies van Gijsen en Orlanda S.H. Lie.  1991 1
9065502572 : A guidebook for the Jerusalem pilgrimage in the late Middle Ages : a case for computer-aided textual criticism.; Brefeld, Josephie.  1994 1
9065502718 : De kluizenaar in de eik : Gerlach van Houthem en zijn verering / met medewerking van Hans van Dijk ... [et al.].  1995 1
9065502777 : De middeleeuwen in handen : over de boekcultuur in de late middeleeuwen.; Obbema, P.F.J.  1996 1
9065502858 : Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : Congres Nijmegen, 14 oktober 1994 / onder redactie van Gerard Sonnemans.  1996 1
9065502882 : Dichten uit liefde : literatuur in Leiden aan het einde van de middeleeuwen.; Brinkman, Herman.  1997 1
9065503056 : Hilversum 1870-1940 / Ad Leurs, Bert Stamkot.; Leurs, Ad.  1987 1
9065503110 : Achter de gevels van Delft : bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800).; Wijsenbeek-Olthuis, Thera.  1987 1
9065503129 : From Dunkirk to Danzig : shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850 : essays in honour of J.A. Faber ... / edited by W.G. Heeres ... [et al.].  1988 1
9065503137 : De Lutheranen in Amsterdam, 1588-1988 : gedenkboek ter gelegenheid van 400 jaar Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam / onder redactie van J. Happee, J.L.J. Meiners en M. Mostert.  1988 1
9065503153 : Enkhuizen tijdens de Republiek : een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw.; Willemsen, R.  1988 1
906550320x : Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde germeente van Amsterdam, 1578-1700.; Roodenburg, Herman.  1990 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next