No matches found; nearby ISN'S are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
9789060211892 : Constitutionalism and civil liberties / Seerp B. Ybema.; Ybema, Seerp B.  1973 1
9789060274200 : Zicht op Zuid-Afrika : honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981 / uitgegeven door de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan; bijdragen van G.J. Schutte ... [et al.].; Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging.  1981 1
9789060421420 : As images unwind : Ancient and modern theories of visual perception / Willem van Hoorn; Hoorn, Willem van.  1972 1
9789060459713 : Scheepssier : een nostalgische terugblik op de kleurige tooi van oude schepen.; Kruissink, G. R.  1977 1
Your entry 9789060460641 would be here
9789060493496 : Passkey : a Dutch-English reference book on business terminology.; Moll, H. J. van.  1988 1
9789060744871 : Grenzen en mogelijkheden van de Nederlandse buitenlandse politiek : een discussie / in geleid door J.L. Heldring.; Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken.  1976 1
9789060763063 : Het NUT in Haarlem : twee eeuwen volksontwikkeling 1789-1989.; Helsloot, P.N.  1989 1
9789060764510 : Vrouwen aan het spaarne : op zoek waar nieuwe wegen.; Poelstra, Jannie.  1998 1
9789060875933 : Javanese terracottas : terra incognita.; Muller, H.R.A.  1978 1
9789060914144 : De vierde gestalte.; Aspe, Pieter.  1998 1
9789060914175 : De kracht van het vuur.; Mendes, Bob.  1998 1
9789060914205 : De kracht van het ijs.; Mendes, Bob.  1998 1
9789060921548 : Fockema Andreae's Juridisch woordenboek / N.E. Algra en H.R.W. Gokkel.; Algra, Nikolaas Egbert.  1985 1
9789060921678 : Fockema Andreae's Juridisch woordenboek / N.E. Algra en H.R.W. Gokkel.; Algra, Nikolaas Egbert.  1985 1
9789060950999 : Rede en macht : een inleiding tot beleidswetenschappelijk inzicht.; Doorn, J. A. A. van  1989 1
9789060954041 : Ruimtelijke ordening en milieubeheer : de bescherming van het leefmilieu via het instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; Otten, Franciscus Paulus Jozef Maria.  1981 1
9789061001102 : Rotterdam Europoort 1945-1970 / onder redactie van G. E. van Walsum.  1972 1
9789061001300 : 45 jaar met Philips / tekstverzorging L. Ott.; Philips, Frits.  1979 1
9789061004226 : Geld maakt gelukkig.; Scherjon, Rob.  1996 1
9789061080961 : "Knett'rend vuurwerk" : brieven aan S. Vestdijk / Mick de Vries; ingeleid en toegelicht door Hans Visser, Anne Wadman en Gerben Wynia, met medewerking van Xaviera Hollander.; Vries, Mick de,  1985 1
9789061081319 : Biografisch bijwerk / door H. Visser en A. Wadman ...; Visser, Hans,  1984 1
9789061100294 : Technisch Engels woordenboek, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands.; Jansonius, H.  c1976 1
9789061101376 : Nederlands-Engels supplement voor landbouw- en milieuwetenschappen = Dutch-English supplement of agriculture and the environment.; Huitenga, T.  1996 1
9789061206453 : De geschiedenis van de luchtvaart in Nederland.; Burgers, Wibo.  1988 1
9789061450863 : Bibliografie van de politie in Nederland, 1813-1988 : met inbegrip van Nederlands-Indie en de Nederlandse Antillen / Cyrille Fijnaut, William Vos.; Fijnaut, Cyrille.  1992 1
9789061524601 : Staat in ontbinding? : Belgie : de yaren '80 : Loop en wanhoop der Vlaamsgezinden VI.; Todts, Herman.  1988 1
9789061524915 : Een tuchteloos probleem : de natie in de Nederlanden.; Kossmann, Ernst Heinrich,  1994 1
9789061525127 : Geboekstaafd : vlaamse prozaschrijvers na 1945 / eindredactie Marcel Janssen, Marita de Sterck, Luc Lannoy.  1988 1
9789061525493 : Lof der traagheid : over leescultuur.; Janssens, Marcel.  1989 1
9789061525738 : Wegwijs recht / [onder leiding van R. Dillemans en Anne De Moor].  1990 1
9789061527718 : Wegwijs cultuur / [Reginald de Schryver en Roger Dillemans et al.].; Schryver, Reginald de.  1992 1
9789061527855 : Apostel na de Twaalf.; Wilderode, Anton van.  1992 1
9789061528012 : De koningen der Belgen : macht en invloed van 1831 tot nu / vertaling [van Fransen] : L. Verlonje.; Stengers, Jean.  1992 1
9789061529750 : Het verborgen leven van de cultuur.; Wildiers, Max.  1988 1
9789061533832 : A history of power in Europe : peoples, markets, states.; Blockmans, Willem Pieter.  1997 1
9789061559498 : Taal voor 2000.; Boon, Ton den.  1999 1
9789061642268 : Principles of geographic information systems : an introductory textbook / editor: Rolf A. de By ; authors: Rolf A. de By ... [et al.].  c2004 1
9789061681496 : Een zondagskind in de politiek en andere christenen : opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.; Rogier, Jan.  1980 1
9789061681885 : Onze strijd : beknopte geillustreerde geschiedenis van de vakbewegin van handels-en Kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942...; Reinalda, Bob.  1981 1
9789061682622 : Religieuze volkscultuur : de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk / onder redactie van Gerard Rooijakkers en Theo van der Zee.  1986 1
9789061683308 : De staat van Nederland : Nederland en zijn bewoners... / onder redactie van W. Uitterhoeve, B. de Pater...[et al.].  1990 1
9789061683865 : De verbeelding van het mannelijk lichaam : naakt en gekleed in Hollywood 1933-1955.; De Kuyper, Eric.  1993 1
9789061683896 : Vorm en betekening : kunstgeschiedenis, semiotiek, semanalyse.; Mechelen, Marga van.  1993 1
9789061684015 : Stedebouw : de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden / onder redactie van Ed Taverne & Irmin Visser.  1993 1
9789061684039 : Rituele repertoires : volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853.; Rooijakkers, Gerard.  1994 1
9789061684275 : Eenvoudig maar voedzaam : cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland.; Jobse-van Putten, Jozien.  1995 1
9789061684688 : Het ontstaan van het moderne Nederland : staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 / onder redactie van Wantje Fritschy en Joop Toebes.  1996 1
9789061684862 : Hella S. Haasse : draden trekken door het labyrint.; Truijens, Aleid.  1997 1
9789061685807 : 25 years of social change in the Netherlands : key data from the Social and Cultural Report 1998 / Carlo van Praag & Wilfried Uitterhoeve.; Praag, Carlo van.  1999 1
9789061686149 : De tweede helft : beeldende kumst na 1945.; Visser, Ad de.  1998 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next