Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Mededelingen: nieuwe ree   2
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Verhandelingen. Nieuwe r   4
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeling Letterkunde. Mededelingen: nieuwe reek   7
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeling letterkunde, Nieuwe reeks, d.72 ; : Hooykaas, Christiaan.  1966 1
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeling Letterkunde. Verhandelingen.Nieuwe ree   4
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeling Natuurkunde. Verhandelingen, 2.sectie& : Dammerman, K.W.  1948 1
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschi : Gysseling, Maurits.  1969 1
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Commissie voor Zeegeschiedenis. Werken;12 : Boer, Michiel George de.  1949 1
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Dialecten-Commissie. Bijdragen en mededeelingen   27
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Dialectencomissie. Bijdragen en mededelingen   3
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Dialectencommissie. Bijdragen en mededelingen&#   17
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Dialectencommisssie. Bijdragen en mededelingen&   2
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Dialetencommissie. Bijdragen en mededelingen : Taeldeman, J.  1978 1
Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Reeks V: Publikaties van de Commissie vo : Gezelle, Guido.  1991 1
Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Vlaamsche Afdeeling. Werken; 2 : Pauwels, J.L.  1938 1
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen   3
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde ; nieuwe ree   1994 1
Koninklijke Neederelandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks&   1992 1
Koninklijke Paketvaart Maatschappij : stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1 : Campo, J.N.F.M.  1992 1
Koninklijke Vereeiging Koloniaal Instituut. Mededeeling ; no. 47; Afdeeling Handelsmuseum &# : Rowaan, Pieter Adolf.  1938 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut. Afdeling Tropische Producten. Berichten ; no.224 : Spoon, W.  1949 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut. Mededeeling ; no.64; afd. Volkenkunde ; no.18 : Kunst, Jaap,  1945 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut. Mededeeling ; no.80; Afd Volkunkunde ; no.29. : Josselin de Jong, J.P.B. de.  1948 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut. Mededeling ; no.57; Afdeling Tropische Producten : Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut te Amsterdam. Afdeeling Tropische Producten.  1948 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut, Mededeling ; no.74, afd. volkenkund ; no.26. : Keers, W.  1948 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut. Mededeling ; no.86. Afdeling Volkenkunde ; no.33 : Tichelman, Geradus L.  1949 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut te Amsterdam: mededeeling ; no.67; afdeeling volke : Kunst, Jaap,  1946 1
Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut te Amsterdam. Medeling ; no.73. Afdeling Volkenkunde n : Boxer, C. R.  1947 1
Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut. Mededeeling ; no.53; Afd. Volkenkunde ; no. : Kunst, Jaap,  1941 1
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914) : haar geschiedenis en haar ro : Rombauts, W.  1981 1
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. [Publicaties. Reeks 10 ; nr.8]   5
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde. Reeks 3 ; no.38   1970 1
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks 6: Bekroonde werken ; nr.88 : Jacobs, M.A.  1962 1
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde. Verhandelingen: 6 reeks ; nr.102 : Sercu, Aurel.  1972 1
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Verhandelingen ; I reeks: Bekroonde werk   3
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Verhandelingen, reeks 6: Bekroonde werken &#   2
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en letterkunde. Verhandelingen: VI reeks: Bekroonde werken &   3
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Mededelingen   3
De Koninklijke weg : honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, 18 : De Schelde (Firm).  1975 1
KoninklijkInstituut voor de Tropen: Mededeeling no.52: Afdeling Culturele en Physische Anthropologie : Kunst, Jaap,  1940 1
KoninklijkInstituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde: translation series ; 11 : Wouden, F.A.E. van.  1968 1
Het koninkrijk der Nederlanden : (1815-1931). : Ramaer, J.C.  1931 1
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.   3
The Konjo boatbuilders and the Bugis prahus of South Sulawesi. : Horridge, G. Adrian.  1979 1
Die Konjugation im Lappischen : morphologisch-historische Untersuchung. : Korhonen, Mikko.  1967 1
Der Konjunktiv : Buscha, Joachim.  1988 1
Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart. : Jager, Siegfried.  1971 1
Das konjunktivische Bedingunngsefuge im heutigen Deutsch. : Kaufmann, Gerhard.  1972 1
Konjunktur, Krise, Gesellschaft : wirtschaftliche Wechsellagen und soziale Entwicklung im 19. und 20   1981 1
Konklusi paramasastra beserta persamaannja Djawa-Indonesia untuk SGB. : Prawiroatmodjo, S.  1955 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next