Limit search to available items
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Svenska Vitterhetssamfundet. Svenska forfattare ; 16   15
Svenska vitterhetssamfundet. Svenska forfattare ; 17 : Runius, Johan.  1933 1
Svenska Vitterhetssamfundet: Svenska forfattare ; 18 : Rydberg, Viktor.  1941 1
Svenska Vitterhetssamfundet. Svenska forfattare ; 19 : Strindberg, August,  1947 1
Svenska Vitterhetssamfundet, svenska forfattare ; 20 : Torneros, Adolph.  1950 1
Svenska Vitterhetssamfundet, Svenska forfattare ; 22 : Wallin, Johan Olof, abp.  1955 1
Svenska vitterhetssamfundets faksimilutgavor ; 1   1976 1
Svenska vitterhetssamfundets faksimilutgavor; 2. Fa   1990 1
Svenska Vitterketssamfundet, Svenska Forfattare ; 3 : Stagnelius, Erik Johan.  1911 1
Svenskan för och nu. : Thors, Carl Eric.  1970 1
Svenskan i Finland. : Ahlback, Olav.  1956 1
Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325 : en studie i medeltida skrivvanor. : Lofkvist, Jan-Eskie.  1976 1
Svenskan i modern belysning : fem oversikter fran Tionde sammankomsten for svenskans beskrivning.   1978 1
Svenskan i Norge : spraklig variation pos svenska invandrare in Bergen. : Nordenstam, Kerstin.  1979 1
Svenskan i tusen ar : glimtar ur svenska sprakets utveckling   1996 1
Svenskans artikelsystem. : Svartholm, Kristina.  1978 1
Svenskans beskrivning, 5 : forhandlingar vid Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans bes : Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning (5: 1969: Stockholm)  1972 1
Svenskans beskrivning, 6 : forhandlingar vid Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans bes : Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning (6: 1970: Umea)  1972 1
Svenskans beskrivning, 12 : forhandlingar vid Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans be : Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning (12.: 1980: Umea)  1981 1
Svenskans beskrivning, 14 : [forhandlingar vid Fjortonde sammankomsten for att dryfta fragor rorande : Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning (14th: 1983: Lund)  1984 1
Svenskans beskrivning, 15 : forhandlingar vid Sammankomst for at dryfta fragor rorande svenskans bes : Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning (15th: 1985: Gothenburg)  1985 1
Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning. : Garlen, Claes.  1984 1
Svenskans nytta, Sveriges ara : litteratur och kulturpolitik under 1600-talet. : Hansson, Stina.  1984 1
Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmananfonetiskt perspectiv. : Lindblad, Per.  1980 1
Svenskarna i heden tid. : Lindqvist, Sune.  1935 1
Svenskarna och deras ord. : Cassirer, Peter.  1977 1
Svenskarnas ursprung. : Johansson, Gust.  1968 1
Den svenske Faust, och andra essayer. : Werin, Algo Gustav.  1950 1
Den Svenske Herkules : studier i Stiernhielms diktning. : Friberg, Axel.  1945 1
Den svenske Sokrates : Sokratesbilden fran Rydelius till Gyllensten. : Lundgren, Lars O.  1980 1
Svenskerna paa Kronborg. : Ewald H.F.  1867 1
Svenskg landsmal och svenskt folkliv, B65 1967 288 : Witting, Claes.  1968 1
Svensklararforeningen.   2
Svensklararforeningen. Skrifter ; 79   1970 1
Svensklararforeningen. Skrifter; 84 : Svensklararforeningen.  1972 1
Svensklararforeningen skrifter,147. : Holmberg, Bengt, writer on linguistics.  1973 1
Svensklararforeningens arsskrift.     1
Svensklararserien ; nr.185 : Wahlin, Kristian.  1983 1
Svensklararserien ; nr.196   1986 1
Den svensksprakiga folkskollararutbildningen i Finland 1871-1974 : seminariernas tillkomst, utveckli : Cavonius, Gosta.  1988 1
Svenskt 1600-tal   1977 1
Svenskt 1800- tal : litterara essayer. : Werin, Algot Gustav.  1948 1
Svenskt 1900-tal i dokumentens belysning : Nyman, Olle.  1959 1
Svenskt arbete och liv fran Medeltiden till nutiden.   2
Svenskt bibelsprak fran 1500-tal till 1900-tal. : Stahle, Carl Ivar.  1970 1
Svenskt boklexikon, 1700-1829. : Bring, Samuel E.  1958 1
Svenskt boklexikon, 1700-1829 : Riksdagshandlingar : Bring, Samuel E.  1961 1
Svenskt Dialekt-Lexikon. : Rietz, Johan Ernst.  1867 1
Svenskt dialektlexikon : ordbok ofver svenska allmogespraket. : Rietz, Johan Ernst.  1962 1
Svenskt-engelskt lexikon = Swedish-English dictionary : Lexin.  1997 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next