Start Over Please hold this item Export MARC Display
 
     
Limit search to available items
Author Snædal, Thorgunn.
Title Medan världen vakar : studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi.
Publication Info Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2002.


LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2014 S6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC

Descript 279p.
Note English summary.
ISBN 9150615491
ISSN 1100-1690
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Snædal, Thorgunn.
Series Runrön : runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet ; 16
Subject Runes -- Sweden -- Gotland.
Inscriptions, Runic -- Sweden -- Gotland.
Descript 279p.
Note English summary.
ISBN 9150615491
ISSN 1100-1690
Author Snædal, Thorgunn.
Series Runrön : runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet ; 16
Subject Runes -- Sweden -- Gotland.
Inscriptions, Runic -- Sweden -- Gotland.
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PD 2014 S6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC

Subject Runes -- Sweden -- Gotland.
Inscriptions, Runic -- Sweden -- Gotland.
Descript 279p.
Note English summary.
ISBN 9150615491
ISSN 1100-1690

Links and services for this item: