Start Over Please hold this item Export MARC Display
 
     
Limit search to available items
Author Bäck, Lennart.
Title Effekterna av ett vagbygge : vag 98 mellan Kiruna och Riksgransen : en studie av friluftslivet i Norbottensfjallen 1979-1985 / av Lennart Bäck och Eva Bäck.
Publication Info Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1986.


LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Education Basement  JSmo7 A1(52)  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room

Descript 187 p.
Note English summary.
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Bäck, Lennart.
Series Acta Universitatis Upsaliensis: skrifter rorande Uppsala universitet C. Organisation och historia ; 52
Subject Tourism -- Sweden -- Norrbotten.
Alt author Bäck, Eva.
Descript 187 p.
Note English summary.
Author Bäck, Lennart.
Series Acta Universitatis Upsaliensis: skrifter rorande Uppsala universitet C. Organisation och historia ; 52
Subject Tourism -- Sweden -- Norrbotten.
Alt author Bäck, Eva.
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Education Basement  JSmo7 A1(52)  8 WEEK LOAN  ASK at the Reading Room

Subject Tourism -- Sweden -- Norrbotten.
Descript 187 p.
Note English summary.
Alt author Bäck, Eva.

Links and services for this item: