Limit search to available items
Save marked records Save all on page
AUTHORS (1-12 of 12)
Atterbom Per Daniel Amadeus
1
Mark
  Atterbom : en levnadsteckning.
Tykesson, Astrid Elisabeth.
Stockholm : Norstedt, 1954.  
1954
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
2
Mark
  Atterboms kunskapsuppfattning : dess betydelse for hans livs-och varldsaskadning och dess sammanhang
Frykenstedt, Holger.
Lund : Gleerup, 1949.  
1949
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
3
Mark
  Atterboms livs- och varldsaskadning i belysning av den transcendetala idealismen.
Frykenstedt, Holger.
Lund : Gleerup, 1951.  
1951
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z6  v.1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z6  v.2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
4
Mark
  Atterboms sagospel Lycksalighetens o, en poesiens historia och en tragedi over fantasien : i belysni
Frykenstedt, Holger.
Lund : Gleerup, 1951.  
1951
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
5
Mark
  Atterboms ungodmsdiktning.
Santesson, Carl Harder.
Stockholm : Norstedt, 1920.  
1920
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z68  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
6
Mark
  Mot Lycksalighetens o : Alterbomstudier.
Santesson, Carl Harder.
Stockholm : Norstedt, 1956.  
1956
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z6  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
7
Mark
  Och ar ej dikten den egentliga natwen? dikter.
Atterbom, Per Daniel Amadeus.
Stockholm : Tiden, 1979.  
1979
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 O17  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
8
Mark
  P.D.A. Atterboms sagospel "Lycksalighetens o" som initiatoriskt drama.
Bak, Krzysztof.
Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1987.  
1987
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z61  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
9
Mark
  Samlade dikter.
Atterbom, Per Daniel Amadeus.
Orebro : Lindh, 1853.  
1853
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 A2  v.1  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  PT 9732 A5 A2  v.2  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  PT 9732 A5 A2  v.3  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
Click to view copies/volumes at all libraries
10
Mark
  Svenska siare och skalder eller grunddragen af svenska vitterhetens hafder.
Atterbom, Per Daniel Amadeus.
Orbro : Lindh, 1862.  
1862
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 S9  *0001-0002  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  PT 9732 A5 S9  *0003-0004  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
 BJL Basement b  PT 9732 A5 S9  v.5  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
Click to view copies/volumes at all libraries
11
Mark
  Den unge Atterbom och romantiken : fran "Urania" och "Fagel Bla till "Pilgrimshalsning.
Hellsten-Wallin, Elisabet.
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1957.  
1957
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z64  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
12
Mark
  Den unge Atterbom och romantiken : genombrottsaren.
Hellsten-Wallin, Elisabet.
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1954.  
1954
BOOK
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Basement b  PT 9732 A5 Z64  8 WEEK LOAN  ASK AT HDC
Save marked records Save all on page
Locate in results