LEADER 00000ngm 2200625 a 4500 
001  05b29778219 
003  UkLCURL 
007  vd cvaizq 
008  061219s2006  ch 136      vlchi d 
024 3 5021866327303 
028 41 ART327DVD|bArtificial Eye 
035  (UkLU)b29778219 
041 0 chi|beng 
049  |jCU|k05b29778219|lo 
050 4 PN 1997 Z945 
245 00 Zui hao de shi guang|h[videorecording] /|cdirected by Hou 
    Hsiao-hsien. 
246 34 Three times 
260  [London] :|bArtificial Eye,|c[2006] 
300  1 DVD (116 min.) 
508  Produced by Chang Hua-fu. Screenplay by Chu T'ien-wen and 
    Hou Hsiao-hsein. Music by Lin Ciong and Li Kuo-yuan. 
511 1  Includes: Chang, Chen and Shu Qi. 
534  |nFilm originally issued: 2005. 
546  Mandarin and Taiwanese with English subtitles. 
690  DVD collection. 
700 1 Hou, Xiaoxian,|d1947-|efilm director. 
700 1 Chang, Hua-Fu. 
700 1 Zhu, Tianwen,|escreenwriter. 
700 1 Lin, Ciong. 
700 1 Li, Kuo-yuan. 
700 1 Zhang, Zhen,|d1976 October 14- 
700 1 Shu, Qi,|d1976- 
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Reading Room Mezzanine  PN 1997 Z945  7 DAYS  AVAILABLE