Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Nederlands Documentatiecentrum Voor Ontwikkelingslanden : Nedo-abstracts.  1983 1
Nederlands Filologencongres : Handelingen / Nederlands Filologencongres / uitgave van de Vereeniging Het Nederlands Philologen-Congres.    1
Nederlands Filologencongres 31 1970 Groningen : Dialectindeling en structuurgeografie : voordrachten gehouden op het 31ste Ned. Filologen-congres te Groningen, 1 tot 3 april 1970.  1970 1
Nederlands Genootschap Van Vertalers : Vertalen vertolkt : verhalen over vertalen.  1976 1
Nederlands Genootschap Voor Internationale Zaken : The foreign policy of the Netherlands / ed. by J. H. Leurdijk.  1978 1
Nederlands Hervormde Gemeente London England : XXXII propositions or articles subscribed by severall reformed churches, : and concurred in by divers godly ministers of the the city of London. Drawn out of the very fountaines of holy Scripture. Whereby not onely the cause of continuall variance in the Dutch, and other congregations of Christ in the city of London, may appeare : but also which are very profitable, to be set forth, especially in these dayes, wherein new congregations doe spring up. Novemb. 25. 1647. Imprimatur Ja. Cranford.  1647 1
Nederlands Historisch Archaeologisch Instituut Te Istanbul   3
Nederlands Historisch Genootschap   4
Nederlands Indonesische Unie Commissie Nieuw Guinea Irian   2
Nederlands Indonesische Unie Secretariaat : Mededelingen, no. 9 Enige nadere aantekeningen betreffende de ontwikkeling, betekenis en het optreden van de Indonesische vakbeweging, alsmede omtrent het onstaan van de arbeiders- en boerenpartijen...  1951 1
Nederlands Informatiecentrum Voor Fondsen : Fondsenboek / samengesteld door Het Nederlands Informatiecentrum voor Fondsen ...  1988- 1
Nederlands Institut Voor Studie Van En Informatie Over Oost Westbetrekkinge : Civis Mundi : tijdshrift voor burgerschapsvorming.    1
Nederlands Instituut Voor Efficiency : Management similarities and differences under different cultures.  1968 1
Nederlands Instituut Voor Het Bank En Effectenbedrijf   4
Nederlands Instituut Voor Internationale Betrekkingen Clingendael   2
Nederlands Instituut Voor Onderzoek Der Zee : Netherlands journal of sea research.    1
Nederlands Instituut Voor Studie Van En Informatie Over Oost West Betrekkin : Civis Mundi : tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur.    1
Nederlands Instituut Voor Vredesvraagstukken : Buitenlandse politiek in de Nederlandse publieke opinie.  1975 1
Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut   6
Nederlands Kamerkoor   2
Nederlands Kamerorkest   2
Nederlands Letterkundig Museum En Documentatiecentrum The Hague   2
Nederlands Ministerie Van Sociale Zaken : Inventaris archief van de afdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 1916-1940.  1977 1
Nederlands Organisatie Voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek : Current research in the Netherlands : physical sciences.    1
Nederlands Radio Symfonie Orkest : Isabeau [sound recording] / Mascagni.  2003 1
Nederlands Toneel Gent : Eerste lustrumboek Nederlands Toneel te Gent, 1965-1970 / redactie-comite P. Berkenman.  1970 1
Nederlands Verbond Van Vakverenigingen   3
Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut : De invloed van de vervoersafstand en de partijgrootte op de Keuze tussen eigen vervoer en beroepsvervoer over de weg.  1973 1
Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging : Zicht op Zuid-Afrika : honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981 / uitgegeven door de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan; bijdragen van G.J. Schutte ... [et al.].  1981 1
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap : Toelichtingen op de schetskaart van de afdeelingen Wahai en West-Seran op het eiland Seran.    1
Nederlandsch Bijbelgenootschap   4
Nederlandsch Economisch Instituut   3
Nederlandsch Genootschap Voor Internationale Zaken   5
Nederlandsch Heidemaatschappij : Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij, 1888-1913.  1913 1
Nederlandsch Indische Administratie Maatschappij : Algemeen handelsadresboek van Nederlandsch-Oost Indie.    1
Nederlandsch Indische Natuurhistorische Vereeniging : Uit Borneo's wonder-wereld : schetsen over dieren en planten.  1932 1
Nederlandsch Indische Vereeniging Tot Natuurbescherming : Verslag.    1
Nederlandsch Indonesisch Verbond : Nederland-Indonesie : naar een nieuwe samenlevingi zes grondgedachten vann het N.I.V.  1931 1
Nederlandsch Pacific Instituut : Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam : Bulletin van het Koloniaal Instituut te Amsterdam.    1
Nederlandsch Registratuurbureau : Documenten voor de Economische crisis van Nederland in Oorlogsgevaar / uitg. door de Afdeeling Documentatie der Koninklijke Bibliotheek met medewerking van net Nederlandsch Registratuurbureau.  1914 1
Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium : Het beginsel behouden : Gedenkboek van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patriumonium over de jaren,1891-1927.  1934 1
Nederlandsche Bank N V   9
Nederlandsche Centrale Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On : Groot en klein in de Nederlandse industrie, 1953-1968-1980.  1971 1
Nederlandsche Entomologische Vereniging : Trichopterorum catalogus.  1960 1
Nederlandsche Handel Maatschappij   2
Nederlandsche Heidemaatschappij   2
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij : Tijdschrift ter bevordering van nijverheid / uitgegeven door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij.  1855 1
Nederlandsche Kamer Van Koophandel Voor Duitschland : Het nederlandsch-duitsche handelsverker : in zijne ontwikkeling gedurende de jaren 1930 toten met 1938.  1939 1
Nederlandsche Maatschappij Ter Bevordering Van Nijverheid : Tijdschrift ter bevordering van nijverheid / uitgegeven door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij.  1855 1
Nederlandsche Maatschappij Voor Nijverheid En Handel   3
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next