Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Nederlands Organisatie Voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek : Current research in the Netherlands : physical sciences.    1
Nederlands Radio Symfonie Orkest : Isabeau [sound recording] / Mascagni.  2003 1
Nederlands Toneel Gent : Eerste lustrumboek Nederlands Toneel te Gent, 1965-1970 / redactie-comite P. Berkenman.  1970 1
Nederlands Verbond Van Vakverenigingen   3
Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut : De invloed van de vervoersafstand en de partijgrootte op de Keuze tussen eigen vervoer en beroepsvervoer over de weg.  1973 1
Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging : Zicht op Zuid-Afrika : honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981 / uitgegeven door de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan; bijdragen van G.J. Schutte ... [et al.].  1981 1
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap : Toelichtingen op de schetskaart van de afdeelingen Wahai en West-Seran op het eiland Seran.    1
Nederlandsch Bijbelgenootschap   4
Nederlandsch Economisch Historisch Archief : Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis [electronic resource] : TSEG.  2004 1
Nederlandsch Economisch Instituut   3
Nederlandsch Genootschap Voor Internationale Zaken   5
Nederlandsch Heidemaatschappij : Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij, 1888-1913.  1913 1
Nederlandsch Indische Administratie Maatschappij : Algemeen handelsadresboek van Nederlandsch-Oost Indie.    1
Nederlandsch Indische Natuurhistorische Vereeniging : Uit Borneo's wonder-wereld : schetsen over dieren en planten.  1932 1
Nederlandsch Indische Vereeniging Tot Natuurbescherming : Verslag.    1
Nederlandsch Indonesisch Verbond : Nederland-Indonesie : naar een nieuwe samenlevingi zes grondgedachten vann het N.I.V.  1931 1
Nederlandsch Pacific Instituut : Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam : Bulletin van het Koloniaal Instituut te Amsterdam.    1
Nederlandsch Registratuurbureau : Documenten voor de Economische crisis van Nederland in Oorlogsgevaar / uitg. door de Afdeeling Documentatie der Koninklijke Bibliotheek met medewerking van net Nederlandsch Registratuurbureau.  1914 1
Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium : Het beginsel behouden : Gedenkboek van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patriumonium over de jaren,1891-1927.  1934 1
Nederlandsche Bank N V   9
Nederlandsche Centrale Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On : Groot en klein in de Nederlandse industrie, 1953-1968-1980.  1971 1
Nederlandsche Entomologische Vereniging : Trichopterorum catalogus.  1960 1
Nederlandsche Handel Maatschappij   2
Nederlandsche Heidemaatschappij   2
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij : Tijdschrift ter bevordering van nijverheid / uitgegeven door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij.  1855 1
Nederlandsche Kamer Van Koophandel Voor Duitschland : Het nederlandsch-duitsche handelsverker : in zijne ontwikkeling gedurende de jaren 1930 toten met 1938.  1939 1
Nederlandsche Maatschappij Ter Bevordering Van Nijverheid : Tijdschrift ter bevordering van nijverheid / uitgegeven door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij.  1855 1
Nederlandsche Maatschappij Voor Nijverheid En Handel   3
Nederlandsche Maatschappij Voor Nijverheid En Handel Department Amsterdam : Jaarboekje/ Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Department Amsterdam.    1
Nederlandsche Middenstandsbank : 50 jaar kredietverlening aan de middenstand onder staatsgarantie, 1915-1965.  1967 1
Nederlandsche Omroep : Radio Hilversum 1940-1945 : de omroep in de oorlog.  1974 1
Nederlandsche Oost Indische Compagnie   33
Nederlandsche Taalclub : Onze eigen taal : handboek van de Taalclub.  1943 1
Nederlandsche Vereeniging Voor Economische Geographie : Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied.  1926 1
Nederlandsche Zendelinggenootschaft : Bezoekreis op het Plateau van Deli Karo-land.    1
Nederlandsche Zendelinggenootschap   2
Nederlandsche Zendingsvereeniging : West-Java; het land, de bewoners en de arbeid der Nederlandsche Zendingsvereeniging.  1881 1
Nederlandse Arturistendag 1995 Utrecht : De kunst van het zoeken : studies over "avontuur" en "queeste" in de middeleeuwse literatuur / onder redactie van Bart Besamusca en Frank Brandsma.  1996 1
Nederlandse Bankiersverenigine : Trends in bank credit and finance.  1961 1
Nederlandse Bloemisterij : De Bloemisterij in Nederland : uitgave ter gelegenheid ven het 50-jarig bestaan van de vereniging "De Nederlandse Bloemisterij" / onder redactie van J.H. van Stuijvenberg.  1961 1
Nederlandse Bond Van Arbeiders In Het Landbouw Tuinbouw En Zuivelbedrijf : Veertig 40 Jaren Nederlandse Landarbeidersb : gedenkboek van de Nederlandse bond van Arbeider in het Landbouw Tuinbouw en zuivelbedruijf 1900-1940.  1940 1
Nederlandse Centrale Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onde   2
Nederlandse Dierkundige Vereniging : Archives nĂ©erlandaises de zoologie [electronic resource].  1967 1
Nederlandse Entomologische Vereniging : Tijdschrift voor entomologie [electronic resource].    1
Nederlandse Gemeenschap En Het Vlaamse Gewest : Een regering voor de Vlamingen.  1979 1
Nederlandse Hartstichting : Netherlands heart journal (Online)  2004 1
Nederlandse Hervormde Kerk   3
Nederlandse Hervormde Kerk Sociologisch Instituut : Kerk en stad : een godsdienst-sociologisch onderzoek met inbegrip van een religiografie van de industriestad Enschede.  1952 1
Nederlandse Hervormde Kerk Synoden 1618 Gelderland Netherlands : A proclamation giuen by the discreet lords and states, against the slanders laid vpon the euangelicall and reformed religion, by the Arminians and separatists : containing all the points, accusations, declarations and confessions, taken out of the last prouinciall synode holden at Arnhem, the 15. day of September last past. 1618. Together with the seuerall examinations and confessions (at Vtrecht and the Hage) of one Leydenberg, pentioner of Leyden, and Taurinus; with their sodaine and fearefull ends.  1618 1
Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond : Mens en mijn : een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.  1953 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next