Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Nederlandsche Omroep : Radio Hilversum 1940-1945 : de omroep in de oorlog.  1974 1
Nederlandsche Oost Indische Compagnie   33
Nederlandsche Taalclub : Onze eigen taal : handboek van de Taalclub.  1943 1
Nederlandsche Vereeniging Voor Economische Geographie : Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied.  1926 1
Nederlandsche Zendelinggenootschaft : Bezoekreis op het Plateau van Deli Karo-land.    1
Nederlandsche Zendelinggenootschap   2
Nederlandsche Zendingsvereeniging : West-Java; het land, de bewoners en de arbeid der Nederlandsche Zendingsvereeniging.  1881 1
Nederlandse Arturistendag 1995 Utrecht : De kunst van het zoeken : studies over "avontuur" en "queeste" in de middeleeuwse literatuur / onder redactie van Bart Besamusca en Frank Brandsma.  1996 1
Nederlandse Bankiersverenigine : Trends in bank credit and finance.  1961 1
Nederlandse Bloemisterij : De Bloemisterij in Nederland : uitgave ter gelegenheid ven het 50-jarig bestaan van de vereniging "De Nederlandse Bloemisterij" / onder redactie van J.H. van Stuijvenberg.  1961 1
Nederlandse Bond Van Arbeiders In Het Landbouw Tuinbouw En Zuivelbedrijf : Veertig 40 Jaren Nederlandse Landarbeidersb : gedenkboek van de Nederlandse bond van Arbeider in het Landbouw Tuinbouw en zuivelbedruijf 1900-1940.  1940 1
Nederlandse Centrale Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onde   2
Nederlandse Dierkundige Vereniging : Archives néerlandaises de zoologie [electronic resource].  1967 1
Nederlandse Entomologische Vereniging : Tijdschrift voor entomologie [electronic resource].    1
Nederlandse Gemeenschap En Het Vlaamse Gewest : Een regering voor de Vlamingen.  1979 1
Nederlandse Hartstichting : Netherlands heart journal (Online)  2004 1
Nederlandse Hervormde Kerk   3
Nederlandse Hervormde Kerk Sociologisch Instituut : Kerk en stad : een godsdienst-sociologisch onderzoek met inbegrip van een religiografie van de industriestad Enschede.  1952 1
Nederlandse Hervormde Kerk Synoden 1618 Gelderland Netherlands : A proclamation giuen by the discreet lords and states, against the slanders laid vpon the euangelicall and reformed religion, by the Arminians and separatists : containing all the points, accusations, declarations and confessions, taken out of the last prouinciall synode holden at Arnhem, the 15. day of September last past. 1618. Together with the seuerall examinations and confessions (at Vtrecht and the Hage) of one Leydenberg, pentioner of Leyden, and Taurinus; with their sodaine and fearefull ends.  1618 1
Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond : Mens en mijn : een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.  1953 1
Nederlandse Kring Voor Wetenschap Der Politiek : Politics of the Low Countries [electronic resource].  2019- 1
Nederlandse Natuurkundige Vereniging : Applied scientific research [electronic resource].    1
Nederlandse Oceanografenclub : Feeding and survival strategies of estuarine organisms : proceedings of a joint meeting of the Estuarine and Brackish-Water Sciences Association, the Nederlandse Oceanografenclub and the Hydrobiologische Vereniging, held at the University of Hull, Hull, UK, on September 17-20, 1980.  1981 1
  Nederlandse Omroep Stichting Koor Der Nederlandse Radio -- See Groot Omroepkoor
  1
Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek : New players, new game? : the impact of emerging economies on global governance / the Hague Centre for Strategic Studies and TNO ; authors: Sijbren de Jong (project leader), Rem Korteweg, Joshua Polchar and Artur Usanov ; with the help of: Tessa Ax, Marno de Boer and Annemarie Poorterman.  2012 1
Nederlandse Organisatie Voor Wetenschappelijk Onderzoek   2
Nederlandse Organisatie Voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek   10
Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging   2
Nederlandse Rode Kruis : A-B-C : Manager : Angol-English, Francia-Francais, Holland-Nederlands, Nemet-Deutsch.  1957 1
Nederlandse Sociologische Vereniging : Current anthropology in the Netherlands.  1975 1
Nederlandse Taalunie   12
Nederlandse Taalunie Spellingcommissie   2
Nederlandse Taalunie Werkgroep Certificaat Nederlands Als Vreemde Taal   2
Nederlandse Unie : De Unie : orgaan van de Nederlandsche Unie.    1
Nederlandse Vereniging Tot Beoefening Van De Sociale Geschiedenis : Tijdschrift voor sociale geschiedenis / urtgegeven door de NederlandseVereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis.  2003 1
Nederlandse Vereniging Van Artsen Voor Revalidatie En Physische Geneeskunde : Clinical rehabilitation (Online)  1987- 1
Nederlandse Vereniging Voor Aquatische Ecologie   2
Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie : Netherlands heart journal (Online)  2004 1
Nederlandse Vereniging Voor Het Onderzoek Van Arbeidsverhoudingen : Gevolgen van afnemende economische groei voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen / redactie van J. de Jong.  1976 1
Nederlandse Vereniging Voor International Recht : Contemporary international law issues : opportunities at a time of momentous change : proceedings of the second joint conference held in The Hague, The Netherlands, July 22-24, 1993 / the American Society of International Law, Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht.  1994 1
Nederlandse Vereniging Voor Manuele Therapie : Musculoskeletal science and practice [electronic resource].  2017 1
Nederlandse Vereniging Voor Seksuele Hervorming : Seksuele hervorming in Nederland : achtergronden en geschiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH), 1881-1971.  1978 1
Nederman Cary J   6
  Nederveen Pieterse J P Jan P -- See Nederveen Pieterse, Jan
  1
Nederveen Pieterse Jan   13
Nedham Clement Captain : A brief narration of the tryall of Captain Clement Nedham, at a court-marshall at White-Hall; : in way of reply to a pamphlet written by one Tho. Fothergill, entituled, The deep sighs and sad complaints of some late souldiers in Capt. Nedhams troop in Col. Hackers regiment, for want of justice and judgement.  1653 1
Nedham George : The politics of a Tudor merchant adventurer : a letter to the Earls of East Friesland / ed.by G.D.Ramsay.  1979 1
Nedham Marchamont 1620 1678   71
Nedham Thomas : A treatise of consumption, and the venereal disease : the signs or symptoms of the venereal infection; with the various methods of cure. By T. Nedham, surgeon.  1700 1
Nedjalkov Vladimir P : Kausativkonstruktionen / aus dem Russischen übersetzt von V. Kuchler und H. Vater.  1976 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next