Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Pedersen B Niels : En Christelig Ny Sang, Om Atskillige Nyt Aars Gaffuer. Kand siungis som den Psalme, Guds godhed ville vi prise. aff Niels Pedersøn B / Pedersen B., Niels.  1647 1
Pedersen Bente Klarlund 1956 : Nutrition and exercise immunology / [edited by] David C. Nieman, Bente Klarlund Pedersen.  2000 1
Pedersen Bente Vita : Small woodland creatures / Lars-Henrik Olsen, Jakob Sunesen, Bente Vita Pedersen ; translated by Network Communications ; and edited by Martin Walters.  2001 1
Pedersen Carl : Consumption and American culture / edited by David E. Nye, Carl Pedersen.  1991 1
Pedersen Christiern : Om Vrte Vand Till Ath Lege alle honde Sotter oc Siugdomme Bulde Blegner Pestilentze oc all anden brøst met Induertis oc vduertis paa menniskens legeme Och huorledis oc paa huad tid om aarit man skal brende samme vand aff de vrter som her voxe i Riget / Pedersen, Christiern, 1480?-1554.  1534 1
Pedersen Christiern 1480 1554   23
Pedersen Christopher : En aandelige Sang om voris allerkieriste Herris, oc Saliggiørers Jesu Christi store Naade oc Velgierninger lignet imod de siu Verdens Mirackler, aff Guds Ord oc hedenske Skribenter dragen ved Chr. P. S. (i.e. Cph. Pederssøn) / Pedersen, Christopher.  1613 1
Pedersen Darlene D   2
Pedersen Ellen : Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen : judgment.  1976 1
Pedersen Ernst W : Symbols of the soul : therapy and guidance through fairy tales / B. Brun E.W. Pedersen, M. Runberg.  1992 1
Pedersen Frederik   2
Pedersen Gert Kjaergard : Analysis now.  1989 1
Pedersen Gregers : Margarita theologica, de veræ fidei vera indole det er : En Theologiske Pærle, Om den sande Troes rette Art oc Natur hvor der fremsettis oc beskickis III. Parter. I. Theoria ... II. Troens praxis, Virckning oc Kraft, til voris Catastasin ... III. Troens Tri / Pedersen, Gregers.  1667 1
Pedersen Hans : Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen : judgment.  1976 1
Pedersen Holger   2
Pedersen Inge Nygaard : Musikterapi. English  2002 1
Pedersen Isak : En liden Comedie, som ageris aff en Person (kaldis Venlig Forening) paa it Høytids Bryllups Fest, der som Venlig Forening forærer Bruden oc Brudgommen it Blomster som heder jo lenger jo kiærer, oc er paa Erlig oc Velfornufftig Suend Johan Willemssøn sampt / Pedersen, Isaac.  1596 1
Pedersen Jens : Et nyt Creature, et igienfød Menniske korteligen oc klarligen fremstillet aff den, som i Liif, Nød oc Død trøster sig ved Jesu Piine (i.e. : Jens Pedersen) / Pedersen, Jens.  1665 1
Pedersen Jes Stein : The Word and the Bomb: Daniel Kehlmann [electronic resource] / Directed by Jes Stein Pedersen  2008 1
Pedersen Johannes Peder Eiler : Israel : its life and culture.  1946 1
Pedersen Jorgen   2
Pedersen Jorgen O Strange : An analysis of price behaviour during the period 1855-1913.  1938 1
Pedersen Karen Margrethe : Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen.  1991 1
Pedersen Kenneth S : Politics in western European democracies : patterns and problems / edited by Gary C. Byrne and Kenneth S. Pedersen.  1971 1
Pedersen Kristian : Mesolithic studies in the North Sea Basin and beyond : proceedings of a conference held at Newcastle in 2003 / edited by Clive Waddington and Kristian Pedersen.  2007 1
Pedersen Laust Borsting : Evaluation of tensor AMT measurement system.  1981 1
Pedersen Maren : Häxan [videorecording] / written and directed by Benjamin Christensen.  2007 1
Pedersen Martin : Advertisingannual2005 / edited by Martin Pedersen.  c2004 1
Pedersen Mogens N : Political development and elite transformation in Denmark.  1976 1
Pedersen Morten : Biscops Absolons oc Her Esbern Snaris Herrekomst oc Adelige Stamme, Desligeste Sore Closters første Fundatz oc Fundatores, er tillagt i enden de Førsters oc Førstinders Ligs naffn, som ere i Sore begraffne. Oc nogle Epitaphia oc Graffscriffter, som ere der / Pedersen, Morten.  1589 1
Pedersen Morten Axel 1969 : The ontological turn : an anthropological exposition / Martin Holbraad, Morten Axel Pedersen.  2017 1
Pedersen Morten B : Burma/Myanmar : strong regime/weak state? / edited by Morten B. Pedersen, Emily Rutland, Ronald J. May.  2000 1
Pedersen Niels   2
Pedersen Olaf   2
Pedersen Ole : Environmental law. / Stuart Bell, Professor of Law and Head of School, York Law School, University of York, Donald McGillivray, Professor of Law, Sussex Law School, University of Sussex, Ole Pedersen, Senior Lecturer in Law, Newcastle Law School, Newcastle University.  2013 1
Pedersen Ole Karup   2
Pedersen Ole W : Environmental law.  2017 1
Pedersen Oluf : Den politiske modstand under besaettelsen.  1946 1
Pedersen Ove Kaj 1948 : The rise of neoliberalism and institutional analysis / edited by John L. Campbell and Ove K. Pedersen.  c2001 1
Pedersen Paul 1936   2
Pedersen Paul Bodholdt   8
Pedersen Peder J : Poverty and low income in Nordic countries / edited by Björn Gustafsson, Peder J. Pedersen.  2000 1
Pedersen Poul   2
Pedersen Poul Moller : Studies on primitive brown algae (Fucophyceae).  1984 1
Pedersen Poul Ove   14
Pedersen Roy Norman : One Europe : 100 nations.  1992 1
Pedersen S   2
Pedersen Sarah A : Marlowe criticism : a bibliography.  1978 1
Pedersen Sigfred : Die Paulinische Literatur und Theologie.  1980 1
Pedersen Susan   3
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next