Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
Rijksuniversiteit Te Groningen Arctisch Centrum    
      Early European Exploitation Of The Northern Atlantic, 800-1700 : Proceedings Of The International Sy BJL; G 623 E1   BOOK 1981
      Proceedings Of The Symposium, February 1974. BJL; G 126 N4   BOOK 1975
      Smeerenburg : Het Verblijf Van Nederlandse Walvisvaarders Op De Westkust Van Spitsbergen In De Zeven BJL; SH 383.5 N4 H1   BOOK 1984
      Smeerenburg : Het Verblijf Van Nederlandse Walvisvaarders Op De Westkust Van Spitsbergen In De Zeven BJL; SH 383.5 N4 H1   BOOK 1984
Rijksuniversiteit Te Groningen Faculteit Der Economische Wetenschapen Vakgr    
      Adam Smith, De Welvaartseconomie En Het Spook Van Jeremy Bentham. BJL; HB 161 D7   BOOK  
      Ontwikkelingssamenwerking Als Voortzetting Van Koloniaal Beleid. BJL; HC 60 P9   BOOK  
Rijksuniversiteit Te Groningen Faculteit Der Economische Wetenschappen : Prospects of economic growth / editors. S.K.Kuipers and G.J.Lanjoun.     
      Prospects Of Economic Growth / S.K.Kuipers And G.J.Lanjoun. BJL; HB 199 P9   BOOK 1980
Rijksuniversiteit Te Groningen Faculteit Der Economische Wetenschappen Vakg : De economische betekenis van Nederlands-Indie voor Nederland : oude en nieuwe berekeningen; repr. from.     
      De Economische Betekenis Van Nederlands-Indie Voor Nederland : Oude En Nieuwe Berekeningen; Repr. Fr BJL; q HF 3588 I4 B3   BOOK  
Rijksuniversiteit Te Groningen Frysk Ynstitut    
      Die Alteste Steuerliste Nordfrieslands BJL; HJ 2799 N8 A4   BOOK 1977
      Correcties Op P. Sipma, "Oudfriesche Oorkonden" I-III. BJL; PF 1415 V9   BOOK 1984
      En Us Harke Mei Syn Kleare Kop : 65 Jier Frysk Winterjunenocht. BJL; PF 1502 M7   BOOK 1984
      Fan Lang Forlyn : Histoaryske Sketsen, Samling De Skiuwer Oanbean Troch It Frysk Ynstitut Oan De Ryk BJL; DJ 401 F55 V8   BOOK 1969
13 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Groningen Historisch Instituut : Vigliana : bronnen, brieven en rekeningen betreffende Viglius van Aytta / uitgegeven en ingeleid door E.H. Waterbolk, M.M.V.T.S.H. Bos.     
      Vigliana : Bronnen, Brieven En Rekeningen Betreffende Viglius Van Aytta BJL; DH 188 A9 V6   BOOK 1975
Rijksuniversiteit Te Groningen Institute Of Economic Research : Dutch agricultural export performance, 1846-1926.     
      Dutch Agricultural Export Performance, 1846-1926. BJL; q HD 1962 P6   BOOK 1989
Rijksuniversiteit Te Groningen Instituut Voor Culturele Antropologie : Chinese jonken in het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen : verslag van een stage.     
      Chinese Jonken In Het Nationaal Scheepvaartmuseum Te Antwerpen : Verslag Van Een Stage. Departmental Locations; q VM 101 A5   BOOK 1970
Rijksuniversiteit Te Groningen Instituut Voor Economisch Onderzoek : Innovation and consumer-demand : a new approach to the history of consumption : application of a formal analytical model / communication by Henri Baudet ; in collaboration with J.W. Drukker ... [et al.].     
      Innovation And Consumer-Demand : A New Approach To The History Of Consumption : Application Of A For BJL; q HB 805 B3   BOOK 1974
Rijksuniversiteit Te Groningen Instituut Voor Toegepaste Taalkunde    
      Eigen-Wijs : Leef-En Eetgewoonten. BJL; A/T 547   CASSETTE 1979
      Eigen-Wijs : Leef-En Eetgewoonten. BJL; A/T 547   CASSETTE 1979
      Eigen-Wijs : Leef-En Eetgewoonten. BJL; A/T 547   CASSETTE 1979
      Kiezers En Politici. BJL; A/T 375   CASSETTE 1977
22 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Groningen Kriminologisch Instituut : Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen : het tweede tussenrapport van het onderzoek naar maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.     
      Verborgen En Geregistreerde Kriminaliteit In Groningen : Het Tweede Tussenrapport Van Het Onderzoek BJL; HV 9173 G8 V4   BOOK 1976
Rijksuniversiteit Te Groningen Nedersaksisch Instituut    
      Van De Vos Reinaerde BJL; PF 849 G8 R4   BOOK 1979
      [Vijftien] 15 Jaar Nedersaksisch Instituut : Voordrachten Gehouden Op Het Symposion Van De Dialecten BJL; PF 846 A1 H4   BOOK 1969
Rijksuniversiteit Te Groningen Vakgroep Europees Recht En Economisch Recht : Division of powers between the European Communities and their member states in the field of external relations : colloquium, 30 and 31 May 1980, Amsterdam / Albert Bleckmann ... [et al.] ; organized by Europa Instituut of the University of Amsterdam [and] Section for European - and Economic Law of the University of Groningen.     
      Division Of Powers Between The European Communities And Their Member States In The Field Of External BJL; KJE 5105 A8 D6   BOOK 1981
Rijksuniversiteit Te Leiden    
      Het Adatdelictenrecht In De Magische Wereld Beschouwing. South East Asian Collection; KP 295 L6   BOOK 1934
      Adversaria Critica Ad C. Valerii Flacci Argonautica : Specimen Literarium Inaugurable. BJL; PA 6791 V5 D1   BOOK 1885
      Een Anthropologische Studie Van Tenggerezen En Slamet-Javanen : Proefschrift. South East Asian Collection; GN 58 J4 N6   BOOK 1948
      Arbeidswetgeving In Nederlandsch Indie : Proefschrift. South East Asian Collection; HD 7942 B6   BOOK 1926
101 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Leiden Afdeling Sociale Geschiedenis : Een stad in achteruitgang : sociaal-historische studies over Leiden in de achtiende eeuw / door H.A. Diederiks ... et al.     
      Een Stad In Achteruitgang : Sociaal-Historische Studies Over Leiden In De Achtiende Eeuw BJL; q HN 470 L5 S7   BOOK 1978
Rijksuniversiteit Te Leiden Afrika Studiecentrum    
      Rural Enterprises In Malawi : Necessity Or Opportunity? BJL; HC 935 T2   BOOK 1997
      Tourism And African Development : Change And Challenge Of Tourism In Kenya. BJL; G 155 K3 S6   BOOK 2000
      Trading The Fruits Of The Land : Horticultural Marketing Channels In Kenya. BJL; HD 9017 K42 D5   BOOK 1997
Rijksuniversiteit Te Leiden Anatomisch Kabinet    
      A. Catalogue Of All The Cheifest Rarities In The Publick Theater And Anatomie-Hall Of The University Online materials  EBOOKS 1691
      A Catalogue Of All The Cheifest Rarities In The Publick Theater And Anatomie-Hall, Of The University Online materials  EBOOKS 1697
      A. Catalogue Of All The Cheifest Rarities In The Publick Theater And Anatomie-Hall Of The University Online materials  EBOOKS 1691
      A Catalogue Of All The Cheifest Rarities In The Publick Theater And Anatomie-Hall Of The University Online materials  EBOOKS 1687
2 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Leiden Bibliotheek    
      Catalogue Of Balinese Manuscripts In The Library Of The University Of Leiden And Other Collections I South East Asian Collection; Z 6621 L683 B1   BOOK 1987
      Catalogue Of Balinese Manuscripts In The Library Of The University Of Leiden And Other Collections I South East Asian Collection; Z 6621 L683 B1   BOOK 1987
      Catalogus Librorum Tam Impressorum Quam Manuscriptorum Bibliothecae Publicae Universitatis Lugduno-B BJL; q Z 936 L6   BOOK 1716
      Catalogus Van De Javaansche En Madoereesche Handschriften Der Leidsch Universiteits-Bibliotheek South East Asian Collection; Z 6621 L683 J4   BOOK 1892
9 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Leiden Centre For The History Of European Expansion    
      Companies And Trade : Essays On Overseas Trading Companies During The Ancien Regime BJL; HF 481 C7   BOOK 1981
      Improving Access To Indonesian Collections In The Netherlands : Contributions To A Survey Of Dutch L South East Asian Collection; q Z 688 I5 I3   BOOK 1981
      Itinerario : International Journal On The History Of European Expansion And Global Interaction BJL; JV 1 A2 I89   PERIODICAL 2014
Rijksuniversiteit Te Leiden Centrum Voor Onderzoek Van Maatschappelijke Teg : De bloem der natie in Amsterdam : kraken, subcultuur en het probleem van orde.     
      De Bloem Der Natie In Amsterdam : Kraken, Subcultuur En Het Probleem Van Orde. BJL; HD 7341 A5 D5   BOOK 1986
Rijksuniversiteit Te Leiden Documentatie Bureau Voor Oost Europees Recht : Review of socialist law (Online)     
      Review Of Socialist Law Online materials; K18 .E98   EJOURNALS  
Rijksuniversiteit Te Leiden Documentatiecentrum Voor Het Huidige China : China information [electronic resource] = Zhongguo qing bao.     
      China Information Zhongguo Qing Bao. Online materials; DS701   EJOURNALS 1986
Rijksuniversiteit Te Leiden Documentation Office For East European Law    
      A Calendar Of Soviet Treaties, 1958-1973 BJL; JX 1555 G5   BOOK 1981
      The Constitutions Of The Communist World. BJL; JF 95 C7   BOOK 1980
      Encyclopedia Of Soviet Law BJL; KN 20 R9 E5   BOOK 1973
      Law In Eastern Europe : A Series Of Publications Issued By The Documentation Office For East Europea BJL; KJC 510 A15 L39   PERIODICAL 1987
      The Soviet Procuracy And The Supervision Of Administration. BJL; KN 20 R9 S6   BOOK 1978
Rijksuniversiteit Te Leiden Europa Instituut    
      Common Market Law Review Online materials; K3 .O3835   EJOURNALS 1963-
      Essays In European Law And Integration : To Mark The Silver Jubilee Of The Europa Institute, Leiden BJL; KJE 958 E7   BOOK 1982
      The European Community In The World : The External Relations Of The Enlarged European Community. BJL; HC 241.2 E9   BOOK 1972
      European Competition Policy : Essays Of The Leiden Working Group On Cartel Problems BJL; KJE 6456 E8   BOOK 1973
4 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Leiden Institute For International Studies : The European Community in the world : the external relations of the enlarged European Community.     
      The European Community In The World : The External Relations Of The Enlarged European Community. BJL; HC 241.2 E9   BOOK 1972
Rijksuniversiteit Te Leiden Instituut Voor Antropologie En Sociologie Der N : Paris - Leiden, and other oppositions.     
      Paris - Leiden, And Other Oppositions. South East Asian Collection; q GN 637.3 M9   BOOK 1976
Rijksuniversiteit Te Leiden Sir Thomas Browne Institute    
      Daniel Heinsius And Stuart England. BJL; DJ 173 H4 S4   BOOK 1968
      The Dumb Linguists : A Study Of The Earliest English And Dutch Dictionaries. BJL; PF 611 08   BOOK 1973
      Dutch Calvinists In Early Stuart London : The Dutch Church In Austin Friars, 1603-1642. BJL; BX 9480 G72 L8   BOOK 1989
      Janus Gruter's English Years : Studies In The Continuity Of Dutch Literature In Exile. BJL; PT 5155 F7   BOOK 1967
7 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Leiden Sir Thomas Browne Institute Werkgroep Engels Ne : The role of periodicals in the eighteenth century.     
      The Role Of Periodicals In The Eighteenth Century. BJL; PN 5254 R5   BOOK 1984
Rijksuniversiteit Te Leiden Sociologisch Instituut    
      Het Geboorte-Niveau Der Nederlandse Rooms-Katholieken : Een Demografisch-Sociologische Studie Van Ee BJL; HB 2059 H4   BOOK 1954
      De Lagere Scholen In Het Talentenproject : Rapport Uitgebracht In Het Kader Van Het Talentenproject BJL; q LA 822 H1   BOOK 1968
Rijksuniversiteit Te Leiden Talenlaboratorium : Bijdrage tot de inhoudsanalyse van vier cursussen Frans.     
      Bijdrage Tot De Inhoudsanalyse Van Vier Cursussen Frans. BJL; q PC 2065 M7   BOOK 1975
Rijksuniversiteit Te Leiden Vakgroep Nederlandse Taal En Letterkunde : Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands / onder redaktie van J.G. Kooij.     
      Aspekten Van Woordvolgorde In Het Nederlands BJL; PF 390 A8   BOOK 1978
Rijksuniversiteit Te Leiden Vakgroep Talen En Culturen Van Zuidoost Azie En : Looking in odd mirrors : the Java Sea / V.J.H. Houben, H.M.J. Maier, W van der Molen (eds.).     
      Looking In Odd Mirrors : The Java Sea South East Asian Collection; DS 646.23 L8   BOOK 1992
Rijksuniversiteit Te Leiden Werkgroep Voor De Geschiedenis Van De Europese : Itinerario (Leiden, Netherlands : Online)     
      Itinerario Online materials; JV2501   EJOURNALS  
Rijksuniversiteit Te Utrecht    
      Alexis De Tocqueville En De Democratische. Revolutie. BJL; JC 229 T7 B9   BOOK 1979
      Algunos Aspectos Literarios Y Linguisticos De La Obra De Don Ramon Perez De Ayala. BJL; PQ 6629 E64 Z67   BOOK 1959
      De Autonomie Van De Gemeente In Nederland En In Nederlandsch- Indie. BJL; JS 5941 O5   BOOK 1936
      Bataafs En Rooms : Drie Studies Over De Verhouding Van De Katholieke Kerk In De Noordelijke Nederlan BJL; BX 1550 S2   BOOK  
67 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Utrecht Bibliotheek    
      Bibliografie Van Nederlandse Proefschriften : Dutch Theses. BJL; Z 5055 N4 B58   PERIODICAL  
      Catalogus Van De Kaartencollectie-Moll Departmental Locations; GA 197 M7 H2   BOOK 1977
      The Utrecht Psalter In Medieval Art : Picturing The Psalms Of David BJL; q ND 3357 U9 U9   BOOK 1996
Rijksuniversiteit Te Utrecht Center For Latin American And Caribbean Studie    
      New West Indian Guide Nieuwe West-Indische Gids Online materials; F2141   EJOURNALS 1960
      Nieuwe West-Indische Gids Online materials; F2141 .W52   EJOURNALS 1960-
Rijksuniversiteit Te Utrecht Europa Instituut    
      From Helsinki To Vienna : Basic Documents Of The Helsinki Process BJL; JX 1393 C65 F9   BOOK 1990
      Review Of European Administrative Law Online materials; K18   EJOURNALS 2010
Rijksuniversiteit Te Utrecht Frans En Occitaans Instituut    
      La Chastelaine De Vergi. BJL; PQ 1441 C56 S9   BOOK 1970
      La Part Du Pseudo-Turpin Dans Les Croniques Et Conquestes De Charlemaine De David Aubert. BJL; PQ 1551 A7 Z68   BOOK 1969
Rijksuniversiteit Te Utrecht Geografisch Instituut    
      Differential Fertility And Mortality In Djakarta Raya, Indonesia. South East Asian Collection; HB 1065.5 D6 T6   BOOK 1972
      Gegesik Wetan, Een Rijstdorp In De Noordjavaanse Kustvlakte : Enige Sociaal-Geografische Aspekten Va South East Asian Collection; HN 756.45 G2 L1   BOOK 1971
Rijksuniversiteit Te Utrecht Indologische Faculteit : De inlandsche beweging en de onrust in Indie.     
      De Inlandsche Beweging En De Onrust In Indie. South East Asian Collection; JQ 760 K7   BOOK 1927
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituto De Estudios Hispanicos Portugueses E    
      El Amor En La Novela Picaresca Espanola. BJL; PQ 6147 P5 A4   BOOK 1958
      El Conflicto Entre El Honor Y El Amor En La Literatura Espanola Hasta El Siglo XVII. BJL; PQ 6060 H7 O5   BOOK 1962
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut A W De Groot Voor Algemene Taalweten    
      Funktionele Taalstudies. BJL; q PF 79 F9   BOOK 1980
      Van Periferie Naar Kern. BJL; P 158 V2   BOOK 1984
      Woordenboek Van Het Surinaams - Nederlands : Een Geannoteerde Lijst Van Surinamms - Nederlandse Woor BJL; PF 891 D6   BOOK 1976
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut De Vooys    
      Truwanten : Een Toneeltekst Uit Handschrift-Van Hulthem BJL; q PT 5589 T78   BOOK 1976
      Zes Zeddeprinten BJL; q PT 5664 Z4   BOOK 1976
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut De Vooys Werkgroep Publicitaire Vaar : Bredero.     
      Bredero. BJL; PT 5610 Z6 B8   BOOK 1985
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Geschiedenis    
      Balans En Perspectief : Visies Op De Geschiedwetenschap In Nederland. BJL; D 16.4 N4 B1   BOOK 1987
      Britain And The Netherlands. BJL; D 3 A3 A58   BOOK 1964
      Cornelis Felix Van Maanen Tot Het Herstel Der Onofhonkelijheid, 9 September, 1769-6 December 1813. BJL; DJ 219 M16 K6   BOOK 1954
      De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943 - 1948 BJL; HD 6702 C7   BOOK 1976
10 additional entries    
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Italianse Taal En Letterkunde : Spogli elettronici dell' italiano delle origini e del Duecento.     
      Spogli Elettronici Dell' Italiano Delle Origini E Del Duecento. BJL; PC 1772 A4   BOOK 1968
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Planologie : The calibration of spatial interaction models by the Newton-Raphson method.     
      The Calibration Of Spatial Interaction Models By The Newton-Raphson Method. BJL; q GF 95 S3   BOOK 197-?
Rijksuniversiteit Te Utrecht Kunsthistorisch Instituut    
      Rembrandt And His Critics, 1630-1730. BJL; ND 529 R 38 S6   BOOK 1953
      Van Eyck Problemen : De "Levensbron" : Het Werk Van Een Leerling Van Jan Van Eyck. BJL; ND 530 E97 B9   BOOK 1957
Rijksuniversiteit Te Utrecht Onderzoeksinstituut Voor Taal En Spraak    
      Complex Predicates. BJL; P 296 N3   BOOK 1994
      On The Perceptual Classification Of Spontaneous And Read Speech. BJL; P 95 B6   BOOK 1995
Rijksuniversiteit Te Utrecht Oriental Institute    
      History Of Ancient Indian Religion. BJL; BL 2001.2 G6   BOOK 1975
      Sanskrit Word Studies. BJL; PK 910 G6   BOOK 1975
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next